lcars
logo

Porthosův páníček portálistou

Autor:
Kivera
Archivováno dne:
23. 3. 2006
Délka:
2 870 slov (13 min.)
Stav povídky:
dokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:
žádné
Seriál (svět):
ENT
Období:
Kategorie:
humor, crossover
Crossover seriál:
Stargate SG-1
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
žádný
Stručný obsah:

obsah nebyl autorem zadán

divider
Poznámka autora:

Při psaní povídky použito pouze písmeno "p".

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Porthosův páníček portálistou (Kivera)

Plavidlo Porthosova Páníčka přezdívaného Pejskař pádilo prostorem prowarpem pět. Posádka plavidla převelice pospíchala. Poručnictvo Přelogických požádalo pozemšťany pomoci při převozu parlamentáře Paretha. Pejskařovo plavidlo právě prolétalo poblíž Parethova působiště - planety Parr.

Parlamentář Pareth, pozorovatel plus poradce Přelogických, poručníkoval programu přípravy pohovorů projednávajících podmínky příměří Přelogických plus Promodralců. Při procházce po povrchu planety pochytil podivný patogen. Patogen příčinou předčasného propuknutí pon-farru. Pareth počal pociťovat první příznaky počínajícího pon-farru - přehršel, přímo příval, protichůdných pocitů. Postrádal poklid Přelogických. Parlamentář Promodralců podivným projevem Paretha poněkud překvapen. Příznivé podmínky pro pohovory postupně pominuly, protože pohovory pozbyly produktivnosti. Pohovory proto prozatím přerušeny. Pareth potřeboval pryč. Planeta Přelogia poskytne patřičnou partnerku. Pak pon-farr proběhne podle pravidel...

Pejskař poskytl Parethovi plus Parethovu pobočníkovi potřebný převoz. Pouze pětkrát přenocuje. Při polovině putování pro něj přiletí plavidlo Přelogických. Plavidlo právě pozbylo Přelogii, pospíchalo převzít Paretha. Potkání páru plavidel plus předání parlamentáře Paretha plánováno poblíž planety Pira.

Pareth projevil přání pětidenní pouť promeditovat. Plkal pouze prostřednictvím pobočníka. Pejskař pověřil Přelogickou Pěkňuli přidělit příchozím plac. Pěkňule požádala posádku poskytnout příchozím privátní pokojíky. Parethovi přidělila privátní pokojík Pána Paprskometů přezdívaného Profík, pobočníkovi připadl privátní pokojík Paní Překladatelky přezdívané Plkoušek. Plavidlo pádilo plnou parou, pohon pracoval perfektně, průběh putování poklidný. Pareth prodléval při Profíkově pokojíku. Promeditoval podstatnou porci putování, případně příležitostně poklimbával. Pobočník připraven poblíž pokojíku pro případ poskytnutí pomoci.

Protože putování prostorem prosto problémů, Pejskař předal primární plac Pěkňuli.

Přišel před privátní pokojík. Porthos přiběhl přivítat páníčka. Poštěkával, panáčkoval, potěšeně pobíhal před Pejskařem. Pejskař pohladil Porthose po palici, podrbal po pupíku, podstrčil pamlsek. Pak přisedl před počítač, probíral prostorovou poštu poslanou Poručnictvem Pohvězdných plavidel.

Po přečtení pokynů Poručnictva probírajících případ parlamentáře Paretha, pak Pejskař pustil půtku páru part provozujících podvodní pólo. Pejskař, převeliký příznivec podvodního póla, potěšeně pozoroval půtku pólistů. Před polovinou půtky přišel před Pejskařův privátní pokojík Pán Přístrojů přezdívaný Parťák.

"Pojď, přisedni," pozval Parťáka Pejskař.

"Proč pořád pozoruješ podvodní pólo?" pravil poněkud přiotráveně Parťák.

"Protože přináší perfektní povyražení. Podívej! Perfektní půtka!"

"Pólo prohlížej později, přináším překvapení."

"Prozraď původ překvapení," propíchnul Parťáka pohledem Pejskař.

"Perfektní počteníčko. Povídku," pyšně pravil Parťák.

"Povídku?!" pronesl pramálo potěšeně Pejskař.

"Počkej, po přečtení poopravíš pesimismus," prorokoval Parťák.

"Popiš povídku poněkud podrobněji," požádal Parťáka Pejskař.

"Povídka představuje prostředí podívané pro pokračování 'Portál PPP', populární pěkných pár pětiletek před Prvním potkáním Přelogických. Parta pozemšťanů plus planetární přivandrovalec pomocí prastarého portálu putuje po planetách. Potkávají parazitické plémě Plazů. Propukají půtky. Pozemšťané párkrát prohrají, párkrát Plazy porazí. Prý převelice pěkná podívaná," poinformoval Parťák Pejskaře.

"Putování po planetách prosto použití plavidel... pozoruhodné," pravil Pejskař.

"Přečti, potom povídej. Ponechám poklid pro přečtení. Půjdu překontrolovat posádku přístrojovny. Přijdu později. Prozatím pa."

"Přečtu, posoudím, poreferuju."

Pejskař pohlédl po počátku povídky.

"'Pomocná pracka'? Pche! Poněkud připitomělý počátek," pravil potichu pochybovačně Pejskař. Pak počal pročítat povídku...

Pomocná pracka

Plukovník Plechová Papule přezdívaný Plecháč při polední pauze poklidně popíjel pivo. Prostor Portálplacu prořízl pronikavý poplašný pískot. Poplach! Pokoutní použití portálu! Poplach! Pozorovací personál poklusem před prostor portálu! Poplach! Plukovník popadl P-90, pak pádil před portálový pozorovací pokoj.

Pán Portálplacu právě přikazoval poručíkovi při počítači: "Použijte poklici, přikryjte portál!"

"Provedu, pane," pravil poručík.

Pán Portálplacu pokračoval: "Přišlo poznávací pípnutí? Poznáváte příchozí?"

"Planeta PPP-555, Pokrové, pane."

"Papá pravděpodobně posílá pozdravy," pravila profesorka Pythagorová přezdívaná Protoplazma.

"Pochybuju," povzdechl Plecháč předvídající průšvih.

"Proboha, proč pořád předem předpokládáš problémy?" podotkl Pan Překladatel přezdívaný Prófa.

"Prokristapána, protože proto!"

"Poněkud postrádám pointu průpovídky, Plecháči," připojil prkenně planetární přivandrovalec Pa'ko (pojmenování při plazím plkání představuje pojem "Pilný") přezdívaný paradoxně Pozemšťan.

"Poklici pryč!" přikázal Pán Portálplacu.

Portálem prolétl poničený, potrhaný proužek papíru.

Plukovník Plechová Papule proti předpisům přiběhl před portál.

"Plukovníku, porušujete přibližovací protokol!" prskla podrážděně Protoplazma.

"Postupujte prosím podle protokolu předepsaného pro podobné pakárny Pentagonem, plukovníku!" připojil Pán Portálplacu.

"Prokristapána, Pythagorová, přestaňte plkat ptákoviny!" pravil plukovník, pak pozvedl potrhaný proužek papíru. Přečetl potichu poselství.

"Problémy, plukovníku?" pravil Pán Portálplacu. "Přečtěte příchozí papír."

Plukovník povzdechl: "Průšvih, pane. Pokrové pod palbou, prosí pomoc."

"Prosím, Plecháči, přečtěte příchozí papír!!"

"Provedu, pane. Pokrové píší: Protože Pokrové přebrali Plazu Popíkovi prototyp "přezbrojené pracky", Popík porušil předpokládané příměří, poslal příšernou pumu. Pak propuklo peklo. Posunuta původní pozice planety, povrch pozbývá pevnosti! Portál pod palbou! Pokus prchnout pomocí plavidel překažen. Privátní podzemní plac prozatím použitelný. Popík pouští páru, prohráváme! Prosíme, pomozte!!!"

"Potěš Pánbůh," pronesl potichu Pán Portálplacu. Pak pokračoval: "Půjdu poinformovat prezidenta. Prozatím připravte Portálplac pro příjem příchozích. Připravte první pomoc pro přeživší, proviant, pokoje... Proveďte!"

Po poinformování prezidenta Pán Portálplacu poslal pro První portálovou partu. Potřeboval prioritně probrat prognózy přežití Pokrů, pravděpodobný počet přeživších, první pomoc poraněným příchozím, případně přímou pomoc - projití Portálových part portálem pod Plecháčovým poručnictvím při použití palebných prostředků, přivedení přeživších Pokrů.

"Pane, prosím pauzu," požádal Prófa při poradě.

"Proč, Pane Překladateli?"

"Potřebuji použít pisoár."

"Pokud potřebujete, prosím, počkáme," pravil Pán Portálplacu.

Před pozorovacím pokojem Prófa pravil páru povykujících podřízených při počítačích: "Plkejte prosím potichu, pánové, poblíž právě probíhá porada."

Po Prófově příchodu porada pokračovala

pilovali postupy. Plecháč preferoval přímý postup - průchod portálem, překvapení Pifpafů, použití palebných prostředků, pokus prostřílet průchod přeživším Pokrům.

Poradu přerušilo pronikavé pískání. Poplach! Pokoutní použití portálu! Poplach! Pozorovací personál před prostor portálu! Pronto! Poplach!

"Pípnutí poslali Pokrové, pane," pravil poručík při počítači Pánovi Portálplacu. "Poselství praví: Privátní podzemní plac poničen... pár plavidel prchlo před Popíkem... při pokusu Pokrů prchnout Popík poničil poslední plavidlo... přistáváme pod palbou... povrch planety prozatím pevný... prosíme, pošlete posily... povolte projít pozemským portálem... pomozte!!!"

Pán Portálplacu po pořádném posouzení pod podmínkou prvotního průzkumu planety plachtícím přístrojem povolil Plecháčovi přímý postup - projití portálem pomoci Pokrům. Po pečlivé přípravě provedené profesorkou Pythagorovou průzkumné plavidlo proletělo portálem. Přístroj poté poslal první popis planety - přilehlého prostranství před portálem, podobný peklu. Povrch poničen pumami, pokryt popelem. Prozatím pevný. Prostor před portálem prost Pifpafů.

První portálová parta podporovaná Pátou portálovou partou prošla portálem. Plukovník Plechová Papule poručil "Pětce" pozorovat prostranství při portálu. První portálová parta počala pátrat po přeživších Pokrech. Podivný poklid přerušil pískot pumy. Popík pořád plundroval povrch planety. Pokrové prozatím při posledním pokusu proniknout přímo před portál prchali pod palbou poničenou plání pokrytou popelem.

"Pozor, poslouchejte! Přestřelka! Pokrové pravděpodobně potřebují pomoc!" pravil Plecháč. "Připravíme Pifpafům překvapivé přivítání," pokračoval.

První portálová parta pospíchala pomoci Pokrům. Při pokraji pláně poničené pumami pozorovali prchající Pokry pronásledované patrolou Pifpafů. Překvapili Pifpafy palbou, pak provázejíce Pokry prchali před portál, Pifpafy při patách. Plecháč pálil po Pifpafech. Prásk! Prásk! Prchal poslední. Před portálem přikázal Páté portálové partě projít portálem, přivést Pokry. Prozatím První portálová parta pálila po přibíhajících Pifpafech. Pokrové pod palbou probíhali portálem. Po proběhnutí posledního pak Plecháč přikázal proběhnout portálem Prófovi, Protoplazmě. Předposlední proběhl Pa'ko. Pifpafové přiběhli před portál

první přitom postřelil Plecháče. Plecháčovi pohasl pohled. Padl přímo před portál.

Pán Portálplacu přišel před portál přivítat příchozí. Přikázal přítomnému pilulkovému personálu pomoci poraněným Pokrům.

"Postrádám Plecháče, profesorko Pythagorová."

"Přece proběhl přímo po Pa'kovi," pravila Protoplazma překvapeně.

"Pálil po Pifpafech, přikázal projít portálem "Pětce", Pokrům, Prófovi, Protoplazmě... Probíhal portálem poslední, pane," přitakal Pa'ko.

"Pokud padl pod pazoury Popíkovým poskokům..." podotkl poněkud provinile Prófa.

"Povolte První portálové partě projít portálem pro Plecháče, pane," přerušila Prófovy plky Protoplazma.

"Pošlete předem průzkumné plachtící plavidlo," přikázal Pán Portálplacu předpokládající past.

"Pane, přeprava portálem přerušena. Povrch planety PPP-555 pravděpodobně permanentně pozbyl pevnosti. Portál pryč... planeta poničena," pravil poručík při počítači.

"Proboha, proč právě Plecháč?" pošeptal potichu Pán Portálplacu.

Plecháče probudilo příšerné píchání postřelené paže. Pochopil - právě putuje plavidlem před Popíka

planeta PPP-555 pravděpodobně poničena. Přes poranění paže provedl pokus převzít plavidlo. Propukla půtka. Plecháč početní převahou Popíkových Pifpafů přemožen. Po přesunu plavidlem přistáli při Popíkově privátním placu pralesní planety P5P-55. Přezbrojení poskoci přivedli Plecháče před Popíka.

"Pane, přinášíme povedený prezent," pravil poskok.

Popík propíchl příchozí pekelným pohledem.

"Poklekni před plazím Pánem, pozemský pacholku!" přikázal Popíkův První poskok.

"Poslyš, pako, přestaň prudit!" pronesl podrážděně Plecháč příliš popuzený předchozí půtkou.

"Přestaň přidělávat problémy! Poklekni!" pokračoval První poskok.

"Pokud předpokládáš pohovor prošpikovaný podobnými plky, případně pitomými příkazy, pak předpoklad poněkud pokulhává, plazí příteli," pravil Plecháč.

"Poklekni, parchante!!!" prskal předrážděný Popík.

"Přestaň pouštět páru, případe pro psychiatra. Polkni pilulku. Pomáhá při podobných přehnaných projevech Plazů plácajících podivné ptákoviny," perlil Plecháč.

"Popadněte prezent, padejte pryč!!!" přikázal poté prskající Popík pobledlým poskokům. "Připravte pro plukovníka podzemní pokojík. Přijdu pohovořit později."

Příští pohovor před Popíkem pravděpodobně přinese perspektivu poranění, přemítal Plecháč.

"Pá, pá, Popíku, pokecáme později... po příchodu posil," pokračoval Plecháč potichu.

Poslední přidrzlou poznámku proto Popík přeslechl.

Podzemní pokojík pozbyl plukovníka příští podvečer. Přezbrojení poskoci přivedli Plecháče před Popíka.

"Projev patřičnou pokoru před plazím pánem! Poklekni!!" pronesl povýšeně Popíkův První poskok, pak plukovníka praštil.

"Pořád podobná připitomělá písnička," pronesl Plecháč.

Popík přistoupil přímo před Plecháče. "Potřebuju pohovořit, probrat perspektivy pozemšťanů," potměšile popíchl podrážděného Plecháče. Pak použil "přezbrojenou pracku".

Paprsek "pracky" propátrával plukovníkovu palici. Plecháč pociťoval palčivé pobolívání.

"Příjemný pocit, plukovníku?" pravil posměšně Popík.

"Primitivní parazite!" procedil přidušeně Plecháč.

