Akharin

Známý též jako: Abramson, Alexandr Veliký, Brack, Brahms Johannes, Da Vinci Leonardo, Flint, Lazar, Lazarus (TOS Requiem for Methuselah), Leonardo da Vinci, Merlin, Methuselah, Metuzalém, Salomon, Šalamoun

Akharin
Druh:
Pozemšťan
Pohlaví:
muž
Narození:
3834 př. n. l. - Mezopotámie, Země
Úmrtí:
po 2269 - Holberg 917G
Povolání:
není známo
Rodinný stav:

mnohonásobný vdovec

Důležité osoby

Rayna Kapec, android

Další informace

Účinkování:
TOS Requiem for Methuselah
Představitel:
James Daly

Kariéra

po 3834 př. n. l.

Narodil se v Mezopotámii na Zemi. Brzy se ukázalo, že je nesmrtelný. Díky konstantní buněčné regeneraci překonal všechny nemoci i zranění.

Byl nucen se vždy po několika desítkách let odstěhovat na jiné místo a změnit identitu.

Nejstarší jeho známou identitou byl Metuzalém. Biblická postava Metuzalém byl jedním z dvanácti patriarchů Židů. Podle bible se dožil 969 let. Z jeho potomků je bezesporu nejznámější jeho vnuk Noe, který postavil archu a zachránil tak pozemský život při potopě.

Poznámka: Metuzalém podle bible zemřel v roce potopy. Nabízí se nám tedy zajímavá možnost přibližně určit okamžik, kdy k ní došlo.

Možná jako Metuzalém se setkal s Mojžíšem.

970 - 928 př. n. l.

Další známou identitou Akharina byl král Šalamoun. Jako Šalamoun vládl Izraeli v letech 970 až 928 př. n. l. a jeho moudrost se stala příslovečnou.

469 - 399 př. n. l.

Znal se s významným antickým filozofem Sokratem.

356 - 323 př. n. l.

Další ze známých identit Akharina byl Alexandr Veliký. Byl jedním z největších antických vojevůdců. Podařilo se mu dobýt většinu tehdy známého světa a byl známý od Evropy až po Střední Východ.

1. století

O 300 let později vystupoval jako Lazar. Lazar je biblická postava. Žil na přelomu letopočtu a ve 30. letech 1. století zemřel. Ježíš Kristus ho vzkřísil.

cca 6. století

Žil v Anglii jako Merlin. Merlin je postava z pozemské mytologie, z cyklu anglických středověkých bájí soustředěných kolem krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu. Byl to mocný kouzelník.

1334

Žil v Konstantinopoli (nynějším Istanbulu), kde byl svědkem hrůz epidemie dýmějového moru.

1452 - 1519

Žil v Itálii jako Leonardo da Vinci, renesanční génius, malíř, sochař, architekt, inženýr a vědec. Jako da Vinci obohatil téměř všechny oblasti lidského vědění. Jeho nejznámějšími výtvory jsou zřejmě obrazy Mona Lisa (La Gioconda) vystavená v pařížském Louvru a freska Poslední večeře Páně v Miláně.

cca 1455

Podařilo se mu získat tzv. Gutenbergovu bibli, kterou měl přes 800 let ve své knihovně. Poznámka: Není vyloučené, že Johann Gutenberg byla jedna z jeho mnoha významných identit.

1. polovina 17. století

Znal se s významným italským fyzikem a astronomem Galileem Galilei.

1623

Získal do své knihovny první vydání Shakespeara. Poznámka: Není vyloučené, že William Shakespeare byla jedna z jeho mnoha významných identit.

1833 - 1897

Žil v Evropě, zejména v Německu a Rakousku, jako Johannes Brahms, významný hudební skladatel z romantického období.

2. polovina 20. století

Získal do své sbírky dílo amerického malíře Reginalda Pollacka.

22. století

Žil jako Abramson. O této Akharinově identitě nejsou k dispozici žádné informace.

před 2239

Je pravděpodobné, že cestoval i mimo Zemi, kde kromě jiného získal do své mimořádné umělecké sbírky litografii Stvoření od výtvarného umělce Taranulla z planety Centauri VII a jeden obraz od Stena z planety Marcus II.

2239

Na Zemi žil v této době jako významný průmyslník pan Brack. Koupil neobydlenou, ale obyvatelnou planetu Holberg 917G, aby mohl konečně být sám, a vybudoval si tam sídlo. Začal však postrádat společnost ženy, a tak se rozhodl sestrojit si dokonalou ženu-androida. Po několika neúspěších se mu to podařilo. Svému androidovi dal jméno Rayna Kapec.

2267

Když se na USS Enterprise kapitána Kirka hovořilo o Khanovi a dalších vylepšených, byli přirovnáni k armádě Alexandrů a Napoleonů (viz epizoda TOS Space Seed).

2268

Spock přirovnal Alexandra Velikého k Ramsessovi II, Juliu Caesarovi, Napoleonovi, Adolfu Hitlerovi a Lee Kuanovi, aby ukázal, že pozemská historie je plná mužů toužících po absolutní moci (viz epizoda TOS Patterns of Force).

2269

Planetu Akharina / pana Bracka navštívil výsadek z USS Enterprise NCC-1701 kapitána Kirka, který zde chtěl získat ryetalyn, látku potřebnou k výrobě léku na smrtelnou rigelianskou horečku. Kapitánu Kirkovi, Spockovi a doktoru McCoyovi se představil jako Flint a chtěl jejich návštěvy využít k tomu, aby se Rayna naučila jednat s cizími lidmi a aby se jí vyvinuly emoce, protože doufal, že se pak do něj zamiluje. Rayna se však místo toho zamilovala do kapitána Kirka a zabila se, protože se mezi oběma muži nedokázala rozhodnout.

po 2269

Zůstal opět sám na planetě s vědomím, že už brzy zemře, protože v okamžiku, kdy opustil ekosystém Země, ztratily jeho buňky schopnost nekonečné regenerace.

Poznámka: Kapitán Kirk o Flintovi / Akharinovi evidentně podal zprávu, byla však zřejmě přijata s velkou nedůvěrou.

2366

Šéfinženýr La Forge z USS Enterprise-D kapitána Picarda si do svého simulátorového programu Měsíční svit na pláži, který si připravil na první rande s Christy Henshawovou, naprogramoval cikánského houslistu hrajícího Brahmsův Uherský tanec č. 5 (viz epizoda TNG Booby Trap).

Téhož roku byl na palubě Enterprise-D uspořádán koncert z Mozartových děl na počest pobytu vyslance Sareka na lodi. Vedle Mozarta hráli hudebníci také Sextet čís. 1 v B dur od Johannesa Brahmse. Tento kus dojal Sareka k slzám (viz epizoda TNG Sarek).

2367

Když Miles O'Brien zašel za Datem, aby s ním konzultoval situaci před svou svatbou s Keiko Ishikawa, navrhl Dat, že mu zahraje skladbu od Brahmse, aby se Miles cítil víc jako doma (viz epizoda TNG Data's Day).

Když měla téhož roku přijít k Geordimu na večeři doktorka Leah Brahmsová, chtěl nejdříve pustit jednu z Brahmsových klavírních etud, potom ale tuto myšlenku opustil (viz epizoda TNG Galaxy's Child).

2373

Jeho identita Leonardo da Vinci byla jednou z dvanácti mimořádně významných osobností nejen lidské historie, jejichž simulátorové programování mělo pomoci Doktorovi zdokonalit jeho vlastní (viz epizoda VOY Darkling).

Kapitán Janewayová ráda odpočívala v simulátorovém programu znázorňujícím Mistra Leonarda da Vinci, jeho dílnu a jeho dobu (viz epizody VOY Scorpion a Concerning Flight).

2374

Kapitán Janewayová z USS Voyager se zmínila, že kapitán Kirk z USS Enterprise tvrdil, že se s Mistrem Leonardem da Vinci setkal osobně, považovala však důkazy o tomto setkání za mimořádně nepřesvědčivé (viz epizoda VOY Concerning Flight).

2377

Doktor ho jmenoval vedle Verdiho a T'Leel z Vulkanu, když byl na Idenově lodi vzbouřených hologramů a uvažoval o jejich budoucím uměleckém rozvoji. Iden jeho myšlenku odmítl s tím, že si hologramy vytvoří vlastní umění, že nedopustí, aby napodobovaly umění svých utlačovatelů (viz epizoda VOY Flesh and Blood).

Obrázky

 • Akharin jako Flint
  Akharin jako Flint
 • Akharin jako Flint
  Akharin jako Flint
 • Akharin jako Leonardo da Vinci
  Akharin jako Leonardo da Vinci
 • Akharin jako Leonardo da Vinci
  Akharin jako Leonardo da Vinci
divider
< Akary Akleen Tret >
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)