lcars
logo

Ferengská Pravidla nabývání zisku

Zejména v mnoha epizodách seriálu Star Trek: Deep Space Nine, ale i v jiných seriálech a v mnoha knihách se setkáváme s ferengskými Pravidly nabývání zisku, souborem aforismů a maxim, jimiž se už staletí řídí ferengská společnost. Ač se nám ferengská společnost pravděpodobně zdá velmi exotická a značně odlišná od naší, překvapivě mnoho z nich k nám promlouvá a připomíná nám, že se někdy chováme pokrytecky. U každého pravidla udáváme, kdo a kde nás s ním seznámil. Pravidla, u nichž nebylo zmíněno jejich číslo, jsou uvedena na konci seznamu. Po kliknutí na text pravidla se zobrazí detailnější informace. Nečiníme si nárok na úplnost, a pokud se vám zdá, že jsme nějakou důležitou událost opomenuli nebo dokonce uvedli chybný údaj, uvítáme, když nás na to upozorníte.

nově přidané položky

Ferengská Pravidla nabývání zisku

1Jak máš jednou jejich peníze, nikdy jim je nevracej.

anglicky:
Once you have their money, you never give it back.
epizoda:
DS9 The Nagus (Rom)
kniha:
The Klingon Way
kniha:
Federation Travel Guide

2Nejlepší obchod je ten, který přinese největší zisk.

anglicky:
The best deal is the one that makes the most profit.
kniha:
The 34th Rule (Quark)

3Nikdy za akvizici neutrať víc, než musíš.

anglicky:
Never spend more for an acquisition than you have to.
epizoda:
DS9 The Maquis, Part II (Quark)
kniha:
To Seek Out New Life: The Biology of Star Trek

4Oblečená žena je jako muž v kuchyni.

anglicky:
A woman wearing clothes is like a man in the kitchen.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

5Vždycky zveličuj své odhady.

anglicky:
Always exaggerate your estimates.
kniha:
Cold Fusion

6Nikdy nedovol rodině, aby stála v cestě příležitosti.

anglicky:
Never allow family to stand in the way of opportunity.
epizoda:
DS9 The Nagus (Zek)
kniha:
Double Helix: Vectors (Rom, Quark)

Poznámka:

V roce 2151 bylo toto pravidlo citováno trochu jinak: Nikdy nedovol rodině, aby stála v cestě zisku.

7Měj uši otevřené.

anglicky:
Keep your ears open.
epizoda:
DS9 In The Hands Of The Prophets (Odo)

8Drobné písmo vede k velkému risku.

anglicky:
Small print leads to large risk.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

9Příležitost plus instinkt rovná se zisk.

anglicky:
Opportunity plus instinct equals profit.
epizoda:
DS9 The Storyteller (Nog)
kniha:
The Making of ST:DS9

10Chamtivost je věčná.

anglicky:
Greed is eternal.
epizoda:
DS9 Prophet Motive (Quark)
epizoda:
VOY False Profits (Arridor, Kol)

11I když je to zadarmo, vždycky to můžeš koupit levněji.

anglicky:
Even if it's free, you can always buy it cheaper.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

12Cokoliv stojí za prodání, stojí za to prodat to dvakrát.

anglicky:
Anything worth selling is worth selling twice.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

13Cokoli, co stojí za práci, stojí za to dělat to za peníze.

anglicky:
Anything worth doing is worth doing for money.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
kniha:
The Making of ST:DS9

15Mrtvoly neuzavírají žádné obchody.

anglicky:
Dead men close no deals.
kniha:
Demons of Air and Darkness

16Obchod je obchod… (dokud se nenaskytne lepší).

anglicky:
A deal is a deal...(until a better one comes along).
epizoda:
DS9 Melora (Quark)

17Smlouva je smlouva – ale jen mezi Ferengy.

anglicky:
A contract is a contract ... but only between Ferengi.
epizoda:
DS9 Body Parts (Rom, Quark, Brunt, Gint)

18Fereng bez zisku není žádný Fereng.

anglicky:
A Ferengi without profit is no Ferengi at all.
epizoda:
DS9 Heart of Stone (Ben Sisko, Nog)
epizoda:
DS9 Ferengi Love Songs (Quark)
kniha:
Double Helix:Vectors (Quark)

19Spokojenost není zaručena.

anglicky:
Satisfaction is not guaranteed.
epizoda:
DS9 Meridian (Quark)

20Kdo se drží zpátky dnes, očekává zisk zítra.

