lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Pozemšťané Promelliané >>> divider

Pralorové

Anglicky:
Pralor
Vzhled:
humanoidní
Kvadrant:
Delta
Domovský svět:
není známo
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
není známo
Poprvé na obrazovce:
VOY Prototype
Poprvé ve světě ST:
VOY Prototype

Popis

Soudě podle konstrukce lodí a vzhledu jejich robotů byli Pralorové rasa, národ či snad pouze politická frakce z nejmenované planety v Delta kvadrantu. S největší pravděpodobností to byli humanoidi značně podobní lidem. Je možné, že měli čela svisle rozdělená kostním valem.

Stupeň jejich technologického rozvoje byl značný. Před zhruba 150 lety, kolem roku 2220, už měli armádu samostatných inteligentních (stříbrných) robotů, kteří za ně bojovali ve válce s Cravici. Jejich vesmírné lodě byly na takové úrovni, že USS Voyager kapitána Janewayové pro ně nepředstavoval žádnou hrozbu.

Své roboty naprogramovali tak, aby se snažili zvítězit za každou cenu, byli však natolik opatrní, že je vybavili energetickými články o unikátní signatuře, čímž jim znemožnili reprodukovat se. Energetické články zřejmě vydržely víc, než by si přáli.

Nejpozději ve 23. století vedli válku s Cravici, snad druhou rasou, národem či politickou frakcí na své planetě. Když bylo uzavřeno příměří a oni se rozhodli svou robotickou armádu vyřadit z provozu, vnímali to jejich roboti jako ohrožení své existence, čímž se z Pralorů stali jejich nepřátelé a roboti je všechny vyvraždili.

Pralorští roboti byli funkční ještě roku 2372, když se s nimi setkal USS Voyager, a stále bojovali s cravickými roboty. Lze předpokládat, že jejich energetické články postupně přestanou fungovat, čímž budou eliminováni.

Obrázky

  • loď pralorských robotů
    loď pralorských robotů
divider <<< Pozemšťané Promelliané >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)