"Přidrzlé poznámky pomalu postrádají průbojnost," pravil pobaveně Popík. "Přitvrdíme!"

Paprsek pátravě projížděl po plukovníkovi. Příšerně Plecháče potrápil. Plechová Papule probodával Popíka pohledem, přitom potichu proklínal plazí plémě.

"Potřebuju přesné početní pořadí pro projití pozemským portálem," pokračoval Popík.

"Polib…"

"Početní pořadí! Pronto!!" přerušil Plecháče Popík.

Plecháč pocítil paprsek. Poté padl před Popíka. Pozbyl povědomí.

"Přeneste plukovníka," přikázal Popík páru Pifpafů. "Pohovoříme po plukovníkově probuzení."

Pifpafové popadli Plecháče. Pospíchali pryč před plukovníkův podzemní pokojík.

Při průchodu podzemím první Pifpaf přemohl překvapeného pifpafového pomocníka.

"Plukovníku!" potřásl poté Plecháčem.

Plecháč pociťující po pohovoru před Popíkem příšerné pobolívání přiomámeně pozoroval postavu.

"Plukovníku, pracuji proti Plazům."

"Pokr?" pravil potichu pořád poněkud poloomámený Plecháč.

"Přesně. Pokr Perxes. Přicházím pomoci. Padáme pryč!"

Perxes přeřízl Plecháčova pouta, pomohl plukovníkovi povstat.

"Pevnost plná patrol Pifpafů. Potřebujeme překvapení," pravil Plecháč.

Prásk! Prostor prořízl pronikavý pískot pumy.

"Překvapení přichází. Papá profesorky Pythagorové prozradil Plazím Pánům Popíkův privátní plac. Plazi přiletěli plavidly Popíka porazit. Přišla příležitost prchnout. Pojďte!"

Pumy počaly pravidelně padat po Popíkově privátním place. Propukla panika. Pevnost pořádně poničena.

Pár - Plecháč plus Perxes - prchal pospolu pryč. Proklouzli před pevnost. Pronásledováni patrolou Pifpafů prchali prašnou písečnou plání před přilehlý pralesní porost pokrývající podstatnou plochu planety. Perxes předem připravil průzkumné plavidlo. Pronikali pralesem, přebrodili pár potoků. Ptáci přestali pět, pozvolna přestalo podivné pípání, pískání. Prales prostoupil podivný poklid. Pár prchal před pralesní paseku pokrytou pažitem, pouze při okrajích porostlou prastarými pokroucenými palmami. Palouk poskytl Perxesovu průzkumnému plavidlu příhodný přistávací prostor. Pár prchajících přiběhl přímo před plavidlo.

"Plukovníku, poslouchejte!"

Pralesní poklid přerušen praskáním plna párů podrážek Pifpafů.

"Patrola Pifpafů poblíž. Předejdeme přestřelce. Plazí Páni pravděpodobně pomýšlejí poničit pořádnou porci Popíkovy planety. Padáme!" pokračoval Perxes.

Plavidlo prolétlo prostorem. Pronásledovatelé přiběhli příliš pozdě.

Prozatím pokračovala půtka Plazích Pánů. Planeta podstatně poničena. Popík přesto předešel polapení. Při použití palebných prostředků prostřílel průchod

prchl plavidlem pryč.

Poklid Portálplacu přerušil poplašný pískot. Poplach! Pokoutní použití portálu! Poplach! Pozorovací personál před prostor portálu!

Pán Portálplacu přiběhl před pozorovací pokoj. "Poručíku, popište problém."

"Pokrové, pane," pronesl poručík při počítači. "Pokr Perxes prosí projít pozemským portálem. Prý přivádí plukovníka Plechovou Papuli."

"Poklici pryč!" pravil potěšeně Pán Portálplacu. Pak pospíchal přivítat příchozí.

Plukovníka přišli přivítat přátelé - Protoplazma, Prófa, Pa' ko. Poděkovali Perxesovi. Pokr poté prošel portálem pryč. Po prohlédnutí poranění, převázání postřelené paže pilulkovou paní, pak pilulkový personál připravil Plecháčovi privátní pilulkový pokoj. Plukovník polehával, protože pořád pociťoval pobolívání poraněných partií.

Příští pátek po podařeném pokusu prchnout Popíkovi Plecháč prost poranění přišel před pracovnu Pána Portálplacu.

"Plukovníku, pojďte prosím."

"Pane?"

"Přichází pořádný problém."

"Problém?"

"Poslanec Pindal přijede posoudit Portálový program. Podruhé!" pravil popuzeně Pán Portálplacu.

"Prokristapána! Pindal?!! Pyšný, povýšenecký, pokrytecký…"

"Plukovníku!" přerušil Plecháčovy plky Pán Portálplacu.

"… pletichářský, prodejný…"

"Plecháči, prosím!"

"… pitomec! … Promiňte, pane." Plecháč popatřil pohledem po Pánu Portálplacu. "Proč posílají právě Pindala? Proč podruhé?!"

"Příkaz prezidenta. Pindal pořád představuje parlamentního předsedu pro peněžní procedury. Přiděluje Programu portálu parlamentní peníze. Prý promrháváme prostředky. Program prý prost přímo použitelného přínosu."

"Pokrytecký parchant!" prskal podrážděně Plecháč. "Pindal pokouší převzít poručnictví programu. Pořád podceňuje plazí problém! Pokud Program portálu přestane platit, případně poručnictví přejde pod Pindala, pozemšťané prohrají!"

Pán Portálplacu propíchl Plecháče pohledem. "Politika, plukovníku… prostě politika. Pindal potřebuje před poslanci prezentovat přísný postoj při přidělování peněz. Prý pomýšlí protikandidovat proti prezidentovi při příštích prezidentských probírkách."

"Parlamentní pako Pindal příštím prezidentem?! Proboha!!!"

"Plecháči, prosím, po příjezdu Pindala potlačte při pohovorech peprné poznámky."

"Provedu, pane," procedil poněkud popuzeně Plecháč.

Pohovor probíhal při plkacím pokoji. Přítomni Pán Portálplacu, První portálová parta, poslanec Pindal plus Pindalův pobočník. Průběh pohovoru poněkud prkenný. Personál Portálplacu popuzeně poslouchal Pindalovy plky.

"Pindáte pitomosti, Plkale!" pronesl podrážděně Plecháč.

"Pindal, plukovníku! PINDAL!!!"

"Promiňte, paměťový problémek... Plkáte pitomosti, PINDALE!"

"Propříště PAN Pindal!! Přeháníte, plukovníku. Přiděláváte pořád potíže. Počiny První portálové party párkrát přímo přitáhly pozornost Plazů. Představujete pro Program portálu… pro pozemšťany pohromu!"

"Pohromu?! Plazí Páni, především Popík, představují pořádnou pohromu, Plk... Pindale!!!"

"Překračujete pořád pravomoc, plukovníku!"

"Prd překračuju!!"

"Pane Portálplacu, připomeňte prosím podřízenému protokolární procedury!" pravil Pindal pobouřeně. Pak poklidněji pokračoval: "Potřebujeme přestávku!"

Po přestávce pohovor pokračoval. Probíhal podobně podrážděně. Plky přerušilo pípání přizardělého přístroje pro přenos plků prostorem při pracovně Pána Portálplacu. Pán Portálplacu překotně pospíchal pozvednout poslouchátko přístroje.

"Pane prezidente... Překvapivé, pane... Příhodné poselství... Poslanec Pindal přítomen... Předám."

Přítomní při plkacím pokoji poslouchali pohovor před pracovnou Pána Portálplacu.

Pindal převzal poslouchátko: "Pane prezidente... Pohovor pokračuje... Předpokládám prozatimní přerušení Programu portálu... Případné převzetí...... Prosím??!!... Pane prezidente!!...... Pokud požadujete pokračování programu, přednesu patřičné poselství před Parlamentem, pane," pokračoval popuzeně Pindal. Pak předal poslouchátko Pánu Portálplacu.

"Pane prezidente... Prosím, poděkování První portálové partě předám." Položil poslouchátko.

"Přivolání pomoci Prošedivělců, Perlíkova přímluva! Pěkná podlost!!" prskal Pindal podrážděně.

"Prosím, poslanče Pindale?"

"Přestaňte přehrávat překvapeného, Pane Portálplacu! Přerušuji posuzovací pohovory. Program portálu pokračuje pod přímým poručnictvím Pána Portálplacu. Parlamentní peníze programu přidělím," procedil Pindal popuzeně. Pak pádil pryč, překvapeného pobočníka při patách.

"Pane?" pravil pobaveně Plecháč.

První portálová parta pozorovala Pána Portálplacu.

Pán Portálplacu poinformoval přítomné: "Před Pindalovým příchodem při předtuše podrazu posláno poselství Perlíkovi. Perlík přenesen paprskem přímo před překvapeného prezidenta. Pohovořili pospolu, probírali perspektivy pomoci Prošedivělců pozemšťanům. Perlík přislíbil pomoc při přestavbě pohonu pozemského plavidla pod podmínkou pokračování Programu portálu plus pozastavení podpory Prošedivělců, pokud poručnictví Portálplacu převezme Pindal. Pak prý přátelství přestane platit. Pochválil před prezidentem První portálovou partu. Poděkoval, protože párkrát Prošedivělcům podstatně pomohla. Přátelství proto prohloubeno." Pán Portálplacu potěšeně pohlédl po přítomných, pak pokračoval: "Program pokračuje. Plukovníku, připravte První portálovou partu. Podle připraveného plánu půjdete portálem prozkoumat planetu PP5-5555."

"Provedu, pane!" pravil plukovník. "Parto, připravte potřebné. Průchod portálem přesně při pravém poledni."

Pán portálplacu pohlédl před prostor portálu. Potichu podotkl: "Pro pár pátků předpokládám posílenou pozici programu, poklid pro práci. Přesto Pindal prohrál pouze první partii půtky. Poslancovo pletichaření pokračuje. Poklid pouze prozatimní…"

Pokračování?! Pche! Prd!

Pejskařovo poklidné počteníčko přerušilo pípnutí plkátoru. Pejskař právě pročítal posledních pár plků povídky.

"Primární plac postrádá pána plavidla! Prosím Porthosova Páníčka před primární plac!"

Po Pejskařově příchodu Pěkňule popsala podstatu problému: "Plavidlo pouze pár parseků před planetou Pira - plánovaného punktu potkání plavidla Přelogických. Přípravy pro potkání pokračují. Parlamentář Pareth připraven přesednout."

Pejskař přikývl.

Předání parlamentáře po příletu před Piru proběhlo podle plánu. Paretha před přesednutím prohlédl pilulkový pán Phlox. Pareth poděkoval Pejskaři, pak přesunut paprskem pryč. Pejskař popřál pánu plavidla Přelogických poklidnou plavbu. Po pozdravech plavidlo Přelogických pádilo pryč. Pejskařovo plavidlo pak poklidně pokračovalo prostorem.

Později Parťák přišel před Pejskařův privátní pokojík.

"Přečetl's povídku?"

"Přečetl. Perfektní. Přines pokračování."

"Pokračování?" pravil překvapeně Parťák.

"Přirozeně."

"Půjčovna příběhů pro počtení postrádá povídky popisující prostředí 'Portálu PPP'. Pro přečtení poskytla pouze 'Pomocnou pracku'. Přesto přináším překvapení. Půjčovna příběhů pro pokoukání poskytla pilotní příběh 'Portálu PPP'," potěšeně poinformoval Parťák.

"Přestaň plkat, pustíme pilotní příběh."

Později, po pár půlhodinách, Pejskař plus Parťák probírali právě prohlédnutý příběh.

"Páni, povídka pěkná, pokoukaná prostě perfektní. Potřebujeme pokračování! Pilotní příběh pustíme posádce při podvečerní pauze při podávání pokrmů. Požádám Poručnictvo Pohvězdných plavidel poslat prostorovou poštou plný počet příběhů 'Portálu PPP'," pravil Pejskař.

Parťák přikývnul: "Potřebujeme pokračování. Pronto. Počínám pociťovat příznaky postrádání podívané."

'Portál PPP' právě polapil pár přenových příznivců...

Pojmovník pro pomaleji přemýšlející:

Porthosův páníček přezdívaný Pejskař - kapitán Jonathan Archer

Pán Přístrojů přezdívaný Parťák - komandér Charles "Trip" Tucker

Pěkňule - T'Pol

Pán Paprskometů přezdívaný Profík - poručík Malcolm Reed

Paní Překladatelka přezdívaná Plkoušek - praporčík Hoshi Sato

pán plavidla - kapitán vesmírné lodi

pilulkový pán - lékař

primární plac - můstek lodi

privátní pokojík - kajuta

Poručnictvo Pohvězdných plavidel - Velení Hvězdné flotily

Poručnictvo Přelogických - Vulkanské velení

Přelogičtí - Vulkanci

Přelogia - Vulkan

Promodralci - Andoriani

První potkání Přelogických - První kontakt s Vulkanci

půjčovna příběhů pro počtení - lodní knihovna (lodní databáze knížek)

půjčovna příběhů pro pokoukání - lodní filmotéka

podívaná pro pokračování - televizní seriál

prostorová pošta - subprostorová pošta

plkátor - interkom

příznaky postrádání - absťák

Pomocná pracka

portálisté - fanoušci seriálu Hvězdná brána (Stargate SG-1)

Portál PPP - seriál Hvězdná brána (Stargate SG-1)

První portálová parta (PPP) - tým SG-1

portálová parta - SG tým

portál - hvězdná brána

poklice - iris

početní pořadí - kód k otevření iris

Portálplac - SGC

Pán Portálplacu - velitel SGC generál Hammond

plukovník Plechová Papule přezdívaný Plecháč - plukovník Jack O'Neill

profesorka Pythagorová přezdívaná Protoplazma - major Samantha Carterová

Pan Překladatel přezdívaný Prófa - dr. Daniel Jackson

Pa'ko přezdívaný Pozemšťan - Teal'c

planetární přivandrovalec - mimozemšťan

přizardělý přístroj pro přenos plků prostorem - červený telefon

poslouchátko - telefonní sluchátko

pilulkový personál - zdravotnický tým

pilulková paní - lékařka

pilulkový pokoj - ošetřovna

privátní pilulkový pokoj - soukromý pokoj na ošetřovně

pozorovací personál - ostraha brány v SGC

pozorovací pokoj - řídící místnost

pípnutí - signál

plkací pokoj - zasedačka, konferenční místnost

průzkumné plachtící plavidlo - průzkumný letoun

papá - Jacob Carter

Plaz - Goa'uld

Plazí Páni - Vládci Soustavy

Popík - Apophis

Pokrové - Tok'rové

Pokr - Tok'ra

Pifpafové - Jaffové

Pifpaf - Jaffa

Prošedivělci - Asgardi

Perlík - Thor

První poskok - První muž

přezbrojený poskok - ozbrojená stráž

poskok - stráž

sluha

"přezbrojená pracka" - "ozbrojená ruka"

privátní podzemní plac - tajná podzemní základna

privátní plac - tajná základna

podzemní pokojík - cela

poslanec Pindal - senátor Kinsey

prezidentské probírky - prezidentské volby

KONEC

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)