lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Poskytovatelé Pralorové >>> divider

Pozemšťané

Známí též jako:
5618 (borgské označení), druh 5618, Lidé, Pink Skins, Terrané, Vodnaté měchy
Anglicky:
Humans
Vzhled:
humanoidní
Kvadrant:
Alfa
Domovský svět:
Země
Členství ve Federaci:
ano
Zástupci:
Jonathan Archer, James Tiberius Kirk, Jean-Luc Picard, Banjamin Lafayette Sisko, Kathryn Janewayová a velmi mnoho dalších
Poprvé na obrazovce:
TOS The Cage
Poprvé ve světě ST:
VOY Death Wish

Doplňující informace

Doplňující informace k heslu Pozemšťané naleznete též pod hesly: Bringloidi, Kaučukovníkový lid, Mariposané, Nované, Vylepšení, Vothové

Vzhled

Jelikož jsme lidé, je pro nás náš vzhled referenční, vzhled a vlastnosti ostatních druhů porovnáváme s našimi vlastními. Nemáme žádné významné fyzické ani psychické vlastnosti, které by nás odlišovaly od stovek dalších humanoidních druhů. Je mnoho druhů, které jsou fyzicky silnější, mají dokonalejší smysly (jsou ovšem i druhy fyzicky slabší, méně odolné a s méně vyvinutými smysly), jsou telepatické či mají jiné pro nás lidi mimořádné schopnosti. Z výrazných lidských vlastností - v porovnání s ostatními druhy - je snad možné jmenovat pouze zvědavost, touhu objevovat a schopnost rychlého vývoje (viz slova ambasadora Sovala v epizodě ENT The Forge).

Historie

Vývoj lidského druhu od primátů v homo sapiens 24. století je relativně velmi dobře zdokumentován, i když míru přesných informací v porovnání s jinými druhy můžeme jen těžko posoudit. Vývoj civilizace a společnosti byl velmi složitý a jako snad u všech druhů obsahuje řadu období, na něž lidstvo není hrdé.

Tento prehistorický vývoj vedl ke vzniku čtyř ras lišících se barvou pleti a dalšími charakteristikami a mnoha větších i menších národů hovořících doslova stovkami jazyků, které v průběhu dějin zformovaly mnoho typů společností a vlád a doslova nepřeberné množství státních útvarů.

V dávné minulosti vzdálené zhruba 45000 let se části lidstva na severoamerickém kontinentu dostalo genetického daru - zdokonalení - od vyspělého druhu domovem v Delta kvadrantu, který pak tento kmen nazýval Duchové oblohy. Potomky těchto zdokonalených Indiánů byl ve 24. století tzv. Kaučukovníkový lid (Rubber tree people). Potomci Duchů oblohy pak nazývali ty, kteří v sobě měli zdokonalené geny, Dědici (Inheritors) (viz epizoda VOY Tattoo).

Jedno z nejtemnějších období pozemských dějin, jehož stín padal až do 23. století, byla 90. léta 20. století. Pozemská věda a technologie už v 60. letech tohoto století dosáhly takové úrovně, že vědci byli schopni vyvinout geneticky zdokonalená embrya, vypěstovat z nich životaschopné jedince (viz epizoda TOS Space Seed, film Star Trek II: The Wrath Of Khan) a navíc nepoužitá embrya uchovat způsobem, který umožnil vypěstování dalších vylepšených (viz epizody ENT Borderland, Cold Station 12The Augments) ve značně vzdálené budoucnosti. Tito vylepšení jedinci však po morální stránce naprosto selhali a byli příčinou tzv. eugenických válek právě v 90. letech 20. století (viz epizody TOS Space Seed, ENT Borderland).

V 21. století se Země začala sjednocovat. Nová Organizace spojených národů zanikla po 3. světové válce roku 2079. Od té doby může být lidstvo na to, čeho dosáhlo, hrdé: sjednotilo se a vymýtilo chudobu a vykořisťování.

První krok do vesmíru učinilo lidstvo 4. listopadu 1957 vypuštěním Sputniku, prvního umělého satelitu Země. První let člověka do vesmíru se uskutečnil 12. dubna 1961, když Jurij Alexejevič Gagarin obletěl Zemi. 21. července 1969 pak Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na jiné vesmírné těleso, a to na Měsíc. Dále je nutné jmenovat dr. Zeframa Cochrana, který se svou lodí Phoenix 5. dubna 2063 poprvé překročil warp rychlost, což mělo za následek první kontakt s Vulkanci (viz film Star Trek: First Contact). Do té doby lidé cestovali vesmírem relativistickými rychlostmi.

Kontakty, Spojená federace planet

První oficiální kontakt lidstva s mimozemským druhem se odehrál v Bozemanu ve státě Montana, USA, 5. dubna 2063 velmi krátce po prvním letu dr. Cochrana warpem (viz film Star Trek: First Contact). Tato událost na téměř sto let předurčila vývoj na Zemi. Vulkanci se stali poradci a učiteli pozemské Hvězdné flotily, vzhledem k situaci ve Vulkanském vysokém velení však toto jejich velení nebylo nejšťastnější a rozhodně ne všeobecně vítané (viz epizoda ENT Broken Bow a mnoho dalších).

