Návrat Stargate

Autor:
tuvok07
Archivováno dne:
14. 2. 2003
Délka:
42 714 slov (190 min.)
Stav povídky:
nedokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:

žádné

Seriál (svět):
nezařaditelné
Období:
asi rok po návratu Voyageru
Kategorie:
crossover, alternativní vesmír, napětí
Crossover seriál:
Stargate SG-1
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
Žádný
Stručný obsah:

Prolog: V době třetí světové války (2055 - 2060) byla při pádu bomby na Pentagon zničena veškerá data o projektu SG i obě hvězdné brány, které tam byly uschovány po dobu války. Lidstvo na SG zapomnělo, ale staří spojenci, kteří ztratili spojení s Tau'ri, se rozhodli umístit bránu někde, kde ji lidstvo snad jednou opět najde...

divider
Poznámka autora:

Přeji hodně zábavy

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Návrat Stargate (tuvok07)

Obsah

Iconie

Po prohlédnutí map se kapitán Riker vrátil na můstek a zadal pokyny k návratu na Zaron. Velení Hvězdné flotily mu sdělilo, že Enterprise má prozkoumat území Iconie a zároveň zjistit co nejvíce o Goa'uldech a jejich aktivitách, ať už nynějších či starších.

"Jak dlouho nám bude trvat cesta zpět k Zaronu, Date?" zeptal se.

"Dva dny, pane." odvětil Dat. "Naší nejvyšší rychlostí bychom tam sice byli dřív, ale musíme se řídit podle nejvyšší bezpečné rychlosti Excaliburu."

"Rozumím." odpověděl Riker. "Komandére Lewisi, máte můstek, jdu si trochu odpočinout." dodal a odešel do své kajuty. Lewis usedl na jeho křeslo a podíval se na obrazovku. Pohled z ní ho vždy fascinoval a divil se, proč nepožádal o přestup z ústředí Hvězdné flotily na Zemi už dřív. Zároveň se ale v jeho očích zračil smutek, neboť se právě dozvěděl, že loď Galileo, na které sloužil jeho bratr, byla napadena Borgy.

"Nechcete si promluvit?" zeptala se Troi se zjevnou účastí.

"Díky, ale teď ne." odpověděl Lewis a sevřel pěst. Byl rozčilený, ale nedával to na sobě příliš znát.

 

Sela s Tuvokem se zatím vraceli do tělocvičny. Už z dálky slyšeli divoký křik klingonského válečníka, který se mísil s nelidskými skřeky, zřejmě pocházejícími od simulované postavy Unase.

"Válečník zůstane válečníkem i na federální lodi." komentovala to s úsměvem Sela. "Asi s ním bojuje celou dobu, co tu nejsme."

"Zřejmě ano." odvětil chladně Tuvok a téměř neznatelně pohnul pravým obočím. U Vulkanců to byl výraz překvapení či nepatrného úsměvu. Sela si toho všimla a usmála se také. Sotva vešli dovnitř, naskytl se jim poněkud krvavý pohled. Po zemi byly kapky krve a Dar vypadal, že už toho má téměř dost. Unas, který byl zle potlučený, posekaný a sotva se hýbal, na tom ale byl podstatně hůř.

"Tak to se vám povedlo." obrátila se Sela k Darovi, který naposled máchl Bat'lethem a čistým sekem oddělil řvoucímu Unasovi hlavu.

"To ano." pokývl Dar vítězně hlavou. Pod levým okem měl monokl a byl také dost potlučený, měl i naštípnutá dvě žebra, ale to mu nebránilo v tom, aby nevydal klingonský vítězný řev.

"Jak ho tedy oceňujete jako bojovníka?" zeptal se ho Tuvok a znechuceně překročil hlavu. "Počítači, vymaž postavu!" přikázal a hlava i tělo zmizely i s některými kapkami krve.

"Neměl žádnou čest." sdělil mu Dar. "Dokonce to zkoušel i zezadu, parchant!"

"Nechejte Klingona chvíli s nějakým nepřítelem a udělá vám z něj sekanou." poznamenala Sela.

"Stavte se na ošetřovnu, pane Dare." přikázal Tuvok. Dar se otočil a odešel směrem k turbovýtahu. Cestou neustále zpíval nějakou klingonskou vítěznou odrhovačku o Kahlessovi a jeho skutcích.

 

"Tak tady to máme." řekla Sela, která se dívala na počítačový záznam bitky. "Jejich síla, výkonnost a odolnost jsou srovnatelné s Klingony nebo s vulkanoidními rasami, jako jsme mi."

"Fascinující." podotkl Tuvok, který se jí díval přes rameno. "Vypadá to, že bojují poměrně dobře. Rád bych věděl, co je to vůbec za rasu."

"Možná je poznáme co nevidět." zachmuřila se Sela. "Po pravdě řečeno o to ani moc nestojím."

"Já také ne." odvětil Tuvok. "Nicméně se zřejmě přímému střetu s Goa'uldy a jejich spojenci nevyhneme."

"No, já půjdu do své kajuty a promluvím si se svými lidmi, budou mi posílat hlášení." oznámila Sela a odešla. Tuvok také vyšel z tělocvičny a zamířil na můstek.

"Tak jak to dopadlo?" zeptal se ho Lewis. "Zjistili jste něco?"

"Jen to, že Unasové jsou srovnatelní s Klingony." odpověděl Tuvok.

"Aha." řekl Lewis a podíval se opět na obrazovku. Náhle dovnitř vstoupila Sedmá. "Kde je kapitán?" zeptala se.

 

"Ve své kajutě." oznámil jí Lewis. "Nemůžete to probrat se mnou? Je unavený."

"Jistě, mohu to probrat s vámi, komandére." sdělila mu Sedmá. "Pokud se na to cítíte. Slyšela jsem o vašem bratrovi, je mi to líto."

"Cítím se dobře!" odsekl Lewis. "Promiňte." omluvil se vzápětí. "Nechtěl jsem na vás být hrubý."

"Vaše chování je pochopitelné, komandére." Sedmá přistoupila k jeho křeslu a nasadila soucitný výraz. "Chápu vás víc než si myslíte. Koneckonců mí rodiče jsou také stále ještě tam někde mezi Borgy."

"Tak k věci." ovládl se opět Lewis. "Co mi tedy chcete sdělit?"

"V postavení hvězdných bran je určitý systém." oznámila mu Sedmá. "Pokud se zaměřím na ty nejstarší, mohu určit přibližnou polohu a rozlohu území Antiků."

"Hmm...." zamyslel se Lewis. "Tak to by mohlo vyjít. Ale nemyslíte si, že by na to Asgardi už dávno nepřišli? Znali Antiky mnohem déle než naši lidé v době projektu Hvězdné brány."

"To máte pravdu, komandére." odvětila Sedmá. "Avšak já si myslím, že Antikové měli ještě svůj systém bran, nepropojený s ostatními branami. Museli tušit, že jejich brány může někdo zneužít. Navíc Thor říkal že nevědí co se s nimi stalo a nikoliv to, že by nevěděli o poloze jejich rodné planety. Krom toho jsem si promluvila s Guinan, o hvězdné bráně nic nevěděla, ale říkala, že jakési zmínky byly v dávných legendách jejího rodu."

"Kterého se na to zeptat nemůžeme." doplnil Lewis. "Borgové rozehnali El-Aureliány do všech koutů Galaxie."

"Bohužel je to tak." komentovala to Sedmá. "Myslím si, že se dostaneme do slepé uličky a to dost brzy. Snad nám průzkum Iconianských systémů něco odhalí."

"Myslím že ano." odvětil Lewis.

"Půjdu se na to podívat." řekla mu Sedmá a odešla. Deanna Troi se znepokojeně podívala na komandéra Lewise a zeptala se: "Mýlím se nebo vám dělalo potíže ovládat se v její přítomnosti?"

"Nemýlíte." přiznal se Lewis. "Raději si promluvíme. Máte velení, pane Date."

 

"Ano, pane." odvětil Dat a po odchodu komandéra Lewise s poradkyní si sedl do kapitánského křesla. Stále nechápal, čím se tak liší od ostatních křesel na můstku, že si do něj okamžitě přesedne každý důstojník přebírající velení. I s emocionálním čipem mu stále dělalo mírné potíže pochopit některé aspekty lidského chování. Zároveň přemýšlel o komandéru Lewisovi a jeho nynějším chování vůči Sedmé. To už chápal víc, žal a jiné související pocity pochopil už po smrti Tashy Yarové a dokonce je tehdy i potom několikrát prožil. Naposledy po smrti své kočky, místo které měl nyní psa.

Ve vědecké laboratoři se zatím Ripleyová dívala na záznamy o poloze bran a porovnávala všechno s údaji o archeologických nálezech. Pomáhal jí přitom i V'kar, který sledoval zejména zmínky o branách. Bylo vidět, že archeologické týmy Hvězdné flotily ani náhodou nenapadlo, že by tyto brány byly něčím jiným než architektonickými monumenty a obyčejnými vraty. Okolo mnohých bran byly dokonce vystavěny chrámy a obětiště, zejména na planetách s vyhynulou civilizací na úrovni středověku či starověku. Jestli ale tyto rasy opravdu vyhynuly, to byla ve světle nových poznatků opravdu zajímavá otázka.

"Není pochyb o tom, že některé nám velmi podobné rasy mohou být potomky jaffů." poznamenal hlavní etnolog Jones. "Myslím že se dá veliká fyziologická podobnost některých ras lidem vysvětlit i takto."

"Naši lidé brány stále ignorovali." podotkla Ripleyová. "Nevím proč ještě nikoho nenapadlo, čím mohou být."

"Tak to se nedivím." ušklíbl se V'kar. "Funkci bran je dost těžké odhalit."

"Ne tak, aby na to někdo nepřišel." zamračila se Ripleyová. "Tady mám záznamy z doby před třetí světovou válkou. Nějaký archeolog Daniel Jackson je v nich zmiňován v souvislosti se zkoumáním nějakého artefaktu z Egypta a poté je uváděn jako speciální armádní pracovník přiřazený k týmu pro výzkum cizí technologie."

"Je těžké uvěřit, že by jeden archeolog přišel na něco, na co nepřišly celé týmy vědců." pochyboval Jones.

"Nicméně tomu Jacksonovi se to zřejmě podařilo." poznamenala Ripleyová. "Musíme o tom zjistit víc, záznamy jsou ale bohužel neúplné."

"I fragmenty mohou prozradit dost, když je správně sestavíme dohromady." řekl Jones s úsměvem. "Myslím že na něco přijdeme."

 

Průzkum a testy probíhaly i na ošetřovně, kde doktorka Crusherová studovala vše, co zjistila při studiu V'karova organismu a larvy. Provedla ještě pár testů a začala zaznamenávat: "Deník hlavního lékaře – prostudovala jsem organismus jaffy V'kara a jeho larvy a uskutečnila jsem několik testů. Ačkoliv je V'kar Terran, je částečně pozměněn a to hlavně k tomu, aby mohl nosit larvu. Fyzická odolnost a síla jsou zvýšeny o padesát procent, ale nemá imunitní systém, což jej činí zcela závislým na larvě. Psychika je podobná lidské s několika výjimkami vzniklými jiným kulturním prostředím a odlišným vývojem. Není jisté jak stará je larva, ale odhaduji její věk, podle V'karových informací, které mi v tom pomohly, na dva roky. Bude zajímavé prostudovat dospělého jedince, až k tomu bude příležitost. Vzhledem k tomu, jak je larva napojena na organismus, odhaduji, že odstranění bude u dospělce velmi obtížné, ovšem nikoliv nemožné. Larva je v podstatě symbiotický červ, který může v dospělosti i ovlivňovat chování a myšlení hostitele. Budu pokračovat v dalším bádání. Konec záznamu."

Zatím se komandér Lewis na můstku díval na obrazovku, kde byla zobrazena Thorova šedavá tvář. "Co si přejete, kapitáne Thore?" zeptal se.

"Bohužel se i s Arrakeshem musíme rozloučit." vysvětloval Thor. "Rádi bychom vám pomohli, ale byli jsme odvoláni v jisté záležitosti. Chtěl bych, aby jste věděli, že naše vláda připravuje diplomatická jednání, jak nám bylo právě sděleno. Přiletíme zpět hned jak to půjde. Nashledanou, komandére."

"Nashledanou." rozloučil se i Lewis a vypnul komunikační frekvenci. Poté sdělil kapitánu Rikerovi, že Asgardi a Tollani dočasně odlétají.

 

Po dvou dnech letu dorazily federální lodě Enterprise, Challenger, Kennedy a Excalibur na Zaron, kde je čekalo překvapení. Na planetě nebyla ani stopa po vulkanském archeologickém týmu a senzorový průzkum odhalil poněkud neobvyklé warp signatury, které se shodovaly se signaturami Orionců.

"Ksakru!" zaklel Riker a zamračil se. "Kam ti Orionci odletěli, pane Tuvoku?" zeptal se.

"Směrem k tomu sektoru, kde byla přepadena USS Shelley, pane." odvětil Tuvok. "Mají před námi náskok dvě hodiny."

"Dálkové senzory zaznamenávají něco podezřelého!" ohlásil se Dat. "Je to letka cizích lodí – pravděpodobně Harkanové!"

"Mám to tu také, pane." ověřil údaje Tuvok. "Je to deset stíhačů a těžký bitevník. Za nimi letí ještě něco, ale na tu vzdálenost nemohou senzory rozeznat více podrobností."

"Co informační maják?" zajímal se Riker. "Je to i sonda, třeba je něco v jeho záznamech."

"Maják byl také zničen." zachmuřil se Dat. "Na planetě jsou patrné známky boje, a tábor archeologů byl poničen."

"Na levoboku se odmaskovává Dravec!" vykřikl Tuvok a vzápětí se můstek otřásl. "Pálili plazmovými torpédy, štíty na devadesát pět procent!"

"Úhybný manévr a opětujte palbu!" zavelel Riker a sledoval obrazovku. Dravec odletěl směrem k harkanským lodím a vypálil ještě jednu salvu na Kennedyho a Excalibur. Obě zasažené lodě se pokusily opětovat palbu, ale Dravec už přešel na warp a salva fotonových a kvantových torpéd, která ho následovala, neškodně vybuchla ve volném prostoru.

"Zaznamenávám další tři lodě." oznámil Tuvok. "Jsou to pyramidy."

"Asi našli bránu." dovtípil se Lewis. "Ale jak? Thor nám přeci říkal, že o této bráně Goa'uldi nevědí."

"To bude pravda, ale oni zřejmě mířili k jiné bráně." ozvala se Sedmá od vědecké stanice, kde teď pracovala. "Nedaleko odtud je přeci Iconianský shluk a pár osamocených bran. Informační maják mohli zachytit náhodou."

"Pokud je to tak, stojíme před vážným problémem." zamyslel se Riker. "Goa'uldi v Neutrální zóně, odkud je už jen kousek k federálnímu či romulanskému území, by mohli dělat výpady a přepadové útoky na kteroukoliv základnu kolem hranic."

"Ta letka míří sem." ozval se opět Tuvok. "Je to deset harkanských stíhačů, jeden bitevník, tři pyramidy a Dravec. Doba do střetu – pět minut."

"A naše vyhlídky?" zajímal se Riker.

"Ty stíhače nejsou nijak zvlášť silné, ale pyramidy a bitevník s Dravcem nás mohou vážně poškodit." odvětil Tuvok. "Myslím že Goa'uldi vypouštějí i své kluzáky. Na ty by mělo stačit pár přesných zásahů phasery."

"Všem lodím!" zapnul Riker spojovací frekvenci. "Zapněte štíty a připravte se k boji! Nezapomeňte aktivovat tetrionové emise proti pyramidám!"

"Rozumím." ohlásil se Dawson. "Připraveni!"

"Také připraveni!" oznámil suše Picard

"Natřeme jim to!" neodpustil si Chakotay makistský pokřik. "Jsme připraveni!"

"Takže zahájíme formací kappa." oznámil Riker a lodě zaujaly formaci tvaru trojúhelníku s jednou lodí uprostřed. Přiblížily se k sobě co nejvíc, aby se mohly navzájem krýt štíty.

 

Po pěti minutách se přiřítily harkanské stíhače se Smrtícími kluzáky a začaly pomalu obkličovat formaci. Držely se zatím mimo dostřel. Stíhače byly znatelně větší než kluzáky a částečně se podobaly federálním stíhačům třídy Peregrine, až na poněkud protáhlejší a zaoblená křídla. Za nimi se sunul harkanský bitevník. Byl veliký jako loď třídy Galaxy, ale jeho výzbroj byla poněkud slabší, protože sloužil hlavně jako mateřská loď pro stíhače. Tři pyramidy se seskupily do formace a s Dravcem na špici se také přibližovaly k federálním lodím.

"Tak to je průšvih." pomyslel si Riker. "Připravte zbraně!" nařídil a podíval se na blížící se stíhače. Sice měly jen minimální výzbroj, ale přesto to nebyly díky své pohyblivosti zrovna nejsnadnější terče.

Stíhače konečně zahájily palbu ze svých phaseru a odpalovačů foton – plazmových mikrotorpéd. Tato torpéda byla dvojitá a v jednom díle byla plazmová nálož, ve druhém potom normální nálož do fotonových torpéd.

"Pálí mikrotorpédy." oznámil Tuvok. "Máme štíty na dvaadevadesáti procentech!"

"Opětujte palbu!" zařval Riker a sledoval, jak paprsky phaserů míjejí uhýbající stíhače. Jeden sice dostal zásah, ale štíty zůstaly na osmdesáti procentech. Ostatní stíhače vypálily ze všech phaserů na všechny tři federální lodě a stáhly se z dostřelu. Poté vyrazily vpřed kluzáky a na Enterprise s Challengerem dopadla salva energetických střel. Štíty opět poněkud ztratily na síle.

"Chtějí nás rozptýlit." oznámil Rikerovi Dawson, když se i kluzáky stáhly. "Vsadím se, že jakmile je začneme pronásledovat, tak vyrazí vpřed pyramidy s Dravcem a bitevníkem. Moc se mi to nelíbí."

"Mně také ne." odtušil Riker. "Myslím si, že bychom měli kontaktovat základnu čtrnáct a požádat o posily."

"To ano." souhlasil Picard. "Evidentně chtějí získat čas."

"Máte trikobaltové miny?" zeptal se Chakotay. "Myslím že čluny by mohly vylákat ty stíhače pryč a zničit."

"Pár lodí třídy Danube a Peregrinů postačí." usmál se Riker. "Jenže by na ně mohly začít pálit i ostatní lodě." pohlédl významně na Selu, která mezitím dorazila na můstek.

"Pořád ještě tu máte v hangáru i můj raketoplán." oznámila Sela. "Ráda se toho ujmu, pokud vaše runabouty a Peregriny trochu zaměstnají stíhače."

"Dobrá." souhlasil Riker. "Pane Parisi, vy budete mít Deltaplán, doufám, že se na vás mohu spolehnout."

"Jistě, pane." odvětil Paris a vydal se za Selou k hangárům. Všechny tři runabouty, Selin raketoplán a Deltaplán vyletěly z hangáru a současně se z Challengeru vyřítila letka osmi stíhačů Peregrine. Z Excaliburu vylétl jen nákladní raketoplán třídy 9a, ale i to bohatě stačilo.

"Takže jdeme na to!" vykřikla Sela, která převzala velení flotily raketoplánů se stejnou samozřejmostí, jako kdyby to byly romulanské lodě. Kennedy se také nepatrně oddělil od formace a Chakotay nařídil nabití všech torpédometů.

"Formaci omikron, v případě potřeby palte vším co máte!" nařídila Sela a podívala se na svojí obrazovku. Byl čas ukázat, co její osobní raketoplán, zhotovený na zakázku v tajné loděnici Tal' Shiaru, svede. Harkanské stíhače spolu s kluzáky zaznamenaly vzlet malé letky raketoplánů a vrhly se směrem k nim. Sela se po několika tisícovkách kilometrů nenápadně oddělila od zbytku formace, předala velení Parisovi a zapnula maskování. S maskováním letěla směrem k nejvzdálenější pyramidě a přímo k jejímu vrcholu.

"Má naději proletět těmi štíty?" obrátil se Riker na Tuvoka.

"Ano." odvětil Tuvok. "Ale je to nebezpečný manévr, bude se muset odmaskovat."

Sela zatím doletěla k pyramidě a těsně před ní se odmaskovala. Goa'uldi si toho všimli, ale už nemohli pálit, protože Sela byla nad špicí. Štíty chvíli vzdorovaly velkému tělesu, ale raketoplán proletěl a Sela pohotově transportovala trikobaltovou nálož. Ostatní pyramidy se rychle zvedly, aby mohly troufalý raketoplán zasáhnout, a vypálily. Sela stihla jen taktak přejít na warp a zamaskovat loď. Poté provedla prudký obrat a signálem odpálila nálož. Špice pyramidy vybouchla a ostatní pyramidy se raději vzdálily.

"Vyšlo jí to." ohlásil Tuvok, který stále sledoval svou konzoli. "Ale už to nebude moci zopakovat, dávají si větší pozor."

 

Mezitím se runabouty a Peregriny honily s kluzáky a harkanskými stíhači. Na Parise šly hned dva kluzáky a pálily ze všech sil. Deltaplán odpověděl zadními phasery a otočil se směrem ke kluzákům, které zasáhlo několik mikrotorpéd a vybuchly. Další z kluzáků unikal s vypadlými štíty před jedním z Peregrinů a vzápětí se prudce otočil, aby provedl manévr známý zejména z dob druhé světové války jako kamikadze. Ze stíhače vyšlehly phasery a kluzák vybuchl. Síla jeho výbuchu ale ještě stačila pošramotit štíty federálního stíhače.

"A sakra!" ulevil si Paris, když uviděl, jak se na jeho loď řítí hned dva harkanské stíhače. Obratným manévrem se vyhnul jednomu torpédu, ale druhé zasáhlo cíl.

"Štíty jsou na pětaosmdesáti procentech." oznámil mu poručík Kutuzov sedící u operační konzole. "Opětuji palbu!"

"Dobře." souhlasil Paris. "Vystřel vším co máme a snaž se o zásah zbraňových systémů!"

"Jistě." odvětil Kutuzov a zmáčkl tlačítko. Z předních torpédometů Deltaplánu vyrazil roj mikrotorpéd a phaserová salva. Vzápětí je svou palbou z mohutných disruptorů podpořila i Sela, která si pospíšila opravdu rychle zpět na bojiště. Jeden z harkanských stíhačů se těžce poškozený stáhl a druhý byl zničen.

 

Zbylé pyramidy a Dravec s harkanským bitevníkem se zatím začaly přibližovat k federálním lodím. Úskok jim sice nevyšel, ale nechtěli se jen tak vzdát. Kluzáky a stíhače náhle zamířily k planetě a opatrně se držely z dostřelu federálních lodí a stíhačů.

"Chtějí asi obsadit planetu!" oznámila Sela Parisovi. "Mám dojem, že bychom je neměli nechat aktivovat bránu!"

"To ne." uvažoval Paris. "To bychom neměli."

"Kolik nám zbylo lodí?" zeptala se Sela.

"Jeden runabout je těžce poškozený, nákladní raketoplán taky a z Peregrinů zbylo pět." odvětil Paris. "Harkanských stíhačů je tu ještě sedm a máme tu dvacet kluzáků."

"Devět proti sedmadvaceti, to není moc dobré." zachmuřila se Sela. "Myslím že bychom měli udělat všechno proto, aby nedošlo ke střetu."

"To tedy ano." zamračil se i Paris. "A co kdybychom dorazili na planetu před nimi a uchystali jim malé překvapení?"

"To by šlo, kluzáky zvládají jen warp jedna." usmála se Sela. "Letíme tam!" rozhodla a celá letka vyrazila k planetě. Cestou předhonili kluzáky a stíhače. Harkanové sice ihned vyrazili za nimi, ale Paris se Selou je zavedli nebezpečně blízko k federálním lodím. "Paris Kennedymu!" spustil Paris spojení. "Pozor na stíhače a kluzáky, chtějí provést výsadek!"

"Rozumím." odvětil Chakotay. "Palte!" přikázal svému taktickému důstojníkovi a vzápětí jeden ze stíhačů vybuchl pod přívalem kvantových torpéd. Ostatní Harkanové se raději stáhli z dostřelu Kennedyho a vyslali jen pár mikrotorpéd.

Mezitím se na dostřel přiblížily i pyramidy. Dravec nikde nebyl, ale bylo jisté, že někde číhá maskovaný na svou příležitost. Harkanský bitevník se vlekl za pyramidami a chránil je svým silným štítem.