anglicky:
He who dives under the table today lives to profit tomorrow.
kniha:
Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed

21Nikdy nestav přátelství nad zisk.

anglicky:
Never place friendship above profit.
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Quark)

22Moudrý muž slyší zisk ve větru.

anglicky:
A wise man can hear profit in the wind.
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Pel)
epizoda:
VOY False Profits (Arridor, Kol)
kniha:
The 34th Rule (Quark)

23Nic není důležitější než tvoje zdraví... kromě peněz.

anglicky:
Nothing is more important than your health ... except for your money.
epizoda:
ENT Acquisition (Ulis)

25Platíte to... je to váš nápad!

anglicky:
You pay for it... it's your idea!.
kniha:
Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed

27Není nic nebezpečnějšího než čestný obchodník.

anglicky:
There's nothing more dangerous than an honest businessman.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

29Co z toho budu mít já?

anglicky:
What's in it for me?
kniha:
Highest Score

30Moudrý muž ví, že zachování mlčenlivosti se rovná zisku.

anglicky:
A wise man knows that confidentiality equals profit.
kniha:
The Badlands, Part IV

31Nikdy nežertuj o matce Ferenga.

anglicky:
Never make fun of a Ferengi's mother.
epizoda:
DS9 The Siege (Quark)

32Uraž raději něco, na čem mu záleží.

anglicky:
Insult something he cares about.
kniha:
Elite Force II

Poznámka:

Někde je toto pravidlo uváděno jako doslov pravidla č. 31.

33Nikdy nebolí podlézat šéfovi.

anglicky:
It never hurts to suck up to the boss.
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Quark, Pel)
kniha:
The Making of ST:DS9

Poznámka:

Brunt pronesl variaci tohoto pravidla (bez udání čísla): Nikdy není brzo lízt do zadku šéfovi.

34Válka je dobrá pro obchod.

anglicky:
War is good for business.
epizoda:
DS9 Destiny (Quark)
epizoda:
DS9 The Siege of AR-558 (Ezri Dax)
kniha:
The 34th Rule

Poznámka:

Quark měl dodatek: Jen z dálky, čím blíž k frontě, tím méně ziskové to je.

35Mír je dobrý pro obchod.

anglicky:
Peace is good for business.
epizoda:
DS9 Destiny (Dax)

37Jestli je to zadarmo, ber to a o skryté výdaje se starej potom.

anglicky:
If it's free, take it and worry about hidden costs later.
kniha:
Arcade (Nog)

37Kdo investuje brzy, získá nejvyšší úrok.

anglicky:
The early investor reaps the most interest.
kniha:
Reservoir Ferengi

40Žena se může dotýkat tvých lalůčků, ale nikdy tvého latinia.

anglicky:
She can touch your lobes but never your latinum.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

41Zisk je odměnou sám o sobě.

anglicky:
Profit is its own reward.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

43Živ svou chamtivost, ale neudus ji.

anglicky:
Feed your greed, but not enough to choke it.
kniha:
The Buried Age

44Nikdy nezaměňuj fištrón a kliku.

anglicky:
Never confuse wisdom with luck.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

47Nikdy nevěř člověku, který má na sobě lepší oblek než ty.

anglicky:
Never trust a man wearing a better suit than your own.
epizoda:
DS9 Rivals (Quark)
kniha:
The 34th Rule (Bractor)

48Čím větší úsměv, tím ostřejší nůž.

anglicky:
The bigger the smile, the sharper the knife.
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Pel)
kniha:
Preserver (Picard)

51Každého, kdo ti přidá na zisku, odměň tak, aby v tom pokračoval.

anglicky:
Reward anyone who adds to your profits so they will continue to do so.
kniha:
Arcade (Bokat)

52Proč žádat, když můžeš vzít.

anglicky:
Why ask, when you can take?
epizoda:
DS9 Babel (Quark)

53Nikdy nevěř nikomu, kdo je větší než ty.

anglicky:
Never trust anybody taller than you.
kniha:
Mission Gamma: Twilight
kniha:
The 34th Rule

55Raduj se z profitu a profituj z radosti.

anglicky:
Take joy from profit, and profit from joy.
kniha:
Worlds of Deep Space Nine: Bajor
kniha:
Fragments and Omens

57Dobří zákazníci jsou vzácní jako latinium - opatruj je.

anglicky:
Good customers are as rare as latinum. Treasure them.
epizoda:
DS9 Armageddon Game (Quark)