V období mezi roky 2063 a 2151, kdy doky opustila NX-01 Enterprise pod velením kapitána Archera, pravděpodobně došlo k dalším mimozemským kontaktům, nemáme však o nich informace. Lidé začali zakládat kolonie mimo Sluneční soustavu.

Nová éra cestování vesmírem započala právě s NX-01, první lodí lidstva schopnou letu warpem 5, která podnikla dlouhodobou průzkumnou misi do hlubokého vesmíru. Tato posádka se jako první lidé setkala s desítkami přátelských i nepřátelských mimozemských druhů.

Roku 2153 na Zemi zaútočila sonda druhu Xindi a právě kapitán Archer se se svou posádkou vydal do jejich oblasti vesmíru, aby zabránil dalším útokům, v čemž byl úspěšný. Tento úspěch a celkové působení lidí v Alfa kvadrantu vedlo k tomu, že se Země stala hybnou silou založení Koalice planet, předchůdce Spojené federace planet, roku 2161, i když tento proces nebyl bezbolestný (viz epizody ENT DemonsTerra Prime). Signatáři Charty byli dále Vulkanci, Andoriani, Tellarité, Denobulané a některé další druhy. Z koalice vzniklá Spojená federace planet se ukázala být mimořádně úspěšným útvarem a 200 let po založení činil počet jejích členských planet a jejich kolonií zhruba 150.

Krátce po podpisu Charty byla Země vtažena do tzv. romulanských válek. Není o nich mnoho informací, ale Romulani byli poraženi.

Další lodí a posádkou posunující hranice vpřed se ve 23. století staly USS Enterprise NCC-1701USS Enterprise NCC-1701-A kapitána Kirka. Za jeho éry došlo zejména k uzavření příměří s Klingonskou říší (viz film Star Trek VI: The Undiscovered Country).

Velmi významnou roli sehrála o téměř 100 let později další z lodí Enterprise - USS Enterprise NCC-1701-D pod velením kapitána Picarda. Tato posádka se mj. jako první střetla s nebezpečným druhem Borgů. Ti nejprve zdecimovali obranné loďstvo Federace u Wolfu 359 a později dokonce odcestovali do minulosti Země, aby založení Federace zabránili (viz dvojepizoda TNG The Best of Both Worlds, film Star Trek: First Contact). V nomenklatuře Borgů mají lidé označení druh 5618 (viz epizoda VOY Dark Frontier).

60. a 70. léta 24. století byla velmi bohatá na události. Kapitán Sisko, velitel vesmírné stanice Deep Space 9, byl jedním z velitelů vojenských operací spojenců za války proti Dominionu, nebezpečnému společenství druhů z kvadrantu Gama. Tato válka byla dovedena do vítězného konce.

V polovině 70. let 24. století sledovala Země napjatě pokusy o komunikaci s lodí USS Voyager (kapitán Janewayová), která byla unesena do nepředstavitelné vzdálenosti 70000 světelných let do kvadrantu Delta, a snahy urychlit jeho cestu domů. Kapitán svou loď dovedla po 7 letech hrdinské cesty k Zemi roku 2377.

Další označení Pozemšťanů

V průběhu více než 300 let od prvního kontaktu s Vulkanci se lidstvo setkalo s několika stovkami inteligentních mimozemských druhů, které je nazývaly různě. Uvádíme zde některé termíny, které v souvislosti s Pozemšťany nacházíme.

Růžové tváře (Pink Skins) je přezdívka, kterou pro lidi používají Andoriani, zcela určitě komandér Shran a jeho dcerka Talla (viz například epizody ENT Cease FireThese Are the Voyages…).

Uhlíkové jednotky nazýval Pozemšťany V'Ger vracející se roku 2271 k Zemi (viz film Star Trek: The Motion Picture).

Jako Vodnaté měchy vnímala lidi neorganická forma života na křemíkové bázi na neúspěšně terraformované planetě Velara III (viz epizoda TNG Home Soil).

Borgové lidstvo označují jako druh 5618.

Terrany jsou lidé nazýváni v zrcadlovém vesmíru (viz například epizoda ENT In a Mirror, Darkly nebo DS9 Crossover).

Obrázky

 • pozemský chlapec
  pozemský chlapec
 • pozemská dívka
  pozemská dívka
 • pozemský mladík
  pozemský mladík
 • pozemská mladá žena
  pozemská mladá žena
 • pozemský muž
  pozemský muž
 • pozemská žena
  pozemská žena
 • pozemský starý muž
  pozemský starý muž
 • pozemská stará žena
  pozemská stará žena
divider <<< Poskytovatelé Pralorové >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)