Návrat Stargate

Autor:
tuvok07
Archivováno dne:
14. 2. 2003
Délka:
42 714 slov (190 min.)
Stav povídky:
nedokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:

žádné

Seriál (svět):
nezařaditelné
Období:
asi rok po návratu Voyageru
Kategorie:
crossover, alternativní vesmír, napětí
Crossover seriál:
Stargate SG-1
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
Žádný
Stručný obsah:

Prolog: V době třetí světové války (2055 - 2060) byla při pádu bomby na Pentagon zničena veškerá data o projektu SG i obě hvězdné brány, které tam byly uschovány po dobu války. Lidstvo na SG zapomnělo, ale staří spojenci, kteří ztratili spojení s Tau'ri, se rozhodli umístit bránu někde, kde ji lidstvo snad jednou opět najde...

divider
Poznámka autora:

Přeji hodně zábavy

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Návrat Stargate (tuvok07)

Obsah

Past

Enterprise směřovala i s Challengerem a Drakkarem k federální nákladní lodi a cestou se k nim přidala i jedna romulanská loď typu D'deridex. Riker objasnil jejímu veliteli Saranovi, který také zachytil signál, o co jde a kdo je doprovází.

"Letíme s vámi." oznámil Saran. "Co je to za loď?"

"Je to nákladní loď USS Shelley." sdělil mu Riker. "Třída Shelley."

"Aha." odvětil Saran a ukončil spojení.

"Shelley bude na dosah senzorů za jednu hodinu a deset minut, kapitáne." ohlásil Tuvok. "Tedy pokud nenastane zdržení."

"Dobrá, nadporučíku." přijal hlášení Riker a obrátil se k Datovi. "Mohlo se stát že by jim komunikace vypadla tím způsobem aby šlo jen audio?"

"Ano, mohlo." odpověděl Dat. "Máte nějaké pochybnosti, kapitáne?"

"Jen to, že jsme poměrně blízko místům, na která útočili Goa'uldi." vysvětlil mu Riker. "Mohlo by se jednat o past."

"To je pravděpodobné." souhlasil Tuvok. "Doporučuji zachovávat maximální opatrnost."

"Dobrá, zapněte štíty a dálkové senzory!" přikázal Riker a zavolal na Challenger.

"Tady kapitán Dawson, co se děje?" zajímal se Dawson.

"Mám jisté podezření že může jít o past, kapitáne Dawsone, zapněte raději štíty." doporučil mu Riker. Následující pohled na konzolu u jeho křesla mu potvrdil, že Challenger zapnul štíty i dálkové senzory.

"Zapnuto, skenujeme okolí." oznámil mu Dawson a ukončil spojení.

 

Všechny čtyři lodě nyní letěly ve formaci a pročesávaly přes hodinu senzory okolí. Našli přitom celkem pět asteroidů a vrak neznámé lodi.

"Co to je, Date?" zeptal se Riker.

"Jde o opuštěný vrak, pane." oznámil Dat. "Pravděpodobně pohon podobný našemu, trup je z titanu a výzbroj tvoří lasery. Pořádně stará loď, přibližně čtyři sta let. Nemáme jí v databázi."

"Rozumím." odvětil Riker. "Prozkoumáme to až se budeme vracet a můžeme upozornit velitelství, ať sem pošle vědeckou loď."

"Blížíme se k USS Shelley, pane." upozornil ho Tuvok. "Senzory nezaznamenávají žádné známky života. Nicméně komunikační systémy dosud vysílají žádost o pomoc."

"Žádné známky života?" udivil se Riker. "Tyhle lodě mají dvě stě patnáct členů posádky!"

"Nicméně senzory nezaznamenávají žádné známky života, pane." ohlásil Tuvok. "Pravděpodobně se střetli s jinou lodí a při své minimální výzbroji neměli šanci."

"Pohotovost!" vykřikl Riker a pronesl směrem k Tuvokovi: "Jsou poblíž nějaké jiné lodě?"

"Jsou." odpověděl Tuvok. "Asi deset, ale na tuto vzdálenost nemohu určit typ. Ani nevysílají žádný kód."

 

Náhle se na pravoboku odmaskovaly dva klingonské křižníky třídy Vor'cha a začaly pálit. Můstek Enterprise se silně otřásl a z několika konzolí vylétly jiskry.

"Červený poplach! Opětujte palbu!" zavelel Riker a podíval se na obrazovku, kde se odmaskovávaly další lodě a dokonce jeden D'deridex.

Enterprise vzápětí učinila obrat a začala pálit phasery. Challenger se zatím pustil do D'deridexu, který byl podle senzorů o něco starší než současné D'deridexy, kterými disponovali Romulané. Asgardy začala obtěžovat eskadra malých lodí velikosti Defiantu. Byly čtyři a měly docela dobrou výzbroj. Romulané zahájili se svou lodí útok na jeden křižník Vor'cha a podpořili Enterprise.

"Stav?" zeptal se Riker.

"Štíty jsou na osmdesáti procentech, pane." odpověděl Tuvok.

"Palte kvantová torpéda, rozptyl omikron!" nařídil Riker.

"Torpéda vypálena, štíty obou cizích lodí na devadesáti procentech." sděloval Tuvok. "Jejich specifikace zcela neodpovídají, tyto křižníky musely být upraveny."

 

Můstek se opět otřásl. Paris se sice snažil o co nejlepší únikové manévry, ale Enterprise byla přeci jenom skoro dvakrát větší než Voyager a manévrovala podstatně hůř.

Challenger mezitím na svou velikost hbitě kroužil okolo cizího D'deridexu, který náhle dostal zásah silným paprskem. Asgardi setřásli malé lodě a vrhli se na pomoc Challengeru. Najednou se přiblížily pyramidy. Tentokrát byly stupňovité a na každém stupni byly namontovány zbraně. Pyramidy vypálily proti Asgardům a Challengeru salvu silných energetických střel.

Enterprise si rozdělila s romulanskou lodí oba Vor'chy a vzápětí vypálila další salvu kvantových torpéd.

"Stav?" zeptal se Riker spojovací linkou ostatních kapitánů.

"Dobrý." oznámil mu Saran, který sledoval Vor'chu. "Zatím v pohodě."

"Držíme se." odvětil Dawson. "Ale ty pyramidy nás skoro zdeptaly, jsou silnější než ty co jsme se s nimi střetli minule."

"Tahle loď odolala i Borgům, tohle nás nijak vážně neohrozí." odpověděl Thor a nařídil vypálení dalších protonových a trikobaltových torpéd proti cizímu D'deridexu a pyramidám.

"Tak to by snad stačilo!" zařval Riker když se můstek opět otřásl. "Proveďte Picardův manévr!"

Enterprise prudce vyrazila vpřed a torpéda z klingonských křižníků vybuchla na místě, kde byla předtím. Vzápětí jim na záď dopadla kvantová torpéda a štíty křižníků zakolísaly. Toho využil Saran a provedl se svou lodí odvážný manévr, který jednoho z Vor'chů donutil stáhnout se kvůli nefungujícím zbraňovým systémům.

 

Oba klingonské křižníky i D'deridex se stáhly a vystřídaly je pyramidy, které zahájily silnou palbu do všech stran. Můstek Enterprise se tentokrát otřásl ještě víc.

"Stav?" zeptal se Riker.

"Na palubách čtyři a osm máme proražení trupu." oznámil mu Tuvok. "Štíty na pětasedmdesáti procentech a tuhle palbu už moc dlouho nevydrží!"

"U nás je to taky zlý." sdělil Rikerovi Dawson. "Naše štíty jsou na pětašedesáti procentech a měli jsme tu už i požár!"

"Musíme odtud!" rozhodl Riker. "Saran nás bude spolu s Asgardy krýt."

Saran i Thor souhlasili a obě federální lodě se přiblížily k sobě a začaly se vzdalovat.

"Geordi, můžeme zlepšit výkon štítů když se s Challengerem budeme vzájemně krýt?" zeptal se Riker.

"Jo, to by šlo." odvětil LaForge. "Ale zesílíme je jen o málo."

"To nevadí." sdělil mu Riker a oznámil Dawsonovi svůj plán. Obě lodě se k sobě přiblížily a vzápětí se za nimi objevily dvě pyramidy a vypálily salvu.

"Štíty na sedmdesát procent a rozsáhlé poškození trupu na palubě tři!" sdělil Tuvok.

"Opětujte palbu!" nařídil Riker. "Všechnu energii do štítů a zbraní! Opravářská četa na palubu tři!"

 

Obě federální lodě vypálily proti pyramidám, ale štíty nepřátelských lodí stále držely a pyramidy vypálily další salvu.

"Kruci!" zaklel Riker. "Provedeme Rikerův manévr! Připravte vypuštění plazmy!"

Hned nato Enterprise zrychlila na warp jedna a vypustila plazmu k pyramidám. Vzápětí provedla obrátku a phasery vystřelily do plazmy. Štíty pyramid vypadly a dorazily je phasery Challengeru.

Riker sledoval výbuch pyramid a Enterprise se opět připojila k Challengeru. "Jak to u vás vypadá?" zajímal se Riker.

"Je to špatný." ohlásil mu Dawson. "Máme jenom impulsní pohon."

"A sakra." ulevil si Riker. "Ztráty na životech?"

"Jenom dva lidi." odpověděl mu Dawson. "Ale hodně raněných."

"Asgardi s Romulany také ustupují." ohlásil se Tuvok. "Romulané ztratili maskování, mají poškozený trup a štíty na pětašedesát procent. Asgardská loď má štíty na osmdesát procent a to ještě jen proto, aby mohli dát víc energie do zbraní." dodal a mírně pozdvihl obočí, což byl Vulkanský ekvivalent vyjádření údivu.

"Máme dvacet raněných." oznámil Dat. "Trhliny na palubě tři byly provizorně zaceleny silovými poli."

"Zbytek pyramid zůstává poblíž." sdělil Tuvok. "Zřejmě se stáhly, ale stále jsou blízko."

"Jak dlouho to bude Challengeru trvat impulsem k nejbližší základně?" zeptal se Riker.

"Jeden týden, dva dny a osm hodin." vypočítal Dat.

"K romulanské základně to bude jen dva dny." nabídl se Saran. "Myslím že tamní velitel nebude protestovat, zejména po malém nátlaku od generála Sely."

"To by šlo." zamyslel se Dawson. "Takhle stejně nemůžeme letět daleko."

"Takže dohodnuto." sdělil všem Riker. "Doprovodíme Challenger impulsem na romulanskou základnu."

"Letí sem další dva D'deridexy." oznámil mu Saran. "Budou nás krýt, pokud by se pyramidy vrátily."

"Dobrý nápad." schválil to Riker. "A co si myslíte vy, Thore?"

"Je to rozumné řešení." odvětil Thor. "Ty dva dny poletíme s vámi a taky vás budeme krýt."

"Proč vlastně ustoupili?" zajímal se Riker.

"Goa'uldi to občas dělají, stáhnou se, počkají na posily a udeří." odpověděl Thor. "Proto jen vítám ty dva romulanské křižníky."

"Pane, měl bych návrh." ohlásil se Paris. "Neměli bychom tu na Romulany čekat, můžou přiletět později a mezitím se Goa'uldi rozhoupají k dalšímu útoku."

"Ten bychom už podle mé analýzy nevydrželi." podotkl Tuvok. "Návrh pana Parise je rozumný."

"Dobrá." schválil nápad Riker a zavolal Saranovi: "Co si o tom myslíte?"

"Je to rozumný návrh." schválil to i Saran. "Nemluvě o tom, že za dvě hodiny dosáhneme našich hranic kde nám mohou pomoci hlídkové lodě."

Všechny lodě tedy vyrazily impulsem vpřed k romulanskému území a zapnuly senzory na nejvyšší citlivost, aby mohl být včas odhalen případný útok.

 

Nedaleko od místa bitvy, Heru'urova válečná loď

Goa'uld Heru'ur se usmál, když k němu dorazila zpráva o bitvě. Jeho nové pyramidy byly opravdu tak účinné jak předpokládal a mohly se měřit i s nejsilnějšími loděmi Federace i Romulanů. Bohužel jich měl stále málo a proto nechtěl riskovat jejich ztrátu. Navíc i tak věděl, že potřebuje spojence, kteří toho vědí o zdejších mocnostech víc než on. Sice ostatními "nižšími" rasami pohrdal, ale zároveň je dovedl na rozdíl od většiny ostatních Goa'uldů využívat i jako zdroj informací a technologie. Sice měly tyto rasy podivná platidla, ale normálního zlata si také cenily, zejména ti.... no jak se jmenujou.... aha, Ferengové a Orionci. Právě tyto rasy mu prozradily dost o žoldáckých skupinách Synů apokalypsy a i Orionci sami mu slíbili podporu za pár pytlů zlata. Dokonce od nich koupil i několik otroků. Zatím co se na Chulaku ostatní Vládci systému hašteřili, on pomalu získával v Beta kvadrantu moc a spojence. Dával si ale na Orionce i Ferengy pozor, protože věděl, že pokud jim někdo nabídne víc než on, tak ho bez zaváhání zradí. Potřeboval tedy lepší spojence, ale zatím žádné nenacházel. Netušil, že se o jeho aktivity už nějakou chvíli zajímá Tal Shiar monitorující hlavně Syny apokalypsy a nyní se zajímající o jejich nového zákazníka.

Romulané totiž věděli, že právě tato skupina krade vyřazené lodě z vrakovišť a chtěli vypátrat tajnou pirátskou základnu. Jediná věc, která ho znepokojovala, bylo objevení se asgardské lodi, ale zatím to nechával plavat.

"Ostatní Goa'uldi i s mým synem Ra se nikdy nedohodnou." pomyslel si. "Až sem Pellops a Nirrti dorazí, budu snad mít dost informací abychom mohli zaútočit.A potom porazím ostatní vládce, nemají takové taktické myšlení jako já."

Heru'ur byl na své dobyvatelské schopnosti opravdu hrdý a to i proto, že na Zemi studoval slavné pozemské vojevůdce. Skoro vždycky našel při svých analýzách, kterými si krátil volný čas, v jejich taktice skulinky a bavil se tím, že vždy vymýšlel nové a nové taktiky. I nyní se spíše snažil vybudovat si silné zázemí a právě teď jednal o možném spojenectví s rasou Harkanů, která byla nepřátelsky naladěna proti Romulanům i Federaci.Jednání se vlekla a Heru'ur zatím poslal pár dalších pyramid, aby prozkoumávaly okolí a pátraly po nalezištích naquadahu. Několikrát pyramidy narazily na planety s primitivní starověkou civilizací a Heru'ur tam vyslal lodě k jejich podrobení. Otroci mohli být i cenným zbožím, které mohl u Orionců za něco vyměnit a zároveň si je tím naklonit. Bránou na planetě, kterou si vybral za sídlo, procházely i armády jaffů a další zásoby goa'uldích larev. Nirrti ho jimi zásobovala skvěle, však také byla jednou z nejplodnějších královen.

"Za chvíli má síla vzroste." říkal si. "Můj syn je budižkničemu a ničeho nedosáhne. Je slabý na to, že jsem ho pojmenoval po Ra." při přemítání vztekle nakopl jednoho z otroků, kteří mu přinášeli jídlo a hned nato ho seřval za shození jídla na podlahu. Otrok schlíple odešel a Heru'urovi to spravilo náladu. Podíval se ještě na jednoho z otroků, který drhl podlahu. Tento otrok byl z USS Shelley a kapitán té lodi, Jack Krueger, právě hostil Goa'ulda Klorela a nyní seděl s Heru'urem a sděloval mu podrobnosti o Federaci získané z mozku bezbranného hostitele.

 

Opět na USS Enterprise

Kapitán Riker svolal poradu vyšších důstojníků, ke které přibral i Selu a V'kara. V'kar se tvářil znepokojeně a vysvětloval: "Pokud na Shelley nebyla posádka, znamená to, že Goa'uldi je odvlekli do otroctví nebo zabili. Obávám se ale, že vyšší důstojníci z lodi mohou nyní mít v sobě Goa'ulda."

"To komplikuje situaci." poznamenal Riker. "Vypadá to, že čelíme opravdu velkému nebezpečí."

"Musím vám něco důležitého sdělit." oznámila Sela. "Sice to podléhá našemu utajení, ale situace si žádá patřičná opatření, zejména pokud nyní mají znalosti kapitána federální lodi a možná i dalších důstojníků."

"Mluvte, Selo." vybídl jí Riker.

"Nedávno jsme se začali více zajímat o pirátskou skupinu Synů apokalypsy." začala vysvětlovat Sela. "Současně s tím jsme zjistili neobvyklé aktivity na ferengských a orionských obchodních stanicích. Šlo o obchod s otroky a technologiemi a někdo platil i Synům apokalypsy za jejich žoldácké služby a to čistým zlatem. Nemohu vám říkat podrobnosti, jelikož bych mohla ohrozit naše infiltrované agenty, ale jistými cestami jsme zjistili, že některé z pirátských lodí často doprovázejí loď pyramidálního tvaru."

"No tohle." vydechl Riker. "Takže Goa'uldi se tu hodlají usadit."

"To je pravděpodobné." podotkl V'kar. "Řekl bych, že zanedlouho budete mít na krku invazi. Zatím ale pouze shánějí zdroje."

"A informace." dodala Sela. "Ještě jsme odhalili pár podrobností. Synové apokalypsy stále přepadávali naše nákladní a obchodní lodě, ale nyní je klid, jako kdyby soustředili svou aktivitu jinam. Při těch transakcích také několikrát padlo jméno Heru'ur, předpokládám že goa'uldského původu."

"Heru'ur?" zděsil se V'kar. "To je jeden z nejhorších Goa'uldů!"

"Můžete nám o něm něco říct?" obrátil se k němu Riker.

 

"Jistě." odvětil V'kar. "Je to dobyvatel a válečník. Pokud vím, na Zemi dost často studoval taktiku pozemských vojevůdců, zejména Caesara a Alexandra Makedonského. Vykládá se že jeho zálibou se stalo hledat v jejich taktice trhliny a analyzovat jejich strategii a taktiku. Je to jeden z nejlepších stratégů, ale nyní se stáhl do ústraní. Tímhle se vysvětluje jeho zmizení z goa'uldské politiky."

"Myslíte že pomáhal při předchozích bitvách?" zeptal se Riker.

"Ne, on tam svoje lodě neměl." vysvětloval V'kar. "Pravděpodobně to byly nahodilé pokusy o získání nových hostitelů, ke kterým se nepřipojil."

"Dobrá, a teď přejděme k jejich technologiím." reagoval Riker. "Máte už analýzu zbraní, Tuvoku?"

"Ano." odvětil Tuvok. "Jsou to zbraně na bázi silných energetických výbojů a iontová torpéda. Nejsou o mnoho silnější než naše phasery a fotonová torpéda, nicméně jejich salvy jsou nebezpečné. Ty nové pyramidy měly na každém stupni jeden odpalovač torpéd a těch výbojů. Podobají se výbojům z orionských lodních blasterů a odpovídají i výbojům z tyčových zbraní, jejich síla je ale větší."

"Mohla bych upravit štíty aby lépe odolávaly." dodala Sedmá. "Tyto zbraně se od našich příliš neliší a pokud zoptimalizujeme přívod energie ke štítům, můžeme vydržet více střel."

"To je dobrý návrh." přidal se LaForge. "Současně bych navrhoval rozptýlení a narušení částic jejich štítů tetrionovým paprskem. Nemůžu ale říct do jaké míry to zabere."

"Jejich povrch je z trinitia." dodal Dat. "Tedy z naquadahu." poznamenal k udivenému V'karovi, který si stále špatně zvykal na federální názvy. "Naše zbraně jejich povrch podstatně narušují, a pokud použijeme i tetrionové emise k rozptýlení částic ve štítech, můžeme je podstatně poškodit. A dále – jelikož zřejmě k usměrnění energie používají trinitium a ne daleko efektivnější dilithium, odhaduji jejich nejvyšší rychlost na warp osm celých dva."

"Dobrá, Sedmá, vy se pusťte do úpravy štítů a vy, pane LaForgi, proveďte úpravy nutné k vyslání tetrionového pulsu." shrnul debatu Riker. "Jejich štíty by to sice mělo narušit, ale přesto bych navrhoval provést zkoušky. A protože stále hrozí nebezpečí útoku, přesuneme velení na bojový můstek."

"Opravy budou hotové za pět hodin a na Challengeru za šest." dodal LaForge. "Měli bychom jim trochu pomoci. Warp se jim bohužel hned tak nepodaří zprovoznit."

Po přesunutí na bojový můstek se Riker rozhlédl okolo. Tento můstek na palubě devět se od normálního příliš nelišil, byl pouze ochuzen o vědecké stanice, které nebyly při boji potřeba.

"Je to tu skoro jako nahoře." poznamenal a usadil se do křesla.

"To ano, pane." odvětil s úsměvem komandér Lewis. "Navrhoval bych průzkum okolí."

 

Dat zapnul dálkové senzory a oznámil: "Ty pyramidy se vracejí a doprovází je dvě orionské útočné lodě, pane."

divider

Následuje:
Těžká cesta

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)