58Neexistuje náhražka za úspěch.

anglicky:
There is no substitute for success.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

59Rada zdarma je málokdy levná.

anglicky:
Free advise is seldom cheap.
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Quark)
kniha:
The Making of ST:DS9

60Dbej na to, abys lhal důsledně.

anglicky:
Keep your lies consistent.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

62Čím riskantnější cesta, tím větší zisk.

anglicky:
The riskier the road, the greater the profit.
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Pel)
epizoda:
DS9 Little Green Men (Quark)
epizoda:
DS9 Business as Usual (Gaila)
kniha:
The 34th Rule (Quark)
kniha:
Preserver (Lept)

63Práce je nejlepší terapie, přinejmenším pro tvoje zaměstnance.

anglicky:
Work is the best therapy - at least for your employees.
kniha:
Over a Torrent Sea

65Vyhraj nebo prohraj, vždycky tu je šňupací prášek z huyperianských brouků.

anglicky:
Win or lose, there's always Huyperian beetle snuff
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

69Ferengové nejsou zodpovědní za hloupost ostatních druhů.

anglicky:
Ferengi are not responsible for the stupidity of other races.
kniha:
Balance of Power (Tunk)

74Znalost rovná se zisk.

anglicky:
Knowledge equals profit.
epizoda:
VOY Inside Man (Barclay Hologram)

75Domov je tam, kde je srdce, ale hvězdy jsou z latinia.

anglicky:
Home is where the heart is, but the stars are made of latinum.
epizoda:
DS9 Civil Defense (Quark)

76Jednou za čas vyhlas mír. Úplně tím zmateš své nepřátele.

anglicky:
Every once in a while declare peace. It confuses the hell out of your enemies.
epizoda:
DS9 The Homecoming (Quark)
kniha:
The 34th Rule (Quark)

77Když něco rozbiješ, vlastně jsi to koupil.

anglicky:
If you break it, you bought it.
kniha:
Star Trek Online

79Dej si pozor na vulkanskou lačnost po znalostech.

anglicky:
Beware of the Vulcan greed for knowledge.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

82Čím horší produkt, tím vyšší cena.

anglicky:
The flimsier the product, the higher the price.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

85Nikdy nedovol, aby konkurence věděla, co si myslíš.

anglicky:
Never let the competition know what you're thinking.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

87Poznej zákazníkovy slabosti, abys je proti němu dokázal lépe využít.

anglicky:
Learn the customer's weaknesses, so that you can better take advantage of him.
kniha:
Highest Score (Nog)

88Není po tom, dokud není po tom.

anglicky:
It ain't over 'til its over.
kniha:
Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed

89Neptej se, co můžeš udělat pro své zisky, ale co ony mohou udělat pro tebe.

anglicky:
Ask not what you can do for your profits, but what your profits can do for you.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

92Je mnoho cest k zisku.

anglicky:
There are many paths to profit.
kniha:
Highest Score (Nog)

94Ženy a finance nejdou dohromady.

anglicky:
Females and finances don't mix.
epizoda:
DS9 Ferengi Love Songs (Rom)
epizoda:
DS9 Profit and Lace (Quark, Nog)
kniha:
To Seek Out New Life: The Biology of Star Trek

95Expanduj nebo zemři.

anglicky:
Expand or die.
epizoda:
VOY False Profits (Kafar)

Poznámka:

V epizodě ENT Acquisition bylo toto pravidlo uvedeno jako pravidlo č. 45. Je možné, že během času bylo pořadí pravidel upraveno.

96Pro každé Pravidlo existuje stejné opačné Pravidlo (kromě případů, kdy neexistuje).

anglicky:
For every Rule, there is an equal and opposite Rule (except when there's not).
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

97Dost … není nikdy dost.

anglicky:
Enough... is never enough.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

98Každý člověk má svoji cenu.

anglicky:
Every man has his price.
epizoda:
DS9 In the Pale Moonlight (Quark)
kniha:
The 34th Rule (Quark)

99Důvěra je ten největší závazek.

anglicky:
Trust is the biggest liability of all.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

102Příroda zchátrá, ale latinium je věčné.

anglicky:
Nature decays, but latinum lasts forever.
epizoda:
DS9 The Jem'Hadar (Quark, Nog)

103Spánek se může míchat s… (ustřiženo),

anglicky:
Sleep can interfere with...
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Nog)
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

Poznámka:

Pravidlo zůstalo nedořečeno.

104Víra hory přenáší… hory majetku.

anglicky:
Faith moves mountains... of inventory.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

106V chudobě není cti.

anglicky:
There is no honor in poverty.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

109Důstojnost a prázdný měšec mají cenu toho měšce.

anglicky:
Dignity and an empty sack is worth the sack.
epizoda:
DS9 Rivals (Quark)

111Se svými dlužníky jednej jako s rodinou – vykořisťuj je.

anglicky:
Treat people in your debt like family ... exploit them.
epizoda:
DS9 Past Tense, Part I (Ben Sisko)
epizoda:
DS9 The Darkness and the Light (Worf)

112Nikdy se nemiluj s šéfovou sestrou.

anglicky:
Never have sex with the boss's sister.
epizoda:
DS9 Playing God (Quark)

113Vždycky se miluj se šéfem.

anglicky:
Always have sex with the boss.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

121Všechno je na prodej - i přátelství.

anglicky:
Everything is for sale - even friendship.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

123I slepec pozná lesk latinia.

anglicky:
Even a blind man can recognize the glow of Latinum.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

125Když jsi mrtvý, nemůžeš obchodovat.

anglicky:
You can't make a deal if you're dead.
epizoda:
DS9 The Siege of AR-558 (Quark)

139Manželky slouží, bratři dědí.

anglicky:
Wives serve, brothers inherit.
epizoda:
DS9 Necessary Evil (Odo)

141Jenom blázni zaplatí bez smlouvání.

anglicky:
Only fools pay retail.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

142Jen blázni provozují velkoobchod.

anglicky:
Only fools sell wholesale.
kniha:
Legends of the Ferengi

144Na charitě není nic špatného… dokud končí v tvé kapse.

anglicky:
There's nothing wrong with charity... as long as it winds up in your pocket.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

147Lidi milují barmana.

anglicky:
People love the bartender.
kniha:
Fearful Symmetry

153Neprodávej steak, ale jeho vůni.

anglicky:
Sell the sizzle, not the steak.
kniha:
Deep Space Mine (DS9 komiks)

162I v těch nejhorších časech má někdo zisk.

anglicky:
Even in the worst of times, someone turns a profit.
epizoda:
DS9 Wrath of the Prophets (Rom)
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

168Prošeptej si cestu k úspěchu.

anglicky:
Whisper your way to success.
epizoda:
DS9 Treachery, Faith and the Great River (Nog)

177Znej své nepřátele… ale vždy s nimi obchoduj.

anglicky:
Know your enemies... but do business with them always.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

181Ani nepoctivost nepošpiní lesk zisku.

anglicky:
Not even dishonesty can tarnish the shine of profit.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

184Fereng počká s nabídkou, až se jeho protivníci vyčerpají.

anglicky:
A Ferengi waits to bid until his opponents have exhausted themselves.
kniha:
Balance of Power (Tunk)

189Ať si ostatní udržují svou pověst. Ty se drž jejich peněz.

anglicky:
Let others keep their reputation. You keep their money.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

190Poslouchej vše, nevěř ničemu.

anglicky:
Hear all, trust nothing.
epizoda:
DS9 Call to Arms (Nog)

192Nikdy nepodváděj Klingona… pokud si nejsi jistý, že ti to projde.

anglicky:
Never cheat a Klingon... unless you're sure you can get away with it.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

194Vždy se vyplatí vědět o nových zákaznících dřív, než vkročí do tvých dveří.

anglicky:
It's always good to know about new customers before they walk in your door.
epizoda:
DS9 Whispers (Odo)

199Umístění, umístění, umístění.

anglicky:
Location, location, location.
kniha:
The Soul Key

200Fereng si nezvolí jinou stranu, než tu svoji.

anglicky:
A Ferengi chooses no side but his own.
kniha:
Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed

202Ospravedlnění zisku je zisk.

anglicky:
The justification for profit is profit.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

203Noví zákazníci jsou jako ostrozubí červi - mohou být šťavnatí, ale občas koušou.

anglicky:
New customers are like razor-toothed gree-worms. They can be succulent, but sometimes they bite back.
epizoda:
DS9 Little Green Men (Pel)

208Někdy to jediné nebezpečnější než otázka je odpověď.

anglicky:
Sometimes the only thing more dangerous than a question is an answer.
epizoda:
DS9 Ferengi Love Songs (Zek)

211Zaměstnanci jsou jako příčky na žebříku úspěchu - neváhej po nich šlapat.

