Splátky


Autor: Milan Dolejší
Archivováno dne: 21. 4. 2006
Stav povídky: dokončená
Přístupnost: obecná
Varování: žádné
   
Seriál: DS9
Období:
Hlavní postava(y):
Kategorie: napětí
Spoiler:
Stručný obsah:
V době krátkého zklidnění války s Dominionem letí kapitán Sisko na odpočinkovou misi: Má převzít "podíl ze zisku".
divider
Poznámka autora: Odkazuje k epizodě TOS A Piece of the Action.
divider
Prohlášení:

Star Trek, Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager, Enterprise a postavy v nich vystupující jsou majetkem společnosti Paramount Pictures™ a jsou chráněny patentem v USA. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Splátky

Milan Dolejší


     Prolog
     Staniční deník, hvězdné datum 51291,8
     Válka s Dominionem pokračuje, ovšem nyní, po vítězství v bitvě o DS9 se zdá, že Zakladatelé váhají. Deep Space Nine je těžce vyzbrojena fázery třídy XI a trikobaltovými torpédy a k naší ochraně sem letí lodi Galaxy a Dauntless. Nyní jsme však sami a Hvězdná flotila, přesvědčená, že Dominion se přinejmenším čtvrt roku nepokusí o další útok, mě vyslala na misi k planetě Iotia. Ke splnění mise mám použít runabout a s sebou vzít pouze Terrany, neboť tamní obyvatelé patrně nejsou připraveni na rozmanitost humanoidních ras.
     Planetu poprvé řádně kontaktovala
Enterprise kapitána Kirka a zjistila, že tamní civilizace upadla pod vliv knihy, která na Iotii zůstala po předchozí průzkumné výpravě. Kniha pojednávala o létech prohibice v Chicagu na Zemi ve 20. století. Tamní společnost se rozdělila na několik gangů. Kapitán Kirk je ovšem přinutil odložit násilí. Vytvořil společnost, do níž museli vstoupit všichni bossové a která začala odvádět Federaci každých pět let daň. Později bylo kontrolní údobí zvýšeno na deset let a právě v roce 2364 federální loď Copernicus zjistila, že se tamní společnost začíná demokratizovat a dokonce požádala o členství ve Federaci. My máme prozkoumat, nakolik je tamní společnost zralá, a shledáme-li ji dostatečně vyvinutou, doporučíme Federaci, aby rozšířila styky a započala vstupní jednání.

     Na mohutném trupu vesmírné stanice, která nedávno zažila těžké boje, byla zakotvena loď Defiant, jinak bylo v okolí Deep Space 9 poprvé po dlouhé době prázdno. Kapitán Benjamin Sisko stál v operačním centru a uděloval rozkazy na dobu své nepřítomnosti.
     "Majorko," obrátil se k Bajorance Kiře Nerys, "vy převezmete velení stanice. Odpovídáte za bezpečnost posádky i civilistů. Objeví-li se lodě Dominionu, neváhejte požádat Flotilu o pomoc."
     Potom se obrátil k nadporučíkovi Worfovi a především jeho novomanželce, Jadzii Dax: "Worfe, Starouši," Worf - jako ostatně většina ostatních - lehce ztuhl při vyslovení přezdívky, kterou Sisko udělil trillímu symbiontu Daxovi ještě v době, kdy byl v těle kapitánova dávného přítele Curzona, "oba máte dovolenou na Bajoru, dokud se nevrátíme z Iotie, ale kdyby nastaly nějaké problémy, Kira vás povolá do služby."
     Další na řadě byl velitel bezpečnosti Odo: "Konstáble, původně jsem vás chtěl vzít s sebou, ale myslím, že bude lepší, když zde v dané situaci zůstanete, souhlasíte?"
     "Ano, kapitáne."
     Potom Sisko dokončil: "Kdyby se cokoli stalo, přivolejte zpět i nás. Jsme ve válce a to, že jsme vyhráli jednu bitvu, neznamená, že je Dominion poražen! Tak se tu mějte."
     Přistoupil k výtahu a odjel na promenádu, neboť se tam zdržovali další dva členové jeho týmu - doktor Bashir a šéfinženýr O'Brien. Když vystoupil, spatřil poměrně prázdnou Promenádu. DS9 měla být především obchodní stanicí. Podle původního určení Hvězdné flotily byla skutečně určena k "obchodu a udržování klidu na planetě Bajor". Že se od té doby situace změnila, věděl každý - stanice nyní fungovala jako první obrana před možnou invazí z druhé strany červí díry, jež ústila nedaleko. Přesto Siska pohled na poloprázdnou hlavní palubu poněkud provokoval. Vydal se k ošetřovně, a když tam došel, vstoupil dovnitř a pozdravil Bashira, jenž už měl vše připraveno, a otázal se Siska, jakýmže runaboatem poletí.
     "Rio Grande. Půjdete rovně a dvakrát doprava," informoval ho Sisko.
     "Děkuji, kapitáne," nenechal se z míry vyvést Bashir.
     "Nevíte, kde je O'Brien, doktore?"
     "No… Před chvílí jsem ho viděl zalézat do jednoho průlezu. Možná na tu misi zapomněl."
     Sisko na Bashira pohlédl s kyselým úsměvem. Bylo obvyklé, že se staniční šéfinženýr na poslední chvíli vydal zkontrolovat nějaké obvody, a potom jentaktak stíhal odlet. Proto kapitán pronesl pouze: "Odlétáme za půl hodiny. Buďte tam a snad tam budu i já s O'Brienem."
     "Ano, pane."
     Sisko odešel z ošetřovny a vydal se k nejbližšímu vstupu do technického průlezu. Když se dostal dovnitř, nemusel už dlouho hledat, neboť uslyšel jadrné nadávání na cardassianskou techniku. Deep Space 9 totiž kdysi - za dob cardassianské okupace Bajoru - vznikla jako těžební stanice Terok Nor. Předtím než Cardassiané kapitulovali a stáhli se, odvezli ze stanice prakticky všechno vybavení a Flotile, která měla nově překřtěnou Deep Space 9 spravovat, zbyly jenom trosky. O'Brien se svým týmem stanici po dlouhé práci opravil, i když neustále narážel na určité mouchy, které musel vychytávat. Po začátku dominionské války stanici opět převzali Cardassiané - nyní členský národ Dominionu - ale zanedlouho byla dobyta zpět Federací. Cardassiané samozřejmě před kapitulací opět poškodili, co mohli. Šéfinženýr stanici znovu opravoval, a to tak intenzivně, že ho musel Sisko vzít na potenciálně nudnou misi, aby přišel na jiné myšlenky. Teď ho ale musel dostat do runaboutu: "Pane O'Briene, máte se za půl hodiny hlásit v hangáru runaboutů na misi. Doufám, že jste na to nezapomněl!"
     "Aha," poznamenal inženýr, "a kdo to tady bude opravovat, když to Cardassiané zase takhle příšerně rozhasili?"
     "Od toho máte své lidi."
     "Ano, ale těm musí někdo velet! A kdo jiný by to mohl být než já?"
     "To jste měl mít už dávno vyřešené… A náčelníku - jestliže nebudete za půl hodiny… Teď už spíše za dvacet minut v runaboutu Rio Grande, nechám vás předvést stráží."
     "No jo, vždyť už jdu," zahučel O'Brien.

     Ač to Sisko považoval za nemožné, O'Brien byl na místě skutečně včas a měl vše, co mu Sisko předepsal, když mu posílal informaci o misi - uniformu, slavnostní uniformu a místní oděv.
     Rio Grande se odpoutal od stanice a vyrazil směrem k Iotii. Nedaleko stanice přešel na warp a zmizel.

     Kapitola 1

     Letěli již pět hodin, ovšem warpem 4 jim cesta měla trvat celkem dva dny. Většinu cesty poslouchali O'Brienovy nadávky na Cardassiany, neboť šéfinženýr jim nedokázal odpustit, že zničili jeho dosavadní práci, a sliboval pomstu. "Jestli Cardassiané ještě jednou dobudou DS9, tak ji najdou v takovém stavu, že se všichni jejich inženýři budou modlit, aby se nikdy nenarodili!"
     O'Brienovy starosti však byly daleko větší a jeho kapitán to věděl. Inženýr byl totiž poddůstojníkem. Vystudoval civilní technickou školu a na Akademii strávil pouze jeden rok v kurzu pro členy posádky. I přesto byl vrchním inženýrem na stanici a velel zkušeným důstojníkům, kteří Akademii absolvovali celou. Nyní se vlekl spor mezi O'Brienem a šesti poručíky z jeho týmu, kteří ho odmítali poslouchat. O'Brien proti nim zatím nic neudělal a Sisko sám s inženýrem o této záležitosti dosud nehovořil a čekal, zda se neozve on sám. Teď to ale hodlal probrat. Obával se totiž, že hrozí vzpoura, a pokud velení stanice nedá rebelujícím poručíkům jasně najevo, že O'Brien je jejich nadřízený, mohla by morálka celé posádky povážlivě upadnout.

     Majorka Kira stála na svém obvyklém místě v operačním centru. Před ní se rozprostíral schematický nákres stanice a ona měla pocit, že něco není v pořádku. Nevěděla však co. Nebyl tu Sisko ani O'Brien, Jadzia s Worfem odletěli před chvílí na Bajor a v OPS bylo kromě Kiry jenom pět důstojníků - příliš nových na to, aby je znala. A pro většinu z nich byla stanice - i když měla význam DS9 - jenom zastávkou na cestě za umístěním na nějaké skvělé lodi jako například Dauntless, Galaxy nebo dokonce Sovereign či Enterprise.
     Kira před chvílí přikázala jednomu poručíkovi, který stál na O'Brienově místě a měl na starost technickou obrazovku, aby prošel všechny systémy a našel případné problémy. Zatím však nic nenalezl.
     Náhle na svém monitoru uviděla blikající ikonu. Jednalo se o komunikaci. Stiskla ji a ohlásila se: "Zde je vesmírná stanice Deep Space Nine, majorka Kira Nerys."
     Ozval se hlas: "Zde je soukromá vědecká loď Pandorra. Žádáme o povolení k přistání a doplnění zásob."
     "Čekejte prosím, budete přepojeni k řízení letového provozu… A příště volejte tam."
     Z reproduktoru se ozvalo: "Ale… Vy nejste řízení letového provozu?"
     "Ne. Tady je velitelské centrum."
     "Aha… Ale já jsem myslel, že té stanici velí kapitán Sisko. Kdybych tušil, že jsem si spletl volací kanál a mluvím s někým z velení, skončil bych hned…"
     "Kapitán je teď pryč. Jestliže si budete přát mluvit s velitelem, obraťte se prosím na mě. Na shledanou."
     "Odpusťte mi můj prohřešek, na shledanou."
     Hovor skončil a pobavená Bajoranka se znovu obrátila k inženýrovi: "Poručíku, zjistil jste něco?"
     "Ne, paní. Bude to ještě chvíli trvat."
     "Dobrá, budu na promenádě."
     Vstoupila do výtahu a odjela. Když kabina zmizela, poručík na oko pokračoval v kontrole systémů. Ve skutečnosti si však prohlížel zbývající posádku můstku. Nakonec kývl na ženu na druhém konci místnosti a oba vytáhli své fázery. Ze tří zbývajících lidí si jich všiml jenom jeden. Toho však okamžitě usmažil paprsek z jedné zbraně. Inženýr pak zacílil svou zbraň na dalšího člena posádky. Než si oběť stihla uvědomit, co se děje, zmizela. Její kolega ji neprodleně následoval.
     "Výborně," prohlásil inženýr. Potom se obrátil na ženu: "Kiulo, jsou už na palubě?"
     "Ano, Horste."
     "Potom nám nic nebrání v realizaci našeho plánu, že?"
     "Přesně tak."
     Poručík Horst Sims, jenž právě zavraždil dva své kolegy, se vrátil k panelu a postupně měnil údaje: INTERKOM: VYPNUT; VNĚJŠÍ KOMUNIKACE: VYPNUTA; POČÍTAČ: ZABLOKOVÁN, OPRÁVNĚNÍ TŘÍDY 3; TRANSPORTNÍ SYSTÉM: VYPNUT; ŠTÍTY: 100%; PŘÍSTAVNÍ PRSTENEC: UZAVŘEN.
     Potom zprovoznil jeden kanál interkomu, jeho společnice promluvila a byla slyšet na celé stanici: "Vážení obyvatelé a návštěvníci stanice Terok Nor! Hovoří k vám Kiula Hinha. Tento majetek tímto přechází do rukou Orionského syndikátu, všichni se od nynějška považujte za otroky, později budete vydáni Vortům. Prozatím budete zahnáni do svých kajut. Každý, kdo bude klást odpor, bude popraven. Majetkem Dominionu se stanete v momentu, kdy se z červí díry vynoří padesát jem'hadarských bitevních lodí, které potom zaútočí na Spojenou federaci planet."

     Kira právě vstoupila do Odovy pracovny, když se ozvalo hlášení. Když uslyšela třetí větu, obrátila se na velitele bezpečnosti: "Odo, odkud to přichází?"
     "Z OPS. Ovšem zdá se, že máme vážnější problém." Ve stejnou chvíli se roztekl a za majorkou se ozval zvuk otevírajících se dveří.
     Kira se prudce otočila a uviděla, jak na ni míří fázer, který vězí v šupinaté ruce jakéhosi Cardassiana.
     "Majorka Kira, předpokládám," ozval se. Kira si okamžitě uvědomila, co je to za hlas: "Vy! Jak jste se sem dostali se zbraněmi?"
     "Poměrně jednoduše. Když jste mě odkázala na velení přístavních operací, zničili jsme jeden přístavní dok i s jeho správcem. Potom nám už nikdo nemohl v ničem bránit, obzvlášť, když máme podporu některých vašich lidí… Prosím, majorko, následujte mě."
     "Koho? Kdo je ten zrádce?" hučela rozzuřená Kira.
     "Není jeden, ale je jich asi deset. Vesměs inženýři, kteří nejsou spokojeni, když je dáte pod velení nějakému poddůstojníkovi."
     "O'Brien je jedním z našich nejlepších lidí!" ozvala se Kira, která se rozhodla fyzicky neodporovat a Cardassian ji zatím uzavřel do cely. Odo zmizel ještě předtím, než Cardassian vstoupil do jeho kanceláře, a tak se zdálo, že nebyl spatřen.
     "Mimochodem," ozval se Cardassian, "kdo je majitelem této skvěle vybavené kanceláře? Předpokládám, že váš velitel bezpečnosti? Kde je?"
     Kira si uvědomila, že tento Cardassian je přinejmenším podivný. Zdá se, že neví, že velitelem zdejší bezpečnosti je měňavec! A to je přitom Cardassie součástí Dominionu, který o Oda jeví eminentní zájem! Odpověděla mu, že poručík Adam Italian je momentálně na dovolené.

* * *

     Raketoplán Jadzie Dax a Worfa přistál ve spaceportu na Bajoru. Ještě než vystoupili, pokusila se Dax spojit s DS9 a informovat stanici o úspěšném přistání. K jejímu údivu nebyla zpráva doručena.
     "Worfe!" zvolala překvapeně.
     "Ano?"
     Jadzia ukázala na komunikační panel a Worf se tam podíval. "Možná mají nějakou poruchu," navrhl. Poklepal na svůj komunikátor a prohlásil: "Nadporučík Worf volá Deep Space Nine."
     Nic se neozvalo. Zato se ozvala Jadzia: "Že by také nikomu na stanici nefungoval komunikátor?"
     Worf zavrčel. Neměl rád, když si z něj někdo tropí posměšky, obzvlášť jeho novomanželka. Nicméně se otázal: "Vrátíme se?"
     "Obávám se, že pokud k něčemu došlo, měli bychom nejprve informovat bajorské úřady a potom se teprve vrátit na stanici. Pojďme k předsedovi vlády."
     Opustili tedy přístav raketoplánů a prošli vzkvétajícím městem, které dominionská válka zatím příliš nezasáhla, neboť Bajor vyhlásil neutralitu a sami Zakladatelé Dominionu zaručili planetě nezávislost a dokonce zabránili Cardassianům obsadit ji.
     Nakonec vstoupili do majestátní budovy, kde sídlila planetární vláda. Premiéra zastihli v přítomnosti Kai Winn. Když spatřila, že mezi ohlášenými důstojníky z DS9 není majorka Kira, kterou neměla ráda, zůstala a vyslechla, co se děje.
     "Vy tedy tvrdíte, že se na Deep Space Nine něco stalo a nemůžete se s nimi domluvit ani obvyklými kanály, ani vašimi osobními komunikátory?" zeptal se pak premiér.
     "Ano," odpověděl Worf.
     "Neporouchaly se vám ty hračičky?" ironicky je pošťouchla Winn.
     Jadzia se na náboženskou vůdkyni planety usmála a řekla jí: "Ve vší úctě k vám, velectěná Kai, není možné, aby se porouchaly všechny komunikátory na stanici, aniž by se stalo něco, co může ohrozit Bajor."
     "Říkala jste, že Vyslanec je mimo stanici a Deep Space Nine samotná je líhní velkých neřestí. Co když proroci využili Vyslancovy nepřítomnosti, aby vaši stanici zničili?"
     "Velkých neřestí? Co tím myslíte?" nechápavě se na ni podívala Dax.
     "Quarkův bar přece!" informovala je Winn.
     "Eh?"
     "Chcete to snad popřít?"
     "Ne. Ale Quarkův bar je relativně malým místem na stanici. Proč by tedy Proroci nezničili pouze bar?" otázala se Jadzia.
     "To nevím. Ale je samozřejmě možné, že se na DS9 vskutku něco stalo," rezignovala Winn. Worf dodal: "Jestli kvůli Quarkovi zničili stanici, tak tomu nečestnému Ferengovi uříznu obě uši!"
     Ministerský předseda bajorské vlády opět promluvil: "Jestliže tedy k něčemu došlo, nevím, jak vám mohu pomoci. Pokud například Jem'Hadaři nebo Cardassiané stanici zničili, těžko proti tomu něco uděláme."
     "Tak tam pošlete průzkumníky," navrhl Worf. "Stanice je nedaleko planety a je ve vizuálním dosahu. Stačí, když vaši stíhači vyletí z atmosféry a hned se zase vrátí."
     "Pravda…" poznamenal premiér. "A pokud tam jsou Cardassiané, měl bych vyhlásit všeobecnou mobilizaci."

     Kapitola 2

     Rio Grande se přiblížil k planetě Iotia. Sisko se pokusil vyslat zprávu o situaci na Deep Space Nine, ale když začal vysílat, runabout se náhle otřásl a zhaslo světlo i všechny panely.
     "Co se děje?" otočil se kapitán na O'Briena.
     "Zdá se, že došlo ke kompletnímu zkratu vší elektroniky na lodi. Budu to muset prohlídnout a možná opravit a potom resetovat celý systém," řekl mu náčelník. Hned nato zvolal: "Pane, již jsme v gravitačním poli planety!"
     "Za jak dlouho spadneme?" zareagoval Sisko s hlasem klidným tak, jak bylo jen možné.
     "Přibližně za deset minut se otočíme čumákem k zemi a potom se tam zaryjeme. Pád bude trvat asi tři minuty, možná méně," odpověděl mu irský inženýr.
     "Zdá se, že to budete muset zkusit okamžitě resetovat."
     "No ale když to nebude fungovat…"
     "Jak dlouho by trvala prohlídka, O'Briene?"
     "Asi dvě hodiny, kapitáne."
     "No vidíte. A dáváte nám deset minut. Restartujte tedy počítačový systém."
     "Ano, pane." O'Brien vstal a vydal se do zadní části člunu. Po chvíli se ozvalo zahučení, zachrochtání, runabout dvakrát nadskočil a všechny systémy se náhle opět spustily. O'Brien provedl rychlou kontrolu a nahlásil Siskovi: "Máme impulzní pohon, zbraně vypadly, bojové štíty také… Ovšem atmosférou snad proletíme… Komunikace a dálkové senzory nefungují, kormidlo sice pracuje, ale nevím, jak dlouho mu to ještě vydrží; autopilot vypadl. Podpora života funguje na sto procent a vše ostatní také. Skoro se mi zdá, že se jednalo o sabotáž."
     "Sabotáž?" zděsil se Sisko. "Jak to?"
     "Protože způsob, jakým došlo k havárii, téměř není možné způsobit omylem. Vše ale potvrdím teprve, až budeme na planetě a já se na runabout podívám zvenku."
     "Co se vlastně stalo?"
     "Když jste odesílal zprávu, ulomil se vysílač a…"
     "Ulomil?" nevycházel kapitán z úžasu.
     "Ano," potvrdil O'Brien. "Ovšem tím to nekončí. Potom došlo ke zkratu mezi obvody vysílače a něčeho jiného - je jedno čeho. Tím se vyhodil počítač a bez počítače si nezalétáme."
     "To se mi ani trochu nelíbí," poznamenal Sisko. Potom klepl na svůj komunikátor: "Vesmírná loď Federace Rio Grande volá Iotii."
     V odpověď na jeho volání se ozvalo: "Rio Grande, slyšíme vás. Máte nějaké problémy?"
     "Ano, ale snad to přežijeme. Žádám o povolení k přistání inspekčního týmu Spojené federace planet."
     "Samozřejmě," pokračoval hlas na planetě. "Posílám vám souřadnice našeho hlavního hangáru."
     Sisko se mezitím podíval do souboru o posledních technologických pokrocích místní vědy. Ještě před deseti lety měli Iotiané jediný dostatečně silný vysílač a pohybovali se zásadně po zemi. Hangár však prozrazoval, že mají přinejmenším letadla.
     "Naše problémy způsobily, že nemůžeme vaši zprávu přijmout. Prosím nadiktujte nám souřadnice, náš pilot nás tam navede."
     "Ano, samozřejmě." Potom chvíli poslouchali směsici čísel, která Bashirovi nic neříkala a Siskovi jenom vzdáleně. Nakonec se planeta odmlčela a O'Brien zahájil manuální přistávací manévr.

     Cardassian, který před chvílí osobně dovedl Kiru do kajuty a zamkl ji tam, vstoupil do velína. Kiula Hinha i poručík Sims se po jeho příchodu postavili do pozoru: "Gule Murue, vše bylo provedeno podle plánu. Kapitán Sisko není na stanici, majorka Kira odešla před chvílí z velína, náčelník O'Brien a doktor Bashir odlétli se Siskem a nadporučíci Dax a Worf jsou právě na Bajoru."
     "Děkuji ti za zprávu, Kiulo," usmál se Cardassian. "Mimochodem… Tu maškarádu raději sundej."
     Žena přikývla a sáhla si na obličej. Potom svůj obličej sundala a za ním všichni spatřili zelenou tvář Orionky.
     "A teď se půjdeme podívat na ten slavný Defiant. Pojďte s námi, poručíku Simsi."
     "Ale u Defiantu jsou stráže, Gule," ozval se technik.
     "Potom je budete muset na chvíli zabavit. Na promenádě jsem zaslechl, že sem mají přiletět nějaké lodě. Je to tak?" otázal se Gul Muru.
     "Ano. Za tři dny sem mají dorazit Galaxy a Dauntless. Silné bitevní lodi Federace." Zatímco poručík informoval Cardassiana, vstoupili všichni tři do výtahu a velín zůstal opuštěn. Náhle se roztekla zvláštní ozdoba na obroučce, která tvořila hlavní obrazovku. Tekutina se proměnila v Oda. Lehce pozvedl obočí a vydal se ke konzoli, kde předtím stál inženýr. Chvíli zjišťoval, co vše se záškodníkům podařilo zablokovat, a které systémy nemají pod kontrolou, a hned nato se opět roztekl a vyrazil vysokou rychlostí napříč palubami k hangáru Defiantu.

* * *

     "Naši průzkumníci potvrdili, že v okolí stanice je nezvyklý klid a nikdo neodpovídá na volání. Každou chvíli by mně měly…" ministerský předseda Bajoru přerušil svůj výklad Dax a Worfovi, protože se z jeho terminálu ozvalo cinknutí. Dotkl se několika míst na obrazovce a potom ji otočil k důstojníkům Hvězdné flotily: "Toto jsou fotografie promenády. Vypadá to tam obvykle tak prázdně?"
     "Ne," odpověděl Worf.
     "Ani nyní - ve válce?"
     "Určitě ne," trval Worf na svém.
     "V tom případě máte pravdu. Nicméně vás upozorňuji, že Bajor uzavřel s Dominionem smlouvu o neútočení."
     "Nemůžete nám poskytnout sebemenší podporu?" zeptala se Dax.
     "Je mi líto, paní Dax," odvětil Bajoran.
     Na chvíli se v místnosti rozhostilo ticho. Potom se Worf zeptal: "Co když stanici nenapadl Dominion?"

* * *

     "Slyšel jsem, že místní velitel bezpečnosti je zrovna na dovolené," prohlásil Gul Muru, "ale kde je zbytek bezpečnostního týmu?"
     "To nevím. Někteří asi mají dovolenou, některé jste možná postříleli nebo zajali a mohou být tací, kteří jsou stále na svobodě. Ale nevím o tom, že by zrovna konstábl Odo měl dovolenou," řekl mu Sims.
     Cardassian se na něj překvapeně podíval: "Konstábl Odo? To je nějaká nová hodnost?"
     "On patří k bajorské armádě, Gule. Ve Flotile by patrně neměl příliš vysokou hodnost, ale bezpečáci ho poslouchají. Stará se jenom o vnitřní bezpečnost stanice. Federace mu úplně nevěří, ale tahle stanice jí nepatří. Jenom ji spravuje, a tak musí mít v posádce i Bajorany."
     "Tak velitel bezpečnosti není důstojník? Ale vy odmítáte sloužit pod velením poddůstojníka, že?" podivil se Gul Muru.
     "Přesně tak. Jenomže O'Brien je očividně neschopný. Když jsme sem po bitvě o Deep Space Nine přišli, bylo vše zničené. A dodnes to neopravil."
     "Možná proto, že mu v tom bráníte, pane Simsi," zareagoval Muru. "Není v tom něco jiného? Třeba… Ješitnost?"
     "Ne," zatvrzele prohlásil Sims. Potom dodal: "Ale možná má Odo větší autoritu. To víte, on se O'Brien nedokáže maskovat za stůl…"
     Gul Muru se pousmál. Potom se však zarazil: "Co tím myslíte, masko…"
     Větu nedokončil, protože mu Kiula Hinha dala ruku přes ústa a umlčela ho tak. "Už jsme příliš blízko Defiantu. Asi tam jsou stráže," zašeptala. Cardassian zatím nevyslal své muže, kterých nebylo mnoho, na všechna místa stanice a přístavní prstenec nebyl výjimkou. Proto všichni tři vytasili fázery a pomalu se blížili k přechodové komoře. Předchozí Oriončino hlášení způsobilo, že strážní dnes hlídali velmi pečlivě a navíc měli fázerové pušky, které měly oproti ručním fázerům typu II daleko větší dostřel, větší kadenci střelby a v neposlední řadě také menší rozptyl. Když jeden ze strážců spatřil inženýra Simse s fázerem v ruce, zavolal na něj. Sims zvedl zbraň, ale vypařil se dříve, než stihl udělat cokoli dalšího. Začala divoká přestřelka mezi dvěma strážnými, Kiulou Hinhou a gulem Muruem.

     "Okamžitě mě pusťte, jinak neručím za to, co se s vámi stane, až se o tom dozvědí odpovědní lidé," ozývalo se z Quarkovy kajuty. Před ní stál Klingon na stráži. Rozhodl se, že Quarka dříve či později zabije, neboť s ječícími Ferengy nikdy nedělal nic jiného. Kel'Tos patřil mezi skupinu odbojných Klingonů. Ti odmítali uznat nové zvyky a zavrhli památku kancléře Gorkona a jeho dcery Azetbur, kteří odvrhli cestu bezuzdného násilí vůči všem a nastolili mír s Federací a jejich nástupci se dokázali dohodnout i s dalšími mocnostmi. V dobách občanské války, která proběhla před čtyřmi lety, podporovali agresivní dům Durasů a na stranu umírněného kancléře Gowrona se postavili jenom jednou a na krátkou dobu - když nedávno vypověděl khitomerské dohody a započal krátkou válku s Federací. Když bylo spojenectví mezi Klingonským impériem a Spojenou federací planet opět obnoveno, opět začali nespokojenci volat po pádu současného režimu. Federace byla pochopitelně nejnenáviděnějším nepřítelem těchto Klingonů. Jak se ukázalo v dobách občanské války, dali raději přednost spolupráci s Romulany.
     Klingonovy myšlenky změnily směr, když Quark po poslední výhružce nejen ztichl, ale zticha dokonce i zůstal. Kel'Tos teď myšlení nahradil válečnickými instinkty. Zpoza opasku vytáhl disruptor a vpadl do místnosti. Rozhlédl se, ale Quarka nikde neviděl.
     "Vylez, skrčku, mně neunikneš!" zařval a pozorně si přitom prohlížel stěny. Nakonec našel jednu ledabyle ke stěně připevněnou přepážku, a tak se k ní vydal. Byl si jist, že se za ní Fereng schovává, protože za podobnými stěnami byly pouze slepé dutiny.
     Klingon tedy přepážku odtrhl od stěny a zhroutil se k zemi. Jeho hruď byla proklána třemi dlouhými šípy.

* * *

     Sisko s Bashirem seděli v pohodlných křeslech ve velké titanové budově, postavené na největším náměstí ve městě - a snad i na celé planetě. Naslouchali dlouhému monologu předsedy iotijské vlády. Její obsah později Sisko shrnul do hlášení pro odpovědné lidi ve Federaci:

     Zpráva inspekce Spojené federace planet o stavu společnosti na planetě Iotia. Záznam č. 1:
     Poté, co náčelník O'Brien prozatímně opravil poruchu runaboutu Rio Grande (více v deníku kapitána runaboutu), jsme byli kontaktováni z planety. Poslední zprávy hovořily o tom, že Iotiané mají sice vysílače i přijímače, ale k tomu, aby nás kontaktovali, potřebují také senzory. Po přistání na planetě jsme narazili na prvky a slitiny, které se v této kultuře dosud nevyskytly a podle dostupných informací jsou na planetě velmi vzácné. Při cestě za ministerským předsedou planety jsme minuli několik náměstí, která byla všechna vyzdobena sochou kapitána Kirka, kterého - jak se zdá - tato civilizace přijala téměř jako poloboha.
     Premiér má sídlo v mohutné kopulovité stavbě s titanovým pláštěm. Tam jsme si spolu s doktorem Bashirem vyslechli dlouhý uvítací proslov, kde nám ministerský předseda výslovně povolil vstoupit, kam budeme chtít, dále děkoval Federaci za její ochotu přibrat jejich planetu a zmínil se o několika dalších nepříliš významných faktech.
     Byli jsme ubytováni přímo v tomto domě. Hned zítra ráno nás čeká prohlídka hlavního města a doktor potom prohlédne několik vybraných jedinců, aby zjistil úroveň místní medicíny.
     Dodatek: Téměř vše, na co jsme narazili, bylo bílé nebo alespoň velice světlé, zdá se, že se na umělých předmětech nevyskytují tmavé barvy. Většina lidí má stejný oblek - bílou kombinézu - a všeobecně připomínají pozemskou představu lidí z budoucnosti, kterou šířili autoři takzvané vědeckofantastické literatury. Ačkoliv vypadá kultura na první pohled velmi přívětivě a pokročile, něco mi zde nesedí.


* * *

     Gul Muru došel k přechodové komoře Defiantu a vstoupil. Kiula Hinha padla v boji, nicméně to bylo Cardassianovi jedno. Podle jeho informací byla již ovládnuta naprostá většina údajně nejlépe chráněné stanice Federace. Jemu stačilo třicet bytostí, které se na stanici dostaly několika transporty. Navíc - jak se dozvěděl od majorky Kiry, byla velká část bezpečnostních důstojníků na dovolené, a tak musel zajmout pouze techniky, civilisty a pár odbojnějších jedinců.
     Prohlížel si interiér federální bitevní lodi. Naprostá většina obyvatel Galaxie, která kdy měla tu čest se s podobnými plavidly setkat, byla federálním - především však pozemským - designem fascinována. Ač mnozí na Terrany shlíželi svrchu, všichni se shodovali, že jejich estetický smysl je velmi vyvinutý. Bylo to zvláštní, proto Pozemšťané platili za národ vcelku agresivní. Ještě před několika staletími byla jejich planeta plná rozbrojů. Dnes byli sice již mnohem dále, ale stále platilo, že když se ocitli v největším ohrožení, nikdo se jim v boji nemohl rovnat.
     Gul Muru za sebou uslyšel těžké kroky Klingona. Otočil se a stanul tváří v tvář jednomu ze svých válečníků. Ten se uhodil do hrudi: "Můj pane, stanice je zajištěna. Celkem jsme ztratili osm lidí a Kel'Tos se nehlásí, půjdu se po něm podívat. Zdá se, že sem mají namířeno dvě bitevní lodě Federace."
     "Ano, slyšel jsem… Mimochodem - nechcete-li, aby po vás Pozemšťané na potkání stříleli, raději používejte jejich terminologii. Plavidla, která sem zde míří jsou průzkumné lodi třídy Galaxy."
     "Pozemšťané jsou pokrytci! Ty lodi jsou naplněny po okraj fotonovými nebo dokonce kvantovými torpédy, a jejich fázery napáchaly již mnoho škod. Tomu Klingoni říkají bitevní loď."
     Cardassian usoudil, že vzdělávat Klingona ve věcech diplomacie není dobrý nápad, a tak ho vyzval, aby ho doprovodil na můstek. Ještě než se pohnuli, přidal se k nim Muruův pobočník a dva další klingonští strážci.
     Když zmizeli v chodbě, vydala se jedna ze špryclí, které podpíraly stěnu, za nimi.

     Quark vylezl zpoza jedné další přepážky a s despektem pohlédl na mrtvého Klingona. "Kdo to bude uklízet?" poznamenal, sklonil se k jeho opasku a vytáhl z něj disruptor. Potom se vydal na chodbu. Opatrně se rozhlédl a potichu vyrazil ke kajutě majorky Kiry. V duchu si představoval, jaký zisk mu poplyne z toho, že Bajoranku zachrání. Protože mu bude mnoho dlužná, přikáže Odovi, aby se od jeho baru držel dál. A Kira sama se od podniku také bude držet dál. Potom se latinium jenom pohrne. Představy byly jako živé, téměř se ho dotýkaly a hladily ho, zvláště pak po uchu a objímaly kolem krku. Usmál se. Náhle však zjistil, že usměv není na místě, neboť kolem krku ho nedrží jeho představy o ziscích bez Oda a Kiry, ale jakási šupinatá ruka. A ucho též není hlazeno pruty latinia, ale jakousi blíže nespecifikovatelnou zbraní. Cardassian, který Quarka držel, ho beze slova udeřil do spánku a Fereng se zhroutil v bezvědomí k zemi.

     "Nádherná loď, že?" optal se svých společníků Gul Muru. "Tím si vydobudem zpět to, co nám patří." Zapípal mu komunikátor, který měl v kapse. Vytáhl ho, otevřel a stiskl příjem. Uslyšel hlas jednoho ze svých "čističů": "Můj pane, ten Fereng, kterému patří bar, utekl a zabil přitom Kel'Tose. Mám o tady v bezvědomí. Co s ním mám udělat?"
     Gul chvíli přemýšlel a potom přikázal: "Vsaďte ho do cely." Když hovor skončil, zavolal ještě pěti zbývajícím federálním technikům, kteří přešli na jeho stranu, a přikázal jim, aby připravili Defiant k odletu. Potom zavelel rozchod a po těžkém dni se vydal do své nové kajuty. Původně chtěl zabrat kapitánovu, ale tam byl uvězněn Siskův syn, takže si Gul vybral jinou. Na Cardassianské nepohodlí byl zvyklý a nové federální vybavení bylo jenom vítaným přilepšením.

* * *

     Worfovi a Jadzii se nakonec podařilo přemluvit premiéra Bajoru, aby jim vypůjčil malé plavidlo, které je dopraví ke stanici. Jak zjistili, došlo zde nedávno k jistému obchodu s Romulany, takže člun byl vybaven starším typem maskovacího zařízení. Předseda vlády však trval na tom, že odlétnou až dalšího dne. Naštěstí se již stmívalo, takže neztratili mnoho času.

     Kapitola 3

     Ráno dalšího dne absolvovali Sisko s Bashirem plánovanou prohlídku hlavního města. Místní architektura nebyla nikterak neobvyklá, do značné míry se podobala pozemské. Vše bylo naprosto čisté a - ač jeli autem - nebyl nikde vidět kouř nebo jiné náznaky zplodin spalovacích motorů. Průvodce, který jel s nimi, vyprávěl o historii města i celé planety a mluvil též o významných památkách, kolem nichž projížděli, nedokázal odpovědět Bashirovi na otázku týkající se pohonu auta a doktor sám si nepamatoval, že by někdy zahlédl nějaké informace o místní dopravě. Výjimkou byla jedna kusá, sto let stará zpráva kapitána Kirka, že na planetě používají vozidla se spalovacím motorem, která se podobala těm, která jezdila na Zemi v první polovině 20. století.
     Když skončila prezentační jízda a jejich limuzína zastavila před palácem, kde bydleli, oba důstojníci se rozdělili. Sisko zamířil na setkání s planetární vládou. Když vstoupil do velké a čistotou zářící jednací místnosti, ministři na něj již čekali. Jak kapitán zjistil, byly oficiální tituly jednotlivých ministrů "vrchní bossové" a předseda vlády, byl "nejvyšším bossem". Všechny tyto názvy pocházely z dob, kdy byla místní společnost pod vlivem jisté knihy, pojednávající o situaci, která nastala vinou tzv. prohibice v městě Chicagu na Zemi ve 30. letech 20. století, kterou zde (patrně) zapomněl kontaktní tým před sto padesáti lety. Planetární kultura přijala tuto knihu jako jakousi svatou relikvii a na jejím základě se vytvořila gangy řízená společnost. Až návštěva první Enterprise pod velením kapitána Kirka toto uspořádání změnila a občané si začali uvědomovat, že režim, který téměř nikomu nevyhovoval, mohou změnit. A tak se vzbouřili. Bossové jednotlivých gangů byli sesazeni a nahrazeni vládou. Federace neměla příliš dobré informace o nynějším režimu, všechny oficiální zdroje kontaktním týmům tvrdily, že se jedná o vládu demokratickou, a Sisko měl mimo jiné nyní prověřit, zda-li se místní demokracie shoduje s federálním pojetím demokracie.
     Předseda vlády Siskovi pokynul, aby se posadil na volnou židli u mohutného kulatého stolu. Před každým přítomným stál mikrofon a žádné místo nebylo volné. Vrchní bossové byli kapitánovi představeni a ten jim potom řekl, co od nich Federace očekává, a vyzval je, aby promluvili o současném stavu svých resortů.

