Návrat Stargate

Autor:
tuvok07
Archivováno dne:
14. 2. 2003
Délka:
42 714 slov (190 min.)
Stav povídky:
nedokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:

žádné

Seriál (svět):
nezařaditelné
Období:
asi rok po návratu Voyageru
Kategorie:
crossover, alternativní vesmír, napětí
Crossover seriál:
Stargate SG-1
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
Žádný
Stručný obsah:

Prolog: V době třetí světové války (2055 - 2060) byla při pádu bomby na Pentagon zničena veškerá data o projektu SG i obě hvězdné brány, které tam byly uschovány po dobu války. Lidstvo na SG zapomnělo, ale staří spojenci, kteří ztratili spojení s Tau'ri, se rozhodli umístit bránu někde, kde ji lidstvo snad jednou opět najde...

divider
Poznámka autora:

Přeji hodně zábavy

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Návrat Stargate (tuvok07)

Obsah

Těžká cesta

Kapitán Riker se po Datově sdělení zachmuřil a zavolal strojovnu: "Geordi, už jsou hotové ty úpravy?"

"Tetrionový puls bude připraven za půl hodiny." oznámil mu LaForge. "A štíty budou upraveny za dvě hodiny."

"Kdy sem ty pyramidy doletí?" obrátil se Riker na Data.

"Za dvacet minut, pane." odvětil Dat. "Letí rychlostí warp osm."

"To je moc brzy." ušklíbl se Riker. "Pane Tuvoku, jaký útok budeme ještě schopni vydržet? Sedm pyramid a dva orionské křižníky není zrovna málo."

 

Tuvok se sklonil nad svou konzolí a začal provádět výpočty s pomocí zatím zjištěných fakt o goa'uldských zbraních.

"Je to špatné," oznámil když dokončil výpočty. "Všechny lodě se budou muset navzájem krýt a je velká pravděpodobnost těžkého poškození či zničení některé z lodí. Naše štíty jsou na sedmdesát procent, štíty Challengeru a D'deridexu na pětašedesát, a Challenger má navíc poškozený trup.Tři pyramidy jsou maximum a jich je sedm."

"Letí sem dva romulanské D'deridexy, pane." oznámil Dat. "Vysílají zprávu – jsou tu kvůli Saranovu tísňovému volání."

"To zvrátí poměr sil na naši stranu." odvětil Tuvok. "Nicméně, pokud tak mohu usoudit podle jejich předešlého chování, soustředí se pravděpodobně nejdříve na oslabené lodě. Na území Romulanů přitom budeme až za sedmačtyřicet hodin a pětadvacet minut."

"Jednoduše řečeno, musíme si dávat pozor." poznamenal Riker. "Máme docela málo trumfů a proto budeme muset využít to, co máme."

 

"Měl bych návrh." ozval se V'kar, který mezitím přišel na můstek se Selou. "Předpokládám že se pokusí vašim lodím jenom porušit štíty, aby mohli transportovat výsadek. Pokud shánějí zdroje a informace, je takováhle flotila příliš lákavým cílem, než aby jí zbytečně zničili a připravili se o údaje a možné hostitele z našich lodí."

"To je logický úsudek." podotkl Tuvok. "Jelikož soudím, že přímému boji se nelze vyhnout, musíme se na něj co nejlépe připravit."

"Očekávám vaše návrhy, pánové." oznámil Riker a sdělil vše i ostatním lodím.

"Jsou tu dvě další naše lodě." oznámil Saran. "Zatím přiletěly maskované, takže tu teď jsou ve skutečnosti dva D'deridexy a ještě dva starší křižníky D7."

"Letí sem federální lodě Excalibur a Kennedy." ohlásil Dat. "Jenže jsem zjistil přítomnost dalších čtyř pyramid."

"Myslí si že jsme oslabeni a chtějí nás dorazit." poznamenal Lewis. "Mám dojem že proti nám nyní jde, pokud dobře počítám a neobjeví se další, jedenáct lodí."

"Jedenáct proti deseti, z toho jsou tři oslabené, to vypadá na pěknou melu." dodal Riker. "Kromě toho Excalibur není právě nejsilnější loď."

"Volá nás Thor." sdělil Rikerovi Dat.

"Na obraz!" přikázal Riker a na obrazovce se objevila Thorova tvář.

 

"Chci vám říct že vás budeme krýt jak jen to půjde." řekl Thor. "Máme loď v pořádku a myslím, že to zvládneme."

"Dobře." odvětil Riker a Thorovu tvář vystřídala Picardova. "Nazdar Wille!" pozdravil ho Picard. "Máte tu nějaké problémy?"

Riker mu vysvětlil situaci a zeptal se: "Budete si přát převzít velení, admirále?"

"Myslím že není čas na formality a pokud máš nějaký plán, nechci ti do toho vrtat." odpověděl Picard. "Velení si nechej, máš mou plnou důvěru, Wille, Picard konec."

Riker se podíval na svou konzoli, na které se zobrazila aktuální formace. Excalibur s Kennedym mířili příděmi směrem k nepřátelským lodím letícím v sevřené formaci. Na Kennedym probíhaly přípravy k možnému rozdělení lodi a kapitán Chakotay napjatě pozoroval obrazovku. Sice se s Voyagerem zúčastnil dost velkého počtu bitev, ale tohle byla, kromě čtyř testovacích, první které přímo velel.

"Kennedy připraven k boji, pane!" oznámil Rikerovi.

"Excalibur připraven k boji!" stvrdil i Picard připravenost své lodi.

"Challenger připraven k boji!" ohlásil se i kapitán Dawson.

K Rikerovu údivu se ohlásili i Romulané a také potvrdili svoji připravenost. Vzápětí se přiřítily pyramidy a orionské křižníky.

"Připravte ten tetrionový puls!" zavolal Riker strojovnu. Vzápětí se na obrazovce objevil Kennedy, který udělal pěkně odvážný manévr a vypálil proti jedné z pyramid. Ta palbu opětovala a další začaly pálit na ostatní lodě. Oba orionské křižníky se soustředily na Enterprise a vypálily ze všech blasterů. Štíty Enterprise poněkud zakolísaly a několik střel zasáhlo horní můstek.

"Opětujte palbu!" zavelel Riker. "Kvantová torpéda, rozptyl theta! Připravte i trikobaltové nálože!"

"Poškození trupu na palubě jedna." oznámil Tuvok a zadal palebnou sekvenci. Orionci odpověděli několika fotonovými torpédy, ale Paris se odvážným manévrem přičinil o to, že ani jedno nezasáhlo.

"Zkouším překonfigurovat štíty." ohlásila se Sedmá. "Doporučuji změnit modulaci phaserů na stupeň 45, kapitáne."

Riker přikázal změnu modulace phaserů a zavelel: "Palte všemi phasery! Zkuste zasáhnout zbraňové systémy!"

Tuvok opět zadal příkaz k palbě a vzápětí se oba orionské křižníky ocitly beze zbraní. Přemodulované phasery prošly jejich štíty snáze a zasáhly přesně cíl.

"Orionci se stahují." oznámil Dat. "Ale ty pyramidy budou tvrdší oříšek."

"To si uvědomuju." ušklíbl se kysele Riker. "Geordi, je už hotový ten puls?"

"Ano, můžeme vyslat hned tři." odvětil LaForge. "Nemůžu ale zaručit, že to bude fungovat na sto procent."

"Navrhoval bych pálit hlavně na základny, v těch jsou důležité systémy." ohlásil se i V'kar. "Myslím že se teď pokusí nás obklíčit."

"Potvrzuji." ozval se Tuvok od své konzole. "Pyramidy se stáhly a uzavírají okolo našich lodí kruh."

"Jednu jsme poškodili." ohlásil se i Chakotay. "Myslím si ale že tu budeme mít horko. Naše senzory hlásí několik dalších lodí poblíž, patrně zálohy."

"Rozumím." odvětil Riker. "Dávejte si pozor."

"To budeme." usmál se Chakotay. "Moje loď toho vydrží dost."

"Všem lodím, máme tu pravděpodobnost nepřátelské zálohy." varoval Riker i ostatní lodě. "Navrhuji formaci omega."

 

Vzápětí se všechny lodě seskupily do kulovité formace, ve které byly slabší nebo poškozené uprostřed a nejsilnější na okrajích. Lodě se takto mohly navzájem krýt a zároveň soustředit všechnu svojí palebnou sílu na nepřítele.

Pyramidy se začaly přibližovat a stahovat okolo federálních a romulanských lodí a zahájily palbu. Asgardi proti nim ihned vypálili několik trikobaltových torpéd a pár protonových. Jedna z pyramid se soustředila na Asgardy a ostatní zaútočily v silné klínovité formaci proti ostatním lodím.

"Tyhle stupňovité pyramidy neznám." poznamenal Thor. Všechny lodě nyní neustále udržovaly spojení mezi sebou a pokud možno tak, aby to nepřítel nemohl odposlouchávat. Bohužel Asgardi ani Romulani neznali federální šifry a proto se spojovali s Enterprise běžnou komunikační frekvencí.

"Asi nový typ." zavrčel V'kar a podíval se na obrazovku, kde se právě odmaskovaly dva romulanské křižníky D7 a zahájily palbu na pyramidy. Kennedy se navíc rozdělil a všechny sekce zaútočily na jednu pyramidu, ale hned se opět spojily. Rozdělení totiž oslabovalo štíty, které byly po spojení silnější než běžné štíty hlavně díky tomu, že každá sekce měla svůj vlastní zdroj energie. Navíc pyramidy byly schopné pálit na všechny strany rovnoměrně a tak nebylo rozdělení tak výhodné jako obvykle.

 

Excalibur se poněkud oddělil od zbytku formace a zaútočil na jednu z pyramid shora. Goa'uldy to poněkud zaskočilo, protože nahoru mohli pálit jen omezeně. Vzápětí byla špice pyramidy zasypána fotonovými torpédy a štíty pyramidy zeslábly. Toho využili Asgardi a zasáhli pyramidu dalšími trikobaltovými torpédy. Z pyramidy zbyly jen trosky.

"Pokusíme se jednu ukořistit, ne?" navrhl Riker.

"To by šlo." odvětil Dawson a sledoval, jak zbraně jeho lodi zpracovávají další pyramidu. "Ale napřed jim musíme shodit štíty."

"Pane, tetrionový puls je připraven." ohlásil se LaForge.

"Dobře, zaměřte ho na jednu z pyramid." přikázal Riker. Vzápětí se štíty jedné z pyramid téměř zhroutily. Tetrionové emise rozrušily částice štítů a phasery Enterprise pronikly skrz. Pyramida se musela stáhnout kvůli selhání zbraňových systémů a štítů.

"Fungovalo to nad všechna očekávání." oznámil Dat.

"Geordi, můžete připravit další pulsy." řekl Riker. "Skoro úplně jim to rozrušilo štíty."

"Naše křižníky D7 se musí stáhnout." ohlásil se Saran. "Jsou poškozeni a mají skoro po štítech."

"Všem lodím!" vyžádal si Riker pozornost. "Vyšlete tetrionové emise!"

Challenger ihned vyslal další tetrionový puls a za ním torpéda. Další z pyramid vybuchla, ale její střely ještě stihly zasáhnout plnou silou Excalibur a Kennedyho.

"Nám bude jeho příprava trvat půl hodiny." oznámil suše Picard. "Kennedymu určitě taky, musíte je zatím pálit jenom vy!"

Náhle se zbylé pyramidy začaly stahovat a několik z nich ještě vypálilo. Uprostřed nich se objevila majestátní pyramida dvakrát větší než ostatní a vypustila Smrtící kluzáky. Za ní se objevila další a také vypustila kluzáky, které se rozlétly na všechny strany.

"Co to ksakru je?" obrátil se Riker k V'karovi.

"Mateřské lodě." vysvětloval V'kar. "Naštěstí ty kluzáky nemají štíty, ale jsou strašně rychlé a dobře manévrují. Mateřská loď sama nemá o moc větší palebnou sílu než ty ostatní, protože má uvnitř doky pro kluzáky."

"Potvrzuji." sdělil stroze Tuvok. "Kluzáky nemají štíty, můžeme je sestřelovat docela snadno."

"Pokud je trefíme." ušklíbl se Riker. "Je jich docela dost a raketoplány rozhodně nehodlám riskovat."

"Pro pyramidy by byly raketoplány snadným terčem." dodala Sela. "S kluzáky si tedy musíme poradit jinak."

"Nejspíš chtějí naši formaci rozdělit." promluvil kapitán Dawson. "Ty kluzáky mají nejspíš odlákat naší pozornost, přece snad nečekají, že by nás ty malé čluny mohly vážně ohrozit!"

"Budeme se muset snažit udržet formaci." uzavřel Riker debatu. "Pokud to bude nezbytně nutné, zkusíme ustoupit."

"Kapitáne, máme tu další pyramidy." sdělil Rikerovi Dat. "Podle dálkových senzorů je jich dvacet a jsou větší než ty dosavadní pyramidy."

"Pyramidy větší než mateřská loď se už nestaví." namítl udiveně V'kar.

"Riker Thorovi, máme tu dvacet dalších pyramid." spojil se Riker s Drakkarem.

"Co nám ukazují naše senzory?" obrátil se Thor k Balrogovi.

"To nejsou Goa'uldi, pane." vydechl překvapeně Balrog. "Jsou to Tok'rové a zaznamenávám i Tollanskou korvetu."

"Tok'rové tady?" udivil se Thor. "Vždyť sem nelétají!"

"Je to podezřelé, to ano," zachmuřil se Balrog. "Pošlu jim žádost o identifikaci."

Thor sdělil Rikerovi co zjistili a ten se obrátil k Deanně Troi.

"Ze strany nepřátel cítím zneklidnění, ale je to dost mlhavé." sdělila mu poradkyně. "Myslím že je to tím, že Goa'uldi podobně jako Trillové jsou pro mě hůře čitelní. Jsou to v podstatě dvě mysli v jednom těle a to je pak těžší rozeznat jednu od druhé."

"Rozumím." odvětil s pochopením Riker.

"Stahují se." oznámil mu Tuvok. "Přešli na warp sedm a letí pryč. Mateřské lodě ještě nakládají kluzáky."

Na asgardské lodi mezitím Balrog vzhlédl k Thorovi a pronesl udiveně: "Mám dojem, že jsme naletěli na naší vlastní zbraň, Thore."

"Upřesni to." pobídl ho Thor.

"Tollanský systém na rušení a klamání senzorů." vysvětlil Balrog. "Zkusil jsem sekvenci, která působení toho systému odhalí, pro případ že by nám ho někdo ukradl. Ještě k tomu je zřejmě na jejich palubě Nox."

"Takže tam ve skutečnosti nejsou Tok'rové a skutečná je jen ta fregata, co?" zeptal se Thor.

"Přesně tak." odvětil Balrog. "Zřejmě jsou na výzkumném letu. Navíc se mi právě identifikovali, je to tollanská průzkumná loď Terrax, kapitán Arrakesh."

Thor oznámil Rikerovi co a jak a sdělil Balrogovi: "Připravte pro jistotu zbraně, Goa'uldi mohou ten trik prokouknout, ostatně Tollani budou muset ten systém brzy vypnout kvůli tomu, že to částečně působí i na jejich senzory."

"Takže další přátelé?" zeptal se Riker Thora.

"Přesně tak." odpověděl Thor. "Měli zapnutý systém pro klamání senzorů a umějí klamat i vizuální senzory, takže skoro oklamali i nás. Je to jen jedna loď."

"Aha." pochopil Riker. "No nic, myslím že je čas zmizet než to Goa'uldi prokouknou."

"V tom se s vámi plně shoduji." souhlasil Thor. "Letíme odtud."

 

Celá flotila se tedy vydala na cestu do romulanského území. Tam už je nemohli Goa'uldi ohrozit, protože i kdyby si troufli za nimi, dostali by se do problémů. Romulanské kolonie a základny podél hranic disponovaly velkým množstvím lodí schopných ochránit celou oblast třeba i proti Borgům, pokud by to bylo nutné. S Challengerem ale chtěli přistát hlouběji v romulanském území, protože podél hranic byly jen malé základny a Dawsonova loď potřebovala nejen opravu, ale i výměnu dilithiových krystalů, které se k hranicím dovážely jen podle potřeby a dovezení krystalů jen pro federální loď by tamní velitelé dost špatně vysvětlovali na velení Romulanské válečné flotily.

"Už jsem zkontaktoval základnu." oznámil Rikerovi Saran. "Myslím že proletíme bez potíží."

"To budu jen rád." odvětil Riker. "Naše lodě jsou trochu pocuchané."

"Kapitáne Rikere." vmísil se do debaty Thor. "Promiňte že ruším, ale kapitán Arrakesh z tollanské lodi Terrax by se rád setkal s vámi a se mnou."

"Dobrá, budu ve své pracovně." sdělil mu Riker.

"Naše velení má jednu podmínku." ohlásil se opět Saran. "Budete se na hranicích muset podrobit prohlídce zda nepřevážíte zboží či látky na našem území zakázané. Lituji kapitáne Rikere, ale jinak nebudete moci vletět na naše území."

"Cože?!" vyštěkla Sela. "Loď spojenců chcete podrobovat prohlídce?!"

"To jsem si já nevymyslel, pane!" odvětil Saran. "Chcete-li, tak si stěžujte velení, ne mě, je to jen bezpečnostní opatření a kromě toho tu máme i dvě neznámé lodě."

"Dobrá." povolila Sela. "Pokud s tím kapitán Riker souhlasí...."

"Pokud s tím bude souhlasit admirál Picard." odpověděl Riker. "Soudím že prohlídka se má týkat všech lodí."

"Bude." ujistil ho Saran. "Naše hraniční kontroly jsou důkladné."

"Setkáme se v konferenční místnosti a projednáme to." navrhl Riker. "Já jdu do své pracovny, máte velení, komandére Lewisi."

"Rozumím, pane." odpověděl Lewis.

Riker vešel do své pracovny, kde na něj už čekal Thor s jakýmsi humanoidem, který vypadal stejně jako člověk, ale měl poněkud tmavší oči.

"To je kapitán Arrakesh." představil mu Thor svého společníka.

"Omlouvám se že jdu pozdě, ale asi si moc nepromluvíme, máme tu mít diplomatické jednání." omlouval se Riker. "Na romulanské velení je vlet takového množství cizích lodí pravděpodobně příliš a stanovili si podmínku že nás budou prohledávat. Bohužel se to zřejmě týká i vás."

"To nevadí." odvětil Thor. "Klidně nechám Romulany ať si moji loď prohlédnou."

"Já také." dodal Arrakesh. "Ostatně má posádka je na takovéto situace zvyklá a nemáme co tajit."

"Dobrá, já jdu do konferenční místnosti." sdělil Riker. "Jdete také nebo tu počkáte?"

"Já jdu s vámi." rozhodl se Thor a vstal.

"Jdu také." přidal se Arrakesh. "Ostatně s vámi stejně budeme muset jednat, dříve nebo později."

 

Všichni tři tedy odešli do konferenční místnosti, kde už na ně čekal admirál Picard s komandérem Saranem a Selou. Picard vstal aby je pozdravil a poté je vybídl, aby se posadili.

"Komandér Saran mi sdělil, že velení Romulanské flotily chce naše lodě nechat prohledat." začal objasňovat situaci. "Mezi Federací a Hvězdným impériem ještě nebyla podepsána spojenecká smlouva, proto se obávám, že se musíme podrobit jejich předpisům. Nyní jsme skoro u hranic a romulanské hlídkové lodě na nás budou čekat."

"Lituji toho, ale je to rozhodnutí mého velení." dodal Saran. "Kapitáni ostatních federálních lodí s tím již byli srozuměni a souhlasili."

"Ráda bych viděla toho, kdo vám to nařídil, a podala si ho." byla ještě nedůtklivá Sela. "Myslím že pokud budou v našem velení i nadále tak paranoidní důstojníci, tak ta smlouva nebude podepsaná nijak brzy."

"Teď bychom měli přistoupit k dalšímu bodu jednání." ukončil rázně debatu Picard. "Musíme se rozhodnout co dál. Ti Goa'uldi představují poměrně vážné nebezpečí, zejména nyní v tak delikátní diplomatické situaci mezi Romulem a Federací, to si tu jistě všichni dobře uvědomujete."

"To ano, ale o tom bychom měli diskutovat spíše po prohlídce." dodala Sela. "Co nevidět budeme na našem území."

"Enterprise z toho byla vynechána." vysvětlil jí Picard. "Hlavně díky tomu, že jste na palubě vy."

"Raději půjdeme s Arrakeshem na naše lodě dohlédnout na klid při prohlídce." rozloučil se Thor a po Picardově souhlasu se transportoval i s Arrakeshem.

"Takže má někdo nějaké návrhy?" zeptal se Picard.

"Po přistání na základně můžu zjistit u Tal Shiaru co a jak." sdělila Sela. "Myslím že shromáždím všechno co víme o těch transakcích a podobných věcech. Goa'uldi si zřejmě budují zázemí a pokud někdo může zjistit kde, je to určitě Tal Shiar nebo Sekce 31. Budu se rozhodně zajímat i o ostatní události v těch sektorech."

"To je rozumný návrh." souhlasil Picard. "Myslím že bychom si měli ujasnit některá fakta a také bychom měli přednést tuto záležitost dalším admirálům. Rozhodně zajistím aby se o tomto nebezpečí jednalo, zvláště pokud nyní mají ve své moci kapitána Hvězdné flotily. I když byl kapitán Krueger jenom kapitánem nákladní lodi, přesto jim mohl poskytnout řadu důležitých poznatků o Federaci."

"Také si myslím." dodal Riker. "Musíme si počínat opatrně a také musíme zjistit co nejvíc o našich nových nepřátelích."

"Zatím tuto debatu ukončíme." rozhodl Picard. "Musíme sdělit velení Hvězdné flotily s čím mají počítat. Až rozhodnou, co dál, tak budeme jednat."

"Vstoupili jsme na romulanské území." ozval se v interkomu Datův hlas. "Ostatní lodě jsou prohledávány, ale nás pustili."

"To je dobře." odvětil Riker. "Sdělte posádce, že do příletu na romulanskou základnu platí pohotovostní služební režim. Také shromážděte všechna doposud získaná fakta o Goa'uldech a společně s V'karem proberte jak se proti nim co nejlépe bránit."

"Ano, pane." odvětil Dat a ukončil spojení.

divider

Následuje:
Romulanská základna

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2023 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)