Konspirace 2

Autor:
bubushow
Archivováno dne:
25. 11. 2019
Délka:
87 967 slov (391 min.)
Stav povídky:
dokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:

žádné

Seriál (svět):
TNG, VOY
Období:
Kategorie:
napětí
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
žádný
Stručný obsah:

Hvězdná loď Voyager pokračuje ve své dlouhé cestě domů. Po překonání mnoha překážek, přátelsky i nepřátelsky laděných ras, časové poruchy a řady dalších nesnází vlétají do oblasti okrajového vlivu Borgů. Samozřejmě se nehodlají v této oblasti příliš zdržovat a riskovat další střetnutí se společenstvem. V rámci doplnění potřebných zásob navazují obchodní vztahy s Worony. Na první pohled inteligentní a přátelští humanoidé, jejichž rasa přežívá za okolností, které na první pohled vypadají krajně podivně. Jenomže woronská vláda střeží hrozivé tajemství, kterým neúmyslně zatáhne Voyager i jeho posádku do rozsáhlého spiknutí. Na scénu vstupuje i Nová Kolonie a ani v nejmenším nehodlají nechat tuto konspiraci, namířenou proti Voyageru i proti nim samotným, bez povšimnutí. Objevuje se též záhadný Mikel a jeho přítomnost dává až příliš jasně najevo, že vůbec nepůjde o jednoduchou záležitost. To on varuje velitelku koloniální expedice před nebezpečím a rozehrává vlastní hru s cílem, který zná jenom on sám. Navíc nic není takové, jak se na první pohled jeví. Vše je zdánlivě nelogické a zmatené. Oba hlavní konspirátoři zůstávají v pozadí, aniž by kdokoliv tušil, jaké mají skutečně záměry. Voyager a jeho posádku tím pádem čekají nelehké časy…

divider
Poznámka autora:

Povídka vycházela v roce 2007 na stránkách www.kontinuum.cz jako seriál.

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Konspirace 2 (bubushow)

Obsah

Kapitola 36

Hvězdná loď Voyager

Kapitánův deník, hvězdné datum: 52932,490 (6.12.2375 - 08:00)

Koloniální inženýři provedli na hvězdné základně u planety Hales IV kompletní opravy Voyageru a odstranili veškerou jejich technologii z našich systémů. Z Deneboly zajistili Arexivané všechno, co piráti ukradli, a poctivě vrátili, a to včetně řady osobních věcí posádky. Během oprav strávila celá posádka příjemnou dovolenou na planetě Hales IV. Nutno připustit, že Halesiané byli skutečně takoví, jak nám je naši noví přátelé vylíčili. Škoda, že nemáme víc času k bližšímu poznání jejich druhu. Podle koloniálních studií se předčasně vyvinuli z nižšího druhu na jejich planetě a doba jejich evoluce byla neuvěřitelně krátká. Každopádně to bylo pro morálku posádky důležité. Kdo ví, kdy zase budeme mít možnost bezpečného odpočinku. Koloniální loď Oko 7Z nás doprovodila k vyústění jejich subprostorového koridoru a Voyager znovu nabral kurz směrem do alfa kvadrantu. Je trochu s podivem, že jsme na původním kurzu v přesně stanovený čas. Kdyby nás nepřepadli piráti a my bychom se nezdrželi se záchranou Arexivanů, tak bychom se nacházeli přesně zde. Zvláštní. Možná jde o náhodu, možná ne. Nyní letíme už druhý den warpem devět směrem domů. Kdo ví, co nás potká příště.

Konec záznamu.

Kathryn Janewayová usrkla z ranní kávy a pohlédla z okna ven. Konečně káva, na jakou byla zvyklá. Prodloužené čáry hvězd ubíhaly prostorem, jak se Voyager řítil vysokým warpem zpátky domů. Měli dost zásob a pár drobných vylepšení jejich motorů jim umožňovalo udržovat stabilní warp pole i při vysokých rychlostech. S koloniální technologií, kdyby bylo možné ponechat ji nainstalovanou, by na Zemi mohli být mnohem dříve. Akorát že jim Nová Kolonie tuto svým způsobem revoluční technologii nemohla poskytnout. Tasha jí všechno celkem jasně vysvětlila krátce před odletem.

„Naše technologie není kompatibilní s federační,“ začala tenkrát mluvit. „Já vím. U Voyageru se to podařilo, ale Voyager je trochu jiný případ. Naše teorie o účincích krystalů na vaše systémy se potvrdila. I kdybyste je měli, nedokázali byste odstínit jejich vyzařování a během několika let by neopravitelně poškodily klíčové systémy Voyageru. Muselo by dojít k úplné přestavbě, a tím myslím opravdu úplné. Počínaje trupem, přes většinu systémů jako jsou motory a hlavní počítačové jádro. Koloniální technologie je na krystalech založená, takže máme potřebné materiály a zkušenosti. Beztak jde o technologii, kterou nelze okopírovat. Ne, bez krystalů je všechno úplně bezcenné.“

„Chápu.“

„Jediné, co mohu udělat, je vrátit vás na původní kurz směrem domů. Pokud to chápu správně, potom nebudete mít díky poslednímu dobrodružství žádnou časovou ztrátu.“

„Jsme stovky světelných let mimo kurz. Vezmete nás opět do vleku?“

„Ne, tentokrát to půjde mnohem jednodušším způsobem. U Halesu IV se nachází vyústění jednoho z našich subprostorových koridorů, taková umělá červí díra. Vede přesně do místa, které protíná oblast, kterou byste za normálních okolností proletěli v následujících dnech.“

„Zajímavá náhoda.“

„S Mikelem nikdy nejde o náhodu,“ odtušila Tasha stoicky. „Určitě měl všechno dopředu spočítané. Tím si můžeme být naprosto jisti.“

„Jak moc ho vlastně znáte?“ zajímala se Kathryn ve snaze zjistit něco víc o Mikelovi.

„Už dlouho…,“ povzdechla si Tasha a po chvilce pokračovala dál. „A přesto stále zjišťuji, že o něm vlastně skoro nic nevím.“

„Aha, chápu.“

„Raději nechci myslet na to, co věděl či nevěděl. Mám z toho pokaždé bolení hlavy,“ zamručela Tasha podrážděně na Mikelův účet.

Víc už dané téma nerozebíraly. Tasha beztak neměla nejmenší chuť o Mikelovi mluvit. Už jen při vyslovení jeho jména působila hodně odtažitým dojmem. Jejich vzájemné vztahy šlo označit přinejmenším jako hodně napjaté. Tím si byla Kathryn naprosto jistá. Zato si Tasha víc než důkladně promluvila s oběma sourozenci. Naposledy krátce předtím, než definitivně odletěli. Nešlo si nevšimnout, že k nim chovala jistou náklonnost, skoro jako by šlo o mladší sourozence. Vlastně se v jejich přítomnosti chovala mnohem uvolněněji než obvykle. Ostatním členům posádky Voyageru se naopak vyhýbala a nechávala za sebe jednat Tolkina. Z jejího chování bylo patrné, že nestojí o žádné zvědavé otázky ohledně své osoby. Vypadala příliš lidsky, než aby patřila k jednomu ze tří humanoidních druhů, které tvořily Novou Kolonii. Fyzická podobnost koloniálníchh ras s lidmi zde jednoznačně byla, ale Tashiny blonďaté vlasy mezi nimi působily jako neočekávaný prvek. Bylo tudíž nemožné přiřadit ji k některému ze tří druhů. Dostávala se tím pádem na pomyslnou vedlejší kolej a zkrátka byla něčím zvláštním. Alespoň jim poskytla mapy zdejší oblasti, kterou prozkoumali.

Sedmá aktualizovala astrometrické údaje, které jim Nová Kolonie poskytla, a tím pádem měli kompletní mapy zdejší oblasti. Sedmá nad nimi strávila opravdu hodně času. Vlastně kapitánovi Janewayové neřekla skoro nic o přepadení Deneboly a zajetí všech pirátů. Pouze hlášení, že mise byla úspěšná. Žádné další podrobnosti. Kathryn bohatě stačilo ono divadlo, které Tasha sehrála, aby piráty přinutila mluvit bez dlouhého přesvědčování a uchylování se ke krajním prostředkům. Nešlo přímo o její nápad. Ne, samotná myšlenka vznikla v hlavě koloniální poradkyně Jennifer Waitové. Ovšem Tasha se jí víc než ochotně chopila. Kdyby Kathryn nevěděla, že Tasha jenom blufuje, tak by si určitě myslela, že kapitána pirátů Ghhora i jeho nejbližší nohsledy bez váhání popraví. Nebyla daleko od pravdy. Nakonec je stejně hodlali dopravit zpět na Woronu k soudu, což bylo svým způsobem totéž, akorát koloniální ruce zůstaly čisté. Oni nad nimi nevynesou konečný ortel, ani Arexivané. Museli si být jistí, že piráti budou řádně potrestáni, a možná i proto, že je o tom woronský vyslanec Soo přesvědčil. Každopádně s nemalou pomocí Arexivanů se vrátilo všechno ukradené vybavení a osobní věci posádce Voyageru, tudíž ani ona nevznesla formální obvinění. Stačilo zničení významné koloniální základny, narušení koloniálních operací v sektoru a smrt spousty koloniálních posádek. Tohle a dlouhou řadu dalších obvinění měli piráti na triku, takže nebylo třeba přilévat oleje do ohně.

„Sedmá z Devíti kapitánovi!“ ozval se v komunikátoru hlas Sedmé.

„Slyším,“ klepla kapitán na komunikační odznak, potvrzujíc příjem.

„Přijďte ihned do astrometriky.“

„Už tam jdu.“ Ukončila spojení a rychle vyrazila. Sedmá ji nikdy nevolala kvůli zbytečnostem. Pokud chtěla, aby za ní přišla, potom musela najít něco opravdu důležitého. Cestou potkala Chakotaye a z jeho neurčitého gesta bylo zcela jasné, že půjde o něco opravdu důležitého. Samozřejmě ani jemu Sedmá neřekla, o co se jedná, pouze aby přišel do astrometriky.

„Zachytila jsem nouzový signál na federační frekvenci,“ informovala je Sedmá, sotva vstoupili dovnitř.

„Federační nouzový signál?“ Oba velící důstojníci na sebe překvapeně pohlédli. Žádná další loď v kvadrantu delta přeci nebyla.

„Přesně tak,“ potvrdila Sedmá svá předchozí slova.

„Přehrajte ho!“ pokynula kapitán nedočkavě.

První dvě vteřiny záznamu byly hodně zrnité, ale záhy obraz odhalil muže v uniformě Hvězdné flotily „Tady kapitán Ransom z federační lodi Equinox. Útočí na nás. Potřebujeme pomoc!“ Kapitán Ransom svíral v ruce phaser a usedal do velitelského křesla můstku. Můstku, který vypadal stejně bídně jako on sám. Jeho signál se automaticky opakoval, než Kathryn gestem pokynula Sedmé, aby zastavila záznam.

„Ransom,“ zamyslela se, odkud ho zná, a hned si vzpomněla. „Ten velel vědeckému plavidlu, Equinoxu.“

„Nouzové volání bylo vysláno přibližně před čtrnácti hodinami,“ upozornila Sedmá neutrálně.

„Vzdálenost?“ zeptal se Chakotay a také si už prohlížel bližší informace.

„Tři celé dva světelného roku,“ doplnila Sedmá.

„Zkuste zaměřit jejich polohu!“ směrovala kapitán svůj pokyn k Sedmé.

„Co dělají v delta kvadrantu?“ položil Chakotay otázku. Spíše sám k sobě, než k ostatním.

„Třeba pátrají po Voyageru,“ reagovala pohotově Sedmá.

„Equinox je loď třídy Nova. Byla navržena pro planetární výzkum, ne na dálkové taktické mise,“ zavrtěla Kathryn hlavou.

„Mám jejich souřadnice!“ pronesla Sedmá, která během řeči lépe zaměřila nouzový signál. „Kurz dva - pět - osm na nula - jedna - dvě.“

„Nastavit kurz. Maximální warp. Vyhlaste červený poplach!“ vydala kapitán Voaygeru okamžitě patřičné rozkazy. Chakotay pouze úsečně kývnul a ihned vyrazil na můstek.

„Vydržte, kapitáne,“ dodala Sedmá, než vypnula obraz, a sama vyrazila svižným krokem za nimi. „Vy tu osobu znáte?“ zajímalo ji.

„Jen podle pověstí,“ odtušila Janewayová, zatímco vyšla do chodby, kde zpomalila krok a pokračovala v hovoru. „Byl skvělý exobiolog. Na kapitána ho povýšili, když navázal první kontakt s Yridiany.“

„Druh 6291. Společenstvo usoudilo, že je vyhubený,“ zamračila se Sedmá nad nečekanou informací.

„Federace taky. Ransom dokázal opak,“ vysvětlila a na tváři vyloudila úsměv, který rychle pohasl. „Vždycky jsem se s ním chtěla setkat. Škoda, že to nebude za lepších okolností.“

„Já se na setkání s jejich posádkou taky těším. Chtěla bych si rozšířit dosavadní znalosti a poznatky o lidech,“ prohlásila Sedmá zcela vážně.

„Snad budete mít možnost,“ opáčila Kathryn, doufajíc, že půjde o hodnotnou zkušenost. Po únosu piráty, ustrašené odměřenosti Woronů a Arexivanů, přes hrozivá tajemství Nové Kolonie až k vřelosti Halesianů neměla Sedmá mnoho zkušeností s vlastním druhem, lidmi. Zatím měla možnost přijít s lidmi do styku pouze na palubě Voyageru, ale nyní to vypadalo, že bude mít možnost poznat další nové tváře, nové zvyky i odlišnosti, tolik typické pro lidskou rasu. Snad opravdu získá nové poznatky, které ji posunou o něco dál v jejím stávajícím vývoji, takže učiní důležitý krok směrem k získání svého lidství. Nyní však bylo prioritou najít Ransoma a posádku Equinoxu. Dříve než bude pozdě a oni podlehnou, ať už na ně útočil, kdo chtěl. To nehodlala Kathryn za žádnou cenu dopustit. Ne, pokud tomu bude moci zabránit.

KONEC

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)