anglicky:
Employees are the rungs on the ladder of success. Don't hesitate to step on them.
epizoda:
DS9 Bar Association (Grimp)

214Nikdy nezačínej obchodní jednání s prázdným žaludkem.

anglicky:
Never begin a negotiation on an empty stomach.
epizoda:
DS9 The Maquis, Part I (Quark)
kniha:
Federation Travel Guide

216Nikdy se nepouštěj do hry s telepatem!

anglicky:
Never gamble with a telepath.
kniha:
The Laertian Gamble (Quark)

217Nemůžeš vysvobodit rybu z vody.

anglicky:
You can't free a fish from water.
epizoda:
DS9 Past Tense, Part I (Quark)
kniha:
Preserver (Lept)

218Vždycky musíš vědět, co kupuješ. (Nekupuj zajíce v pytli.)

anglicky:
Always know what you're buying.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

219Vlastnictví je 11/10 práva.

anglicky:
Possession is eleven tenths of the law!
kniha:
Balance of Power (Quark)

223Pozor na muže, který si neudělá čas na oo-mox.

anglicky:
Beware the man who doesn't take time for Oo-mox.
epizoda:
DS9 Who Mourns For Morn? (Quark)
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
kniha:
To Seek Out New Life: The Biology of Star Trek

229Latinium vydrží déle než rozkoš.

anglicky:
Latinum lasts longer than lust.
epizoda:
DS9 Ferengi Love Songs (Rom)

235Skrč se, smrt je vysoká.

anglicky:
Duck; death is tall.
kniha:
Twilight

236Nemůžeš si koupit osud.

anglicky:
You can't buy fate.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

239Nikdy se neboj věc přejmenovat.

anglicky:
Never be afraid to mislabel a product
epizoda:
DS9 Body Parts (Gint)
kniha:
Preserver (Picard)

242Víc je dobré... všechno je lepší.

anglicky:
More is good... all is better.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

253Syntehol je výběrové mazadlo pro zákazníkovu nacpanou peněženku.

anglicky:
Synthehol is the lubricant of choice for a customer's stuck purse.
kniha:
Star Trek on the Brain: Alien Minds, Human Minds

255Manželka je luxus… chytrý účetní je nezbytnost.

anglicky:
A wife is a luxury... a smart accountant a neccessity.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

261Bohatý muž si může dovolit cokoliv kromě svědomí.

anglicky:
A wealthy man can afford everything except a conscience.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

263Nikdy nedovol, aby pochybnosti zkalily tvou touhu po latiniu.

anglicky:
Never let doubt interfere with your lust for latinum.
epizoda:
DS9 Bar Association (Rom)

266Když jsi na pochybách, lži.

anglicky:
When in doubt, lie.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

267Když tomu věříš ty, věří tomu i oni.

anglicky:
If you believe it, they believe it.
kniha:
Star Trek Titan: Taking Wing

280Když to není pokažené, nespravuj to.

anglicky:
If it ain't broke, don't fix it.
kniha:
Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed

284Každý je v jádru Fereng.

anglicky:
Deep down, everyone's a Ferengi.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

285Žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.

anglicky:
No good deed ever goes unpunished.
epizoda:
DS9 The Collaborator (Quark)
epizoda:
DS9 The Sound of Her Voice (Quark)

286Když odejde Morn, je všemu konec.

anglicky:
When Morn leaves, it's all over.
epizoda:
DS9 The House of Quark (Quark)

299Když někoho využiješ, neubude tě, když mu poděkuješ. Bude pak snazší využít ho zase příště.

anglicky:
After you've exploited someone, it never hurts to thank them. That way, it's easier to exploit them next time
epizoda:
VOY False Profits (Neelix)
kniha:
Star Trek on the Brain: Alien Minds, Human Minds

 Čím více času stráví rozhodováním, tím více peněz utratí.

anglicky:
The more time they take deciding, the more money they will spend.
kniha:
Stowaways

 Čím větší částku někomu bereš, tím větší rozptýlení mu musíš poskytnout.

anglicky:
The greater the amount you are taking from someone, the greater the distraction must be.
kniha:
Stowaways (Nog)

 Výhodná koupě obvykle není výhodná.

anglicky:
A bargain usually isn't.
kniha:
Stowaways (Nog)

 Tajemství jednoho je příležitost pro druhého.

anglicky:
One person's secret is another person's opportunity.
kniha:
The Pet (Jake)

 Ruka držící latinium může taky skrývat dýku.

anglicky:
The hand that holds the latinum may also hide a dagger.
kniha:
Devil in the Sky (Picard)

 Hodně se o člověku dozvíš podle jeho bot.

anglicky:
You can tell a great deal about a man from his shoes.
kniha:
Highest Score (Nog)

 Čas je jmění.

anglicky:
Time's an asset.
epizoda:
VOY False Profits (Obchodník)

 Tvůj majetek je teď můj majetek.

anglicky:
Your goods are now my goods.
epizoda:
VOY False Profits (Obchodník)

 Vykořisťování začíná doma.

anglicky:
Exploitation begins at home.
epizoda:
VOY False Profits (Obchodník)

 Když uvidíš dobrý obchod, skoč po něm.

anglicky:
When you see a good deal, jump on it.
epizoda:
VOY False Profits (Arridor, švec)

 Fereng bez hlavy pro obchod je Fereng bez budoucnosti.

anglicky:
A Ferengi without a head for business has no future.
kniha:
Saratoga (Quark)

 Obchod je obchod, dokonce i mezi přáteli.

anglicky:
Business is business, even among friends.
kniha:
Saratoga (Nog)

 Všechno má cenu.

anglicky:
Everything has a price.
kniha:
Saratoga (Odo)

 Otevřené uši, otevřené oči.

anglicky:
Ears open, eyes wide.
kniha:
Federation (Pol)

 Na všechno existuje Pravidlo o nabývání zisku, ale to neznamená, že ho člověk musí vždycky aplikovat.

anglicky:
There's a Rule of Acquisition to cover everything, but that doesn't mean one's always got to be applied.
kniha:
The 34th Rule (Quark)

 Je lepší žít na vlastních nohách než umřít na vlastních kolenou.

anglicky:
It's better to live on one's feet than to die on one's knees.
kniha:
The 34th Rule (Zek)

 Dobré vyjednávání by se mělo vychutnat jako dobré víno.

anglicky:
A good negotiation should be savored, like a good wine.
kniha:
The 34th Rule (Quark)

 Hodnota člověka se rovná pouze sumě jeho majetku.

anglicky:
A man is only worth the sum of his possessions.
kniha:
Rebels: The Liberated (Quark)

Poznámka:

I když bylo bez čísla, bylo mezi prvními 173 oficiálními a podle Krema jedno z nejdůležitějších.

 Když se žádné řádné pravidlo nedá použít, nějaké si vymysli.

anglicky:
When no appropriate rule applies, make one up.
kniha:
Double Helix: Quarantine (Shep)

 Když si posel chce přivlastnit tvé zisky... zabij posla.

anglicky:
When the messenger comes to appropriate your profits... kill the messenger.
epizoda:
VOY False Profits

 Čas, stejně jako latinium, je vysoce omezená komodita.

anglicky:
Time, like latinum, is a highly limited commodity.
epizoda:
DS9 Bar Association

 Vždy si prohlédni zboží, než uzavřeš obchod.

anglicky:
Always inspect the merchandise before making a deal.
epizoda:
DS9 The Abandoned

 Peníze jsou peníze, ale ženy jsou lepší.

anglicky:
Money is money, but females are better.
epizoda:
DS9 Life Support

Poznámka:

Osobní pravidlo citované Nogem.

 Snáze se věří dobré lži než pravdě.

anglicky:
A good lie is easier to believe than the truth.
epizoda:
VOY Shattered

 Jestli je to psáno, tak pak je to dáno.

anglicky:
If that's what's written, then that's what's written.
epizoda:
DS9 Favor the Bold

 Vždycky měj někoho, kdo za tebe udělá těžkou práci.

anglicky:
Always get somebody else to do the lifting.
kniha:
N-Vector (komiks)

 Nikdy se nepouštěj do něčeho, z čeho se nemůžeš dostat.

anglicky:
Never get into anything that you can't get out of.
kniha:
N-Vector (komiks)

 Naštvaný člověk je nepřítel, spokojený je spojenec.

anglicky:
An angry man is an enemy, and a satisfied man is an ally.
kniha:
Antimatter

 Čím méně zaměstnanci vědí o toku peněz, tím menší podíl můžou žádat.

anglicky:
The less employees know about the cash flow, the smaller the share they can demand.
kniha:
Betrayal

 Jen blázen si nechá ujít obchodní příležitost.

anglicky:
Only a fool passes up a business opportunity.
hra:
Elite Force II

© 2000–2018 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries