Návrat Stargate

Autor:
tuvok07
Archivováno dne:
14. 2. 2003
Délka:
42 714 slov (190 min.)
Stav povídky:
nedokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:

žádné

Seriál (svět):
nezařaditelné
Období:
asi rok po návratu Voyageru
Kategorie:
crossover, alternativní vesmír, napětí
Crossover seriál:
Stargate SG-1
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
Žádný
Stručný obsah:

Prolog: V době třetí světové války (2055 - 2060) byla při pádu bomby na Pentagon zničena veškerá data o projektu SG i obě hvězdné brány, které tam byly uschovány po dobu války. Lidstvo na SG zapomnělo, ale staří spojenci, kteří ztratili spojení s Tau'ri, se rozhodli umístit bránu někde, kde ji lidstvo snad jednou opět najde...

divider
Poznámka autora:

Přeji hodně zábavy

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Návrat Stargate (tuvok07)

Obsah

Diplomacie

Po Tuvokově návratu pokračovala Enterprise už rovnou k Zaronu, kde zakotvila na orbitě. Opodál se vznášela majestátní asgardská loď, tollanská korveta a dokonce jeden Negh’var, což svědčilo o tom, že i Klingoni si pospíšili na jednání. To se mělo konat na Enterprise a účastnil se Riker, Picard, federální velvyslanec Sturek, Worf, Sela, Arrakesh, Thor a tři další lidé, které Thor pohotově představil jako velvyslankyni Tok’rů Selmak, admirála Odina a velvyslance Legolase z Noxu.

"Admirál Odin si přeje, aby se naše celky spojily." oznámil Thor. "Nemíníme sice vstoupit do vaší Federace, ale spojenectví je v našem zájmu. Předpokládám, že i ve vašem."

"Musím upozornit, že budeme chtít vybudovat na Zaronu stálou základnu." dodal Arrakesh. "Díky svědectví pana Tuvoka máme sice jistotu, že Goa’uldi hned tak nezaútočí, ale pokud máme být plnohodnotnými spojenci, bude nutné, aby byly naše síly přítomny. Naše nejbližší základna je stovky světelných let daleko."

"Romulanskému Impériu to vadit nebude." oznámila Sela. "Vaše přítomnost může být přínosná pro všechny strany."

"Říše je v tom zajedno s Federací." zabručel Worf. "Nebudeme ale tolerovat případné nehlášené narušení hranic."

"Rozumím." přikývl Odin. "Mohu vás, pane Worfe, ujistit, že k nežádoucím narušením nedojde."

"To budeme jedině rádi." ujistil ho Worf.

"Budeme ještě muset sestavit smlouvu." podotkl Sturek. "Jak vidím, každá ze zúčastněných stran souhlasí se spojenectvím s Aliancí a její přítomností zde. Pakt to jen stvrdí."

"Nic víc ani nebude potřeba." prohlásila Sela. "Vím, že nejsem diplomatka, ale mám pověření jednat v této situaci za vládu, protože naši diplomaté jsou zaneprázdněni jednáním na Narendra III. Je symbolické, že se vyjednávání odehrává právě tam."

"Kapitáne Rikere." ozvala se Selmak. "Ráda bych si promluvila s Artusem, pokud dovolíte."

"Jistě, můžete, hned ho zavolám." odvětil Riker. "Pane Tuvoku, můžete přijít do konferenční místnosti?" zeptal se přes komunikátor.

"Hned tam budu, pane." ohlásil se Tuvok.

"Ráda bych si s vámi promluvila o samotě." sdělila Selmak Tuvokovi, jakmile dorazil.

"Můžeme použít moji kajutu." odtušil Tuvok a oba odešli.

"Myslím, že zde již není mnoho věcí k projednávání." pousmál se Legolas.

"To máte pravdu." přikývl Picard. "Smlouva může být připravena na Zaronu, který se tímto stane součástí vaší Aliance. Dá si někdo čaj?" zeptal se ještě.

"Rád." odpověděl Arrakesh. "Ještě něco, každá z našich ras by si přála umístit na Enterprise styčného důstojníka."

"Styčného důstojníka?" udivil se Riker.

"Lépe řečeno, někoho, kdo by poznával vaši kulturu." začal vysvětlovat Odin. "Zároveň byste se vy něco dozvěděli od něj. Děláme to takhle už dlouho a slouží nám to k lepšímu poznání nových spojenců. Za naší rasu by to byl kapitán Thor, sám mě o to požádal. Vzdal se kvůli tomu dokonce své hodnosti."

"Vy jste se vzdal své hodnosti?" obrátil se Riker ke Thorovi. "To vám na tom zřejmě dost záleží..." podotkl.

"Lidé z Tau’ri byli mí přátelé." vysvětlil Thor. "Teď už jsou sice všichni z SGC mrtví, ale já mám na ně stále vzpomínky. Vzpomínky, které nevyblednou. Proto chci jít na vaší loď, chtěl bych se dozvědět, co se s nimi stalo, jak se Tau’ri vyvíjela po válce a jestli mí přátelé nezanechali potomky. Je to pro mě důležité, kapitáne Rikere."

"Chápu vás." odvětil Riker. "Myslím, že na téhle lodi je dost těch, kdo chápou, jak je těžké přežít všechny lidi, na kterých vám záleželo."

"Pochopil jste to správně." přikývl Thor.

 

Mezitím se Tuvok posadil ve své kajutě a vybídl Selmak: "Sedněte si a udělejte si pohodlí, velvyslankyně."

Selmak se posadila a předala vládu svému hostiteli, kterého si jako jedna z mála Tok’rů držela už něco přes tři stovky let. "Zdravím vás, nadporučíku." usmál se Jacob Carter a představil se. "Chci se vás zeptat, jak se cítíte."

"Díky za optání, cítím se dobře." prohlásil Tuvok. "A Artus také, pokud vám jde o tohle."

"Někteří hostitelé jsou z toho občas trochu nervózní." vysvětlil mu Carter. "Já sám jsem hostitel Selmak už přes tři stovky let."

"Tak to si musíte pamatovat na projekt Hvězdné brány." konstatoval Tuvok.

"Ano, pamatuji si na to." přikývl Carter a předal opět kontrolu Selmak. Ta se dotkla Tuvokova krku a začala se soustředit. Tuvok okamžitě zareagoval společně s Artusem.

"Silná odezva." podotkla Selmak. "Vaše rasa je částečně telepatická jako my, že?"

"Ano." přikývl Tuvok.

"Jistě." ozval se i Artus. "Vítám vás tu, vznešená Selmak."

"Chceš tu zůstat?" zeptala se Selmak.

"Chci." odpověděl Artus. "Sama dobře víš, jak je těžké zvykat si na nového hostitele."

"A vy s tím souhlasíte, Tuvoku?" otázala se ještě.

"Pomohl jsem mu a je jen logické, že pokud mi neubližuje, tak může zůstat." odtušil Tuvok. "Je sice pravda, že jsem ho nepřijal plně dobrovolně, ale potřeboval pomoc a já mu jí poskytl. Bylo by nelogické ho teď odmítnout, zejména když jsme se už určitým způsobem... sblížili."

"Dobrá." vstala Selmak. "Tímto vás prohlašuji čestným občanem Aliance čtyř se všemi právy a výsadami, které k tomu patří, a současně vás jmenuji styčným důstojníkem na této lodi. Máme pro takovéto příležitosti směrnici, takže si můžete prostudovat její obsah a také vaše práva." dodala a podala Tuvokovi datadisk. "Je sice Tollanský, ale styční důstojníci z ostatních ras Aliance vám s ním jistě pomohou."

"Vidím, že vaše rasa počítá se vším." podotkl Tuvok.

"Musí." odtušila Selmak. "Já nyní musím zpět na jednání, zatím nashledanou." dodala a odešla. Do konferenční místnosti přišla právě ve chvíli, kdy Thor sděloval důvody, kvůli kterým chtěl zůstat na Enterprise. Posadila se a něco pošeptala Odinovi.

"Selmak mi právě sdělila, že už také vybrala styčného důstojníka." řekl Odin, když Thor domluvil. "Je to Tok’ra Artus, symbiont vašeho velitele ostrahy."

"U nás je to poručík Falagar." ozval se i Legolas.

"My jsme ještě nikoho nejmenovali." sdělil Arrakesh. "Uděláme to ale co nejdříve."

"Pokud se nemýlím, tak nám tu vzniká velmi zajímavý precedent." podotkl Sturek. "Nestává se příliš často, aby byl důstojník Hvězdné flotily zároveň i styčným důstojníkem jiné rasy."

"Myslím, že to nebude tak těžké pochopit." podotkla Selmak a klepla na svůj komunikátor. "Jaffa, kree!" zavolala. "Připravte ten náš dar pro Federaci a přeneste mi sem mé osobní věci!"

"Ano, pane." odvětil jaffa. "Hned to bude."

"Vaše osobní věci?" udivil se Riker.

"Poletím s vámi na Tau’ri." vysvětlila Selmak. "Ctíme osobní potřeby našich hostitelů. Můj hostitel je Jacob Carter, otec jedné ze členek SGC, Samanthy Carterové."

"To musí být těžké." prohlásil chápavě Riker.

"Ani ne." sdělil mu Carter, kterému Selmak předala kontrolu. "Už jsem se s tím smířil, kapitáne. Bylo to těžké, ale já se rozhodl žít dál."

"Tohle jednání je překvapení za překvapením." konstatoval Picard. "Mimochodem, vy ještě používáte jaffy jako inkubátor nebo už to řešíte jinak?"

"Bohužel stále ano." odtušila Selmak. "Víte, máme sice umělé inkubátory, ale larva si musí trénovat své léčící schopnosti, jinak o ně přijde. Navíc udržovat přístroje v chodu sedm let je příliš nákladné. Lidé z planet, nad kterými máme patronát, se ale jaffy stávají dobrovolně. Jsou sice vybíráni, ale pokud nechtějí, Printah u nich neprovedeme. Navíc, jestliže si to přejí, si mohou Tok’ru u sebe nechat i po přerodu na dospělce."

"Dříve se tok’ří královny obávaly, že porodí Goa’ulda, ale asi před dvěmi sty lety jsme zjistili, že se jedná o geneticky odlišené poddruhy." dodal Thor. "Tudíž se nyní Tok’rové normálně množí. Neovládají hostitele a dobrovolník se navíc ani nesnaží slabé larvě bránit, takže je jich nyní mnohem víc než kdysi. Řádově tisíce místo původních několika desítek."

"A co Goa’uldi?" zeptal se Picard. "Máte zprávy o jejich stavech?"

"Ne." zavrtěl Thor hlavou. "V podstatě se poté, co je naše Aliance ve válce zatlačila hluboko do jejich území, nijak neprojevovali. Až teď."

"Myslíme si, že příčinou jejich současných výbojů je vzrůst jejich počtu." dodal Odin. "Nejsme si ale jistí, je to jen teorie."

"Takže můžeme očekávat i výpady dalších vládců systému, nejen Heru’ura, pokud se nemýlím." zachmuřil se Picard. "Mimochodem, pokud oni a Tok’rové používají jména z egyptské mytologie, tak co Artus? Není to egyptské jméno."

"Chtěli jsme se distancovat od Goa’uldů, takže teď používáme i jiná jména." vysvětlila Selmak. "Vybíráme z různých mytologií, nejen egyptské."

"Myslím, že jednání nám již přerostlo spíše v přátelský rozhovor." konstatoval Sturek. "Můžeme ho tedy ukončit s tím, že další případná jednání budou probíhat na Zaronu."

"Souhlasím." přikývl Worf. "Teď mě omluvte, musím se vrátit na svoji loď a informovat kancléře Martoka." dodal a odešel.

"Já také půjdu." omluvila se i Sela. "Musím připravit pár věcí."

Arrakesh se už i s Odinem také zvedl a řekl: "Budu rád, kapitáne Rikere, když vyberu styčného důstojníka do zítřka. Mám až moc adeptů."

"Hodně štěstí." popřál mu Riker. "Budeme ho čekat."

Po odchodu ostatních se Selmak s Thorem poněkud uvolnili a Riker zavolal jednoho z praporčíků, aby je odvedl do kajut pro hosty. Potom se obrátil k Picardovi a usmál se: "Konečně trochu času pro přátelský rozhovor, nemyslíš, Jean-Lucu?"

"To ano, Wille." přikývl Picard. "Od mého povýšení jsme na sebe ani neměli čas. Ta nabídka na velení vědeckému oboru velení přišla dost náhle..."

"Myslel jsem si, že jí nepřijmeš." dodal Riker. "Trochu už tě ty toulky kosmem unavili, že?"

"Stáří se často ohlásí dost rychle." přikývl Picard. "Musím teď probrat pár věcí s Beverly. Je docela dobře možné, že oba budeme mít svatbu zároveň."

 

Zatím na lodi Tok’rů dokončoval lékařský tým operaci komandéra Blacka. "Tak to by bylo." zabručel si pro sebe hlavní lékař a podíval se na symbionta, který byl uzavřený v inkubátoru. "Zachtělo se ti špionáže, co, ty parchante?"

"Áááá." ozvalo se z lůžka a lékař se tím směrem hned podíval. Komandér Black se právě probíral. "Co se stalo?" zamumlal nezřetelně.

"Byl jste napaden Goa’uldem, ale nyní už jsme vám ho vyjmuli." vysvětlil mu lékař. "Jste na vlajkové lodi Tok’rů s názvem Cleopatra. Já se jmenuji Charón."

"Těší mě." usmál se Black, ale potom zpozorněl. "Musíte varovat Federaci!" vykřikl. "Heru’ur se opevňuje a staví flotilu lodí nové třídy Amon-Ra!"

"Rozumím." odvětil Charón a pozorně si prohlédl člověka před sebou. "Ještě ale mohou nastat komplikace, byl bych raději, kdyby kapitán Riker přišel sem."

"Rozumím." uklidnil se Black. "Mimochodem, nějak mě bolí záda." dodal.

"To je zřejmě tím, že symbiont byl obtočený kolem páteře." objasnil mu Charón. "Nelekejte se, pokud nebudete chvíli moct hýbat nohama, byla dočasně narušena mícha, ale do týdne se zregeneruje."

"Kde je ten symbiont?" zeptal se Black a podíval se na nádobu, kterou mu lékař ukázal. "Co s ním provedete?" otázal se ještě.

"Asi nic." odpověděl Charón. "Zabíjet ho nesmíme, takže jednoduše poputuje tam, odkud přišel – tedy ke svému vládci Heru’urovi."

"Chápu." pousmál se Black. "Předpokládám, že za neúspěch bude degradován, co?"

"Ano," přikývl Charón a zavolal: "Jaffa, kree!"

"Ano, pane?" ohlásil se jaffa, který vběhl dovnitř.

"Sdělte kapitánu Rikerovi, že jeho přítel je již vzhůru a chce s ním mluvit." přikázal mu Charón. Jaffa přikývl a odešel. "Za neúspěch bude možná i popraven." dodal ještě směrem k Blackovi.

"No, že by mi to bylo líto..." zachmuřil se Black. "Mimochodem, jak to, že používáte stejnou řeč jako oni?"

"Jsme s nimi v podstatě příbuzní." odvětil Charón. "Na rozdíl od nich ale neovládáme svého hostitele úplně, náš druh je totiž poněkud slabší. Nedokážeme plně potlačit hostitelovu vůli."

"Takže jste taky Goa’uldi, co?" zeptal se Black.

Charón přikývl a dodal: "V podstatě jsme dřív byli jen odboj, ale teď jsme se osamostatnili a máme v Alianci své právoplatné místo."

"Cítím se nějak divně." oznámil mu Black. Charón zpozorněl a vytáhl z kapsy své bílé tuniky analyzátor, kterým začal Blacka skenovat. "Myslím, že byste měl léčbu dokončit na federální lodi, ale zatím nejste schopný převozu." oznámil a podíval se ke dveřím, kterými právě vstoupil kapitán Riker. "No, nechám vás chvíli o samotě." řekl a obrátil se k Rikerovi: "Nebuďte tu moc dlouho, kapitáne, je ještě slabý."

"Jistě, moc dlouho ho nezdržím." poslechl Riker a sedl si na lůžko. "Jak se cítíte?" zeptal se Blacka.

"Jako někdo, komu v těle lezl obří červ."odtušil s úsměvem Black. "Myslím, že bych to už nechtěl zažít podruhé."

"To věřím." zamračil se Riker. "Tak co víte?"

"Bylo to příšerné." začal vyprávět Black. "Normálně jsme letěli s nákladem na Romulus, a najednou naše senzory zachytily neznámé lodě. Byly všude okolo nás a zaútočily najednou, ani jsme je nestihli vyzvat k identifikaci. Vypadaly jako pyramidy a byla na nich spousta vojáků."

"Bránili jste se?" dotázal se Riker.

Black zavrtěl hlavou: "Bránit se, Wille? Zkoušeli jsme to, ale ti bastardi měli nějaká osobní silová pole! Bylo to skoro jako útok Borgů, i když těchhle útočníků jsme alespoň pár zabili! Kapitána a vyšší důstojníky, tedy i mě, potom dopravili na loď a dovezli nás do nějakého bílého sálu, kde byly čtyři stoly a nějaké přístroje. No a pak si pamatuju jen to, jak ke mně míří ruka držící támhletu potvoru!" ukázal na nádobu a pokračoval: "Pak mě poslali sem, ale všechno co vím je, že jejich vládce chystá novou třídu lodí, kterou nazýval Amon-Ra! Měl jsem zjistit případné slabiny lodí Flotily."

"Pane, Asgardi zachytili nějaké prostorové fluktuace!" ohlásil se Rikerovi Dat.

"Jaké?" zajímal se Riker.

"Vypadá to na maskovanou loď!" vysvětlil Dat.

"Hned přijdu!" oznámil Riker a podíval se na Blacka. "Takže zatím."

"Jistě, uvidíme se brzo." usmál se Black a otočil se, aby se trochu prospal.

Riker se nechal transportovat přímo na můstek své lodi a zeptal se: "Tak co zjistili Asgardi?"

"Zatím toho moc nezjistili, pane." odtušil Dat. "Ta loď je tady těsně vedle našich lodí, ale používá typ maskování, který naše senzory nezachytí!"

"Není to XB-1?" napadlo Rikera.

"Ne, je to moc malé." zavrtěl Dat hlavou a náhle se na obrazovce objevil záblesk.

"Co to bylo?" udivil se Riker.

"Nějaká loď přešla na transwarp!" vydechl Dat ohromeně. "Borgové to ale určitě nebyli!"

"Volají nás admirálové Odin a Picard." ozval se Dar. "Vzhledem k vývoji situace už není nutné, abychom tu nadále setrvávali. Jednání na Zaronu se obejdou bez nás, na naši loď se teď přenesou styční důstojníci – za Tollany je to poručík Garon."

"Rozumím." odvětil Riker a odešel přivítat nové hosty.

Po přenosu styčných důstojníků se Enterprise vydala směrem k Zemi, aby měli Jacob Carter s Thorem příležitost dozvědět se něco o starých přátelích. Cestou je ještě dohonil runabout Eagle agenta Sekce 31 Tima Magnussona, který se měl stát novým členem posádky a pomoci při případných akcích proti Goa’uldům.

 

Orbitální dok, Země

Enterprise kotvila v doku už dva dny a Thor se Selmak se dozvídali, co se před třemi sty lety dělo s jejich přáteli. Generál Hammond zemřel ještě před válkou, a jak bylo napsáno v jeho záznamech, bylo to na infarkt. Plukovník Jack O’Neill a Samantha Carterová padli ve třetí světové válce. Jedině Daniel Jackson a Teal'c se z celého týmu dožili Prvního kontaktu s Vulkanci. Teal'c podle záznamů tvrdil, že na Zemi ztroskotal s nějakou menší lodí, a při kontaktu hrál poměrně významnou roli, stejně jako za války, kdy byl povýšen na plukovníka. Celé osazenstvo SGC bylo totiž pochopitelně zmobilizováno, jakmile propukly první boje. Zemřel před sto lety na lodi USS Bounty při boji s Klingony.

"To je zvláštní, vždyť mu musela dospět larva..." udivil se Thor.

"Ehm..." nevycházela z údivu ani Selmak. "Třeba byla ta poslední náhodou Tok’ra."

"Je to možné." přikývl Thor. "Co se týče jeho tvrzení, že je trosečník, příliš bych se nedivil, kdyby mu tohle krytí poskytl nějaký vládní činitel zasvěcený do projektu SGC... Možná dokonce sám ředitel CIA."

"Moment." přerušil je Dat, který jim pomáhal s tříděním a případně obnovováním údajů. "Po válce mohl tvrdit téměř cokoliv, prakticky všechno bylo v troskách, vždyť Země se z toho vzpamatovávala další desetiletí až do kontaktu. Myslím si, že bych mohl natáhnout jeho data z doby služby na lodi Bounty. Třeba si vedl deník, spousta lidí to dělá."

"Nebyl ale deník zničen spolu s lodí?" zeptal se Thor.

"Loď Bounty nebyla zničena." vysvětlil Dat. "Jen poškozena, to je rozdíl."

"Tak to udělejte." přikývl Thor.

Dat poslechl a vyťukal na konzoli několik příkazů. Na displeji se objevily údaje.

Teal'c

2000-2268

Zařazení – první důstojník na USS NCC 1452 – Bounty, třída Constitution.

Rasa: trosečník, rasa neznámá.

Domovská planeta: Země.

Status: údaje chybí.

 

Thor nevěřícně zíral na první řádek. "V údajích musí být chyba!" vyhrkl, ale vzápětí se ovládl. "Narodil se dlouho před rokem dva tisíce, už devatenáct set sedmdesát, v té době byl už třicetiletým jaffou! A navíc, i tak by se dožil alespoň dvě stě šedesáti let! To je moc i na Tok’ru!"

"Ne se sarkofágem." připomněla mu Selmak.

"Ano, ale kde by ho vzal?" namítl Thor.

Dat rychle proběhl záznamy a oznámil jim: "Právě jsem zjistil, že to první datum není datum narození, ale údajného ztroskotání na Zemi."

"No, v tom případě by zemřel v požehnaném věku tří set let." ušklíbla se Selmak. "A už v době kontaktu s Vulkanci by to byl téměř stoletý úctyhodný kmet."

"Je to divné." zavrtěl Dat nechápavě hlavou. "Údaje jsou v pořádku, podle fotografie jste ho poznali..." podíval se nevěřícně na fotografii z lodi Bounty a ukázal jim jí. "Tady máte další důkaz, že někde musel získat Tok’ru. Moc toho o Goa’uldech nevím, ale jestli takhle vypadá tři sta let starý člověk, tak já jsem Vulkanec." Na fotografii byl opravdu Teal'c, ale vypadal, jako by se za těch dvě stě let vůbec nezměnil...

"Je to Teal'c." zamračil se Thor. "Takže to zřejmě bude pravda. Co zdravotní záznamy?"

"Chybí." všiml si okamžitě Dat.

"Podívejte se na poslední záznam v jeho deníku..." ozvala se Selmak a začala číst: "Kapitánův osobní deník, hvězdné datum 4592.52. Nyní se musím rozhodnout. Bude těžké přijmout tu nabídku a odejít od svých přátel, které jsem si tu získal, ale už jsem jedny přátele ztratil. Přežil jsem je jen díky šťastné náhodě. Jsem Tok’ra, už ne jaffa, a podle plánů, které jsem našel, bylo snadné postavit menší sarkofág. Čím dál víc si uvědomuji nebezpečí, před kterým jsem Federaci varoval. Jsou to Goa’uldi a je jen s podivem, že na ně dosud nikdo nenarazil. Velení si myslí, že vyhynuli, ale já jsem opačného názoru, a proto odcházím od Flotily k Sekci 31, kde probíhá výzkum i této možnosti. Snad je jen zatlačili Asgardi nebo Tollani, či opravdu vyhynuli... Konec záznamu."

"Takže je dost dobře možné, že Teal'c žije, pokud je Tok’ra." zamyslel se Thor a náhle ho něco napadlo. "Selmak, nedali jste mu poslední larvu náhodou vy?" zeptal se.

Selmak sáhla hluboko do své paměti a udiveně řekla: "Je to tak, vůbec jsem si to neuvědomila..."

"Možná že tušil, že novou larvu už asi nezíská." přemýšlel Thor. "Bylo snadné nechat jí dospět a stát se Tok’rou."

"Přesně tak." ozvalo se náhle za nimi. Všichni se ohlédli a uviděli agenta Tima Magnussona ze Sekce 31. Na hlavě měl čelenku a jeho uniforma připomínala federální jen střihem, základní barva uniforem Sekce 31 byla totiž černá a u federálních uniforem obvyklou barevnou, černou či šedou část okolo ramen lemoval švestkově modrý pruh.

"Dobrý den." pozdravil ho Thor. "Vy jste snad Teal'ca znal?" otázal se ještě.

"Ne, já jsem Teal'c." odvětil klidně agent. "Podívejte se lépe, příteli Thore..."

Thor si začal agenta zevrubně prohlížet. Jistě, nos byl poněkud jiný a tvář také, ale neviděl žádný rozdíl, který by nemohla způsobit plastika. Vytáhl svůj analyzátor a prohlédl údaje na něm. "Jste Tok’ra, ale to nic nedokazuje." řekl skepticky.

"A co tohle?" zeptal se agent a strhnul si čelenku. Všichni spatřili na jeho čele znamení Apophisových jaffů, které bylo stále stejně viditelné. "Samozřejmě jsme mohli ten znak napodobit, ale schválně zkuste provést test DNA." dodal.

"To snad není možné..." vydechl Thor užasle, když ho opět přejel svým analyzátorem. "Takže v tom případě jste další kdo přežil až dosud..."

"Ano." přikývl Teal'c. "Teď ale pojďme, musíme se vrátit na Enterprise."

divider

Následuje:
Furlingové

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)