lcars
logo
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Akary Akleen Tret >>>

Akharin

Akharin
Známý též jako:
Abramson, Alexandr Veliký, Brack, Brahms Johannes, Da Vinci Leonardo, Flint, Lazar, Lazarus (TOS Requiem for Methuselah), Leonardo da Vinci, Merlin, Methuselah, Metuzalém, Salomon, Šalamoun
Druh:
Pozemšťan
Pohlaví:
muž
Narození:
3834 př. n. l. - Mezopotámie, Země
Úmrtí:
po 2269 - Holberg 917G
Povolání:
není známo
Rodinný stav:

mnohonásobný vdovec

Důležité osoby

Rayna Kapec, android

Další informace

Účinkování:
TOS Requiem for Methuselah
Představitel:
James Daly

Kariéra

po 3834 př. n. l.

Narodil se v Mezopotámii na Zemi. Brzy se ukázalo, že je nesmrtelný. Díky konstantní buněčné regeneraci překonal všechny nemoci i zranění.

Byl nucen se vždy po několika desítkách let odstěhovat na jiné místo a změnit identitu.

Nejstarší jeho známou identitou byl Metuzalém. Biblická postava Metuzalém byl jedním z dvanácti patriarchů Židů. Podle bible se dožil 969 let. Z jeho potomků je bezesporu nejznámější jeho vnuk Noe, který postavil archu a zachránil tak pozemský život při potopě.

Poznámka: Metuzalém podle bible zemřel v roce potopy. Nabízí se nám tedy zajímavá možnost přibližně určit okamžik, kdy k ní došlo.

Možná jako Metuzalém se setkal s Mojžíšem.

970 - 928 př. n. l.

Další známou identitou Akharina byl král Šalamoun. Jako Šalamoun vládl Izraeli v letech 970 až 928 př. n. l. a jeho moudrost se stala příslovečnou.

469 - 399 př. n. l.

Znal se s významným antickým filozofem Sokratem.

356 - 323 př. n. l.

Další ze známých identit Akharina byl Alexandr Veliký. Byl jedním z největších antických vojevůdců. Podařilo se mu dobýt většinu tehdy známého světa a byl známý od Evropy až po Střední Východ.

1. století

O 300 let později vystupoval jako Lazar. Lazar je biblická postava. Žil na přelomu letopočtu a ve 30. letech 1. století zemřel. Ježíš Kristus ho vzkřísil.

cca 6. století

Žil v Anglii jako Merlin. Merlin je postava z pozemské mytologie, z cyklu anglických středověkých bájí soustředěných kolem krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu. Byl to mocný kouzelník.

1334

Žil v Konstantinopoli (nynějším Istanbulu), kde byl svědkem hrůz epidemie dýmějového moru.

1452 - 1519

Žil v Itálii jako Leonardo da Vinci, renesanční génius, malíř, sochař, architekt, inženýr a vědec. Jako da Vinci obohatil téměř všechny oblasti lidského vědění. Jeho nejznámějšími výtvory jsou zřejmě obrazy Mona Lisa (La Gioconda) vystavená v pařížském Louvru a freska Poslední večeře Páně v Miláně.

cca 1455

Podařilo se mu získat tzv. Gutenbergovu bibli, kterou měl přes 800 let ve své knihovně. Poznámka: Není vyloučené, že Johann Gutenberg byla jedna z jeho mnoha významných identit.

1. polovina 17. století

Znal se s významným italským fyzikem a astronomem Galileem Galilei.

1623

Získal do své knihovny první vydání Shakespeara. Poznámka: Není vyloučené, že William Shakespeare byla jedna z jeho mnoha významných identit.

1833 - 1897

Žil v Evropě, zejména v Německu a Rakousku, jako Johannes Brahms, významný hudební skladatel z romantického období.

2. polovina 20. století

Získal do své sbírky dílo amerického malíře Reginalda Pollacka.

22. století

Žil jako Abramson. O této Akharinově identitě nejsou k dispozici žádné informace.

před 2239

Je pravděpodobné, že cestoval i mimo Zemi, kde kromě jiného získal do své mimořádné umělecké sbírky litografii Stvoření od výtvarného umělce Taranulla z planety Centauri VII a jeden obraz od Stena z planety Marcus II.

2239

Na Zemi žil v této době jako významný průmyslník pan Brack. Koupil neobydlenou, ale obyvatelnou planetu Holberg 917G, aby mohl konečně být sám, a vybudoval si tam sídlo. Začal však postrádat společnost ženy, a tak se rozhodl sestrojit si dokonalou ženu-androida. Po několika neúspěších se mu to podařilo. Svému androidovi dal jméno Rayna Kapec.

