lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Capellané Catullani >>> divider

Cardassiané

Známí též jako:
Hebitiané
Anglicky:
Cardassians
Vzhled:
humanoidi
Kvadrant:
Alfa
Domovský svět:
Cardassia Prime
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
Garak, Dukat, Damar, Tora Ziyal a mnoho dalších
Poprvé na obrazovce:
TNG The Wounded
Poprvé ve světě ST:
ENT Observer Effect
Fyziologie

Cardassiané jsou humanoidní druh vzhledově se značně lišící od lidí. Mají světle šedou pokožku a na čele výraznou vystouplou kresbu ve tvaru obrácené kapky, která pokračuje ke kořeni nosu. V obličeji mají výrazné kostní nebo kožovité valy, a to dva svislé po stranách čela, které dále obkružují oči, které působí jako silně zapadlé. Další, méně výrazné valy vyznačují spodní čelist a pokračují k uším, které mají jiný tvar než lidské. Od uší k ramenům se táhnou další, velmi výrazné kožní valy. Na hrudi mají další kapkovitou kresbu. Střed kapky na čele a druhý nebo třetí článek krčního valu bývá u cardassijských žen modrý, je ale docela dobře možné, že se v tomto případě jedná o ozdobu. Mají rovné tmavé vlasy, většinou černé, ve vyšším věku šedivé až bílé. Mají horší sluch než lidé (viz např. epizody TNG The Wounded, DS9 Cardassians, Distant Voices ad.).

Vyvinuli se z ještěrovitých předků a dávají přednost temnějšímu, vlhkému a teplému prostředí (viz epizoda DS9 For the Cause). Zejména na kožních valech působí jejich pokožka jako šupinatá. Je rovněž možné, že staré šupiny neustále odpadávají, zatímco nové dorůstají, protože povrch kožních valů se u Cardassianů, které můžeme sledovat po delší časové období, postupně mění (viz např. Garak).

Mohou mít děti s příslušníky jiných druhů, přinejmenším s Bajorany (viz epizoda DS9 Indiscretion ad.).

Psychologie

Psychologicky jsou Cardassiané klidní, rozvážní a velmi pragmatičtí, jako národ jsou hrdí až arogantní, přesvědčení o své nadřazenosti. Celkově jsou po psychologické stránce dost podobní Romulanům. Cardassiané mají eidetickou paměť a mysl některých z nich je tak silná, že dokáže odolat i vulkanskému splynutí mysli (viz epizody DS9 Distant Voices, The Maquis). Ač tomu politika jejich státu často neodpovídala, jsou umělecky založení a velmi si váží všech druhů umění od literatury přes hudbu až po výtvarné umění.

Stát a společnost

Základní jednotkou společnosti je rodina, která je pro každého Cardassiana mimořádně důležitá. Každý muž je také posuzován podle svého rodinného života, nevhodné chování nebo špatná péče o děti zpravidla zcela zničí mužovu kariéru. Gul Dukat plánoval zničit tímto způsobem kariéru Kotana Pa’Dara (viz epizoda DS9 Cardassians). Je ironické, že právě Dukatovi zcela zničilo kariéru objevení nemanželské dcery Tory Ziyal, která byla navíc napůl Bajoranka (viz epizoda DS9 Indiscretion ad.).

Sirotci, zdá se, nemají v cardassijské společnosti zastání. Informace jsou sice příliš kusé, než aby bylo možné tvrdit to s určitostí, ale není to vyloučené, už s ohledem na skutečnost, že je například nebezpečné ukazovat jakoukoliv slabost (viz např. epizody TNG Chain of Command, DS9 Distant Voices, Improbable Cause ad.).

Cardassiané si velmi váží stáří a moudrosti, které přináší.

Vzdělání je v cardassijské společnosti velmi důležité. U dětí započíná ve velmi časném věku 3-4 let. Je pokládáno za hlavní zdroj společenského postavení a také kreativity cardassijské společnosti.

Postavení mužů a žen v moderní cardassijské společnosti je naprosto rovnoprávné. Ženy mohou sloužit v armádě a dosáhnout vysokých hodností (viz epizoda TNG The Chase), zastávat vysoké společenské a politické funkce (viz např. epizoda DS9 Tribunal) i stát se například agentkami tajné služby (viz epizoda DS9 Second Skin). Jejich hlavní doménou je ale věda, v níž jsou muži považováni za podřadné. Spolupráce s Milesem O’Brienem například zcela vyváděla z míry Giloru Rejal, vůbec nebyla připravená na to, že by na tomto poli mohl být jejím rovnocenným partnerem (viz epizoda DS9 Destiny).

Od praxe federačních světů se zřejmě nejvíce odlišuje soudnictví. Jakmile je někdo obžalován, je nejen považován za vinného, ale již před soudem odsouzen. Soud, jemuž předsedá hlavní archon a při němž po boku obžalovaného stojí konzervátor (veřejný obhájce) a nestor (poradce), je vysílán po celé planetě a jeho účelem je předložit lidu přiznání a lítost viníka, přesvědčit, že zločiny se nevyplácí, a ujistit, že státní orgány dobře bdí nad bezpečností. Trestem je zpravidla smrt, jen výjimečně může být nejvyšší trest změněn na pobyt v pracovním táboře na doživotí (viz epizoda DS9 Tribunal).

Stát má velmi silné postavení a lid má vládu považovat za všemocnou, vševědoucí a shovívavou. Tuto snahu podporuje cardassijská filozofie, podle níž je pořádek důležitější než svoboda nebo rovnost.

O cardassijském náboženství nejsou bohužel k dispozici žádné informace. Umírání doprovází tradiční akt shri-tal, kdy umírající sděluje některému členu rodiny tajemství, která shromáždil za svého života a která jejich nový nositel bude moci využít proti svým nepřátelům (viz epizody DS9 In Purgatory's ShadowTies of Blood and Water). I tento zvyk se zakládá spíše na masově rozšířené podezíravosti a boji o moc než na náboženské víře.

Věda a technologie

Z cardassijských vědců je znám zejména doktor Crell Moset, nejvýznamnější exobiolog své doby. Působil na Bajoru v době okupace a řadu svých objevů učinil v důsledku svých nelidských experimentů na Bajoranech. Po konci okupace působil doktor Moset v jednom z center cardassijské vědy, na Univerzitě Culat (viz epizoda VOY Nothing Human). Poznámka: Doktor Moset je možná výjimkou mezi cardassijskými muži, u kterých se obecně nepředpokládá, že by měli vlohy k vědecké práci (viz epizoda DS9 Destiny).

Dalšími známými vědci jsou badatelky v oblasti subprostoru Gilora Rejal a Ulani Belor (viz epizoda DS9 Destiny).

V 2. polovině 24. století byla cardassijská technologie jen o málo méně vyvinutá než federační technologie. Nejsilnější cardassijské válečné lodě třídy Galor si nedokázaly poradit s nejsilnějšími federačními loděmi své doby, s třídami GalaxyNebula. Jisté technologické nedostatky Cardassiané kompenzovali úspěšnou bojovou taktikou, takže jak válka s Federací v 50. letech 24. století, tak válka s Klingony v roce 2372 se protahovaly (viz např. epizody TNG The Wounded, DS9 The Way of the Warrior, Soldiers of the Empire a řada dalších).

Kultura a umění

Cardassiané se považují za velmi kulturní národ milující umění všeho druhu. Z literárních žánrů jsou velmi ceněné povídky se záhadou, které by se daly přirovnat k pozemským detektivkám. Garak je miloval, doktoru Bashirovi ale nakonec přišly nudné, protože všichni podezřelí vždy byli vinni. Garak mu vysvětlil, že pointa není v tom, poznat předem pachatele, ale vydedukovat, kdo je čím vinen. Významným autorem povídek se záhadou byl Shoggoth (viz epizoda DS9 Distant Voices).

Dalším známým spisovatelem byl Preloc, který napsal román z budoucnosti Meditations on a Crimson Shadow (Meditace nad rudým stínem) (viz epizoda DS9 The Wire).

Jménem známe ještě generační román The Never Ending Sacrifice (Nekonečná oběť), který Garak považoval za vrcholné dílo cardassijské literatury. Román je skvělým příkladem klasického postupu používaného v cardassijské literatuře – opakujících se motivů (viz epizoda DS9 The Wire).

Z cardassijských básníků známe jménem serialistu Iloju z Primu žijícího v době První republiky koncem 22. a v 1. polovině 23. století. Byl to nejoblíbenější cardassijský básník Jadzie Dax. Symbiont Dax v hostiteli Tobinovi se s Ilojou setkal na Vulkanu, kde básník pobýval v exilu (viz epizoda DS9 Destiny).

Z výtvarného umění je známá a vysoce hodnocená tzv. Valonnanská škola. Jedním z významných malířů byl Nanpart Malor. Kresby výtvarně nadané Tory Ziyal v sobě měly prvky jeho stylu (viz epizoda DS9 Sons and Daughters).

Historie

Ve vzdálenější minulosti byli Cardassiané známi jako Hebitiané. Vybudovali obdivuhodnou civilizaci, která dala zrod umění nejvyšší úrovně a nádherné architektuře. Tato civilizace se ale dostala do úpadku, když se na planetě začalo nedostávat přírodních zdrojů. Došlo až na hladomory a společnost propadla anarchii. Z potřeby nastolit pořádek se zrodila moderní cardassijská vojenská diktatura a pravděpodobně také cardassijská expanze do okolního vesmírného prostoru (viz epizody TNG Chain of Command, DS9 Duet). Je snad možné spekulovat o tom, že v době Hebitianů byl státním zřízením některý typ monarchie, což se s pádem hebitianské civilizace změnilo – alespoň podle jména – na republiku (Iloja z Primu žil v době První republiky).

Poznámka: Období starší cardassijské civilizace nelze absolutně časově zařadit. Nejstarší zmínkou, kterou lze alespoň přibližně časově určit, je setkání Iloji z Primu s Tobinem Daxem na Vulkanu. Z této skutečnosti, z faktu, že Rada Detapa vládla celá staletí, a z rozlohy cardassijské vesmírné unie snad lze usoudit, že Cardassiané vzlétli do vesmíru řádově o několik staletí dřív než lidé.

V moderní době byla cardassijským státním zřízením formálně republika, ve skutečnosti se jednalo o vojenskou diktaturu. V čele státu, později celé Unie, stála civilní volená Rada Detapa, která prohrávala boj o moc s vojenským Centrálním velením. Pod Radu Detapa spadala cardassijská tajná služba, Obsidianský řád, kterému byl přiznán jistý stupeň autonomie. Neměl právo budovat vlastní armádu a jeho autonomie mohla být kdykoliv odvolána. Postupem času se z Obsidianského řádu stala mimořádně vlivná síla, o čemž svědčí mimo jiné skutečnost, že se neobával mít své vlastní vesmírné ozbrojené síly a projekty (viz např. epizoda DS9 Defiant).

Roku 2328 okupovali Cardassiané Bajor a porobili si jeho obyvatele. Jejich krutovláda trvala do roku 2369, kdy byli vyhnáni, a měla za následek 10 miliónů obětí na životech a zcela zdevastovanou ekonomiku planety (viz např. epizody TNG Ensign Ro, DS9 Emissary a mnoho dalších).

S prakticky neomezenou mocí Centrálního velení, armády a Obsidianského řádu a jistě také s okupací Bajoru zdaleka nesouhlasili všichni Cardassiané. Někdy před rokem 2370 se zformovalo tzv. disidentské podzemní hnutí, jehož cílem bylo zbavit tyto síly moci a dovést cardassijskou společnost na cestu opravdové demokracie. O rozsahu tohoto disidentského hnutí nejsou k dispozici žádné informace, v každém případě bylo natolik významné, že vládnoucím silám dělalo starosti. Odhalení příslušníci i sympatizanti byli bez výjimky odsouzeni k smrti. Disidenty nebo přinejmenším sympatizanty byli legát Ghemor a profesorka Lang se svými studenty Rekelen a Hoguem. Profesorka Lang se svými studenty emigrovala roku 2370, legát Ghemor pak roku 2371, všichni za pomoci posádky stanice Deep Space 9 (viz epizody DS9 Second SkinProfit and Lace).

V 70. letech došlo na Cardassii k mnoha závažným událostem. Když byla objevena možnost průletu stabilní bajorskou červí dírou do kvadrantu Gama a došlo k prvním kontaktům s Dominionem a jeho vůdčím druhem tzv. Zakladateli, vyhodnotil je Obsidianský řád jako hrozbu a ve spojení s romulanskou tajnou službou Tal Shiar podnikl roku 2371 preventivní útok na jejich domovskou planetu. Spojená cardassijská a romulanská flotila utrpěla drtivou porážku v tzv. bitvě u mlhoviny Omarion, což vedlo k pádu Obsidianského řádu a posléze ke svržení vojenského Centrálního velení a obnovení vlády civilní Rady Detapa (viz epizody DS9 Improbable Cause, The Die Is Cast a další).

Roku 2372 vpadla do Cardassie flotila Klingonské říše, protože kancléř Gowron se domníval, že Cardassii ovládají Zakladatelé. Tato válka způsobila Cardassii ztráty na životech a významné materiální ztráty, zejména na infrastruktuře. Snaha ukončit ji byla jedním z motivů uzavření spojenectví s Dominionem následujícího roku (viz epizoda DS9 The Way of the Warrior, By Inferno's Light a řada dalších).

Spojenectví s Dominionem, které vyjednal Dukat, zprvu vypadalo jako dobrý politický tah, který Cardassianům umožní zvítězit nad Klingony a posléze expandovat do kvadrantu Alfa. Cardassiané dokonce získali koncem roku 2373 zpět vládu nad stanicí Deep Space 9 (viz epizoda DS9 Call to Arms). Toto spojenectví je však zatáhlo do tzv. války s Dominionem (viz následující odstavce).

Spojená federace planet, Hvězdná flotila

Iloja z Primu sice koncem 22. a v 1. polovině 23. století pobýval na Vulkanu (viz epizoda DS9 Destiny), není ale známo, zda Cardassiané v té době měli oficiální kontakty s Federací, ba zda o ní vůbec věděli. Nejstarší potvrzený oficiální kontakt je tak zhruba z poloviny 24. století, kdy došlo k válce mezi Cardassijskou unií a Federací (viz např. epizoda TNG The Wounded a další). Tato válka nebránila tomu, aby poznatky významného cardassijského exobiologa doktora Crella Moseta byly zahrnuty do databáze první verze (a pravděpodobně i následujících verzí) pohotovostního zdravotnického hologramu, který začal být instalován na lodích Hvězdné flotily nejpozději od roku 2371 (viz epizody VOY CaretakerNothing Human).

Válka s Federací skončila roku 2369 podpisem mírové smlouvy a ustavením takzvané demilitarizované zóny mezi oběma mocnostmi. Jelikož hranice demilitarizované zóny nesouhlasily přesně s rozložením cardassijských a federačních kolonií v příslušném prostoru, připadly některé federační kolonie pod cardassijskou vládu a naopak. Cardassiané se v nově získaných koloniích chovali se stejnou arogancí a krutostí jako na okupovaném Bajoru. V reakci na to vzniklo hnutí Makistů, které do své naprosté porážky roku 2374 Cardassianům způsobilo nemalé potíže a ztráty (viz např. epizoda TNG Preemptive Strike, DS9 The Maquis, Blaze of Glory, VOY Caretaker, Extreme Risk a mnoho dalších).

Po uzavření spojenectví s Dominionem v roce 2373 sváděla spojená cardassijská a dominionská flotila v letech 2374 a 2375 těžké, ale celkově vítězné boje s federační flotilou, což ale vedlo k ukončení rozporu mezi Federací a Klingonskou říší a dokonce k nastolení spolupráce s Romulanským hvězdným impériem (viz epizoda DS9 In the Pale Moonlight a další). Dukatův nástupce legát Damar si ale čím dál tím víc uvědomoval, že se nejedná o spojenectví s Dominionem, nýbrž o anexi Cardassie, a koncem roku 2375 se stal iniciátorem vzpoury v cardassijské armádě, jejíž část se v bojích postavila po bok spojených sil Federace, Klingonů a Romulanů (viz epizoda DS9 Strange Bedfellows a další). Poté, co Dominion s pomocí nových spojenců Breenů a cardassijských kolaborantů tuto vzpouru rozdrtil, stanul Damar v čele masového povstání civilního cardassijského obyvatelstva na domovské planetě, které za podpory Federace a jejích spojenců válku ukončilo (viz epizoda DS9 What You Leave Behind).

Válka s Federací a bitva na Cardassii Prime a nad ní přivodily cardasijskému lidu a celé Cardassijské unii devastující ztráty. O dalším vývoji na Cardassii nejsou k dispozici žádné informace, je možné pouze doufat, že se cardassijská společnost po této trpké zkušenosti vydá demokratičtější cestou.


Alternativní realita: V alternativní realitě, která vznikla, když se romulanská loď Narada kapitána Nerona z roku 2387 vynořila z umělé singularity v roce 2233, možná Cardassiané učinili první kontakt s Federací mnohem dřív. Roku 2255 si kadet Uhura, budoucí komunikační důstojník na USS Enterprise kapitána Kirka, objednala v pozemském baru Shipyard Bar v Riverside, Iowa, dva koktejly Cardassian Sunrise. Není ovšem známo, zda Federace v té době opravdu učinila první kontakt s Cardassiany, je možné, že se na Zemi tento nápoj dostal zprostředkovaně a jeho jméno pro druhy Federace nic neznamenalo (viz film Star Trek).

Obrázky

 • Cardassijský chlapec
  Cardassijský chlapec
 • Cardassijská dívka
  Cardassijská dívka
 • Mladý cardassijský muž
  Mladý cardassijský muž
 • Mladá cardassijská žena
  Mladá cardassijská žena
 • Cardassijský muž středního věku
  Cardassijský muž středního věku
 • Cardassijská žena středního věku
  Cardassijská žena středního věku
 • Starý cardassijský muž
  Starý cardassijský muž
 • Stará cardassijská žena
  Stará cardassijská žena
 • Cardassijsko-bajorský míšenec
  Cardassijsko-bajorský míšenec
 • Cardassijské písmo
  Cardassijské písmo
 • Znak Cardassijské unie
  Znak Cardassijské unie
divider <<< Capellané Catullani >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)