Soval

Soval
Druh:
Vulkanec
Pohlaví:
muž
Povolání:
ambasador
Rodinný stav:
není známo

Další informace

Účinkování:
ENT Broken Bow a další
Představitel:
Gary Graham

Kariéra

cca 2050

Je součástí sil zajišťujících vulkanskou přítomnost na planetě Paan Mokar (andorianské jméno planety zní Weytahm), o niž Andoriani a Vulkanci vedou spor (viz epizoda ENT Cease Fire).

před 2151

Je členem vulkanského Vysokého velení. Je jmenován vyslancem u pozemské Hvězdné flotily. Pobývá na Zemi cca od roku 2124. Vystupuje jako zastánce politiky Vulkanců vůči lidem: Vulkanci se domnívají, že lidstvo se vyvíjí příliš překotně a že příliš spěchá do hlubokého vesmíru, kam ještě nepatří.

2151

Nesouhlasí s misí Enterprise NX-01, která má navrátit Klingona Klaanga na jeho domovský svět, a zejména nesouhlasí s tím, že jí bylo dovoleno zůstat v hlubokém vesmíru na průzkumné misi. Umisťuje na její palubu svou podřízenou subkomandéra T'Pol jako vědeckou poradkyni (viz dvojepizoda ENT Broken Bow).

Jeho obavy jsou naplněny, když posádka Enterprise odhalí v klášteře na P'Jem přísně tajnou stanici monitorující andorianský prostor a navíc to prozradí Andorianům v osobě komandéra Shrana (viz epizoda ENT The Andorian Incident). Jako odvetu za Archerovo jednání chce odvolat T'Pol z Enterprise (viz epizoda ENT Shadows of P'Jem).

2152

Když na jaře 2152 v Sulibany zmanipulované časové linii způsobí raketoplán Enterprise zkázu panaaranské kolonie, trvá na zrušení její mise a na jejím přivolání zpět na Zemi (viz dvojepizoda ENT Shockwave).

Na podzim letí na palubě Enterprise k planetě Paan Mokar (andorianské jméno planety zní Weytahm), kde skupina Andorianů pod velením Shrana zajala tříčlenný tým Vulkanců. Hluboce nesouhlasí s tím, že by kapitán Archer měl fungovat jako prostředník při jednáních o jejich osvobození, jelikož si však Archera vyžádal Shran, musí se s tím smířit. Je postřelen andorianskou radikálkou Tarah. Jeho logika mu pomůže zasednout se Shranem za jednací stůl a opravdu vyjednat mírovou smlouvu (viz epizoda ENT Cease Fire). Mezi oběma muži v té době vznikl vzájemný respekt a jistá osobní důvěra (viz epizoda ENT Kir'Shara).

2153

Je přítomen na Zemi, když na planetu zaútočí neznámá sonda. Zasazuje se o to, aby T'Pol byla odvolána z pozice vědeckého důstojníka Enterprise (viz epizoda ENT The Expanse).

2154

Je přítomen na velitelství Hvězdné flotily, když kapitán Archer podává podrobnou zprávu o misi do Delphského oblaku. Obviňuje kapitána Archera z neposkytnutí pomoci posádce Seleyi a z jejího zabití z nedbalosti (viz epizoda ENT Impulse). Uznává pak, že v situaci, v níž se kapitán nacházel, nemohl jednat jinak, a navíc kapitánovi děkuje, že zastavením Stavitelů sfér zachránil i Vulkan, který by v budoucnosti byl rozpínajícím se Delphským oblakem pohlcen a zničen (viz epizoda ENT Home).

Je přítomen na ambasádě Země na Vulkanu, když v ní dojde k bombovému atentátu. Admirál Forrest, s nímž právě hovoří, mu zachrání život za cenu svého života a on se cítí povinen sledovat Forrestův cíl - spolupráci Země a Vulkanu jako rovného s rovným. Získává informace, které potvrzují jeho jistě už delší dobu trvající podezření, že ve Vysokém velení je něco shnilého, a varuje kapitána Archera z Enterprise NX-01 a jeho posádku, aby při vyšetřování nevěřili žádným informacím od Velení, nýbrž aby vše sami důkladně prošetřili. Poskytnutím kódů umožní vyřadit jeden monitorovací satelit, čímž umožní nepozorovaný průlet raketoplánu nad planetu. Provádí splynutí myslí se členem ochranky ležícím v kómatu, který poznal osobu, která na ambasádu přinesla bombu, a poznává v ní hlavního vyšetřovatele Stela. Poskytuje komandéru Tuckerovi informace o chystané vulkanské invazi na Andorii a letí na palubě Enterprise Andoriany varovat, aby zabránil vypuknutí války (viz epizody ENT The Forge, AwakeningKir'Shara).

Za provedení splynutí myslí je administrátorem V'Lasem zbaven funkce velvyslance, jelikož však V'Las sám je sesazen a vyšetřován a Vysoké velení rozpuštěno, ve své funkci setrvává (viz epizody ENT AwakeningTerra Prime).

2155

Je jako vedoucí vulkanské delegace přítomen na Zemi v lednu, kdy se koná první konference o budoucí koalici spřátelených planet, když dojde k incidentu s akcemi Johna Fredericka Paxton, vůdce izolacionistické a rasistické organizace Terra Prime. Poté, co posádka Enterprise NX-01 kapitána Archera záležitost vyřeší, je prvním, kdo aplauduje řeči, jíž se Archer na delegáty obrací (viz epizoda ENT Terra Prime).

Obrázky

 • Ambasador Soval (Shadows of P'Jem)
  Ambasador Soval (Shadows of P'Jem)
 • Ambasador Soval (alternativní - Twilight)
  Ambasador Soval (alternativní - Twilight)
 • Ambasador Soval (Broken Bow)
  Ambasador Soval (Broken Bow)
 • Ambasador Soval (Home)
  Ambasador Soval (Home)
 • Ambasador Soval (The Forge)
  Ambasador Soval (The Forge)
 • Ambasador Soval (Awakening)
  Ambasador Soval (Awakening)
divider
< Sovak Soval (zrcadlový vesmír) >
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)