"Pane, něco se odmaskovává u druhé planety Zaronské soustavy!" oznámil Rikerovi Dat.

"Dravec?" zeptal se Riker.

"Ano, je to Dravec." potvrdil Dat. "A za ním další!"

"Asi jim přišly posily!" dovtípil se Riker. "Co základna 14? Odpověděli už?"

"Jistě, míří sem čtyři hlídkové lodě." ohlásil Dat. "Ale budou tu nejdříve za hodinu!"

Riker tiše zaklel a oznámil tuto skutečnost ostatním. Vypadalo to na opravdu tuhý boj.

"No, vypadá to, že si zatím musíme poradit sami." zachmuřil se Dawson. "Budeme muset odolávat co nejdéle."

 

Vzápětí začala jedna z pyramid pálit a zasáhla Excalibur. Picardova loď měla štíty na osmdesáti procentech a opětovala palbu fotonovými torpédy. Další výboje, tentokrát z druhé pyramidy, zasáhly Enterprise a Kennedyho. Chakotay neváhal a nařídil rozdělení lodi. Všechny tři části začaly pálit po obou pyramidách a harkanském bitevníku, který odpověděl několika torpédy. Dawson natočil svou loď bokem k nepřátelským lodím a chystal se je obletět, aby zaútočil z boku.

"Co tetrionový puls?" obrátil se Riker k Tuvokovi.

"Neprojde přes štíty bitevníku." odvětil Tuvok. "Navíc se blíží ti dva Dravci."

"Naše štíty nyní po úpravách vydrží víc, ale ostatní lodě tu úpravu nemají." dodala Sedmá. "Musíme nějak odlákat ten bitevník."

"Nebo narušit jeho štíty." podotkl Riker. Náhle se ale můstek otřásl a poté znovu.

"Co to bylo?" udivil se Riker.

"Nevím." odtušil Tuvok. "Ti Dravci jsou daleko a pyramidy s bitevníkem se teď soustřeďují na Challenger, Kennedyho a Excalibur."

"Tak to zjistěte!" zařval Riker. "Palte na bitevník, musíme mu narušit štíty!" přikázal ještě a vzápětí se můstek opět otřásl a světla na okamžik pohasla.

"Stav?" zeptal se Riker.

"Štíty na šedesáti procentech, protržení trupu na palubě dvě a šest, Zbraňové systémy jsou mimo provoz." ohlásil Tuvok. "Způsobily to jakési silné iontové výboje!"

"Dálkové senzory?" obrátil se Riker k Datovi.

"Nic, pane." odvětil Dat. "Jsou tu jen ti dva Dravci...." zatvářil se překvapeně.

"Tak je jeden nějak přestavěný!" dovtípil se Riker. "Pryč odtud a varujte radši i ostatní lodě! Musíme se stáhnout, jinak nás prošpikuje!"

"Rozumím." odpověděl Dat.

"Praporčíku, zadejte kurs padesát na nula čárka šest, warp jedna!" přikázal Riker. "Pane Tuvoku, vy zapněte maskování!"

Enterprise se poněkud vzdálila a Dat zapojil po opětovném odmaskování dálkové senzory.

"Jeden z těch Dravců je přestavěný." potvrdil Rikerovu domněnku. "Místo torpédometů má jedno veliké iontové dělo."

"Já slyšel, že Synové apokalypsy dělají takovéhle pokusy s ukradenými loděmi." komentoval to Lewis. "Bylo to ale jen tvrzení, tedy až doposud."

"Má slabé štíty." prohlásil Tuvok. "Mnohem slabší než normálně, proto můžou dávat do zbraní tak extrémní množství energie."

"Můžeme ho vyřadit?" zajímal se Riker.

"Bez zbraní ne." odvětil Tuvok. "Právě zahájil palbu na Kennedyho, museli opět spojit loď."

"Odlákáme jednu z těch pyramid na nás." rozhodl Riker. "Bude to riskantní, ale musíme to udělat. Dejte všechnu energii, která by normálně šla do zbraní, do štítů!"

"Energie převedena, štíty na osmdesát procent." ohlásil Tuvok výsledek.

"Co kdybychom naložili do pár sond trikobaltové miny?" navrhl Lewis. "Můžeme je odpálit místo torpéd!"

"To by šlo." zamyslel se Riker. "Geordi, můžeš odpálit sondy místo torpéd?" zeptal se přes interkom.

"Jo, ale musíme mít vypnuté štíty." zachmuřil se Geordi. "Pokud do nich něco dáme, tak to půjde."

"Připravte do nich trikobaltové nálože." promluvil po chvilce ticha Riker. "Zkusíme to."

 

Enterprise před nahozením štítů vyslala sondy. Poté se dostali k jedné z pyramid, která soustředila palbu na ně, a toho využili Dawson a Picard k tomu, aby vyslali několik torpéd směrem k oběma Dravcům. Ti se k sobě přiblížili a hned bylo vidět proč – normální Dravec kryl svými štíty vylepšenou loď a zahájil palbu.

"Máme štíty na sedmdesát procent." oznámil Picard. "Myslím, že bychom se měli raději všichni stáhnout."

"Informuji o tom Selu." zachmuřil se Riker a obrátil se k Datovi. "Zavolejte je!"

Dat spustil frekvenci a oznámil: "Bez odpovědi, pane."

"Dobře, ustupujeme!" rozkázal Riker a všechny čtyři lodě začaly ustupovat pryč z Neutrální zóny. Sondy mezitím poškodily jednu z pyramid a štíty bitevníku zeslábly. Harkanská loď se poněkud vzdálila od pyramid, aby mohla posílit štíty zeslabené roztažením kolem goa'uldských lodí. Oba Dravci zaujali standardní orbitu a bylo vidět, že hodlají na této pozici setrvat.

Mezitím přistály všechny raketoplány na planetě. Jeden z nich přitom zachytil vlečným paprskem bránu a svalil jí na zem. Po přistání se všichni vydali k podzemní základně.

"Jestli Thor nelhal, tak tam je někdo nebo něco, co základnu hlídá." sdělila Sela během pochodu ostatním. "Možná se nám podaří zapojit nějaké obranné systémy anebo se budeme moci ubránit výsadku."

"Musíme se připravit na pozemní boj." dodal Paris. "Nezapomeňte že jaffové mají osobní štíty, takže se musíme snažit vyhnout přímému střetu."

"Je nás šestadvacet." dodal Kutuzov. "V harkanských stíhačích bývá pětičlenná posádka a kluzáky vypadají na jednomístné stroje."

"Tak to po nás může jít skoro dvojnásobná přesila." zamračila se Sela. "Musíme se dostat do základny co nejdřív. Navrhla bych nechat v letounech pár lidí, ale to by byla téměř sebevražda."

"No, kdyby si posádky počínaly opatrně...." zamyslel se Paris. "Deset mužů obsadí Peregriny a Deltaplán." rozhodl. "V případě potřeby odleťte co nejdál, mi ostatní si tu nějak poradíme."

 

Do základny tedy po už známé cestě sestoupilo šestnáct lidí a Sela se posadila k terminálu počítače. "Zkuste svůj translátor a zadáme egyptsky příkazy k obraně."

navrhla. "Asgardi a Tok'rové si to tu upravovali a vsadím se že nezapomněli na obranné systémy."

Parisův komunikátor zapípal a ozvalo se: "Jsou tady! Snažíme se jim bránit, ale dlouho se neudržíme!"

"Rozumím." odvětil Paris a podíval se na obrazovku terminálu. "Chce to vstupní kód, co?"

"Bohužel." odtušila Sela. "Budu muset...." její proslov náhle přerušil ryk sirény a z reproduktoru na zdi se ozvalo: "Spatřeni Goa'uldi, spouštím obranný systém." Něco začalo dunět a ze země se vynořilo několik distorzních a iontových děl, která zničila v několika chvilkách kluzáky. "Obranný systém zničil nepřítele." ozvalo se poté a obraz na monitoru se změnil – nyní ukazoval místo řádky požadující heslo vynořená děla. Na ta nyní zaútočili i Harkanové, ale po opětování palby toho z jejich stíhačů moc nezbylo.

 

"Páni." vydechla Sela překvapeně. "Tak to je síla."

divider

Následuje:
Iconie 2

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)