     Bashir se mezitím vydal do velké staré budovy, která byla označena jako centrální nemocnice. Když vstoupil, neviděl žádnou recepci ani počítačové terminály. Jediné, co zaregistroval byla jakási krabička na stěně, která by mohla být považována za kameru, a mřížka nějakého reproduktoru. Chvíli stál a nerozhodně se rozhlížel, když se z reproduktoru ozval silný mužský hlas: "Doktore Bashire, vítejte. Jděte prosím po schodech nahoru, potom doleva a vstupte do třetích dveří vpravo. Bashir poslechl a vydal se do nitra budovy. Nakonec došel ke dveřím, k nimž měl dorazit podle pokynů, které slyšel, a vstoupil do místnosti za nimi. Do nosu ho ihned uhodil známý zápach. Zjistil, že si přes všechna svá genetická vylepšení spletl strany, neboť zde byla toaleta. Otočil se a napodruhé se strefil do správné místnosti. Byla to vkusně vybavená kancelář s velkým umělohmotným stolem, za nímž seděl rozložitý muž. Usmál se na nově příchozího a prohlásil: "Vítejte zde, vzácný pane." Při těchto slovech poznal Bashir hlas z reproduktoru. "Jsme nedočkaví, zda Federace uzná naši medicínu za dostatečně pokročilou. Ukážu vám ordinaci, kde prohlédnete vybrané jedince - jednoho úplně zdravého a pět dalších, kteří absolvovali různé nemoci, ale pomocí naší vědy byli vyléčeni. Následujte mě, prosím."
     Oba odešli z kanceláře a po chvíli vstoupili do čekárny, kde vybraní lidé již čekali, a potom do velké moderně vybavené ordinace. Bashir se rychle zorientoval a potom si rozbalil svůj lékařský kufřík a zpoza opasku vyňal trikordér. Ještě se zeptal ředitele nemocnice: "Je mezi těmi lidmi také někdo s vrozenou tělesnou vadou? Kromě toho bych rád věděl, jak zde léčíte mentální postižené."
     Ředitel byl překvapen: "Co prosím?"
     "Mám na mysli lidi, kteří se narodí třeba bez nohy, nebo ji mají kratší. Kromě toho ve všech dosud známých civilizacích existují duševní poruchy jako třeba autismus a různé jiné mozkové vady, které způsobují neobvyklé jednání jedinců…"
     "Aha," přerušil ho ředitel. "Vy máte na mysli méněcenné. Ti jsou vesměs ukryti v ústavech, aby nepohoršovali veřejnost."
     Bashir byl tímto přístupem velmi překvapen a také to dal náležitě najevo. Ředitel však jeho rozrušení nechápal a záhy ho opustil, aby se mohl věnovat prohlídkám.
     Prohlédl tedy prvního - údajně zdravého - pacienta. Našel v něm několik drobných vad, ale také začínající rakovinu. Když prohlídku dokončil, poslal pacienta pryč s tím, že ho možná bude ještě potřebovat. Věděl sice, že nesmí zasahovat do vývoje společnosti, dokud není členem Federace, nebo naopak není jejím otevřeným nepřítelem, přesto se rozhodl, že se tohoto člověka pokusí zachránit. Zatím se mu ale zdálo, že zdejší zdravotnictví není v příliš dobrém stavu. Směrnice jasně přikazovaly, že pokud nebude místní medicína alespoň na úrovni počátku pozemského 21. století, není planeta z tohoto hlediska připravena ke vstupu do Federace. Okolo roku 2001 sice Pozemšťané nedokázali včas zaznamenat vznikající nádor, pokud neprovedli podrobné testy, ale zároveň by ho nejspíše rozpoznali při detailní prohlídce, kterou tento pacient jistě prošel. Bashir se rozhodl, že z lékařů nenápadně dostane, co vědí o rakovině. Nechtělo se mu totiž věřit, že ji neznají. Možná, že mají technologii, která dokázala nádor zcela odstranit až v pokročilejší fázi, a tak ho nepotřebovali zachytit dříve.
     Vstoupil druhý pacient. Ten měl operovány obě ledviny a jednu z nich nahrazenu umělým orgánem. Obě tato zjištění Bashira naopak potěšila, neboť kritéria zcela splňovala. Otočil se tedy od pacienta k paddu, kam si poznamenával údaje. Uprostřed zápisu za sebou zaregistroval tichý zvuk. Rychle se otočil a na poslední chvíli uhnul před sevřenými pěstmi, které ho měly omráčit. Iotian zaútočil podruhé. Jeho technika byla velice neumělá, Bashir ho uchopil za zápěstí a nechal útočníka přeletět přes stůl. Otočil se za ním, aby mohl čelit dalšímu útoku, když se náhle rozletěly dveře a dovnitř vtrhla pětice "pacientů". Jeden z nich vytáhl z opasku pistolovou energetickou zbraň a vystřelil. Bashir se v bezvědomí zhroutil k zemi.

     Sisko zatím poslouchal dlouhé nudné přednášky ministrů. Podle nich se zdálo, že Iotia je naprostým rájem. Všichni své resorty vychvalovali a většina dokonce splňovala kritéria Federace. Každý z bossů potom Siskovi předal jakousi disketu s údaji, které mu právě sdělili. Se všemi ministry se kapitán v budoucnu musel setkat a podle počtu ministrů se zdálo, že tato mise bude trvat alespoň dva týdny. Ačkoli to nevypadalo, že bude Dominion v brzké době schopen ohrozit Alfa kvadrant, obával se, aby předpoklady nebyly mylné, podobně jako když Flotila před dvěma lety vyčlenila k cestě za hledáním Zakladatelů Dominionu pouze jedinou loď - Defiant. A to přitom krátce předtím Jem'Hadaři zničili celou loď třídy Galaxy!

     O'Brien se od ostatních oddělil hned ráno. Nejel s nimi na prohlídku města a raději se ihned vydal k runaboutu, aby byl co nejdříve připraven k odletu. Na této planetě ho něco znervózňovalo; snad to byla naprostá otupělost zdejších lidí a nablýskanost všeho, co viděl, ale každopádně nechtěl mít pocit, že je na Iotii uvězněn. Teď O'Brien seděl u jednoho z panelů a trpělivě pracoval s počítačem. Většina systémů runaboutu byla konečně opravena, nicméně vysílací anténu musel celou postavit znovu a nyní se ji snažil zprovoznit. Náhle uslyšel kroky, které se ozývaly od vstupu do člunu. To bylo zvláštní, protože Sisko s Bashirem měli mít práce nad hlavu - a kdo jiný by si dovolil obtěžovat zástupce Federace? Vstal tedy a podíval se ke vchodu, ale nikoho neviděl. Zeptal se tedy: "Kdo je tam?" Nikdo neodpověděl.
     "Počítači, kdo byl za posledních pět minut v runaboutu nebo v jeho těsné blízkosti?"
     "Uvnitř plavidla byl náčelník Miles O'Brien. Ke vstupu do plavidla se přiblížila neidentifikovaná osoba a stále tam čeká."
     O'Brien vytáhl zpoza opasku fázer a ve stejný moment se od vstupu ozvalo zařvání a vztyčila se tam neznámá osoba s něčím v ruce. Náčelník neváhal, vystřelil a bezchybně zasáhl cizince do prsou. Trefený se zhroutil k zemi a to, co držel v ruce, mu vypadlo.
     "Počítači, je v okolí runaboutu ještě někdo?"
     "Negativní."
     O'Brien se tedy rozběhl k omráčenému muži a vtáhl ho dovnitř. Potom sebral předmět, který mu upadl, a zjistil, že je to energetická ruční zbraň podobná fázerům typu II s designem užívaným v druhé polovině 23. století. Náčelník zavřel vstup do člunu a přikázal počítači, aby ho informoval o každém, kdo se přiblíží. Potom vytvořil kolem zajatce silové pole, nechal prohlédnout zabavenou zbraň a zavolal Siskovi: "O'Brien kapitánu Siskovi."
     "Zde Sisko."
     "Kapitáne, potřebuji s vámi nutně mluvit."
     "Pánové, omluvte mě na chvíli." Několik okamžiků bylo ticho a potom se Sisko znovu ozval: "Tak rychle, O'Briene."
     "Do runaboutu se pokusil vloupat někdo, kdo měl zbraň podobnou fázeru z 23. století. Počítač ji právě analyzuje, ale je nesporné, že se na mě ten člověk pokusil zaútočit!"
     Chvíli se zase nic neozývalo, potom kapitán odpověděl: "To je vážné. Promluvím si o tom s vládou. Je už runabout připraven k odletu?"
     "Ano, jenom pořád nefunguje subprostorový vysílač, takže nemůžeme nikomu zavolat."
     "To nevadí. Pokud to bude bezpečné, pokuste se ho zprovoznit. Hlavně ale buďte připraven k odletu," uzavřel kapitán.
     Když si bossové vyslechli, co právě prožil O'Brien, rozpačitě mlčeli. Potom se ozval vrchní boss planetární bezpečnosti (čili ministr vnitra): "Možná to byl pokus o loupež. Vaše technologie by byla na černém trhu určitě cenná."
     "Vy si myslíte, že by na černém trhu unikl pozornosti runabout Hvězdné flotily? To by se hned rozkřiklo a člun by tudíž byl neprodejný. Já si spíše myslím, že to bylo změřeno na pana O'Briena jako zástupce Federace," odpověděl Sisko.
     "Ale kdo by to udělal?" namítal ministerský předseda. "Vždyť všichni do Federace chtějí!"
     "Určitě?" pokračoval Sisko v ofenzívě.
     "Ano," odpověděl premiér. Náhle se otevřely dveře místnosti a vstoupil jakýsi muž.
     "Pane premiére," oznámil, "máte hovor."
     "Přepojte ho sem."
     Za chvíli se z reproduktorů na stěně ozval ženský hlas: "Hovořím s planetární vládou?"
     "Ano," odpověděl její předseda. "Je zde celá planetární vláda a zástupce Spojené federace planet. Kdo jste vy?"
     "Výborně. Kdo jsem já, není důležité, hovořím za opozici vaší vládě."
     "Jakou opozici?"
     "Vždyť vy přece tvrdíte, že je zde demokracie, jak nám ji diktuje Federace," oznámila žena. "Řekněte kapitánu Siskovi, že planeta je jednotná jenom proto, že své odpůrce umlčujete."
     "Přerušte ten hovor!" vykřikl ministerský předseda.
     "Ne," zastavil ho Sisko. "Ta žena nám nevolá kvůli tomuhle. Co nám chcete sdělit?"
     Hlas odpověděl: "Sděluji vám, zástupce Federace, že máme ve své moci vašeho lékaře, a každou chvíli se zde objeví další zásilka - váš technik z hangáru. Máme jisté požadavky, a dokud nebudou splněny, vaše lidi vám nevrátíme. Tyto požadavky vám sdělím asi za hodinu, na slyšenou."
     V sále zavládlo ticho, které přerušil Sisko, jenž poklepl na komunikátor a zavolal: "Sisko Bashirovi." Když se nikdo po mnoha pokusech neohlásil, zavolal: "Sisko O'Brienovi."
     "Zde O'Brien."
     "Jste stále v runaboutu?"
     "Ano, pane. Ten útočník ještě nepřišel k sobě, ale ta zbraň…"
     Kapitán ho přerušil: "Náčelníku, je to člen jakési politické skupiny, která své cíle prosazuje násilím. Prohlašuje se za jedinou opozici vládě, která prosazuje zájmy lidu. Tyto zprávy prošetřím, nicméně tato opozice splňuje definici teroristické skupiny. Mějte se před nimi na pozoru, unesli Bashira a chtějí unést i vás."

* * *

     V prázdné chodbě přístavního prstence se objevil vír bajoranského transportního paprsku a zhmotnil Worfa a Dax. Oba měli připraveny fázery a Jadzia skenovala okolí komunikátorem.
     Ve velíně zatím sledoval jeden Klingon taktickou konzoli a všiml si něčeho zvláštního: "Gule, zde jsem zaznamenal zvláštní hodnoty. Zdá se, že se tam odmaskovala a zase zamaskovala nějaká loď."
     "Můžeme ji sledovat?"
     "Ano. Letí k Bajoru."
     "Tak ji zničte."
     "Na palubě nikdo není, Gule."
     Muru se zarazil: "Není?"
     "Ne. Ale ve chvíli, kdy byl člun demaskován, se dva tvorové transportovali na palubu."
     "Jací tvorové?" zajímal se Cardassian."
     "Nevím. To z toho nevyčtu."
     "Myslím tedy, že je čas opustit s Defiantem stanici," přikázal Gul.
     "Ano, pane," ozvali se všichni přítomní.
     "Ovšem," pozastavil se Muru, "má to jeden háček. Někdo zde musí počkat a až Defiant odlétne, aktivovat autodestrukční sekvenci. Hlásí se někdo?"
     Dlouho bylo ticho. Nakonec se přihlásil jeden ze zběhlých poručíků technické sekce Flotily: "Já to udělám."
     "Jste si tím jist? Když to nevyjde, budeme mít jediného člověka, který se bude umět starat o Defiant!"
     "Ano, pane. Je to odporné místo a já raději zemřu s ním, než bych zde dále pobýval."
     "Dobrá. Transportujeme vás, bude-li to možné."
     Cardassian odešel a s ním i zbytek posádky můstku. Poručík je sledoval a potom se obrátil k hlavnímu panelu. Podle gulových rad (Gul Muru znal velmi dobře stanici ještě z dob, kdy byla cardassianská, neboť ji projektoval) obešel několik bezpečnostních protokolů a připravil autodestrukci.
     Čekal na znamení z Defiantu, náhle však za sebou uslyšel jakési podivné zvuky. Prudce se otočil a spatřil Oda. Prudce se otočil a skočil na panel. V ten moment ho zasáhla ruka spravedlnosti, patřící veliteli bezpečnosti. Ač momentálně měřila přibližně dva metry, třicet sedm centimetrů a dva celé padesát sedm milimetrů a zdálo se, že se musí zlomit, s jistotou ho zasáhla do spánku a současně ucpala ústa a nos. Poručík tiše upadl do bezvědomí.
     Ozval se hlas počítače: "Patnáct minut do zničení stanice."
     Na můstku se teď událo několik věcí najednou. Především tam z výtahové šachty vyskočili Dax s Worfem, současně si Odo nakládal technika na ramena a zároveň se ozvalo: "Zde Defiant, můžete aktivovat autodestrukci." Oba důstojníci se podívali na Oda. Ten jim jenom úsečně oznámil, že se Cardassiané pokoušejí ukrást Defiant. Zatímco Dax chtěla znát podrobnosti, Worf doběhl k taktickému panelu. Obrazovka se zapnula a spatřili Defiant, jak pomalu opouští své stanoviště.
     "Zavoláme je?" navrhl Odo.
     "Ne!" vykřikli Dax a Worf jednohlasně. Klingon pokračoval: "Zatím mají dole štíty a asi budou chtít přenést toho technika. Nechte jim ho, až budou transportovat, vystřelím. Jsou to všichni bezectní zrádci."
     Jadzia však namítla: "Worfe, nenič je. Defiant je na to příliš cenný. Zkus zachytit tažným paprskem."
     "A hlavně deaktivujte zámky všech dveří," doporučil Odo, skládaje na zem bezvědomého poručíka. Potom poklepl na jeho komunikátor a ohlásil se: "Poručík Stronwitz volá Gula Murua: Jsem připraven k transportu."
     "Rozumíme," ozvalo se a potom se poručík rozložil na atomy a zmizel. Ve stejnou chvíli vylétl ze stanice namodralý paprsek a chytil Defiant jako do kleští. Chvíli se nic nedělo a potom Dax oznámila: "Volají nás, dávám je na obrazovku."
     Tam se objevil Gul Muru a zařval: "Vy podvodníci! Nestačí vám, že za čtvrt hodiny vybouchnete? Musíte nám ještě dělat problémy?!"
     K obrazovce se otočil Worf a prohlásil: "Vzdejte se a zaručuji vám, že se s vámi bude zacházet podle trestního práva Federace."
     Muru se zasmál: "Pusťte nás, jinak popravíme rukojmí."
     "Rukojmí?" ozval se Odo, vstupujíc do záběru.
     "A vy jste kdo," otázal se Muru.
     "Konstábl Odo, velitel staniční bezpečnosti."
     "Měňavec?" s hrůzou vykřikl Gul. "Ale nevadí, Zakladatel vás nezachrání. Zde je naše rukojmí a vy teď uděláte, co budeme chtít, jinak ho zabijeme." Natočil kameru, takže všichni ve velíně viděli vysokého Klingona s disruptorem namířeným do ucha Quarka, jehož držel druhou rukou pod bradou."

* * *

     "Takže je to pravda, nebo ne?" vyzvídal Sisko.
     "Žádná opozice zde opravdu není," přiznal nakonec ministerský předseda, jenž s kapitánem právě soukromě jednal, "ale je to proto, že…"
     Sisko ho přerušil: "V žádném pluralitním demokratickém systému nikdy nechyběla opozice. Není-li zde opozice, nejste demokratickým státem, a tak nemůžete přistoupit do Federace."
     "Ale vždyť demokracie je o tom, aby se lidem dobře žilo, ne o politických hádkách."
     "Demokracie je o tom, že všude existuje konkurence, která vás podrobuje kritice, pane premiére. Každý si může myslet, co chce, a nikdy si všichni nemyslí totéž co vy. A to platí i v politice. Co jsem zatím zaregistroval, bylo, že u vás prakticky neexistuje soukromé vlastnictví."
     "Ano, všechno patří státu," odpověděl předseda. "Jinak by se o to lidé prali. Takhle každý dělá to, co mu přikážeme, a je klid."
     "O tom si ještě velmi důkladně promluvíme. Teď chci, abyste nechal zahájit pátrání po doktoru Bashirovi a celou situaci oznámil do médií."
     Pod tíhou pohledu člověka, jenž vede zoufalou galaktickou válku proti tvorům, kteří se dokáží proměnit v cokoli, se ministerský předseda Iotie roztřásl: "Ano, jistě."
     "A to vyšetřování bych nejraději s vaším dovolením vedl sám. Až najdu Bashira, budeme pokračovat v jednání, ale vpravdě pochybuji, že v současnosti splňujete hlavní kritéria pro vstup do Federace."
     "Naše bezpečnostní složky jsou vám k dispozici, kapitáne," oznámil mu bezbarvě premiér. Sisko pokývl a odebral se k hlavnímu policejnímu velitelství planety. Předseda vlády se zdrceně posadil do křesla a začal přemýšlet.

     Kapitola 4

     První se vzpamatoval Odo: "Výborně. Takže teď, když máte Quarka, přijdeme o nejhorší zločinecké doupě na stanici. Já navrhuji okamžitě zničit celou loď. Dax se na něj zděšeně podívala a Worf něco zabručel. Quark se roztřásl: "Konstáble! Ne! Já už budu hodný, nechejte je jít!"
     "To asi nepůjde," odpověděl Odo. "Když je pustíme, zůstaneš tam s nimi stejně a když tam zůstanou…" Po obrazovce přeběhl jakýsi šum. Worf oznámil, že se Defiant pokusil vztyčit štíty, ale byly aktivovány jaksi neuměle a neprorazily staniční paprsek. "Ztratili energii."
     Mezitím vstoupila na můstek Kira a několik dalších lidí.
     "Stav?" chtěla vědět.
     "Držíme Defiant v tažném paprsku. Právě jim tam vypadla energie a zdá se, že nebudou schopni její dodávku obnovit," oznámil Worf.
     Náhle se stanice otřásla. Paprsek zmizel a Defiant trochu poskočil. Potom zhasla všechna světla na stanici.
     "Zdá se, že ji obnovili, nadporučíku," utrousila Kira. "Nějak odrazili náš útok." Opět se vše rozsvítilo a Dax začala ze své konzole odečítat údaje. Mezitím se Defiant rozletěl a vystřelil na stanici. Ta se otřásla.
     "Střílejí na nás!"
     "Štíty!"
     "Vztyčeny."
     Odo pozoroval čilý ruch, který teď v OPS panoval. Kira neustále někoho komandovala, Worf se snažil aktivovat obranné systémy stanice, Dax hlásila, jaký je stav, stejně jako dva loajální inženýři, kteří si rozdělili dva technické panely.
     "Štíty na třiceti procentech," předčítala Jadzia. "Strukturální integrita osmdesát devět procent, protržen trup v přístavním prstenci. Fázery, tažné a transportní paprsky jsou mimo provoz. Fotonová torpéda jsou v pořádku."
     Kira se nerozmýšlela: "Zaměřte Defiant a vystřelte salvu torpéd."
     Ze stanice vylétlo několik zářivých bodů. Všechny zamířily k Defiantu a poblíž lodi explodovaly. Defiant ještě předtím znovu vystřelil ze svých zbraní.
     Dax prohlížela svůj monitor, aby mohla nahlásit další informace. Worf ji však předběhl: "Štíty na deseti procentech, po dalším zásahu budou zničeny. Ovládání zbraňových systémů je nefunkční." Jeho manželka pak doplnila: "Defiant je na tom ale ještě hůř. Nemůže používat pulzní kanón ani normální fázer ani střílet torpéda. Je nepohyblivý. Funguje tam podpora života a pár dalších věcí. Štíty mají sice dole, ale to nám k ničemu není, protože nefunguje náš přenosový systém."
     Kira si prohlížela poničenou loď Federace a mumlala: "To zase bude O'Brien zuřit." Potom nahlas přikázala dvěma přítomným technikům: "Praporčíci, zavolejte sem svého nadřízeného."
     Oba se začali ošívat.
     "Tak co je?" netrpělivě se otázala Kira
     "Madam…" ozval se jeden. "My máme z technické sekce nejvyšší hodnost… A náčelník O'Brien tu není."
     "Takže vy dva jste teď…" zamyslela se Kira. Potom ukázala na jednoho z nich: "Jak se jmenujete?"
     "Praporčík Joseph Kalhim, paní."
     "A vy?" otázala se druhého.
     "Praporčík Michael Richardson."
     "Dobrá. Pane Kalhime, jste teď staniční šéfinženýr a pan Richardson bude váš zástupcem. Jak dlouho bude trvat oprava zbraňových systémů, praporčíku Kalhime?"
     Zastupující šéfinženýr se podíval na svůj panel: "Asi dvaačtyřicet hodin…"
     "Dám vám na to dvě hodiny," vyslovila Kira, i když věděla, že za dvě hodiny se to jednoduše stihnout nedá. Praporčík se přesto postavil do pozoru a prohlásil: "Ano, paní, dvě hodiny… Pojď, Miku."
     Oba vstoupili do výtahu a odjeli. Kira se podívala na Dax a Worfa: "Co to bylo?"
     "Co?" nechápavě se na ni podíval Worf.
     "Vždyť si zakládáte na tom, že Flotila může fungovat jako vojenská organizace i bez těchhle šaškáren."
     Všichni se odmlčeli, pak přispěchala s vysvětlením Dax: "Asi se Flotila rozhodla k větší drezúře po dobu dominionské války. Přinejmenším to zvedá náladu vyšším důstojníkům."
     "Zvedá náladu vyšším důstojníkům?" zaujalo Oda.
     "Ano, konstáble. Je to opravdu velmi směšné. Ale ono je to pro nováčky v podobných situacích možná obvyklé. Třeba takový Ben nebyl o moc jiný," informovala ho Dax.
     Odo se mezitím přesunul k výtahové šachtě a nyní trpělivě čekal, až se zdviž vrátí.
     "Deset minut do autodestrukce," oznámil počítač.

     "Jsme nepohybliví, beze zbraní a štítů. Oba důstojníci Federace jsou mrtví, protože jeden padl při posledním zásahu a druhý se pokusil zabít mě. Ty jsi teď jediný, jenž kdy letěl touto lodí," oznamoval Gul Muru Quarkovi.
     "Snad nenaznačujete, že bych měl něco dělat?"
     "Naznačuji. Vy Defiant opravíte - dříve než bude opravena DS9 a také dříve než vybuchnou. My odtud prostě odletíme."
     Quark zavrtěl hlavou: "To je nevýnosné."
     "Ale? Vždyť ti to vynese život, malý Ferengu."
     Quark se na něj se zájmem podíval a pak prohlásil: "Je to nevýnosné, neboť - jak prohlásil Odo - mě stejně nepustíte. A kdyby, tak DS9 exploduje, takže stejně nebudu mít kam jít."
     Muru oponoval: "Když opravíš Defiant, dám ti kódy, kterými zničení DS9 zastavíš. Ale máš už jenom devět minut."
     Tak tohle bylo výhodné! Zachránil by svou kůži a navíc by se stal hrdinou stanice Deep Space Nine! A jako takový by…
     "A co záruky?" zeptal se.
     "Žádné záruky."
     "Takže vám zbývá devět minut. Měl byste něco vymyslet," uzavřel Quark rozhovor.
     Gul Muru naštvaně vstal a odešel. Fereng ho sledoval a když se za ním zavřely dveře, odlomil si kus levého ucha, který vskutku podivně přečuhoval. Když ho očistil od zbytků umělé tkáně, držel v ruce malou vysílačku. Zavolal do ní: "Quark volá Deep Space Nine."

* * *

     O'Brien konečně dokončil opravu runaboutu. Zjistil však, že výkon jeho vysílače je nedostatečný, aby dosáhl DS9. Potom zavolal kapitána: "O'Brien kapitánu Siskovi!"
     "Zde Sisko, jste již hotov?"
     "Ano, pane. Mohu se zeptat, v jaké jste nyní situaci?"
     "Snažím se domluvit s místní policií. Nejde to."
     "Neměl bych vám pomoct?"
     "Ne, jednoznačně ne. Vy zůstaňte ve člunu a pravidelně mě kontrolujte. Jestliže nebudu odpovídat, spojte se s vládou a dělejte, co budete považovat za vhodné."
     "Ano, kapitáne."

     Sisko nyní seděl na policejní stanici a snažil se jejímu veliteli vysvětlit, co přesně po něm chce. Ten se však tvářil dosti nechápavě: "Jaké speciální zásahové jednotky máte na mysli, pane Sisko?"
     "Mám na mysli lidi, kteří mají lepší výcvik než ostatní, lepší výzbroj než ostatní a jsou vysíláni na nebezpečné mise."
     "Ale my tady nic takového nemáme," bránil se velitel.
     "A to u vás nejsou vůbec žádní lidé, kteří odporují oficiálním vůdcům planety poněkud neobvyklými způsoby?"
     "Jakými neobvyklými způsoby?"
     "Třeba tak, že unášejí vyslance Federace! Nebo někoho jiného."
     "Ach ano. To tu máme."
     "A jak osvobozujete rukojmí?"
     "My nikoho neosvobozujeme. Oni vždy vlezou do nějakého objektu a dříve nebo později je někdo udá. A my tam potom pošleme letadlo, které tam shodí bombu."
     Sisko chvíli nenacházel slova. Nakonec rezignovaně prohlásil: "Dobrá, vyberte tedy osm nejlepších mužů, vyzbrojte je, jak nejlépe můžete, a za půl hodiny ať jsou tady připravení k akci." Sisko neočekával nijakou přesnost. Vzhledem k tomu, že na každé planetě se měřil čas jinak, nepochyboval o tom, že se může dočkat až za dlouho.

     Ministerský předseda stál spolu s členy své vlády u okna a díval se, jak se před vládní budovou scházejí lidé. Někteří s sebou přinesli transparenty. Patrně nějak vycítili, že když vláda poprvé v historii uveřejnila nějakou negativní událost a dokonce přiznala činnost opozice, zeslábla, a dlouhodobě nespokojení občané se proti ní mohou bouřit. Podobné demonstrace jako zde probíhaly i v dalších městech a nikdo z vlády nevěděl, co s tím. Na transparentech stály nápisy: PRYČ S VLÁDOU!, NECHCEME FEDERÁLNÍ DIKTATURU!, DEMOKRACIE AŤ TÁHNE K ČERTU - MY CHCEME SVOBODU, SMRT FEDERACI, na některých transparentech dokonce stálo AŤ ŽIJÍ TERORISTÉ!
     "To je hrozné," bědoval vrchní boss planetární bezpečnosti, "to se nestalo už pěknou řádku let! To nám tedy ta jejich Federace pěkně pomohla!"
     Potom se ozval boss výbojů (ministr obrany): "Pane premiére, já navrhuji poslat sem vojsko a všechny je postřílet. A ty dva federální vyslance potom zatknout a též zastřelit."
     Ministerský předseda zaúpěl: "Když zabijeme jejich vyslance, bude to, jako když jim vyhlásíme válku."
     "Tak ať. Teď mají dost problémů s tím svým Dominionem."
     "Ale vždyť na zničení života na planetě jim zřejmě stačí jediná loď!"
     "Tak řekneme, že za to mohou ti teroristé," navrhoval boss výbojů s velkou podporou bosse planetární bezpečnosti a též bossů mládeže (školství) a dopravy.
     "Ale to sem přijdou další inspektoři a stejně zjistí, co se stalo," bránil se předseda vlády.
     "A co takhle podepsat smlouvu s Ferengy?" ptal se boss výbojů.
     "Vždyť víte, jaké o nich máme zprávy."
     "Ale to jsou federální informace. Ferengové nám při obou návštěvách nabídli, co jsme chtěli. Federace se o nic dělit nechce."
     "Já s tím jednoznačně nesouhlasím," odmítl premiér. "je sice možné, že Federace o Ferenzích přehání, ale něco pravdy na tom určitě bude."
     "Ale zdá se, že Federaci na nás tolik nezáleží. Vždyť sem poslali černocha," ozval se boss výroby a výměny (ministr průmyslu a obchodu).
     Nejvyšší boss (tedy premiér) se na něj podíval a potom prohlásil: "Zdá se, že Federace vyznává v tomto ohledu úplně jiné hodnoty, než někteří z nás."
     "Ale vždyť víme, že černoši jsou hloupější než my - mají menší mozek! To musí federální vědci určitě vědět," protestoval ministr medicíny.
     "Třeba fungují Terrané jinak. Kromě toho nedávno někdo vyslovil názor, že velikost mozku vlastně neurčuje inteligenci," ohradil se premiér.
     "Toho ‚vědce' jsem také nechal popravit," oznámil mu vrchní boss medicíny.
     "Ovšem podle všech zdrojů - nejen federálních, ale také těch rok starých ferengijských - je kapitán Sisko jedním z nejváženějších důstojníků Federace."
     "Třeba to tam mají opravdu jiné než my," zamyslel boss medicíny.
     "Ale každopádně musíme odmítnout i Federaci," vložil se do debaty boss dopravy. "A když to uděláme, třeba se ten dav rozejde."
     "Ale vždyť se tam snažíme již dvacet let dostat!"
     "Ano, ale zdá se, že jsme zvolili špatnou cestu. A také špatnou demokracii," naléhal dále boss dopravy.
     Potom se ozval boss planetární bezpečnosti: "Nejvyšší bossi, já navrhuji povolat policii a postřílet alespoň ty lidi tady, když už ne federální vyslance."
     Ministerský předseda však zuřivě zavrtěl hlavou: "Ne! Zkusme se alespoň chvíli chovat opravdu demokraticky. Zřejmě máme počítat s tím, že s námi ne všichni souhlasí. Pojďme s těmi lidmi jednat."
     Vláda ztichla, zvenku doléhal do místnosti hluk davu, který teď už byl velice mohutný, podle jistých zdrojů dokonce počet demonstrantů před budovou již přesáhl tisícovku, a mířily sem další zástupy lidí. Náhle do místnosti vlétla dlažební kostka. Zasáhla do čela bosse výbojů a rozdrtila mu nejenom lebku, ale i část mozku. Ostatní bossové s hrůzou vyjekli a uskočili. Boss medicíny k němu poklekl a konstatoval smrt.
     Nejvyšší boss na něj hleděl s nevyslovitelnou hrůzou v očích a potom se obrátil na vrchního bosse planetární bezpečnosti: "Pošlete tam policii a všechny je postřílejte!" Sípal, ale přesto mu všichni rozuměli.
     Vrchní boss planetární bezpečnosti se letmo usmál: "Ano, pane!" a odběhl k telefonu, aby informoval své podřízené, co je třeba udělat.

* * *

     "Co se děje, Quarku?" zeptala se Kira, překvapená, že slyší tento drsný hlas.
     "Nabídl mi, že mě pustí a řekne mi, jak zastavit zničení stanice, pokud opravím Defiant. Chci, abyste mi řekli, jak tu loď opravit a slíbili mi pár věcí."
     Kira pohlédla na Dax a ta jí naznačila, že patrně nestihne autodestrukci zabránit.
     "Tři minuty do zničení stanice," ozval se vyrovnaný hlas počítače.
     Kira opět promluvila ke Quarkovi: "Quarku, jak ti mohu věřit, že to je pravda?"
     "Tak mi nevěř…" Věta byla něčím přerušena. Potom posádka velína stanice uslyšela Muruův hlas: "Ty jeden ušatče! Za to skončíš v orionském otroctví!" a pak bylo ticho.
     Majorka se opět otočila na Jadziu: "Nezvládneš to?"
     "Téměř určitě ne. Nejspíše by bylo potřeba vyměnit hlavní procesor počítače, aby se to zastavilo, ale to těžko půjde, protože potom by vypadla podpora života."
     "Nejde to nějak předrátovat?" zeptala se laicky Kira.
     "Možná… Ale to by zvládl leda tak O'Brien."
     "Tak tím pověříme naše úřadující šéfinženýry."

     Dva praporčíci a tři poddůstojníci z technické sekce lezli po žebřících k jádru počítače.
     "Dvě minuty do zničení stanice," oznámil počítač.
     Vpředu lezoucí praporčík se ošil a zeptal se: "Myslíte, že to stihneme?"
     "Ne."
     "Ne."
     "Ne."
     "Ne," ozvalo se v odpověď od zbytku týmu.
     "Už jsme tady," oznámil chvíli poté první z poddůstojníků.
     Pětice techniků se pustila do práce.

     "Už jsou tam," oznámila Dax, která se současně stále snažila rozluštit kód potřebný k odvrácení autodestrukce.
     Kiře se ani trochu nelíbila možnost, že by po velkých bitvách s Dominionem a zničení flotily, která měla převahu asi tři ku jedné vůči federálním lodím (a to raději nerozebírala, co se vlastně stalo v červí díře, kde podle gula Dukata čekaly dva tisíce jem'hadarských lodí), mohla zemřít ona sama i posádka DS9 při pirátském útoku. Ale asi už to tak dopadne… Náhle ji něco napadlo. Poklepala na komunikátor a zavolala zbylé inženýry, kteří se zrovna nesnažili odstavit určitou část počítače.
     Po její otázce nastala chvíle ticha a nakonec se ozvalo: "Můžeme to zkusit, paní. Ale nevím, zda to stihneme."
     Když počítač ohlásil "Minuta do zničení stanice," byl transportér již funkční.
     "Worfe, přeneste z Defiantu jeho počítačové jádro a Quarka, a potom transportujte všechny ty piráty do cel - pokud možno dříve, než se zadusí."
     Potom se obrátila na Dax: "Mohl by počítač Defiantu utáhnout tuhle stanici?"
     "Ano, teoreticky by to možné bylo. Ovšem podotýkám, že nevím, nakolik je to počítačové jádro poškozené."
     Když větu dokončila, měla už možnost to zjistit, neboť na transportní plošině se zhmotnila mohutná válcovitá konstrukce. Jadzia se tam rozběhla a cosi tam začala provádět. Vedle plošiny se zhmotnil Quark, lapající po dechu.
     Chvíli poté Worf oznámil: "Transport dokončen. V celách jsou všichni, které se mně podařilo na palubě najít. Cely mají aktivována silová pole."
     "Třicet sekund do zničení stanice."
     "Kira technickému týmu u počítače: Stihnete to?"
     "Ne, paní. Budeme potřebovat asi hodinu."
     "Tak toho nechejte. Jadzio, zvládneš to ty?"
     "Snad ano."
     Kira znovu promluvila k technikům: "Čekejte tedy a až vám řeknu, tak to počítačové jádro izolujte."
     Dax mezitím rychle instruovala celou posádku můstku, co má dělat, aby se podařilo počítač včas připojit. Osmičlenná skupina vytáhla zpod konzolí dlouhé kabely a začala připojovat k počítačovému jádru.
     "Deset."
     "Devět."
     Dax rychle oznámila: "Tak já to spustím."
     "Osm."
     Kira přikývla.
     "Sedm."
     Majorka zavolala praporčíky a přikázala jim odříznout počítačové jádro.
     "Šest."
     "Pět… Pozor! Přetížení počítačových obvodů! Pozor! Přetížení počítačových obvodů!"
     "Tři… Pozor!…"
     Můstek se nyní po zvukové stránce proměnil v peklo. Houkala siréna, do toho řval počítač, Dax a Kira.
     "Hned to odpojte!" volala současná velitelka stanice na techniky.
     "Dva."
     Náhle se ozvalo zasyčení a tlumený výbuch od počítačového jádra Defiantu. Kouřilo se z něj a bylo zjevně nefunkční.
     "Jedna."
     "Nula."
     Všechno utichlo, pouze bylo slyšet pípání přístrojů.
     První se promluvila Kira: "Jsme mrtví?"
     Worf zavrčel a všem začalo být jasné, že mrtví nejsou.
     "Slyšela jsem jasně, že počítač odpočítal nulu."
     Dax se rozesmála. Všichni na ni pohlédli: "Co je tady k smíchu?" otázal se Worf.
     "My! Já už vím, proč to nevybuchlo!"
     "Proč?" starala se Kira.
     "Protože tahle stanice žádné autodestrukční zařízení nemá!"
     "Nemá?! Jak to?"
     "O'Brien ho odinstaloval již po převzetí stanice od Cardassianů. Říkal mi to, ale já na to zapomněla. A vzpomněla jsem si teprve půl sekundy před očekávaným výbuchem. Gul Muru tady nebyl již deset let, a tak to nemohl vědět. A naši zrádci zase předpokládali, že zde autodestrukční zařízení je, stejně jako na ostatních stanicích Federace, a ani je nenapadlo to zkontrolovat."
     Nyní byla Dax skutečným středem pozornosti. Protože byl zapnutý interkom, aby bylo možné dorozumět se s jednotlivými členy posádky, věděli o tom okamžitě všichni… A z první ruky.

* * *

     Bashir se probudil a zjistil, že je přivázaný k nějaké posteli. Když otevřel oči, spatřil neomítnutý strop jakési místnosti. Vlevo byla stěna, vpravo také a v ní dveře. Okamžitě se pustil do hledání nejlepšího možného řešení situace.

     Sisko a pět dalších mužů vyzbrojených fázerovými puškami, které byly na krátkou vzdálenost stejně účinné jako ty současné federální, ale byly hůře ovladatelné, měly větší rozptyl a na větší vzdálenosti byly proto téměř nepoužitelné, vystoupilo z černého policejního auta na okraji jedné periferní městské čtvrti. I zdejší domy byly bílé, ale vše vypadalo nějak temněji. Sisko si byl jist, že v různých příbězích z dvacátého století se právě v podobných místech stávaly zločiny.
     "Tak tady někde by měli mít sídlo," oznámil mu velitel nově ustavené zásahové jednotky.
     "Co znamená někde?" otázal se kapitán.
     "To znamená, že musíme prohledat všechny domy."
     "Dobrá. Potom bude nejlepší, když se rozdělíme na tři dvojice. Každý zapněte vysílačku, já vás zachytím komunikátorem. Tamhle na tom náměstíčku," mávl rukou k většímu volnému prostranství, jemuž samozřejmě vévodila stylizovaná socha kapitána Kirka, "se vydá každá skupina jiným směrem. Budete se hlásit každou minutu."
     Velitel policistů se přidal k Siskovi, ostatní čtyři je záhy opustili. Dvojice vstoupila do prvního domu.

     Bashir dospěl k závěru, že pouta jsou příliš pevná a bez pomoci je nepřetrhne. Fázer pochopitelně neměl, na podlaze vedle postele viděl rozšlápnutý a tím i zničený komunikátor. Trikordér byl také pryč. Když ovšem pohnul svázanýma nohama, zjistil, že únosci neprovedli opravdu důkladnou prohlídku. Pocítil, že v nohavici má stále ukryt malý laserový skalpel, který teď mohl velice jednoduše použít jako zbraň… Ale jak se k němu dostat? Nohy byly - nepříliš těsně, ale přesto - připoutány k lůžku, takže nemohl vykopnout a pokusit se skalpel vytřást.
     Náhle se otevřely dveře a vstoupila neznámá žena. Byla vysoká, asi středního věku a její krátce zastřižené hnědé vlasy spolu s tvrdými rysy jí dodávaly vzezření téměř vulkánsky přísné.
     "Á, doktor z Federace se nám probudil!" prohlásila. "Spalo se vám dobře?"
     Neočekávala odpověď, a tak s sebou trhla, když Bashir promluvil: "Nebylo to špatné. Ale poněkud těsné."
     "Ach, narážíte na provazy. No, víte - to je demokracie."
     "Vskutku?"
     "Ano. Podle toho, co nám bylo řečeno, je demokracie, když mohou lidé své názory veřejně prezentovat."
     "Ano, ale demokracie také znamená, že si každý může dělat co chce pouze tehdy, neohrozí-li tím někoho jiného."
     "No, zdá se, že naše vláda pochopila demokracii jinak. A vy jste teď nástrojem, jímž Federace naší vládě vnutí to, co chceme my."
     "Vy jako prostí obyvatelé Iotie nebo vy jako teroristická skupina?"
     "Co je teroristická skupina?" zeptala se žena.
     "To je skupina lidí, kteří se pokoušejí své opoziční názory prosadit tak, že někomu ubližují - například ho unášejí."
     "Ale my jenom chceme, aby se vrátily staré pořádky, federální doktore. Stačí, když nám Federace dodá zbraně, kterými bude možné zničit vládu, a my vás pustíme."
     "Federace s teroristy nejedná, paní…"
     "Oxmyxová. Natalia Oxmyxová."
     "To jméno mi něco říká," oznámil jí Bashir. Potom si to vybavil: "Jste potomkem Bély Oxmyxe, kterému kapitán Kirk předal vedení planety, když ji - jak to zformuloval - ‚přebral', že?"
     "Ano, máte výborné znalosti, doktore; jsem jeho prapravnučka. Nicméně my žádní teroristé nejsme! Ale jestli budou nějaké problémy, tak vás zabijeme."
     Chvíli stála bez hnutí a pak promluvil Bashir: "Paní Oxmyxová… Terrané mají jisté životní potřeby, které…"
     "Ano," skočila mu do řeči, "to my také. Budeme vám pravidelně nosit jídlo a pití."
     "Ovšem já také potřebuji pohyb. Pokud budu muset strávit více než deset hodin na lůžku, patrně zemřu."
     "Skutečně? O tom jsem nikdy neslyšela."
     "Pamatujte, že - ačkoli vypadáme téměř stejně - jsme jiný živočišný druh!" zkoušel to na ni.
     "Dobře. Z této místnosti stejně neutečete a zbraně nemáte. Odvážu vás."
     Vytáhla zpoza opasku fázerovou pistoli a vystřelila na provazy, které držely Bashirovy ruce. Pouta zmizela a zatímco Natalia Oxmyxová odešla, doktor se zbavil provazů na nohou a z pravé boty vytáhl malou tyčinku. Chvíli s ní něco dělal, a potom se posadil. Chvíli poté uslyšel zpoza dveří vzrušené hlasy. O něčem se hádaly, ale Bashir jim nerozuměl - uši sice nějaké zvuky zachytily, ale tlumočník nebyl s to je přeložit.
     Když se ke dveřím přiblížil, uslyšel jasně, co je téma rozhovoru. Natalia Oxmyxová říkala: "Jak jsem to mohla vědět? Myslela jsem, že budeme mít i toho druhého! To by potom byla jiná pozice pro vyjednávání, obzvlášť kdyby byl každý někde jinde."
     Nějaký neznámý mužský hlas oponoval: "Alespoň jsi ho neměla dávat sem - vždyť jsem říkal, že tady může mít policie nějaké informátory."
     "Ale jsou jenom dva. Ty zvládneme," promluvila opět Natalia. "Nás je třicet a jdou sem posily."

     Dvojice, o níž právě hovořili Bashirovi únosci, přistoupila ke dveřím budovy, kde byl doktor vězněn, a velitel planetárních bezpečnostních sil zabušil na dveře: "Policie, otevřete!"

     Na hlavním náměstí ležela mrtvá těla a mezi nimi se procházeli policisté. Vrchní bossové odpudivou scénu pozorovali z okna a nejvyšší boss zatím láteřil: "Já to věděl! Teď na nás Federace zaútočí! Proč jsme to udělali?"
     "Vy jste vydal ten rozkaz," informoval ho bezvýrazně vrchní boss planetární bezpečnosti.

     Ministerský předseda na něj pohlédl očima plnýma nenávisti: "To vy jste mě k tomu navedl!" Potom se otočil ke dvěma strážným, kteří před chvílí přišli do místnosti: "Zbavuji vrchního bosse planetární bezpečnosti funkce! Odveďte ho do vězení!"
     Strážní se ani nepohnuli. Potom k nim promluvil vrchní boss planetární bezpečnosti: "Pánové, odveďte do vězení nejvyššího bosse. Já zbavuji funkce jeho a přebírám ji. On je odpovědný za smrt několika set občanů!"
     Strážní namířili zbraně na ministerského předsedu.
     "Ale to je vzpoura!" vykřikl ten. "To si vypijete, vrchní bossi!"
     "Nikoliv, pane. To si vypijete vy."
     "Federace vás smete!"
     "Ne. Já teď nastolím takovou demokracii, že budete koukat. A Federace sem už ani nepáchne." Znovu přikázal vojákům: "Pryč s ním!"
     Když se zavřely za trojicí dveře - premiér se ani moc nevzpíral - otočil se jeho samozvaný nástupce k ostatním bossům: "Má snad někdo nějaké námitky?"

* * *

     "Hvězdná loď Galaxy volá Deep Space Nine. Máte nějaké problémy?" ozval se po několika hodinách, kdy se oslabené technické týmy snažily opravit poškozenou stanici, hlas kapitána Jonese.
     "Zde Deep Space Nine," odpověděla mu Kira, když se po určitých problémech objevil na obrazovce v operačním centru interiér můstku lodi třídy Galaxy s typickou podkovovitou nástavbou. "Problémy máme, ale největší nebezpečí již bylo zažehnáno. V celách je několik desítek pirátů - hlavně Cardassianů a Klingonů - a Defiant bude potřebovat nové počítačové jádro."
     "Ano, pošlu tam své lidi, aby vše prohlédli. Žádám o povolení k přistání."
     "Povolení uděleno, kapitáne Jonesi."
     Mohutná loď, jedna z nejsilnějších ve Flotile, provedla elegantní otočku a měkce přistála u jednoho z šesti velkých mol. Hned nato byla následována svou sesterskou lodí Dauntless. Nyní byla stanice Deep Space Nine opravdu skvěle chráněna.

* * *

     Otevřely se dveře. Stál v nich muž s pravou rukou napřaženou před sebe. Držel v ní pistolový fázer a vystřelil. Velitel zásahového týmu padl mrtev k zemi, Sisko zatím vzal nohy na ramena a přeběhl do protějšího domu.
     Rozpoutala se krátká přestřelka, ale nikdo v ní neměl mnoho šancí. Oba teroristé byli dobře kryti, ale z okna domu na Siska střílet nemohli, protože vchod, kde se kapitán ukrýval, byl příliš hluboký. Zatímco opakovaně mačkal spoušť, stiskl Sisko též komunikátor: "Sisko O'Brienovi!"
     "Zde O'Brien."
     "Okamžitě sem přileťte! Jsem v průšvihu."
     "Ano, pane."

     Bashir vpadl do místnosti. Namířil na Natalii skalpel: "Ani hno…" Z obou stran mu na spánky mířily fázerové pistole, které třímali v rukou jacísi teroristé. Upustil zbraň a zvedl ruce.
     "Tak pohyb potřebujete?" ironicky se na něj zašklebila Natalia Oxmyxová. "Svažte mu ruce. Asi budeme muset vyjednávat."

     "U.S.S. Rio Grande velení - potřebuji nouzově vzlétnout," prohlásil O'Brien.
     "Negativní, Rio Grande, opakuji negativní," ozval se neznámý hlas. "Otevřete prosím dveře a podrobte se prohlídce."
     "Jsme diplomati a vy jste se zavázali dodržovat naši diplomatickou imunitu!" rozhořčeně vykřikl náčelník.
     "Vaše imunita byla zrušena. Neotevřete-li, budete zničeni."
     Na podporu tohoto tvrzení se otevřely boční dveře hangáru a dovnitř vjelo několik mobilních raketometů.
     "Je mi líto vaší střechy," oznámil O'Brien. Aktivoval štíty a proletěl zavřenou střechou hangáru. Kdyby silová pole měla ústa, potom by ochranné štíty runaboutu jenom mlaskly.

     "Federální velvyslanče!" uslyšel Sisko hlas. "Vzdejte se, jinak zabijeme vašeho podřízeného! Víme, že vám na něm záleží!"
     Sisko opatrně vykoukl zpoza rohu a spatřil neznámou ženu, která držela Bashira pod krkem a ke spánku mu tiskla fázer. Dva muži mířili na Bashira z boku.
     "Proč si to myslíte?" chtěl vědět Sisko.
     Náhle uslyšel zadupání z druhé strany ulice. Teroristé tam zmateně pohlédli, ale než se stihl podívat i Sisko, uslyšel hlas zesílený megafonem: "Zde jsou pořádkové síly planety Iotia! Kapitáne Sisko, vzdejte se a teroristická skupino též! Na rozkaz nejvyššího bosse Graela Ihelkiho!"
     "To je snad vrchní boss planetární bezpečnosti!" vykřikl Sisko, který ve stejnou chvíli zaslechl zahučení motorů runaboutu. Stále neviděl, kdo vlastně velí policejnímu či vojenskému týmu, který před chvílí dorazil, když se náhle ozval strašlivý řev. Když konečně vyhlédl, viděl, jak se masa lidí řítí na policisty. Ti se pokoušeli do davu střílet, ale neměli šanci a mezi útočící dav jejich řady roztrhal a jednotlivé členy týmu roztrhal. Náhle se před Siskem rozpadly dveře domu, kde se ukrýval, a obklíčil ho nával lidí, kteří ho dostrkali doprostřed ulice. Tam se setkal s Bashirem, který byl vyrván teroristům. Kolem nich se vytvořil menší prázdný kroužek a přímo před ně se postavil jakýsi muž a zvolal: "Zde je máme! Zástupci prohnilé Federace, která sesadila našeho nejvyššího bosse! Zabijme je!"
     "Ano!!!!!" ozvalo se ze všech stran. Mluvčí zvedl odkudsi zlískavší fázer a namířil na Siska. Ten i Bashir se však náhle rozplynuli.
     "Vítám vás na palubě," oznámil jim O'Brien. "Zdá se, že to je opravdu poměrně velký průšvih, pane."
     Sisko na něj vážně pohlédl: "Tohle není průšvih, pane O'Briene. To je revoluce."


     Kapitola 5

     Staniční deník, hvězdné datum 5130,9, zapisuje první důstojnice Kira:

     Po příletu lodí Galaxy a Dauntless posílily jejich opravářské týmy zbytky toho našeho. Především bylo zajištěno a opraveno jádro staničního počítače, které utrpělo jisté poškození, když jsme k němu připojili ještě další. Většina systémů už funguje, ale stanice je stále neschopná boje.
     Defiant je v současné době v dezolátním stavu. Je sice zakotven ve svém doku, ale chybí mu počítačové jádro, a tak nám prozatím není k ničemu.
     Kapitán Sisko neodpovídá na volání. Když jsem však vyjádřila své obavy, neudělali kapitáni federálních lodí nic jiného, než že informovali velení Flotily. Obávám se, že kapitán může být v nebezpečí, a nikdo proti tomu nic neudělá.


     Kiřiny obavy se nesplnily. Po několika hodinách totiž přiletěla dopravní loď Flotily, která se u stanice zastavila a transportovala na ni nové počítačové jádro pro Defiant. Ten byl již tři hodiny poté připraven k odletu.
     "Hodně štěstí, nadporučíku Worfe. A bude-li kapitán v nebezpečí, klidně zapomeňte na tu svoji Primární směrnici a raději mu pomozte," přikázala mu Kira.
     "Ano, majorko." Worf se rozhlédl. Většina osazenstva můstku mu nebyla příliš známá, navíc zde s výjimkou jeho samotného nebyl jediný vyšší důstojník. U kormidla seděl poddůstojník, u ovládání zbraní praporčík, na místě operačního důstojníka praporčík… Worf tím nijak nadšen nebyl.
     "Warp 9 - vpřed."

