Návrat Stargate

Autor:
tuvok07
Archivováno dne:
14. 2. 2003
Délka:
42 714 slov (190 min.)
Stav povídky:
nedokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:

žádné

Seriál (svět):
nezařaditelné
Období:
asi rok po návratu Voyageru
Kategorie:
crossover, alternativní vesmír, napětí
Crossover seriál:
Stargate SG-1
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
Žádný
Stručný obsah:

Prolog: V době třetí světové války (2055 - 2060) byla při pádu bomby na Pentagon zničena veškerá data o projektu SG i obě hvězdné brány, které tam byly uschovány po dobu války. Lidstvo na SG zapomnělo, ale staří spojenci, kteří ztratili spojení s Tau'ri, se rozhodli umístit bránu někde, kde ji lidstvo snad jednou opět najde...

divider
Poznámka autora:

Přeji hodně zábavy

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Návrat Stargate (tuvok07)

Obsah

Aliance čtyř

Mezitím na Zaronu

Zatím co Enterprise odletěla ke kolonii Sardala, aby pomohla Romulanům, pustila se Ripleyová se zbytkem výsadku do práce. S průzkumem terénu a katakomb měli pokračovat po návratu Enterprise, ale nic nebránilo tomu, aby se nepokusili dát si dohromady zatím zjištěná fakta. Přizvali k tomu i archeologa Lojala, který byl nálezem v katakombách překvapen. Sdělil jim, že obě sochy sice prohlíželi, ale neskenovali.

"Měli jsme dost práce s vykopávkami," vysvětlil jim. "Podobné sochy jsou tu všude, zdá se, že jde o jakési božstvo uctívané zdejšími lidmi. Dost dobře to mohli být i náhodní návštěvníci z kosmu."

"Tak to bych netvrdil." odporoval Dat. "Podle těch maleb to byli spíše démoni. Nicméně je to podezřelé, půjde spíše o metaforické vyjádření situace, kterou byla jakási válka."

"Nenašli jste na mrtvolách stopy po energetických zbraních?" zeptala se Sedmá, která stále přemítala o těch paprscích vycházejících z kopí na freskách.

"Ne, to ne." sdělil jí Lojal. "Měli jsme tu ale případ nalezených koster, které byly něčím ožehnuty. Mohlo jít o energetický výboj, ovšem nijak silný."

"I pokud by se tu ale používaly energetické zbraně, je možné, že byste zasažené kostry nenalezli." podotkl Tuvok. "Pokud vím, výzkum tu probíhá teprve od začátku měsíce."

"To ano," potvrdil Lojal. "Jsme tu ani ne měsíc. Řeknu ale svým lidem, aby ty kostry prozkoumali lépe, snad něco najdou."

"No, zatím nezbývá než čekat na návrat Enterprise." dodala Ripleyová. "Snad to tam vyřeší brzy."

Chulak, stejný den, po návratu Zipacna

Na Chulaku se konala porada goa'uldských vládců systému. Účastnili se jí Cheops, Thovt, Anubis, Ra II., Apophis, Sokar a Tutanchamon, jeden z nejmladších vládců, který už měl poměrně vysoké postavení a velkou armádu jaffů.

"Musíme udeřit." prohlásil Sokar. "Podle všeho mohou být tyto rasy silnými a skvělými hostiteli, jen se jich zmocnit."

"Problémem je velká vzdálenost." prohlásil Cheops.

"Jenže vy jste rozhádaní jako banda tupých Unasů!" prohlásil vyčítavě Ra. "Jsem z vás nejstarší a proto budu velet!"

"Tak to ne!" nesouhlasil Apophis. "Velet budu já!"

"Ty?" zasmál se pohrdavě Sokar. I když se Apophis za těch tři sta let pořádně vylízal z ran, které mu kdysi zasadil tým SG-1, přece jenom byl stále ještě méně vlivný než Sokar, a ten si toho byl dobře vědom.

"Tak dost!" vykřikl Cheops, který byl nyní Apophisovým spojencem. "Svolal jsem vás abych vám oznámil co se stalo a proč je nutné se spojit, a vy se tady hádáte a zabýváte malichernostmi!"

"No tak," uklidňoval ho Thovt. "Je fakt že se tady zabýváme i malichernostmi, ale snad se dohodneme, ne?"

"Nehádejte se!!" vykřikl Ra. "Já jsem tady pořád ještě jeden z nejsilnějších, a proto musíte naslouchat mně!"

"Jo?" zeptal se pohrdavě Anubis. "A proč tady teda nejsme všichni, no?"

"Heru'ur odmítl." vysvětlil Sokar. "Ostatní odmítli společně s ním."

"Já tady nebudu poslouchat nějaké prázdné plkání!" vykřikl Thovt a uraženě odešel. Následovali ho i Anubis a Tutanchamon.

"Okamžitě se vraťte!" zavolal za nimi Ra.

"Naše lodě vám ukážou!" pohrdavě odvětil Thovt. "Já, Anubis a Tutanchamon je najdeme první!"

"To se uvidí!" vykřikl Apophis.

 

Ra se odmlčel a přemýšlel. Goa'uldští vládci systému neustále bojovali nejen s jinými rasami, ale i mezi sebou, což byl také důvod, proč se dosud příliš nerozšířili. Za těch tři sta let a něco, kdy se naposledy snažili dobývat Tau'ri, tedy Zemi, se jejich území zmenšilo právě kvůli vnitřním rozbrojům. Spousta ras se stihla osamostatnit a vyvinout v silnější rasy, a Tok'rové zmizeli kdoví kam i s armádami osamostatněných Jaffů. Ra se v poslední době pokoušel o sjednocení, ale zatím se mu to podařilo jenom s Apophisem, Cheopsem a Sokarem. Heru'ur stále odmítal, ačkoliv stratég jako on by se jim teď hodil, a po Chulaku se šuškalo, že kuje svoje vlastní pikle s Pellopsem a Nirrti. "Jsem velmi nespokojen." sdělil Cheopsovi. "Ti tři jsou sice mladí, ale mají už velký vliv na ostatní vládce. Pokud oni nám zkříží plány, tak nevím co dál."

"Houby s octem!" vybuchl Sokar. "Já sám jsem dost silný na to, abych vás tři taky nepotřeboval, a jdu s vámi!"

"Za to může naše dlouhodobá řevnivost." prohlásil Apophis. "Kdybychom se pořád nehádali, tak už máme impérium po celé galaxii!"

"Po celé ne, ještě pořád jsou tu i jiné mocné rasy." sdělil mu Cheops. "A jak jste mnohokrát viděli, i naše armáda má často co dělat."

Porada vládců pokračovala dál, ale Goa'uldi se zatím shodli jen na tom, že je třeba naklonit si i některé další vládce systému.

 

Vzdálené místo v Beta kvadrantu, tentýž den

Nedaleko goa'uldského území se táhl pás opuštěných planet. Až skoro ke Klingonské imperiální říši a romulanskému Hvězdnému impériu se tu objevovaly civilizace jen sporadicky, civilizace, které kdysi žily v područí Goa'uldů a nyní se pokoušely osamostatnit, nebo civilizace vznikající. Okolo bylo pusto a prázdno, zamořené planety naznačovaly zmar a děs, který se tu kdysi objevoval s Goa'uldy. Tímto pustým prostorem jen občas prolétaly romulanské či klingonské výzkumné lodě a nyní se tu vznášelo i cosi podivného. Pokud by přilétla nějaká loď, tak by se její posádka divila. Objekt byl sice viditelný, ale přitom byl nezachytitelný senzory. Pro senzory neviditelná asgardská loď nedávno zachytila signály Goa'uldů a jejich lodě, které letěly neznámo kam a už se nevracely....

"Je to tu pěkně pustý." sdělil Balrog, důstojník ostrahy, kapitánu Thorovi.

"A ty se divíš?" zeptal se ho Thor. "Poté co tu řádili Goa'uldi by ses divit neměl."

"No to jo, ale já jsem mladý a na rozdíl od tebe jsem to nezažil." podotkl Balrog. "Zato ty jsi stále ten samý Thor, tedy technicky."

"To je pravda." odvětil Thor a trochu se pohroužil do vzpomínek. Populace Asgardů vzrůstala a klonování s použitím implantace otisku mozkových synapsí se používalo stále méně. Většinou jen u důležitých a zkušených Asgardů jako byl on.

"Po pravdě řečeno, ani jsem netušil že to bylo tak hrozné." vyrušil ho Balrog. "Je to ale spoušť, všechny ty zamořené nebo zničené planety."

"To ano." podotkl Thor. "Už víš kam letěly ty pyramidy?"

"Do sektoru Tau'ri." odpověděl Balrog. "Před třemi sty jejich lety tam byla brána, ne? Co se s nimi vůbec stalo?"

"Pokud vím, tak lid Tau'ri stále existuje." sdělil mu Thor. "Je ale pravděpodobné, že se za ty tři stovky let změnili. A brána? Vláda se domnívá že jí zničili.Na Tau'ri byla válka, a ve válce je vždy mnoho obětí. Pokud si dobře pamatuješ dějiny, tak víš, že jsme tam dlouho nemohli kvůli Veganské tyranii, a tak jsme postavili bránu, kterou by měli najít a aktivovat, pokud budou chtít."

"Jo a teď tam zase nemůžeme dokud se nám neozvou." dodal Balrog.

"Přesně tak, zákon o nevměšování se." odtušil Thor a podíval se na obrazovku. Před nimi byl rozlehlý vesmír s mnoha nebezpečími, která číhala na každém kroku. Nebylo to tak dlouho, co se Asgard jen taktak ubránil za pomoci Tollanů, Noxů a Tok'rů Borgům, hrozivé napůl kybernetické rase. Nyní tu bylo další nebezpečí, Goa'uldi se od porážky Aliancí čtyř, jak si tyto rasy teď říkaly, opět začali vzmáhat. Aliance čtyř se za těch tři sta let stala důležitým seskupením obchodujícím s mnoha dalšími rasami, ale nikdy nepřestali pátrat po tom, co se stalo s Antiky. Navíc se z nich stali průzkumníci zkoumající téměř celou galaxii a mohli velikostí své říše směle konkurovat i Romulanům i Klingonům, o kterých ale nic nevěděli.

"Měli bychom se admirála Odina zeptat, jestli nenastal v souvislosti s letem pyramid do té oblasti čas zjistit co je s Tau'ri." navrhl Balrog.

"Máš pravdu," zamyslel se Thor. "Zastavte a aktivujte bránu!" přikázal.

 

Hned poté, co prošel bránou, si Thor zažádal o setkání s admirálem Odinem, který ho pozorně vyslechl.

"Máte jistotu že letěli do sektoru Tau'ri?" zeptal se.

"Rozhodně letěli tím směrem." odpověděl Thor. "Myslím že je nutné zjistit situaci Tau'rianů, a to hlavně proto, že Goa'uldi dosud představují riziko. Jsou možná oslabeni, ale ne zničeni, a pokud jim dovolíme znovu se rozpínat, budou větším rizikem. Navíc jejich lodě se odtamtud nevrátily a to je podezřelé."

"Dobrá," rozhodl se Odin. "Máte povolení prozkoumat situaci a zjistit stav brány na PX48920. Hlavně zjistěte, jestli se poblíž nepohybují Tau'riané. Pokud našli bránu, zahájíte první kontakt."

"Dobrá, vracím se na loď a zahájím výzkum." odvětil Thor a odešel. Cestou zpět na loď se pohroužil do vzpomínek. Věděl, že život Tau'rianů je krátký a jeho tehdejší přátelé už pravděpodobně nežijí. To byl ale úděl klonu, který s vědomostmi a znalostmi přebíral zároveň i vzpomínky na dávno mrtvé přátele či příbuzné. Bylo to tvrdé, ale Thor se za ta léta naučil to částečně ignorovat. Vzpomínky na Tau'ri byly dost časté a byl rád, že má konečně příležitost se tam znovu podívat a trochu si připomenout známá místa, i když to někdy bude bolestné.

 

Zaron

Enterprise se vrátila i s celou flotilou k Zaronu a kapitán Dawson se rozhodl sejít s Rikerem a Selou, aby se poradili, co dál.

"Velení jsem už informoval." sdělil Dawson Rikerovi. "Moje loď tu zatím zůstane."

"Co že jste se tam objevili tak brzy?" zeptala se Sela.

"Vedl jsem poblíž nějaké cvičení." vysvětlil Dawson. "Bohužel vám nemohu sdělit podrobnosti. A co ten váš host, Selo?"

"Teď se probral." vysvětlovala Sela. "Spal tak tvrdě že zaspal celou bitvu. Vysvětloval mi, že larva navodila stav podobný bezvědomí, aby mohla lépe zregenerovat tělo."

"No tak to měl štěstí," poznamenal Riker. "Řeknu vám, že podobnou rasu jsem ještě neviděl. Tedy kromě Trillů."

"Jo, jenže trillský symbiont neovládá hostitele." poznamenala Sela. "Jen s ním žije v dokonalé symbióze ze které mají prospěch symbiont i hostitel. Tady bych řekla že jde spíše o parazitickou formu než symbiotickou."

"Něco podobného tu už bylo," vzpomněl si Dawson. "Tuším že to byli paraziti podobní štírům, taky ovládali hostitele, ale dalo se to poznat podle bodce, který vyčníval hostiteli z krku."

"Taky si vzpomínám," podotkl Riker. "Zmizeli docela náhle, tohle může být podobný druh."

"To ne," namítla Sela. "Tihle jsou úplně v hostitelovi. Sice jsem se o tom jen doslechla, ale domnívám se, že tohle budou jiní paraziti. Myslím že je čas abych se připojila k vašemu výsadku, tím, že tady budeme tlachat, toho moc nezjistíme."

"To je pravda." dodal Riker. "Doprovodím vás do transportní místnosti."

"Ještě dojdu pro V'kara, tak se jmenuje ten můj společník, a hned přijdu." řekla Sela a odešla k turbovýtahu.

"No, já se vrátím na svou loď." oznámil Dawson. "Potřebuji si něco zařídit."

 

Sotva Sela přišla k raketoplánu, V'kar poznamenal: "Jak vidím, už jste s poradou skončili. Mrzí mě že jsem zaspal tu bitku."

"To vás nemusí mrzet," usmála se Sela. "Jo mimochodem, to na čele je implantát?"

"Něco podobného." vysvětlil jí V'kar. "Je to znak, který udává, ke kterému z vládců systému patřím."

"Půjdem teď do transportní místnosti." vysvětlila mu Sela. "Mám dole spolupracovat s pár federálními důstojníky a myslím, že bude vhodné, když půjdete se mnou. Můžete jim objasnit o co jde."

"Dobrá." odvětil V'kar a odešli do transportní místnosti.

Ripleyová se zrovna opalovala, když se těsně vedle ní objevily dva transportní paprsky. V duchu poznamenala něco nehezkého na adresu vynálezců transportéru a začala se spěšně oblékat.

"Dnes máme opravdu hezky, že?" poznamenala Sela. "Já jsem generál Sela z Tal Shiaru a tohle je V'kar, jeden z té rasy, která napadla naší kolonii."

"Těší mě, nadporučík Sharon Ripleyová, hlavní archeoložka na Enterprise." představila se i Ripleyová a natáhla si uniformu. "Trochu jsem relaxovala."