2267

Když se na USS Enterprise kapitána Kirka hovořilo o Khanovi a dalších vylepšených, byli přirovnáni k armádě Alexandrů a Napoleonů (viz epizoda TOS Space Seed).

2268

Spock přirovnal Alexandra Velikého k Ramsessovi II, Juliu Caesarovi, Napoleonovi, Adolfu Hitlerovi a Lee Kuanovi, aby ukázal, že pozemská historie je plná mužů toužících po absolutní moci (viz epizoda TOS Patterns of Force).

2269

Planetu Akharina / pana Bracka navštívil výsadek z USS Enterprise NCC-1701 kapitána Kirka, který zde chtěl získat ryetalyn, látku potřebnou k výrobě léku na smrtelnou rigelianskou horečku. Kapitánu Kirkovi, Spockovi a doktoru McCoyovi se představil jako Flint a chtěl jejich návštěvy využít k tomu, aby se Rayna naučila jednat s cizími lidmi a aby se jí vyvinuly emoce, protože doufal, že se pak do něj zamiluje. Rayna se však místo toho zamilovala do kapitána Kirka a zabila se, protože se mezi oběma muži nedokázala rozhodnout.

po 2269

Zůstal opět sám na planetě s vědomím, že už brzy zemře, protože v okamžiku, kdy opustil ekosystém Země, ztratily jeho buňky schopnost nekonečné regenerace.

Poznámka: Kapitán Kirk o Flintovi / Akharinovi evidentně podal zprávu, byla však zřejmě přijata s velkou nedůvěrou.

2366

Šéfinženýr La Forge z USS Enterprise-D kapitána Picarda si do svého simulátorového programu Měsíční svit na pláži, který si připravil na první rande s Christy Henshawovou, naprogramoval cikánského houslistu hrajícího Brahmsův Uherský tanec č. 5 (viz epizoda TNG Booby Trap).

Téhož roku byl na palubě Enterprise-D uspořádán koncert z Mozartových děl na počest pobytu vyslance Sareka na lodi. Vedle Mozarta hráli hudebníci také Sextet čís. 1 v B dur od Johannesa Brahmse. Tento kus dojal Sareka k slzám (viz epizoda TNG Sarek).

2367

Když Miles O'Brien zašel za Datem, aby s ním konzultoval situaci před svou svatbou s Keiko Ishikawa, navrhl Dat, že mu zahraje skladbu od Brahmse, aby se Miles cítil víc jako doma (viz epizoda TNG Data's Day).

Když měla téhož roku přijít k Geordimu na večeři doktorka Leah Brahmsová, chtěl nejdříve pustit jednu z Brahmsových klavírních etud, potom ale tuto myšlenku opustil (viz epizoda TNG Galaxy's Child).

2373

Jeho identita Leonardo da Vinci byla jednou z dvanácti mimořádně významných osobností nejen lidské historie, jejichž simulátorové programování mělo pomoci Doktorovi zdokonalit jeho vlastní (viz epizoda VOY Darkling).

Kapitán Janewayová ráda odpočívala v simulátorovém programu znázorňujícím Mistra Leonarda da Vinci, jeho dílnu a jeho dobu (viz epizody VOY Scorpion a Concerning Flight).

2374

Kapitán Janewayová z USS Voyager se zmínila, že kapitán Kirk z USS Enterprise tvrdil, že se s Mistrem Leonardem da Vinci setkal osobně, považovala však důkazy o tomto setkání za mimořádně nepřesvědčivé (viz epizoda VOY Concerning Flight).

2377

Doktor ho jmenoval vedle Verdiho a T'Leel z Vulkanu, když byl na Idenově lodi vzbouřených hologramů a uvažoval o jejich budoucím uměleckém rozvoji. Iden jeho myšlenku odmítl s tím, že si hologramy vytvoří vlastní umění, že nedopustí, aby napodobovaly umění svých utlačovatelů (viz epizoda VOY Flesh and Blood).

Obrázky

Akharin jako Flint
Akharin jako Flint
Akharin jako Flint
Akharin jako Flint
Akharin jako Leonardo da Vinci
Akharin jako Leonardo da Vinci
Akharin jako Leonardo da Vinci
Akharin jako Leonardo da Vinci
<<< Akary Akleen Tret >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2000–2019 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries