Návrat Stargate

Autor:
tuvok07
Archivováno dne:
14. 2. 2003
Délka:
42 714 slov (190 min.)
Stav povídky:
nedokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:

žádné

Seriál (svět):
nezařaditelné
Období:
asi rok po návratu Voyageru
Kategorie:
crossover, alternativní vesmír, napětí
Crossover seriál:
Stargate SG-1
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
Žádný
Stručný obsah:

Prolog: V době třetí světové války (2055 - 2060) byla při pádu bomby na Pentagon zničena veškerá data o projektu SG i obě hvězdné brány, které tam byly uschovány po dobu války. Lidstvo na SG zapomnělo, ale staří spojenci, kteří ztratili spojení s Tau'ri, se rozhodli umístit bránu někde, kde ji lidstvo snad jednou opět najde...

divider
Poznámka autora:

Přeji hodně zábavy

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Návrat Stargate (tuvok07)

Obsah

Přílet Asgardů

Ripleyová nahlédla do chodby a opatrně prozkoumala stěny trikordérem. Nebylo vyloučeno, že zde budou nastraženy pasti. Žádná tam ale nebyla a tak opatrně vešla dovnitř a za ní ihned vstoupili ostatní. Chodba byla široká jako silnice a možná se tak i někdy používala, tomu nasvědčovalo i to, že zeď byla patrně v důsledku nějakých havárií na několika místech otlučená. Na jednom místě byly dokonce stopy po laku. Když přišli k protějším dveřím, uviděli stejný panel jako vepředu.

"Vítám vás na stanici HK2." ozvalo se opět z reproduktoru. "Můžete vstoupit."

Vrata se otevřely a za nimi byla jakási místnost. Byl tam jen stůl, židle a něco co připomínalo počítačový terminál. U jedné zdi byly skříňky, které pravděpodobně patřily osádce základny.

"Goa'uldi obvykle nepoužívají počítače." udivil se V'kar.

"Tak to je zvláštní." podotkla Sela a rozhlédla se. Tuvok se vydal s Datem k terminálu aby ho prozkoumal a zkusil z něj něco zjistit, a Ripleyová se pokoušela otevřít skříňky.

"Něco jsem našla!" zavolala Sedmá a ukázala Ripleyové skoro nenápadné dveře v rohu. "Jde o typ výtahu."

"Aha, tak tudy se asi jde do ostatních sekcí." řekla Ripleyová a otevřela jednu ze skříněk. Uvnitř byla ID karta a jedna tyčová zbraň.

"Vida, tyčovka," podíval se tam V'kar. "Asi půjde o osobní věci jaffů, kteří hlídali tady vepředu."

"Něco jsme zjistili." oznámil Tuvok. "Tohle je zřejmě terminál s přístupem k rozsáhlé síti jiných počítačů, jediný problém je, že chce heslo."

"Vyřešíte to?" zeptala se Ripleyová.

"Ano, ale pár hodin to zabere." oznámil jí Tuvok.

"Já se na to taky zkusím podívat." nabídl se V'kar a odešel k terminálu. Ripleyová se Selou a Sedmou se mezitím věnovaly průzkumu zbylých skříněk. Ty byly čtyři a v každé byla ID karta, tyčová zbraň a několik věcí, jejichž funkce byla zatím neznámá.

"Tak to se podívejme," řekla Sela. "Ti jaffové tu asi ještě někde jsou, když tu pořád mají své věci."

"Mohli tu zemřít." podotkla Ripleyová. "Tohle je ale v každém případě pěkně rozsáhlá základna, pokud se tady proháněli s vozidly. Jen si všimněte tamté chodby, která vede někam dolů."

"Vozidly se mohly dopravovat zásoby." odvětila Sela a podívala se směrem k chodbě. Místnost měla tvar čtverce, jehož jednu stranu tvořila právě ta chodba. Ta byla zároveň i částí místnosti, a to bez jakéhokoliv oddělení, takže se dalo říct, že pohybovat se v té místnosti mohlo být i nebezpečné.

"Odhaduju že osádka této místnosti prováděla kontrolu vozítek." domnívala se Ripleyová. "Tamhle u zdi se chodba odděluje od místnosti a hned vedle je ten výtah."

"Vozítka možná dopravovaly zásoby a snad i raněné." dodala Sedmá. "Navrhuji prozkoumat tu cestu dále."

