lcars
logo

Plavidlo pana Picarda

Autor:
Samuel David Thorn
Archivováno dne:
3. 2. 2006
Délka:
390 slov (2 min.)
Stav povídky:
dokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:

žádné

Seriál (svět):
TNG
Období:
Kategorie:
humor
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
žádný
Stručný obsah:

Příběh poskládaný pomocí pojmenování počínajících písmenem "p".

divider
Poznámka autora:

Pohvězdná pouť: Příští pokolení

Pisatel příběhu: Půl-prezident :o)

(Poznámka - pravé pojmenování pisatele příběhu porušuje pravidlo pro psaní pojmenování počínajících písmenem P. Přesto, povídka prosta podpisu pisatele působí podivně. Proto poskytneme pisateli privilegium - příležitost povídku podepsat. Pravé pojmenování pisatele: Martin Böhm)

Prohlášení: Práva příběhu patří pisateli. Použití pouze po písemném povolení pisatele. Práva pro pojmenování Picard, případně podobných, patří Paramount Pictures.

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Plavidlo pana Picarda (Samuel David Thorn)

Pojďte prosím, přisedněte!

Poslyšte příběh pana Picarda, pána plachetnice... Plachetnice? Pojmenování "plachetnice" působí poněkud podivně. Pravděpodobněji plavidla. Plavidla plujícího planetárním prostorem.

Pssst! Počátek příběhu právě přichází...

Prostor, převeliký prostor, plavidlo pana Picarda prahne po průzkumu prostoru, planet, poruch. Pečlivě proplouvá prostorem pro prosté pozemšťany podivným. Posádka plavidla pana Picarda prosta paniky prozkoumává prostor postrádající předešlou přítomnost pozemšťanů...

Plavidlo pana Picarda plulo poklidně prostorem.

Poklidnou plavbu přerušil podivný přenos.

"Pomozte, prosím, ...planeta... ...pohroma... ...přežít... ...Pomoc..."

Pak přenos přerušilo praskání.

"Poručíku, původ přenosu!" přikázal Picard.

"Pane, pravděpodobný původ přenosu...," poručík pročítal padd, "planeta Prolux."

Picard pokývl.

"Pilote, předejte počítači příkaz. 'Poskytni přesnou pozici planety Prolux.' Poletíme plnou parou. Proveďte!"

Po pár parsecích plavidlo přibrzdilo.

"Poručíku, prozkoumejte prostor při planetě!"

"Pane, prostor před plavidlem plní podivná prostorová porucha."

"Podivná? Přesněji, prosím!"

"Pane! Prostorová porucha pochytitelná pouhým pohledem, přesto přístroje přítomnost poruchy popírají."

"Pravděpodobnost přirozeného původu?"

"Pramalá, pane!"

"Poručíku, používejte prosím přesný protokol pro předávání požadovaných..."

Prásk!

Plavidlo prudce poskočilo.

"Poručíku, podejte..."

Picarda přerušilo prudké problesknutí prostoru před plavidlem.

Představení plnící plochu předního panelu poutalo pohledy Picarda, poradkyně, pilota, poručíka, praporčíka... – posádky.

"Pane, přístroje plavidla právě přestaly popírat přítomnost prostorové poruchy. Porucha produkuje polarizované paprsky. Prostupují palubami plavidla. Poškozují podmínky pro přežití!"

"Poškození plavidla?" poptával se Picard.

"Paluba pět, poškození pláště. Pohon, podpora přežití, přístroje potravinových přídělů provozuschopné."

"Pane, porucha pohlcuje plavidlo."

"Plnou parou pryč, proveďte!"

"Pane, pohon přestal pracovat."

Paluby plavidla prostoupilo palčivé prosvětlení.

Pak porucha pomalu přeměnila podobu. Počala pohasínáním, pak pokračovala poklesem průměru. Pohasínání pokračovalo. Pak prostě "Puf..." Porucha pohasla...

"Pane, porucha pláchla."

"Poručíku, protokol..."

"Pane, promiňte prosím, proti přesnému použití protokolu postavil pisatel příběhu převelikou překážku. Postavám povolil používat pouze projev (pojmenování) počínající písmenem P."

"Pravda, přijímám, pokračujte!"

"Počítači: Popis poruchy."

Počítač pípl.

"Porucha – Pravděpodobně prastaré plavidlo putující prostorem, pátrající po pravém původu přítomnosti, po překonání podstaty prostoru. Podstata pohonu plavidla pana Picarda pomohla prastarému plavidlu při posledním pokusu. Prosto přítomnosti, prosto prostoru, prolomilo plavidlo problém. Poznalo původ přítomnosti, překonalo prostor. Při předposledním pokusu přetížilo protekční přístroj planety Prolux. Proto plavidlo pana Picarda přijalo přenos požadující pomoc."

"Pane, příchozí přenos. Planeta Prolux."

"Přepojte!"

"Pane Picarde, posádko plavidla, přijměte prosím poděkování. Planeta Prolux prosta poruch protekčního přístroje posílá pozdravy."

Picard procházel palubou plavidla. Přišel před pokoj poradkyně. Poznala Picardovu přítomnost.

"Prosím, pojďte!" pozvala Picarda.

"Přisedněte prosím, poručík právě připravil partičku pokeru."

Plavidlo pana Picarda plulo prostorem, pátralo po poznání...

PROZATÍM PADLA

KONEC

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)