lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< V'radiané Vylepšení >>> divider

Vulkanci

Známí též jako:
3259 (borgské označení), druh 3259
Anglicky:
Vulcans
Vzhled:
humanoidi
Kvadrant:
Beta
Domovský svět:
Vulkan
Členství ve Federaci:
ano
Zástupci:
Spock, Sarek, T'Pau, T'Pol, Tuvok, Soval, Vorik, V'Lar a řada dalších
Poprvé na obrazovce:
TOS Where No Man Has Gone Before
Poprvé ve světě ST:
TOS All Our Yesterdays
Fyziologie

Vulkanci jsou humanoidi na pohled značně podobní lidem. Tak jako lidé i oni mají, pravděpodobně v závislosti na geografickém původu, různou barvu pleti, světlou či tmavou. Světlá vulkanská pleť nemá narůžovělý, nýbrž nazelenalý odstín. Na první pohled se od lidí liší obočím, které nesleduje nadočnicový oblouk, nýbrž roste v rovné linii směrem ke spánkům, a zejména ušními boltci utvářenými do výrazné špičky. Mají zelenou krev založenou na mědi místo na železe (například Spock má krevní skupinu T-, viz epizoda TOS Journey to Babel). Také rozložení vnitřních orgánů je jiné, srdce mají tam, kde lidé mají játra (viz epizoda TOS A Private Little War). Slunce vulkanské soustavy je jasnější než naše Slunce, proto se u Vulkanců vyvinulo druhé oční víčko, které reflexivně chrání sítnici při ostrém a velmi jasném světle (viz epizoda TOS Operation: Annihilate!). Planeta Vulkan má vyšší gravitaci než Země, proto jsou tělesně silnější než lidé.

Vulkanci žijí déle než lidé, věk 200 let a výše není výjimkou, i když už představuje stáří (viz epizoda TNG Sarek). Pohlavně dospívají také později než lidé, i když tento okamžik je velice individuální (T'Pol bylo v průběhu její služby na Enterprise NX-01 kapitána Archera přes 60 let, a přesto ještě pon farrem neprošla - viz epizoda ENT Bounty). Od okamžiku pohlavní dospělosti procházejí dospělí Vulkanci každých sedm let tzv. pon farrem (viz epizoda TOS Amok Time). Pon farr doprovází vážná mozková chemická nerovnováha, a pokud by nebyl završen, jedinec by zemřel. Pud je nutí vrátit se k partnerovi či partnerce, s nimiž jsou mentálně propojeni, nebo pokud nemají vazbu, tak vyhledat partnera či partnerku a pon farr završit. Vedle páření lze pon farr vyřešit také nelítostným bojem o budoucího druha či družku (viz epizody TOS Amok Time, VOY Blood Fever). Splynutím myslí, a to i nedokonalým, lze pon farr přenést na jiného jedince, a to i velmi odlišného druhu (viz epizoda VOY Blood Fever).

Vulkanci jsou schopni zplodit potomky s příslušníky jiných druhů. Je téměř jisté, že potomky by mohli mít příslušníci Vulkanců a Romulanů. Zcela jistě mohou mít potomky s lidmi. Známým představitelem mezidruhového míšení je zejména Spock, syn Sareka z Vulkanu a Amandy ze Země, který žil v 23. a 24. století. Ovšem už v roce 2154 naklonovali vědci, kteří byli příslušníky pozemského hnutí Terra Prime, z DNA komandéra Tuckera a subkomandéra T'Pol dítě míněné jako odstrašující příklad. Nebyli moc úspěšní, malá Elizabeth zemřela ve věku několika měsíců, doktor Phlox nicméně zjistil, že lidská a vulkanská DNA jsou kompatibilní, takže bylo jen otázkou času, kdy se takový míšenec narodí. Vzhledem k existenci řady romulansko-klingonských míšenců lze s jistou dávkou opatrnosti předpokládat, že by se Vulkanci mohli bez větších problémů křížit také s Klingony (viz epizoda TNG Birthright).

Psychologie

Psychologicky jsou Vulkanci vášnivý druh se silnými a obtížně ovladatelnými emocemi a sklonem k násilí. Zhruba ve 4. století n. l. (pozemského) byli v důsledku neustálých vzájemných bojů na pokraji vyhubení. Filozof Surak tehdy začal hlásat nové učení spočívající v totální kontrole emocí a v obrácení se k dokonalé logice a podařilo se mu ukončit nukleární války dřív, než všichni zahynuli. Většina Vulkanců jeho učení postupně přijala, menší část se s ním odmítla ztotožnit a odcestovala na vesmírných lodích pryč. Zprávy o nich Vulkanci neměli až do roku 2266, kdy se zjistilo, že potomky těchto odcestovavších Vulkanců jsou Romulani (viz epizoda TOS Balance of Terror).

Dlužno podotknout, že ani na Vulkanu se přikázáním kontroly emocí neřídili všichni. Ve 22. století existovala menšina nazývaná v'tosh ka'tur (bez logiky), která se snažila prozkoumávat své emoce a najít rovnováhu mezi nimi a logikou (viz epizoda ENT Fusion). O jejich existenci v následujících staletích nemáme informace. Ideálem těch, kdo se příkazem logiky řídit chtějí, je uspět při rituálu kolinahr, při němž odvrhnou zbytky emocí a oddají se čisté logice.

Změna postojů, kterou přineslo Surakovo učení, se projevila i v širších souvislostech. Vulkanci 23. a 24. století mají ve veliké úctě veškerý život a stali se z nich vegetariáni. Symbolem jejich tolerantního postoje k vesmíru se stal IDIC, neboli "Infinite Diversity in Infinite Combinations" (nekonečná různorodost v nekonečných kombinacích). Zároveň s sebou ale přinesla chladné a nezúčastněné chování a jednání. Vulkanci zaujímají někdy přezíravý až arogantní postoj k druhům a jedincům, kteří neumějí své emoce kontrolovat a ovládat.

Vazby ve vulkanské rodině jsou velmi silné a Vulkanci velmi lpí na svých dětech, nedávají to ovšem najevo.

Ač si velmi váží veškerého života, schvalují Vulkanci za jistých okolností rituální sebevraždu. Žádné podrobnější informace k tomuto tématu nemáme (viz epizoda VOY Death Wish).

Zvláštní schopnosti

Vulkanci jsou dotykoví telepati. Prsty vyhledají kontaktní body na obličeji partnera a docílí tak tzv. splynutí myslí. Těmito partnery mohou být i velmi odlišné formy života, jako například inteligentní nehumanoidní Horta (viz epizoda TOS Devil in the Dark) nebo pozemští kytovci (viz film Star Trek IV: The Voyage Home). V extrémním případě mohou na krátkou vzdálenost i bez dotyku telepaticky ovlivnit (viz epizoda TOS A Taste of Armageddon), případně pomoci oslabenému jedinci s kontrolou emocí (viz epizoda TNG Sarek) či naopak myšlenkou někomu fyzicky ublížit (viz epizoda VOY Random Thoughts). Pro úplnost poznamenejme, že s telepatickými druhy, jako například s Marii, dokážou komunikovat i bezdotykově, ryze telepaticky (viz epizoda VOY Random Thoughts).

Ve 22. století, kdy vyvrcholilo období úpadku vulkanské společnosti, bylo splynutí myslí považováno za opovrženíhodnou praktiku. Jeho prostřednictvím se také přenášela smrtelná nervová choroba, Pa'narův syndrom (viz epizoda ENT Stigma), ve skutečnosti způsobovaný neumělým provedením splynutí myslí netrénovanými jedinci, který lze odborně provedeným splynutím myslí snadno a bez následků vyléčit (viz epizoda ENT Kir'Shara). Jakmile byly objeveny originály Surakových spisů v artefaktu kir'shara, došlo pod vedením T'Pau k renesanci celé společnosti a k rehabilitaci splynutí myslí.

Splynutí myslí se potom běžně praktikovalo, a to dokonce u dětí. V sedmi letech bývali tradičně na základě výběru rodičů mentálně spojeni chlapec a dívka, a když u nich došlo k prvnímu pon-farru, táhlo je to k sobě (viz epizoda TOS Amok Time). Ve 24. století se tento tradiční výběr životního partnera prováděl čím dál tím méně.

Vysoký stupeň vnímavosti a citlivosti Vulkanců jim umožňuje zvládnout tzv. nervový stisk, prvně pozorovaný v provedení Spocka v epizodě TOS The Enemy Within, který oběť uvede na krátkou dobu do bezvědomí. S tím poněkud souvisí umění tzv. neuropresury, velmi účinné praktiky, jejíž základy ovládá zřejmě každý Vulkanec. T'Pol neuropresurou velmi pomohla komandéru Tuckerovi trpícímu nespavostí a depresemi poté, co jeho sestra zahynula při útoku xindské sondy (viz epizoda ENT The Xindi).

Náboženství, katra

Racionální Vulkanci nemají náboženství v klasickém slova smyslu. Někteří z nich věří na Sha Ka Ree, ekvivalent pozemského nebe (viz film Star Trek V: The Final Frontier).

Existenci katry nelze považovat za víru, je prokázána a dobře zdokumentována. Katru, nesmrtelnou esenci či duši, lze uchovat na dlouhá staletí i tisíciletí v tzv. katrových archách, Vulkanci si ji mohou prostřednictvím splynutí myslí předávat navzájem, dokonce ji mohou úspěšně přenést i na jedince jiného druhu (víme o případech kapitána Archera a doktora McCoye). Rovněž povědomí o katře se v průběhu úpadku vulkanské civilizace ztratilo a její existence byla považována za mýtus. Roku 2137 pozemského letopočtu pak Syrran nalezl v poušti Výheň archu se Surakovou katrou, kterou v okamžiku své smrti roku 2154 předal kapitánu Archerovi. Po vítězství reformních Vulkanců v čele s T'Pau si Surakovu katru převzal jeden z kněží a později ji pravděpodobně uložil zpět do katrové archy (viz epizody ENT The Forge, AwakeningKir'Shara). Spockovi se roku 2285 podařilo zachránit svou katru tím, že ji v okamžiku své smrti přenesl do doktora McCoye. Shodou šťastných okolností byl Spock vzkříšen a jeho katra mu mohla být prostřednictvím rituálu fal-tor-pan navrácena (viz film Star Trek III: The Search For Spock).

Na Vulkanu existuje kasta kněžích, zvaná Mistři Golu. Ti díky studiu a meditacím odvrhli veškeré emoce a přijali absolutní logiku. Mistři Golu působí také jako pedagogové či vychovatelé problematických mladých Vulkanců (viz epizoda VOY Gravity).

Věda a technologie

Vulkanci jsou v porovnání s lidstvem velmi starý a vyspělý druh. Připomeňme si, že už ve 4. století (pozemského) letopočtu z Vulkanu odcestovala část obyvatelstva s cílem najít si nový domov, i když ještě loděmi s podwarpovým pohonem. Je jisté, že v 21. století pozemského letopočtu běžně cestovali vesmírem warp rychlostmi (viz film Star Trek: First Contact). V 22. století znali řadu druhů Alfa a Beta kvadrantu, například Klingony (viz pilotní epizoda ENT Broken Bow), Andoriany (viz epizoda ENT The Andorian Incident), s nimiž byli téměř ve válečném konfliktu, Mazarity (viz epizoda ENT Fallen Hero), Arkoňany (viz epizoda ENT Dawn), Coridany (viz epizoda ENT Shadows of P'Jem) a jistě řadu dalších.

Příklonem k logice se nadále prohloubila jejich intelektuální aktivita a zvídavost, a tak je vulkanská věda na velmi vysoké úrovni a Vulkanská vědecká akademie má mimořádně dobrý zvuk. Vzhledem k uzavřenosti vulkanské společnosti toho však o jejich vědeckých a technických úspěších není příliš mnoho známo. Jedním ze vzácných případů, kdy vulkanského vědce známe jménem, je T'Pan, přední odbornice v oboru subprostorové morfologie a v roce 2369 ředitelka Vulkanské akademie věd (viz epizoda TNG Suspicions).

Zhruba do roku 2153 na Vulkanské akademii věd vyučovala T'Less, matka T'Pol z NX-01 Enterprise kapitána Archera (viz epizoda ENT Home).

Jiným vzdělávacím institutem na Vulkanu, o němž víme, je Akademie Shi'Kahr, kde v 50. letech 22. století pozemského letopočtu vyučoval literaturu Tolaris (viz epizoda ENT Fusion).

Velmi vážená je vulkanská medicína. Vulkanští lékaři praktikují nejen medikamentózní medicínu a chirurgii, ale jsou i léčiteli v duševním a duchovním smyslu, léčí mentálně pomocí dotyku i bez něj a napomáhají vyvolat seberegenerační pochody. Ve 24. století slavili vulkanští lékaři úspěchy s léčbou senility (viz epizoda DS9 Ferengi Love Songs). Rovněž se zabývali kosmetickou chirurgií, prováděli například lifting boltců starších ferengských žen (např. Ishka, viz epizoda DS9 The Magnificent Ferengi).

Historie

Údaje o historii Vulkanu jsou velmi kusé. Všechna následující data jsou převedena na pozemský letopočet.

Cca 2736 př. n. l. (nejstarší konkrétní údaj): Spock se dostal pomocí atavachronu do minulosti planety Sarpeidon v soustavě Beta Niobe (viz epizoda TOS All Our Yesterdays). Podle neoficiálních pramenů zde zplodil syna.

Cca 300-400 n. l.: Působení filozofa Suraka. Část populace opustila planetu, aby jinde založila civilizaci podle svých představ (viz epizoda TOS  The Savage Curtain). V průběhu následujících let se originály Surakových spisů ztratily a jeho učení bylo nadále jen různě interpretováno, což vedlo k postupnému úpadku (viz epizody ENT The Forge, AwakeningKir'Shara).

2. polovina 2. tisíciletí n. l.: Začíná vleklý konflikt mezi Vulkanem a Andorií (viz epizoda ENT The Andorian Incident a další).

Déle než 100 let trvající válečný konflikt s Romulany. Tyto války byly ukončeny byly před rokem 2072. Až roku 2372 vyšlo najevo, že tyto války způsobil pro svou zábavu Q známý jako Quinn, příslušník Q kontinua (viz epizoda VOY Death Wish). Je možné, že z té doby pocházejí utajené vztahy s politickými špičkami na Vulkanu, které přetrvaly přinejmenším do roku 2154 (viz epizoda ENT Kir'Shara).

5. duben 2063: Oficiální první kontakt s Pozemšťany.

2154: Vyvrcholení úpadku. Objevení kir'shary s originály Surakových spisů vedlo k obrodě společnosti pod vedením T'Pau (viz epizody ENT The Forge, AwakeningKir'Shara). Historicky první opravdová spolupráce s Andoriany (viz epizody ENT Babel OneUnited).

2161: Vulkan se stává zakládajícím členem Koalice planet, předchůdkyně Spojené federace planet (viz epizoda ENT These Are the Voyages…).

Stát a společnost

O vulkanském politickém uspořádání a vládě není příliš mnoho známo. Ve 22. století měli v každém případě vesmírnou flotilu, kterou řídilo Nejvyšší velení, roku 2154 vedené V'Larem. Po převratu převzala velení T'Pau, která krátce nato Nejvyšší velení rozpustila.

Přinejmenším ve 22. století měli vládu s ministerstvy a ministry. T'Pol byla před svým přidělením na Enterprise NX-01 agentkou ministerstva bezpečnosti (viz epizoda ENT The Seventh) a T'Pau zahájila svou kariéru jako ministryně (viz epizoda ENT United).

Vulkanci mají samozřejmě tajnou službu, jejíž název je V'Shar (viz epizody ENT The Seventh, TNG Gambit).

Už v 22. století působili diplomaté jejich diplomatického sboru na řadě planet, s nimiž měli kontakty, například na Zemi, Coridanu nebo Mazaru (viz epizoda ENT Broken Bow, Shadows of P'Jem, Fallen Hero). Po založení Spojené federace planet si stále zachovávali jistý odstup a zdaleka se nezúčastňovali všech akcí Hvězdné flotily. Do války Federace s Dominionem se například zapojili víc než sporadicky a neochotně.

Kontakty se Zemí

Před oficiálním prvním kontaktem Vulkanců se Zemí došlo k několika neoficiálním kontaktům. Zaviněním klingonského zařízení byl Spock přenesen do 2. poloviny 19. století na Zemi do oblasti Seattlu (viz román Ishmael). Spock přicestoval na Zemi do 1. poloviny 30. let 20. století spolu s kapitánem Kirkem prostřednictvím Strážce věčnosti (viz epizoda TOS The City on the Edge of Forever). V létě roku 1958 ztroskotal na Zemi u hornického městečka Carbon Creek v USA vulkanský průzkumný člun monitorující Zemi. Mestral, Stron a T'Mir, babička T'Pol, tam žili několik týdnů nepoznáni a Mestral se rozhodl, že na Zemi zůstane (viz epizoda ENT Carbon Creek). Do roku 1986 přiletěla z budoucnosti do San Francisca posádka zničené USS Enterprise NCC-1701 včetně Spocka na ukořistěném klingonském dravci nazvaném HMS Bounty, aby zde pátrala po velrybách (viz film Star Trek IV: The Voyage Home). Do 90. let 20. století na Zemi na západní pobřeží USA se dostal Tuvok z posádky USS Voyager kapitána Janewayové (viz epizoda VOY Future's End). V roce 2003 pobývali na Zemi krátkou dobu kapitán Archer a T'Pol, aby zabránili příslušníkům druhu Xindi, útočníkům z roku 2153, vyvinout biologickou zbraň (viz epizoda ENT Carpenter Street).

5. dubna 2063: V důsledku prvního pozemského letu warpem na Zemi přistála vulkanská vesmírná loď a byl učiněn oficiální první kontakt. V následujících zhruba 90 letech se kontakty lidí s Vulkanci rozvíjely, i když ne vždy k plné spokojenosti lidí. Vulkanci byli trvale přítomni na Zemi, kde měli vyslanectví, a také jako poradci pozemské Hvězdné flotily. Domnívali se však, že se lidé technicky vyvíjejí příliš překotně, a technickému vývoji nebyli nijak nápomocni, spíše se ho snažili zbrzdit. Byli velmi uzavření a jakékoliv informace poskytovali pouze v nezbytném případě. Když vylétla první hvězdná loď lidstva schopná letu warpem 5, Enterprise NX-01 pod velením kapitána Archera, na misi do hlubokého vesmíru, umístili na její palubě subkomandéra T'Pol jako pozorovatele. Ta se v průběhu mise seznámila s lidmi, jejich psychologií, postoji, sklony a morálkou tak dobře, jako žádný Vulkanec před ní. Rovněž vulkanský ambasador na Zemi Soval během pouhých pěti let, kdy zblízka sledoval první opravdovou lidskou misi do hlubokého vesmíru, velmi změnil svůj názor na lidstvo.

S převratem, k němuž na Vulkanu došlo v roce 2154, se postoj Vulkanců k lidem výrazně změnil. Přestali je řídit a nechali je jít svou vlastní cestou.

Spojená federace planet, Hvězdná flotila

Vulkanci jsou zakládajícími členy Koalice planet (2161) a posléze Spojené federace planet, avšak v důsledku jistého svého izolacionismu byli členy spíše pasivními. Ještě v 23. století odmítla T'Pau křeslo v Radě Federace (viz epizoda TOS Amok Time). Do Hvězdné flotily Spojené federace planet, která je částečně vojenskou organizací, se rovněž zapojovali pouze zdráhavě. Téměř 100 let po založení Federace způsobilo rozhodnutí Spocka, syna Sareka z Vulkanu a Amandy ze Země, vystudovat Akademii Hvězdné flotily hlubokou, skoro 20 let trvající roztržku mezi otcem a synem (viz epizoda TOS Journey to Babel).

Situace se však postupně zlepšovala. V 80. letech 23. století studovali na Akademii v podstatě ve stejnou dobu Vulkanky Saavik (viz filmy Star Trek II: The Wrath Of Khan, Star Trek III: The Search For SpockStar Trek IV: The Voyage Home) a Valeris (viz film Star Trek VI: The Undiscovered Country), zřejmě jen o několik málo let později Tuvok (viz epizoda VOY Flashback). Benjamin Sisko měl v letech 2350-2354 na Akademii vulkanského spolužáka Soloka. Ten byl roku 2375 kapitánem vulkanské vesmírné lodi T'Kumbra (viz epizoda DS9 Take Me Out to the Holosuite). V letech 2353-2357 měl komandér Riker na Akademii vulkanského instruktora. V roce 2364 měl Savar z Vulkanu hodnost admirála Hvězdné flotily (viz epizoda TNG Contagion). V témže roce se o přijetí na Akademii pokoušela T'Shanik (viz epizoda TNG Coming of Age). Roku 2367 velel USS Saratoga vulkanský kapitán, jehož jméno neznáme, a zahynul při zničení lodi v bitvě u Wolf 359 (viz epizoda DS9 Emissary).

V roce 2368 vyšetřoval kapitán Satelk smrtelnou nehodu na Akademii (viz epizoda TNG The First Duty). V roce 2371 infiltroval Makisty nadporučík Tuvok, bezpečnostní důstojník USS Voyager kapitána Janewayové, a zmizel s nimi v Delta kvadrantu (viz pilot VOY Caretaker). Nebyl ostatně jediným Vulkancem mezi Makisty, Makistkou byla také Sakonna (viz dvojepizoda DS9 The Maquis). Členem posádky Voyageru byl i další Vulkanec, Vorik. Roku 2373 předsedala admirál T'Lara na Deep Space 9 soudu s Worfem obviněným ze zničení klingonské lodi pro osobní přepravu (viz epizoda DS9 Rules of Engagement). V roce 2375, v době války s Dominionem, byla členkou velení Hvězdné flotily admirál Sitak (viz epizoda DS9 Favor the Bold).

Obrázky

 • Mladý vulkanský muž (20. století)
  Mladý vulkanský muž (20. století)
 • Mladá vulkanská žena (22. století)
  Mladá vulkanská žena (22. století)
 • Vulkanský muž středního věku (24. století)
  Vulkanský muž středního věku (24. století)
 • Vulkanský muž středního věku (22. století)
  Vulkanský muž středního věku (22. století)
 • Starší vulkanská žena (23. století)
  Starší vulkanská žena (23. století)
 • Starý vulkanský muž (4. století)
  Starý vulkanský muž (4. století)
 • Starý vulkanský muž (24. století)
  Starý vulkanský muž (24. století)
 • Vulkanský chlapec
  Vulkanský chlapec
 • Vulkanská dívka
  Vulkanská dívka
 • První vulkansko-lidský míšenec
  První vulkansko-lidský míšenec
divider <<< V'radiané Vylepšení >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)