"Já bych se raději podívala do ostatních sekcí." navrhla Sela. "Určitě najdeme dost zajímavostí."

"Tak zkusíme funkčnost toho výtahu." navrhla Ripleyová a všechny tři se vydaly k výtahu, kde se k nim připojil i V'kar.

 

"Našli jste něco?" zeptala se Ripleyová.

"Jo, tahle základna není goa'uldská, tedy ne původem." sdělil jí V'kar. "Na monitoru byl znak Tollanů."

"Tollanů? Kdo to zase je?" udivila se Ripleyová a podívala se tázavě na Sedmou.

"Bohužel tento druh mi nic neříká, pokud bych ho neviděla nebo neslyšela borgské označení." vysvětlovala Sedmá. "Sice znám dost druhů, se kterými se Borgové setkali, ale jenom podle čísla – například 8472. Znám i jména některých druhů, ale Romulany znám například jako Rihanssu – tedy podle toho, jak si sami říkají."

"A Tollani jim říkáme mi a Tok'rové, protože mají stejný jazyk." podotkl V'kar. "Pokud si sami říkají jinak, není nic zvláštního, že vám to nic neříká."

"Je i jiná možnost, má paměť už není tak dokonalá jako když jsem byla Borg." dodala Sedmá.

 

Mezitím se Sele podařilo přivolat a otevřít výtah, který se ihned otevřel. Kabina byla prostorná a mohla přepravit i deset lidí, takže nahoře mohly být hned posily. Tlačítka uvnitř byla označena zvláštními symboly, které V'kar přeložil jako čísla. "Je to písmo Tok'rů, které se dost podobá goa'uldskému." vysvětlil.

"Takže Tollani a Tok'rové," divila se Sela. "Mohli to tu stavět společně?"

"Tok'rové i Tollani bojovali proti Goa'uldům, takže není vyloučeno, že je odsud mohli vyhnat společně a základnu přestavět." odpověděl V'kar.

"Tak kam se přepravíme?" zeptala se Ripleyová.

"Třeba do sekce hned pod touhle." navrhl V'kar a zmáčkl tlačítko. Kabina výtahu se pohnula a za několik vteřin se zastavila.

"To je pěkně rychlý výtah," řekla Ripleyová a podívala se na dveře, které se otvíraly. Za nimi byl sál rozdělený na několik místností. Po stěnách byly šipky s nápisy písmem Tok'rů a další značky, z nichž některé ani nebylo potřeba nějak tlumočit. U jedné ze zdí byly postranní dveře a u výtahu ležela hromádka haraburdí.

"Ripleyová Tuvokovi," zkusila Ripleyová komunikátor. "Jak mě slyšíte?"

"Dobře." odvětil Tuvok. "Udělali jsme menší pokrok, ale raději bych ten terminál napojil na náš počítač. Má to dost vyspělou ochranu."

"Můžete si přenést počítač z lodi." sdělila mu Ripleyová a přerušila hovor. "Tak co jste tu zatím objevili?" zeptala se V'kara.

"Ty místnosti budou zřejmě osobní kajuty." odpověděl V'kar. "Jsou ale zamčené."

"To není problém." podotkla Sela a začala si pohrávat s disruptorem.

"No, já bych tu nestřílela," varovala jí Sedmá. "Je to tady prošpikované senzory, zřejmě proti případným vetřelcům."

"Na to, jak je to tu chráněné, nás to pustilo až moc snadno." znervózněla Sela.

"Možná ten systém nepovažoval šest lidí za vážné narušení bezpečnosti, program zřejmě nepočítal s tím, že tu nebude posádka." domnívala se Ripleyová. "Střelbu bych tu ale stejně raději neriskovala."

Sela se zamračila a začala zkoumat okolí trikordérem. "Vypadá to tu bezpečně." sdělila.

"To je dobře." odvětila Ripleyová a podívala se na Sedmou, která právě zkoušela otevřít jednu z místností.

"Já bych sem raději poslala tým techniků." navrhla Sela. "Přeci jenom se tady pohybujeme na tenkém ledu, nevíme proč nás to pustilo tak snadno dovnitř."

"Asi máte pravdu," zamyslela se Ripleyová. "Půjdeme nahoru a vrátíme se na loď, kde sestavíme pořádný průzkumný tým."

 

Sela tedy přivolala Sedmou a V'kara a odjeli výtahem nahoru. Tuvok i Dat souhlasili s návratem a vysláním většího týmu, který by prozkoumal základnu. "To že nás to sem pustilo tak hladce je opravdu podezřelé." podotkl Tuvok při cestě zpět.

"Bezpečnostní systémy nevydrží tisíc let bez poruchy." prohlásil Dat. "Je možné že byly nějak porouchané, ale přesto je to podivné."

"To by si vyžádalo důkladnou analýzu." dodal Tuvok. "Nicméně porucha je možným vysvětlením, i když ne jediným."

 

Sotva vyšli nahoru i s tyčovými zbraněmi a dalšími věcmi, které pobrali, transportovali se na Enterprise, kde je už čekal kapitán Riker.

"Jedna ze sond hlídajících Neutrální zónu zjistila přítomnost cizího plavidla letícího směrem k Zaronu." sdělil jim.

"Jakého plavidla?" zeptal se Tuvok.

"To nevíme." odpověděl mu Riker. "Sonda ho zjistila pouze kamerou, pro senzory prostě neexistovalo."

"Nějaký typ maskování?" vznesla dotaz Sela.

"Asi ano." odvětil Riker.

Ripleyová tedy odešla se Sedmou do vědecké pracovny, aby zpracovaly zatím zjištěná fakta, a Riker s Datem, Tuvokem a Selou se vydali na můstek. V'kara odvedl jeden praporčík do kajuty pro hosty, která mu měla být přidělena.

 

"Tak máme další zprávu." sdělil jim komandér Lewis, sotva přišli na můstek. "Ten objekt tu bude do minuty."

"Všichni na svá místa, Žlutý poplach!" zavelel Riker a sedl si do svého křesla. "Nazdar Deanno." pozdravil poradkyni Troi. "Tak už ses vzpamatovala z té alegranské horečky?"

"Ano, Beverly už mě pustila do služby, prý to už jen simuluji." odpověděla s úsměvem Deanna. "Je fakt že jsem se zpět do služby nijak zvlášť nehrnula."

"Dávejte si bacha, nebo vás Tuvok zatkne za lenost." zavtipkoval si Paris.

"To by bylo možné," dodal Tuvok. "Avšak nemám pro to zatím žádný důvod."

Náhle se na obrazovce objevila neznámá loď. Základní tvar byl podobný Defiantu, ale tato loď byla podstatně větší a navíc měla po stranách jakási "křídla".

"Senzory vůbec nezaznamenaly přílet té lodi, kapitáne." sdělil Dat. "Vypadá to, jako by tam vůbec nebyla, ale přitom tam je. Nemůžu ze senzorů nic zjistit."

"Potvrzuji." dodal Tuvok. "Taktické senzory hlásí, že před námi je jen planeta a.... cosi neurčitého, loď zřejmě produkuje rušení matoucí senzory."

"Volá nás Challenger, pane." oznámil Dat.

"Na obraz!" přikázal Riker a obraz neznámé lodi ihned vystřídala tvář kapitána Dawsona. "Zaregistrovali jste taky tu cizí loď?" zeptal se.

"Jistě." sdělil mu Riker. "Naše senzory ale nic neukazují."

"Naše taky ne." zamračil se Dawson. "Navrhuji vyčkat, třeba nemají nepřátelské úmysly."

"Dobrá, vyčkáme." souhlasil Riker.

 

Na asgardské lodi mezitím také panoval čilý ruch. Thor se díval na obrazovku a uvažoval. Nepředpokládal že na PX48920 bude takhle rušno.

"Co jsou zač?" zeptal se Balroga.

"To nevím, pane, pro získání přesných údajů se budeme muset odmaskovat." vysvětlil Balrog. "Jistě víte, že to rušící pole působí zčásti i na naše senzory."

"Dobrá, proveďte odmaskování!" nařídil mu Thor.

Když bylo zrušeno rušící pole, senzory Challengeru i Enterprise začaly zkoumat cizí loď. Dat se podíval na údaje a sdělil Rikerovi: "Na té lodi jsou humanoformní tvorové, pane, výzbroj i obranné systémy jsou lepší než naše. Povrch je z durania."

"Mohli by nás zničit, aniž bychom byli schopní obrany." dodal Tuvok. "Jejich zbraňové systémy jsou velmi silné, téměř jako borgské, mám–li to přirovnat k něčemu známému."

 

Na asgardské lodi se Thor opět podíval na obrazovku a otočil se k Balrogovi: "Jak to vypadá?"

"Ty lodě jsou sice velké, ale jejich výzbroj je slabší." oznámil Balrog. "Na obou se nachází několik humanoidních i humanoformních inteligentních ras, mezi jinými i Tau'riané."

"Tau'riané?" udivil se Thor. "Zavolejte je!"

"Ano, pane." odvětil Balrog a zadal několik příkazů na své konzoli.

"Pane, ta cizí loď volá nás i Challenger!" oznámil Dat.

"Na obraz!" vykřikl Riker a podíval se na obrazovce, kde se objevil obličej připomínající ufona tak, jak je ve dvacátém století líčili svědci setkání s fenoménem UFO.

"Tady kapitán Thor z vesmírné lodi Aliance čtyř Drakkar!" představil se Thor.

"Tady kapitán William T. Riker z vesmírné lodi Federace spojených planet Enterprise." odpověděl předpisově Riker. "Co si přejete?"

"Navázat první kontakt, lidé z Tau'ri." odpověděl Thor. "Uplynulo mnoho let, co jsem naposledy viděl Tau'riana a doufám, že se lépe poznáme."

"On mluví egyptsky, pane." vydechl překvapeně Dat, který měl zrovna aktivovaný emoční čip.

"Egyptsky? To není možné!" namítal Riker, který v tom rozčilení zapomněl na to, že komunikační frekvence je stále zapnutá.

"Ale je." opravil ho Thor. "Jsme nepřátelé Goa'uldů a ti byli kdysi na Tau'ri, po vašem na Zemi. Od nich známe tuto prastarou řeč."

"Takže vy znáte Zemi?" zeptal se Riker.

"Ano, byl jsem tam naposled před třemi sty lety." oznámil Thor. "Vy jste už zapomněli na Hvězdnou bránu?"

Riker si vzpomněl na Bajorské proroctví a sdělil: "Ano, zapomněli, na Zemi byla válka a záznamy byly zřejmě zničeny."

"Nemusíte se omlouvat." řekl Thor. "Můžeme začít znovu."

"Nechcete přijít na naší loď?" zeptal se Riker. "Můžeme si promluvit."

"Dobrá." oznámil Thor a přerušil spojení. Vzápětí se na můstku objevil transportní paprsek a Thor se zhmotnil. Riker i ostatní se udiveně podívali na postavu sotva převyšující jeden metr a zcela nahou. Thor měl na těle jen několik implantátů, z nichž jeden sloužil jako komunikátor a mohl s ním zadat i pokyn k přenosu.

 

"Zdravím vás." sdělil Thor. "Jsem zde na vaše pozvání, kapitáne Rikere."

Riker mu představil ostatní členy posádky a zeptal se: "To nám tak věříte, že jste tu bez doprovodu?"

"Ano." odvětil Thor. "Ostatně pokud byste se o něco pokusili, moji lidé by nezůstali stát a koukat na to."

"To jistě ne." řekl Riker a pobídl Thora, aby ho následoval za ním do jeho pracovny, kde se oba posadili.

"Pěkná pracovna." pochválil místnost Thor. "Jak jistě víte, na této planetě je Hvězdná brána."

"To víme." sdělil mu Riker. "Ale trochu mě děsí fakt, že by jí přišli Goa'uldi."

"Neznají její adresu, to vás ujišťuji." odvětil Thor. "Tu bránu jsme tam nechali mi."

"A základnu taky?" zeptala se Sela, která právě přišla za nimi.

"Tu tam měli Goa'uldi a naši technici jí přestavěli." objasnil situaci Thor. "Bohužel pro civilizaci na této planetě se už nedalo nic dělat, když jsme sem poprvé přišli a obsadili tu základnu, byla už zotročena a odvezena na jiné planety. Právě ten fakt že jí tu máme nás přivedl k nápadu dát sem tu Hvězdnou bránu."

 

Sela se posadila a vznesla další dotaz: "Tak proč byla ta základna zajištěná tak primitivně? Určitě znáte lepší způsoby zajištění bezpečnostními systémy."

"To ano." odpověděl Thor. "Systém vás pravděpodobně pustil z toho důvodu, že jste Tau'riané, a z toho důvodu pustil i ostatní. Anebo vás pustil správce."

"Správce?" udivila se Sela.

"Holografický hlídač." vysvětloval Thor. "Je tam a monitoruje to celé, dokonce jsme několikrát poslali i týmy techniků, možná tam opět nějací byli."

"Mimochodem tam byl jen jeden Tau'rian." podotkl s úsměvem Riker. "Vlastně tři, pokud se k nám dá počítat i někdo, kdo je napůl Borg či Romulan."

"Borg?" zeptal se udiveně Thor.

"Sedmá z devíti byla zachráněna a deasimilována posádkou lodi Voyager." vysvětloval Riker. "Jenže jí museli ponechat některé implantáty, protože by bez nich nepřežila."

"Aha." usmál se Thor chápavě. Byl to poněkud zvláštní úsměv, ale jiný mu jeho malá ústa neumožňovala.

"Mám zavolat toho jaffu?" obrátila se Sela tázavě k Rikerovi.

"Můžete." odvětil Riker.

"Vy mě stále překvapujete, to tu máte Jaffu?" udivil se Thor.

"Goa'uldi napadli jednu romulanskou kolonii a Romulané zajali jednoho jaffu, jmenuje se V'kar." vysvětloval Riker. "Nabídl spolupráci, tady Sela je tu jako právoplatný zástupce Romulanů a přivezla ho s sebou, aby nám pomohl."

"Kapitáne, volá vás velení Hvězdné flotily." ozval se Dat.

"Přepněte to do mé kajuty, budu tam hned." odpověděl Riker a odešel s omluvou z pracovny. V kajutě si sedl a zapnul počítač. Na obrazovce se objevila tvář admirála Hawkinga, který velel blízkému sektoru.

"Co se děje?" zeptal se ho Riker.

"Velení se domnívá, že objevení se tak velké flotily poblíž území Federace v Neutrální zóně může znamenat začátek invaze." vysvětloval Hawking. "Přiletí k vám loď Excalibur s admirálem Picardem na palubě."

"S Picardem?" udivil se Riker.

"Ano, i když teď velí archeologickému odboru, pořád ještě je to i diplomat." vysvětlil Hawking. "Jak jistě víte, nejlepší diplomaté flotily teď jednají s Romulany a tak se nyní tyto jeho schopnosti budou hodit. Navíc k vám ještě letí loď Kennedy pod velením kapitána Chakotaye."

"Kennedy?" zeptal se Riker, který si nemohl vzpomenout na žádnou loď toho jména.

"Je to nová loď třídy Prométheus." sdělil mu Hawking. "Má i několik vylepšení."

Riker se rozloučil a zamířil zpět do pracovny, kde sdělil ostatním zprávu z velitelství.

"Tak Picard?" usmála se Sela. "Asi nebude dvakrát nadšený, až mě uvidí."

"To asi ne." poznamenal Riker a podíval se na Thora, který sledoval vesmír za okny. "Taky vás ten pohled fascinuje?" zeptal se ho.

"Ano." odvětil neurčitě Thor. "Já vzpomínám. Víte, moje rasa se obvykle dožívá dvou stovek let, ale používáme k množení i metodu klonování s otiskem mozkových synapsí. Zachováváme takto vědomosti a znalosti některých obzvláště zkušených Asgardů. Bohužel tato metoda zachovává i vzpomínky na dávno mrtvé přátele a členy rodiny, takže je to leckdy velmi.... bolestné."

"Chápu." odpověděl Riker. "Patrně jste si na...." náhle ho přerušil zvuk poplachu. Riker aktivoval komunikátor a zeptal se: "Co se děje, komandére?"

"Nákladní loď Federace byla přepadena." odpověděl Lewis. "Zase Synové apokalypsy."

"Synové apokalypsy?" udivil se Thor.

"Je to pirátská skupina nájezdníků složená z těch nejhorších vyvrhelů ze všech možných ras." vysvětlil Riker a vydal se na můstek. "Budeme tam muset ihned letět."

"Pomůžeme vám na důkaz dobré vůle." odvětil Thor a transportoval se na svou loď. Vzápětí Enterprise následovaná Challengerem odletěla k místu přepadení a na místě zanechali informační maják. Za nimi se vydali i Asgardi.

 

"Co se přesně stalo?" ptal se Riker Lewise.

"Podle znění nouzového signálu byla ta loď přepadena cestou na Romulus." vysvětlil Lewis. "Zvláštní je, že signál byl jen audio, což je podezřelé."

divider

Následuje:
Past

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)