* * *

     "Jaká revoluce?" podivoval se O'Brien. "Vždyť je to naprostý zmatek."
     "Je to možné, ovšem tento zmatek má tři skupiny - vládu, teroristickou opozici a normální lidi. A všichni se postavili proti nám," poznamenal Bashir.
     "Ale je to zvláštní," přisadil si Sisko. "Patrně jsem špatně odhadl předsedu vlády - myslel jsem si, že po kritice se pokusí provést určité reformy, aby se více přiblížil našemu pojetí demokracie."
     O'Brien namítl: "Zdá se, že hlavou planety se stal dosavadní ministr vnitra, nebo jak tomu tady říkají."
     "Takže se zdá, že došlo ke vzpouře ve vládě i v ulicích."
     "Mám odletět?" otázal se náčelník.
     "Ne. Zamiřte k sídlu vlády," přikázal Sisko.
     "Ale Primární směrnice…" namítl doktor
     "Primární směrnice se vztahuje pouze na kultury, které jsme dosud nijak neovlivnili. Tato kultura je již dvě stě let ovlivňována Pozemšťany, Juliane!"
     Runabout Rio Grande se tedy vydal na další cestu nad střechami domů. Nakonec dorazil k rozlehlému náměstí a naskytl se jim hrůzný pohled. Dlažba byla poseta mrtvolami civilistů a policistů a na okrajích náměstí u všech vstupů probíhaly krvavé potyčky mezi vzbouřenými lidmi, kterým šlo především o jejich vlastní život, neboť někteří ztratili své blízké, a policisty. Když příslušníci pořádkových sil spatřili runabout, někteří po něm začali střílet, ovšem ochranné štíty vše bez nejmenších problémů odrazily.
     "Proskenujte vládní palác!" přikázal Sisko Bashirovi, jenž právě seděl u patřičného panelu.
     "V hlavní zasedací místnosti je několik osob. Zdá se, že jsou to ministři a stráže. Po budově se pohybují další ozbrojené osoby a ve sklepě je několik vězňů."
     "Dobrá. Vezmeme si fázerové pušky a osobní silová pole. Doktore, pojďte se mnou. Pane O'Briene, vy zde počkejte a dávejte pozor. Budeme v neustálém spojení."
     Oba pokývli na souhlas, a tak se o čtyři minuty později přenesli Sisko a Bashir s fázerovými puškami a nepříliš diskrétními konstrukcemi na uniformách do velkého sálu vládní budovy. Ministři byli zjevně překvapeni, stráže k tomu nedostaly příležitost, protože je Bashir omráčil hned poté, co se zhmotnil.
     "Co tu k čertu děláte?" otázal se současný předseda vlády.
     "Přišli jsme si promluvit, vrchní bossi planetární bezpečnosti," informoval ho Sisko.
     "Jsem nejvyšší boss!"
     "Ano. Chceme, abyste se vzdal vlády, vyhlásil svobodné volby a propustil nejvyššího bosse. Předpokládám, že je to on, koho vězníte ve sklepě."
     "Ano, je to on," překvapivě ochotně přiznal tázaný. "A co chcete dělat?"
     "Vzhledem k tomu, že jsme tuto planetu do této situace dostali - i když popravdě nevím, kde jste vzali fázery - považuji za nutné pomoci vaší společnosti dostat se zpět."
     "Naštěstí vám nikdo nevěří, kapitáne Sisko. Nicméně nyní vypadněte, neboť jsme již čtvrt hodiny členy Aliance Ferengů a momentálně sem míří pět marauderů, aby udělaly přítrž všem nepravostem, které se zde dějí."
     Sisko na samozvaného nejvyššího bosse namířil fázer a otočil se na ostatní ministry, kteří začali po premiérově výpovědi hučet: "Opravdu jste členy Aliance?"
     Chvíli mlčeli, potom vykřikl vrchní boss tělesné kondice: "Ne! To jsme nikdy neodhlasovali! Většina z nás k Ferengům nechce a tenhle muž nás zradil, pokud s nimi sám jednal! Ale nechceme ani do Federace!"
     "Skutečně? A proč jste nás sem tedy volali?"
     "Protože nejvyšší boss nás přesvědčil, že to bude nejlepší. Ale když jste přilétli, došlo k velkým problémům, které nikdy předtím nenastaly."
     Sisko si povzdechl: "Takže žádost o vstup do Federace jste odhlasovali, ale žádost o vstup do Aliance jste nikdy neviděli?"
     "Ano," přisvědčilo hned několik vrchních bossů najednou.
     Ozval se nejvyšší boss: "Až to tu převezmou Ferengové, nebude třeba o ničem hlasovat!"
     Sisko ho chtěl okřiknout, ale náhle odletěl doprava, dopadl na fázerovou pušku a náraz ochranné konstrukce na zbraň zničil obojí. Když se podíval, odkud to přišlo, zjistil, že na něj zaútočil Fereng s energetickým bičem v ruce. Hned po útoku ho zneškodnil Bashir, ale to dovolilo nejvyššímu bossovi, aby z kapsy vytáhl zastaralý federální komunikátor, který - jak se později zjistilo - byl původně majetkem Leonarda McCoye, který ho však při návštěvě na planetě zapomněl na povrchu, něco do něj zašeptal a rozplynul se v záři ferengijského transportního paprsku.
     Ozval se O'Brienův hlas: "Kapitáne! Na orbitě je pět ferengijských marauderů. Čtyři bombardují planetu a jeden letí sem!"
     Sisko se obrátil k ministrům: "Přiveďte nejvyššího bosse ze sklepa a pokuste se připravit k obraně. Podle toho, co jste mně tvrdili, bystě měli mít několik meziplanetárních střel s nukleárními hlavicemi a jedno protilodní laserové dělo. Není to nic moc, ale mohlo by to stačit." Potom se odmlčel a prohlásil: "Pane O'Briene, přeneste nás na palubu!"
     Oba se okamžitě rozložili na atomy a zmizeli.
     Objevili se na palubě Rio Grande a to se následně otřáslo.
     "Štíty na šedesáti procentech," hlásil O'Brien. Všichni viděli, že se před nimi vznáší hnědooranžová loď, která po nich vystřelila.
     "Volají nás," ohlásil Bashir.
     "Na obrazovku."
     Na malé obrazovce se objevil mimořádně ušatý a ošklivý obličej. Ten promluvil: "Jsem daimon Qasdir, velitel této eskadry. Vzdejte se i se svou lodí. Jste na území Aliance Ferengů a my nehodláme tolerovat imperialistické výboje Federace."
     Sisko věděl, že Ferengové jsou dobře obeznámeni s politikou Federace, a když to pro ně bylo výhodné, kritizovali naopak federální mírumilovnost a nulovou výbojnost. Proto nemělo cenu se s Ferengem hádat a zaútočil na jiné frontě: "Vstup Iotie do Aliance byl podepsán podvodníkem, který k tomu neměl právo, a tak smlouva neplatí."
     "To je závažné obvinění, kapitáne Federace, ale my jsme prohlédli vaši lest a víme, že zde došlo k protifederální revoluci a zdejší obyvatelé tak jasně naznačili, že Iotia nechce do Federace! Vzdejte se, možná…"
     Daimonovi někdo něco pošeptal. Ten se zašklebil a prohlásil: "Vy jste kapitán Sisko! To mě těší! Za vás bude výkupné, to se bude Federace divit!"
     "Odmítáme se vzdát někomu, kdo neprávem narušil území svrchované planety a navíc po cestě sem zjevně narušil výsostný prostor Federace. Odleťte a nevyvodíme z vaší přítomnosti žádné důsledky." Sisko se mezitím opatrně přesunul ke kormidlu a zadal kurs na orbitu.
     "To je drzost! Budete zničeni!"
     Spojení bylo přerušeno a marauder vypálil tam, kde ještě před tisícinou sekundy bylo Rio Grande.nyní však byl runabout v půli cesty k oblakům. Ferengijská loď se vydala za nimi.
     Rio Grande se vynořil z atmosféry planety a jeho posádka zjistila, že přímo před nimi čeká čtveřice identických ferengijských lodí. Ty náhle vystřelily, ale runabout provedl úhybný manévr a jeden paprsek mu pouze zavadil o štíty.
     "Štíty na čtyřiceti procentech," hlásil O'Brien. "Odsud se nedostaneme a příští přímý zásah nás vyřídí!"
     Zjevně to věděli i Ferengové. Byli rozestavěni tak, že jakýkoliv pokus federálního člunu přejít warp, by se setkal s jejich ochrannými štíty.
     "To nemá cenu, vzdejme to," navrhoval doktor.
     Maraudery se přeskupily, aby do formace zapadla pátá loď. Ta vystřelila jako první. Tentokrát paprsek zasáhl poměrně přesně.
     "Nemají štíty, daimone," oznámil Fereng, jenž ovládal zbraně.
     Daimon Qasdir zavýskl a potom přikázal: "Zakažte ostatním našim lodím střílet, chyťte ten runabout tažným paprskem a nabijte fotonové torpédo."
     Jeho zástupce se na něj udiveně podíval: "Daimone, můžeme se tam přenést - za federální runabout určitě dostaneme vysokou cenu a za zajatce výkupné!"
     "Ten kapitán mě naštval," obhajoval se daimon.
     "Ale zisk…"
     Nyní si Qasdir uvědomil, že půjde-li za pomstou, bude sesazen, a to nechtěl. Koneckonců zisk je zisk.
     "Dobrá," rozhodl. "Uchopte je tažným paprskem a vtáhněte je do našeho hangáru."
     Z marauderu vystřelil mihotavý paprsek, obklopil Rio Grande a začal přitahovat runabout k ferengijské lodi.

     Člun se otřásal.
     "Chytili nás tažným paprskem!" hlásil poměrně zbytečně O'Brien.
     Sisko stiskl několik tlačítek. Z runaboutu vystřelil fázerový paprsek, ale zastavil se o štíty velké lodi.
     "To nepomůže," prohlásil Bashir a Sisko přikývl. Tento výstřel snížil sílu nepřátelských štítů jenom o tři procenta.
     V odpověď přišel krátký fázerový výboj z marauderu, který jim zničil zbraňové systémy a pohon. Ferengská loď pak spustila štíty, aby runabout mohla vtáhnout do svého hangáru, ale v tu chvíli paprsek náhle zmizel. Dva důstojníci a jeden poddůstojník Hvězdné flotily se zmateně podívali na marauder, který nyní zaplňoval prakticky celé hlavní okno. Něco se zablesklo a loď náhle explodovala. Runabout byl dostatečně daleko, takže ho exploze nezničila, pouze jím otřásla a odmrštila k planetě, kde ho zachytila její gravitační síla.
     Všichni tři Terrané upadli na podlahu. Když se zvedli, nesvítila světla, pouze blikaly některé panely. Nicméně pohled z příďového okna jim naskytl vskutku nečekaný pohled. Místem, kde ještě před chvílí stál marauder, prolétal Defiant a střílel na další ferengskou loď. Rychle ji zničil a ostatní tři zatím již přešly na warp a zmizely směrem k území Aliance, aby hledaly zisk na nějakých zajímavějších a hlavně bezpečnějších místech.
     Na obrazovce se objevil Worf: "Kapitáne, rádi vás vidíme. Můžeme vás transportovat na palubu?"
     "Jistě, pane Worfe."

     Závěrečná zpráva inspekčního týmu Hvězdné flotily pro diplomatickou sekci Spojené federace planet. Věc: Inspekce připravenosti planety Iotia ke vstupu do Spojené federace planet:
     Stav společnosti:
Ukázalo se, že Iotiané pojali demokracii podobně jako některé totalitní režimy v historii Země. Náš přílet a únos doktora Bashira spustil sérii událostí, kdy sama vláda zjistila, že těžce chybovala. Nakonec došlo k dialogu mezi vládou a vzbouřenými lidmi. Podařilo se nám vzbouřence přesvědčit o dvou věcech: Že krvavý zásah proti jedné z demonstrací byl nařízen uzurpátorem, který se pokusil převzít vládu planety a také o tom, že Federace nemá v úmyslu Iotii a její obyvatele k ničemu zneužívat.
     Celkově se zdá, že Iotianský způsob myšlení se nezměnil a místní lidé jsou velmi učenliví a přizpůsobiví.
     Politická situace: Na konci dlouhých jednání se Iotiané dohodli na sepsání ústavy, která planetě dosud chyběla, na vytvoření velkého celoplanetárního sněmu a především na termínu svobodných voleb. Vysvětlili jsme jim, jak má vlastně demokracie fungovat a obyvatelé se velmi rychle přizpůsobili.
     Všichni účastníci konference odmítli terorismus a vydali zatykače na únosce doktora Bashira. Zatím však nebyl nikdo dopaden.
     Také došlo k několika dohodám mezi Iotií a Federací: Planeta odvolala svou žádost o přistoupení, nicméně požádala o navázání diplomatických styků. Po krátké poradě s představenstvem Federace jsme uzavřeli dohodu o výměně velvyslanců. Iotia se zavázala dodržovat poslaneckou imunitu a nabídla celkem obstojné sídlo pro ambasadora. Další smlouva ustavila, že poplatek, který zavedl kapitán Kirk, bude letos vyplacen naposledy, nadále bude snížen na jeden symbolický iotijský dolar za sto let.
     Stav hospodářství: Ukázalo se, že zprávy ministrů, citované v předchozích zprávách, byly značně přemrštěné, a tak přikládám grafy sestavené některými aktivnějšími členy opozice, které mohou být blíže pravdě.
     Bylo zjištěno, že hospodářství na planetě bylo dosud centrálně plánované, ovšem vláda se rozhodla okamžitě přejít na tržní ekonomiku a navázala s Federací rozsáhlé obchodní styky.
     (…)
     Závěrečné hodnocení: Zdá se, že Iotia požádala o vstup do Federace předčasně. Čas k objektivnímu zhodnocení stavu však nastane teprve určitou dobu po završení současných změn, lze předpokládat, že nejméně za deset let. Bez ohledu na to, že Iotia beztak vzala svou žádost zpět, vstup planety do Spojené federace planet NEDOPORUČUJEME.
     Podepsáni: kapitán Benjamin L. Sisko
     poručík Julian S. Bashir
     náčelník Miles E. O'Brien


     Epilog
     Defiant se konečně dostal zpět k Deep Space Nine. Obrovská stanice, nad níž se jako perly na náhrdelníku vznášely dvě lodě třídy Galaxy, již byla z větší části opravena. Kapitán Sisko si právě přečetl hlášení majorky Kiry a nestačil se divit. "Já jednou odletím a hned se tu něco semele!" stěžoval si ostatním důstojníkům v operačním centru. "To je názorná ukázka toho, že tyhle dovolené, které mi Flotila neustále podstrkává, zde nemají v těchto časech co dělat!"
     "Ale Benjamine," ozvala se Dax, "vždyť se tady každou chvíli něco semele, i když zde jsi. Kromě toho, mám pocit, že ta tvoje dovolená zase až tak klidná nebyla."
     Kira plynule navázala: "Přesně tak. Piráti obsadili stanici již jednou a to jste tady byl. Takže je to…" Byla přerušena O'Brienem: "Já ty Cardassiany zaškrtím! Těmahle rukama je všechny zaškrtím!"
     "Copak, pane O'Briene?" otázal se s úsměvem Sisko.
     "Zase mi to tady rozhasili!"
     "S tím musím souhlasit," přidal se Worf. "Na to, že ze staničních zbraní ani jednou nevystřelili, byly po jejich odchodu ve strašlivém stavu."
     Touto neobvykle emotivní stížností Worf na chvíli všechny umlčel, potom se však kapitán vrátil k původním stížnostem: "Co kdyby sem přilétla další invazní vlna Dominionu?"
     "Jem'hadarské lodě sem létají stejně. A nepochybuji, že by je tví přátelé z červí díry zastavili, stejně jako ty dva tisíce plavidel před měsícem," informovala ho Jadzia.
     Sisko se na ni šokovaně podíval: "Jak to víš?"
     "Mluví o tom celá stanice, Bene. Všichni si myslí, žes mluvil s bajoranskými Proroky a přemluvil je k zastavení invaze."
     "Odkdy ty věříš klepům? podivil se Sisko."
     "Já těm klepům nemusím věřit, vím to i bez nich," odpověděla mu. "Nezapomeň, že jsme tenkrát havarovali společně."

divider

CZ Kontinuum Star Trek fanklub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© Star Trek a všechny přidružené značky jsou registrované známky společností Paramount Pictures a Viacom Inc.

© 2000–2020 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries