lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Volon III Wrigleyho zábavní planeta >>> divider

Vulkan

Anglicky:
Vulcan
Třída:
M
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Soustava:
40 Eridani
Satelity:
není známo
Federace:
ano
Obyvatelé:
Vulkanci
Výskyt:
TOS Amok Time

Popis

Vulkan je jednou z planet obíhajících hvězdu 40 Eridani, která je od Země vzdálená 16 světelných let. Planeta nemá žádné měsíce, zřejmě má ale sesterskou planetu. Není vyloučené, že se vlastně jedná o planetu Delta Vega (viz film Star Trek).

Vulkan je o něco větší než Země, její obyvatelé Vulkanci mají tedy v důsledku vyšší gravitace větší sílu než lidé. Klima na planetě je také méně přívětivé než je pozemský průměr: atmosféra má nižší obsah kyslíku a teploty jsou vyšší. V důsledku toho je Vulkan drsný, víceméně vyprahlý svět s velkými pouštěmi, navíc s řadou aktivních sopek. Vodních ploch je velmi málo (například Vorothské moře, jezero Yuron nebo snad vodní tok Raal (viz epizoda VOY Innocence)).

Vulkan je domovským světem vyspělého humanoidního druhu Vulkanců a potažmo Romulanů a vymřelých Debrunů.

Ze živočišných druhů zde žijících jsou známi pouštní dravci le-matya a sehlat, který je chován také v domácnostech, dále zde žijí nespecifikovaní vačnatci (viz epizoda VOY Life Line) a píseční červi (viz epizoda ENT Regeneration).

Jménem známe několik míst na Vulkanu. Jsou to lávová pole zvaná Ohnivé pláně (Fire Plains, viz epizoda ENT Home), Vorothské moře (viz epizoda VOY Innocence), jezero Yuron (viz epizoda VOY The Disease), nebezpečná poušť Výheň (Forge) s častými písečnými bouřemi zvanými písečný oheň (viz epizody ENT The Forge a další), pohoří L-langon (viz epizoda TAS Yesteryear), posvátná hora Seleya (viz například film Star Trek IV: The Voyage Home), sopka Tar'Hana (viz epizoda ENT Home) a jeskyně Osana (viz epizoda VOY Blood Fever). Dále jsou známá jména měst Gol (viz epizody ENT Kir'Shara, TNG Gambit), Shi'Kahr, rodné město Spocka (viz epizody ENT Fusion, TAS Yesteryear), T'Paal (viz epizoda VOY Unimatrix Zero), Kir (město či oblast, viz epizoda VOY Innocence), Vulcana Regar (snad město, viz epizody ENT Fallen Hero, TNG Coming of Age), provincie Raal ležící na břehu Vorothského moře (viz epizoda VOY The Disease). Jsou známé také názvy některých chrámů a svatyní: svatyně T'Karath ležící v poušti Výheň, která byla vybombardována roku 2154 (viz epizody ENT The Forge, AwakeningKir'Shara, TNG Gambit), chrám Amonak (viz epizoda VOY Hunters) a chrám T'Panit (viz epizody VOY RiddlesAshes to Ashes).

Historie

cca 400 n. l.

Po zuřivé válce vedené ke konci atomovými zbraněmi se velká část obyvatel přivrátila k cestě kontroly emoci a dokonalé logiky, kterou nabídl největší vulkanský filozof Surak (viz např. epizody ENT Awakening nebo TOS The Savage Curtain).

V následujících staletích však jeho učení upadalo, protože nebyly k dispozici originály jeho spisů.

2058

Vulkanci se postupně stali důležitou silou v relativně blízkém okolí své soustavy, v kvadrantech Alfa a Beta. Konkrétně můžeme jmenovat Andoriany, s nimiž byli několik staletí v latentním válečném konfliktu (viz např. epizody ENT Fallen Hero, Cease Fire ad.). Vulkanská diplomatka V'Lar v tomto roce vyjednala první územní dohody mezi Vulkanem a Andorií.

2063

Vulkanská vesmírná loď poprvé (oficiálně) přistála na Zemi. Pro lidstvo to byl první kontakt s mimozemským druhem. V následujících letech byly položeny základy přátelských vztahů mezi oběma druhy (viz film Star Trek: First Contact).

Zrcadlový vesmír: První kontakt, který nedopadl tak dobře jako v našem vesmíru, vedl v zrcadlovém vesmíru nejprve ke vzestupu lidstva a porobení Vulkanu v 21. - 23. století (viz epizody ENT In a Mirror, Darkly, případně TOS Mirror, Mirror).

2154

Pod vlivem reformních filozofů, zejména Syrrana a později T'Pau, jedné z nejvýznamnějších žen vulkanské historie, se vulkanská filozofie vrátila na cestu Surakova učení a vulkanská vláda se vzdala mocenských tužeb (viz epizoda ENT Kir'Shara).

2161

Vulkan se spolu se Zemí, Andorií, Tellarem, Alpha Centauri a několika dalšími světy stal signatářem Charty, předchůdce Spojené federace planet (viz epizoda ENT These Are the Voyages…).

2258
Alternativní realita: V alternativní realitě, která vznikla v roce 2233, když se romulanská loď Narada kapitána Nerona z roku 2387 vynořila z umělé singularity, byl Vulkan zničen. Nero se pomocí orbitálního vrtáku provrtal do planetárního jádra a dopravil do něj červenou hmotu. Ta po zažehnutí vytvořila umělou černou díru, která pohltila celou planetu včetně jejích obyvatel. Asi 10000 Vulkanců, kteří pobývali mimo planetu nebo se stihli evakuovat, bylo nuceno najít nové místo, kde by mohli obnovit vulkanskou civilizaci. Jedním z nich byl také ambasador Spock z hlavní časové linie, který se na své lodi Jellyfish dostal do minulosti stejnou umělou singularitou jako Nero (viz film Star Trek).

Obrázky

 • Vulkan
  Vulkan
 • Vulkan
  Vulkan
 • Vulkanské sopky, v pozadí sesterská planeta
  Vulkanské sopky, v pozadí sesterská planeta
 • Hora Seleya na Vulkanu
  Hora Seleya na Vulkanu
 • Písečný oheň v poušti Výheň
  Písečný oheň v poušti Výheň
 • Lávová pole na Vulkanu
  Lávová pole na Vulkanu
 • Krajina na Vulkanu
  Krajina na Vulkanu
 • Hlavní město Vulkanu (2154)
  Hlavní město Vulkanu (2154)
divider <<< Volon III Wrigleyho zábavní planeta >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)