lcars
logo

Archiv Memory Alpha

Přidat povídku

Vítejte v našem archivu, kam jsme soustředili krátké i delší povídky Vás, autorů z řad fanoušků Star Treku.

Pro snazší orientaci a rychlé nalezení jsou povídky rozděleny do několika kategorií a opatřeny různými charakteristikami.

divider

Informace o povídkách v archivu Memory Alpha

Povídky jsou rozděleny do několika kategorií a opatřeny různými charakteristikami. Vycházíme v podstatě z dělení a hodnocení povídek obvyklého v zahraničních archivech fanovské tvorby, takže ti z Vás, kteří takové archivy pravidelně navštěvují, nebudou mít problémy s orientací. Pro nováčky jsme každou kategorii i charakteristiku srozumitelně popsali.


U každé povídky v archivu naleznete tyto údaje:

Titul: Titul povídky
Autor: Jméno nebo přezdívka (nickname) autora
E-mail: E-mailová adresa autora, pokud si přál ji uvést, popř. odkaz na webovou stránku, kde je možné zanechat mu vzkaz.
Stav povídky: Zde je uvedeno, zda se jedná o povídku dokončenou nebo nedokončenou (např. u delších povídek s řadou kapitol).
Velikost: Velikost povídky v kilobytech. Pro Vaši informaci: 2 kB představují cca 1 stránku textu formátu A4.
Seriál: Zde zjistíte, ve kterém ze Star Trek seriálů se povídka (převážně) odehrává. Najdete zde tedy zkratky TOS, TNG, DS9, VOY a ENT. Pokud povídku nelze zařadit do žádné z těchto kategorií, bude zde uvedeno "nezařaditelné".
Hlavní postava: Pokud autor tuto informaci udal, zjistíte zde, čí osudy povídka zpracovává. U povídek kategorie Romantika a Přátelství zde budou většinou uvedeny postavy dvě.
Kategorie: Zde se dočtete, o jaký typ děje se jedná. Náš archiv povídky dělí do následujících kategorií:
Alternativní vesmír (Alternate Universe, AU):
  Povídka zkoumající alternativní časové linie, alternativní vesmíry, postavy z alternativních realit atp.
Básně, písně, říkadla apod.
Crossover (Crossover):
  Povídka, v níž se postavy Star Treku setkávají se světem či postavami jiného seriálu (seriálů).
Humor:
  Humorné příběhy.
Chybějící scéna/prolog/epilog (Missing scenes/prologue/epilogue):
  Povídka, která si domýšlí, co v některé epizodě nebylo sděleno, případně co jí předcházelo nebo následovalo.
Napětí:
  Povídky zaměřené především na akci a dobrodružství (Action/Adventure, A/A), dramatické povídky (Dramatic, D), povídky, v nichž se objevuje strach, smutek, bolest (Angst, A) apod.
Přátelství:
  Povídky zabývající se zejména neromantickými přátelskými vztahy postav (Smarm), často ve spojení se stavy bolesti, fyzické či psychické, a zároveň útěchou, kterou přátelství přináší (Hurt/Comfort, H/C). V této kategorii jsou většinou uvedeny dvě hlavní postavy.
Romantika (Romance):
  Povídky zabývající se milostnými vztahy mezi postavami. Také v této kategorii jsou většinou uvedeny dvě hlavní postavy - pár.
Přístupnost: Tento údaj charakterizuje věkovou skupinu čtenářů, pro kterou je povídka vhodná resp. nevhodná. Z tohoto hlediska jsou archivované povídky rozděleny do tří skupin:
obecná (G):
  Povídky, které mohou číst všichni bez rozdílu věku, tedy i děti. V jejich obsahu ani zpracování není nic, co by mohlo ohrozit vývoj dítěte.
13+ (PG-13):
  Povídky, které by neměli číst čtenáři mladší než 13 let. Mohou obsahovat některé drsnější prvky jako psychologicky vypjaté situace, mírné vulgarismy, násilí či sexuální situace bez jejich popisu apod.
17+ (NC-17):
  Povídka pro dospělé čtenáře. Ve výběru povídek je značka 17+ takto zvýrazněna.
Pokračování: Zde se dočtete, jestli povídka, kterou jste si vybrali, není pokračováním některé z dříve vystavených povídek. Autor také informuje o tom, zda se jedná o těsnou návaznost, zda byste si tedy měli dřívější povídku napřed přečíst, nebo o volné pokračování, kdy je povídka víceméně samostatná.
Pokud je povídka, kterou jste si vybrali, součástí většího cyklu, dozvíte se zde, že se jedná např. o jeho 3. díl. U cyklů povídek je jistě vhodné číst jej od 1. dílu.
Spoiler: Povídka, která prozrazuje děj a zápletku uvedené epizody Star Treku. Pokud tuto epizodu neznáte a nechcete se připravit o napětí při jejím sledování, pak takovou povídku raději nečtěte.
Varování: Zde autor upozorňuje na některé prvky svého díla, které by se Vám nemusely líbit, jako například na smrt hlavní postavy apod.
Stručný obsah: Stručný obsah povídky bez prozrazení pointy.
divider
divider

Povídka na pokračování - Strážci řádu 2

Diplomatické jednání probíhající, které hostila Spojená Federace planet na stanici DS9 mezi dvěma znesvářenými stranami, Tamulským impériem a Novou Kolonií dosáhla klíčového úspěchu a obě strany uzavřely tříměsíční příměří (viz cyklus Strážci řádu). Těsně po uzavření smlouvy došlo ke zcela nevyprovokovanému a bezprecedentnímu útoku ze strany Nové Kolonie na klíčová místa v samotném srdci Federace. Ničivé útoky, které mohly mít katastrofické následky pro celou Federaci, ale z nějakého důvodu, následkem podivné sabotáže se nezdařily. Zato srážka, s Koloniálním Dravcem u Bajoru si vyžádala stovky životů, včetně materiálních ztrát a byla zastavena až kapitánem Aranem, který obětoval svoji loď, nový Voyager, aby zastavil tohle běsnění. Federace zatkla Koloniální velitelku, ještě než opustila stanici DS9, ale nic nenasvědčovalo tomu, že má s tímto útokem cokoliv společného. Zato zde zůstala jako jediná, kdo převzal zodpovědnost za oba incidenty…

Začít od začátku

divider

Povídky v Archivu Memory Alpha

Celkový počet povídek v archivu: 161
divider divider

CZ Kontinuum Star Trek fanklub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© Star Trek a všechny přidružené značky jsou registrované známky společností Paramount Pictures a Viacom Inc.

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)