"No, máte štěstí že jsem tu na mírové misi." odvětila Sela. "Jinak už byste byla mým zajatcem."

"Jo, to asi jo, jenže já na rozdíl od vás nejsem žádná vojanda," usmála se ironicky Ripleyová. "Kapitán už mě informoval, ale nečekala jsem vás tak brzy."

"Kde jsou ostatní?" zeptala se Sela.

"Nadporučík Dat šel do lesa nasbírat houby, o které ho požádali naši botanici, nadporučík Tuvok někde medituje a poručík Sedmá zkoumá okolí." vysvětlovala Ripleyová. "Já jsem se pustila do relaxace, už jsem nějakou chvíli neměla dovolenou, však to asi taky znáte."

"Jistě," pousmála se Sela. "My z Tal Shiaru si dovolenou moc často nebereme."

"Dobře, já svolám ostatní a pustíme se do toho." zakončila rozhovor Ripleyová. "Ripleyová výsadku, sejdeme se u kruhu!"

"Jsem tam hned." sdělil Tuvok a ostatní také oznámili že hned přijdou. Ripleyová se Selou a V'karem tedy vykročili ke kruhu. Sotva k němu došli, V'kar trochu znervózněl. Věděl až moc dobře, co to je.

 

Tuvok s Datem a Sedmou dorazili o něco později a Sela se ihned pustila do vysvětlování: "Rasa, která napadla naší kolonii, je vlastně rasa inteligentních parazitických tvorů, kteří využívají svého hostitele a zároveň ho ovládají. Tady V'kar má v sobě jenom larvu, která je spíše symbiotická – svého hostitele léčí a dodává mu větší sílu. Vlastně slouží jako chodící inkubátor."

"S takovouto rasou se Borgové ještě nesetkali," podotkla Sedmá. "Musím ale konstatovat, že se již setkali s podobnými druhy, druh 1157 – Trillové a druh 567 – Tok'rové."

"Tok'rové?" užasl V'kar.

"Vy je znáte?" zeptala se Ripleyová.

"Jistě, jsou podobní Goa'uldům, vlastně jsou to jedni a ti samí, ale Tok'rové jsou spíš symbiotičtí." vysvětloval V'kar. "A taky nesnášejí, když se jim připomíná jejich goa'uldský původ."

"A co nám můžete říct o tom kruhu?" otázala se Sela.

"Je to Hvězdná brána, zařízení schopné vytvořit umělou červí díru." sdělil jí V'kar. "Goa'uldi a jiné rasy jí putují z jedné planety na druhou, zejména pokud je cíl příliš daleko."

"Umělá červí díra?" vydechla Sela. "Tak to je něco!"

"Teoreticky to možné je," podotkl Dat. "Jenže je na to potřeba zvláštní hmoty s negativní hustotou energie. Navíc se domnívám že takto vytvořená červí díra by byla dost malá."

"Součástí brány je i zařízení provádějící dematerializaci a materializaci objektů," vysvětlil V'kar.

"Tak tím by se to vysvětlovalo," odvětil Dat. "Pokud tomu tak je, pak není problém dostat se skrz tu červí díru."

"Fascinující," podotkl Tuvok. "Ale předpokládám že na druhém konci musí také být brána."

"To ano," sdělil mu V'kar. "Brána musí být i na druhém konci."

"To ale znamená, že se sem Goa'uldi mohou kdykoliv dostat, ne?" zeptala se Sedmá.

"Ne nutně, museli by znát adresu této brány." uklidnil jí V'kar. "Pokud tuto adresu neznají, tak se sem nemohou dostat."

"Takže lze předpokládat, že ty symboly slouží k zadávání adresy, ne?" dovtípila se Sela.

"Ano, je to tak." odvětil V'kar. "K tomu slouží ten menší válcovitý objekt tamhle."

"A znáte nějaké adresy?" zeptala se Ripleyová.

V'kar se zamyslel a začal vysvětlovat: "Adresy sice znám, ale jen uvnitř goa'uldské oblasti. Brány, které byly na jiných planetách, byly většinou zničeny při vzpouře proti Goa'uldům."

"Tak to by byla příliš riskantní výprava." zamračila se Sela.

"Mohli bychom se podívat na to, co jsme objevili v katakombách." navrhla Ripleyová.

"Tak to by mě také zajímalo." sdělila Sela.

 

Všichni se tedy vydali do katakomb. Stěna se mezitím zcela zasunula a odkryla masivní bránu, která byla velká tak, že jí mohlo projet i menší vozidlo. V panelu u brány byl otvor, zřejmě pro vložení ID karty.

"To je asi skrytá podzemní základna, ne?" zeptala se Sela.

"Vypadá to tak." vysvětlovala Ripleyová. "Možná to vašemu příteli něco říká."

"To ano," přiznal V'kar. "Ty sochy znázorňují jaffské bojovníky ve speciálním brnění pro piloty a elitní stráže, ostatní jaffští vojáci nosí normální lehký pancíř."

"Mimochodem, v těch jejich tyčových zbraních jsme našli jeden zajímavý a poměrně vzácný prvek, trinitium." obrátila se Sela k Datovi. "Bylo v tekutém stavu – V'kar mi sdělil, že to trinitium používají prakticky na všechno."

"Ovšem mi mu říkáme naquadah." dodal V'kar.

"Ano, je to poměrně všestranný prvek," podotkl Dat. "Dá se použít i na pancéřování lodí, ale je dost vzácné."

"Aspoň tedy v této části vesmíru," odvětila Sela. "No, měli bychom zjistit, jak se dostaneme dovnitř."

"Ten počítačový panel je napojen na senzorický systém, který je nad bránou." sdělil jim Tuvok. "Je to dost propracovaný systém identifikace."

"Jestli to byla základna Goa'uldů, tak by mě to mohlo pustit." oznámil V'kar. "Mám dojem, že to tady opravdu používali oni, rádi si hrají na bohy."

"Zkusím ten panel aktivovat." řekl Tuvok a zmáčkl jedno z tlačítek na panelu. Panel se aktivoval a na displeji se objevil podivný znak.

"Prosím identifikujte se." ozvalo se z reproduktoru pod panelem.

"Tady V'kar z Apophisovy armády, jaffa." zkusil to V'kar.

Odněkud nad bránou se ozvalo zabzučení a po V'karově těle projel červený paprsek. Vzápětí se na displeji objevila anatomická struktura jeho těla i s larvou uvnitř a ozvalo se: "Dobrá, první stupeň identifikace hotov, zasuňte prosím ID kartu."

"Ztratil jsem jí." zalhal V'kar.

"Dobrá, můžete vstoupit a sdělte veliteli vaší sekce, ať vám dá jinou ID kartu." ozvalo se z reproduktoru a brána se začala otvírat.

"Tak to není zase tak dobře zajištěné, jak jste předvídal, Tuvoku." usmála se Ripleyová a v tom jí přerušilo zapípání komunikátoru: "Tady kapitán Riker, slyšíte mě dobře, Ripleyová?"

"Ano pane." odpověděla Ripleyová. "Co se děje?"

"Zaznamenali jsme poblíž vaší pozice nárůst energie." vysvětlil jí Riker.

"Zřejmě se aktivoval energetický zdroj té základny," vysvětlovala Ripleyová. "Teď jsme to otevřeli."

"Dobrá, Riker konec." rozloučil se Riker. Ripleyová se podívala za už napůl otevřenou bránu a uviděla dlouhou chodbu. Na stěnách byly umístěny malé slabé reflektory, které místo osvětlovaly akorát tak na to, aby člověk nezakopl. Na druhém konci se rýsoval obrys dalších vrat...

divider

Následuje:
Přílet Asgardů

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)