Návrat Stargate

Autor:
tuvok07
Archivováno dne:
14. 2. 2003
Délka:
42 714 slov (190 min.)
Stav povídky:
nedokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:

žádné

Seriál (svět):
nezařaditelné
Období:
asi rok po návratu Voyageru
Kategorie:
crossover, alternativní vesmír, napětí
Crossover seriál:
Stargate SG-1
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
Žádný
Stručný obsah:

Prolog: V době třetí světové války (2055 - 2060) byla při pádu bomby na Pentagon zničena veškerá data o projektu SG i obě hvězdné brány, které tam byly uschovány po dobu války. Lidstvo na SG zapomnělo, ale staří spojenci, kteří ztratili spojení s Tau'ri, se rozhodli umístit bránu někde, kde ji lidstvo snad jednou opět najde...

divider
Poznámka autora:

Přeji hodně zábavy

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Návrat Stargate (tuvok07)

Obsah

Romulanská základna

Po dvou dnech cesty se flotila dostala bez problémů na romulanskou základnu. Od poslední bitky s Goa'uldy probíhala cesta klidně a tak byl dostatek času na analýzy a zkoumání. Několik hodin po přistání na základně se v konferenční místnosti na Enterprise sešli všichni vyšší důstojníci, aby shrnuli poznatky a vypracovali plán pro případnou obranu. Sezení se zúčastnil i romulanský generál Tarek, kterého celá záležitost také zajímala, admirál Picard, Thor a tollanský kapitán Arrakesh.

"Takže abychom shrnuli dosavadní výzkum," zahájil debatu Dat. "Pozval jsem i jaffu V'kara aby nám případně poopravil některé naše domněnky."

"Souhlasím." odvětil Picard. "Můžete začít se souhrnem, pane Date, ale nezabíhejte příliš do podrobností."

"Goa'uldi jsou inteligentní parazitická forma života." začal Dat vysvětlovat. "Jejich tělo připomíná spíše červa či hada. Aby přežili, musejí získávat humanoidní hostitele."

"Sami o sobě nejsou nic." dodala Ripleyová a ukázala všem bajoranské proroctví:

PŘIJDOU Z HLUBIN VESMÍRU NEPŘÁTELÉ,
S NIMI SMRT A ZMAR.
BAJOR PŘITOM PO BOKUFEDERACI BUDE
MUSET HRDĚ STÁT, JINAK PADNE.
DÁVNÍ NEPŘÁTELÉ SPOJENCI SE STANOU,
ABY MOHLI LÉPE VZDOROVAT.
ONI NEPŘÁTELÉ JAKO LIDÉ VYPADAJÍ,
VŠAK JEJICH PODSTATA JE POUHÝ ČERV.
ONI, ONI LIDSKÉ TĚLO POUZE OVLÁDAJÍ,
JE PRO NĚ SCHRÁNKOU NEZBYTNOU.
SNIMI PŘIJDOU NOVÍ SPOJENCI, KTEŘÍ
RODEMISARŮV UŽ DÁVNO ZNAJÍ.ONI NA NĚ
ZAPOMNĚLI, DÁVNÍ SPOJENCI VŠAK NA NĚ NE.
SPOLU PŘÍLIV ZASTAVÍTE, BEZ NICH MOŽNÁ
NE. AŽ PYRAMIDA VESMÍREM PROLETÍ, DEJTE
SI POZOR, A HNED. ONI I KRUHEM CHODÍ,
VESMÍREM JÍM PUTUJÍ. NA MÍSTĚ S KRUHEM ZLA
JE ARMÁDA IHNED A MÍSTO ZABÍRÁ.

"Toto proroctví se dá ve světle známých faktů velmi dobře vysvětlit." poznamenal Picard. "Jejich podstata je pouhý červ, toto slovo je zde tedy ve smyslu parazit. Dávní nepřátelé," pohlédl významně na Selu a Tareka: "To jsou pravděpodobně Romulané a dávní spojenci, na které jsme zapomněli, jsou Asgardi a jejich spojenci, tedy Aliance čtyř. Pyramida a kruh zla jsou myslím jasné."

"To ano." souhlasila Ripleyová. "Podívali jsme se i na záznamy z doby před třetí světovou válkou, a ačkoliv se nezachovaly všechny, z fragmentů lze vyčíst něco o výzkumu mimozemské technologie. Může tím být myšlena i Hvězdná brána."

"To může." dodal Dat. "Bajoranské proroctví tedy mluví srozumitelně."

"Pokud mohou procházet bránou, je tedy dost pravděpodobné, že jí mohou poslat celé vojsko." prohlásil Tuvok. "Federace se proto musí připravit i na alternativu pozemního boje, pro který jinak nemáme příliš mnoho jednotek."

"Prioritou je zjistit i to, kde by se mohly nacházet Hvězdné brány." dodala Sela.

"To se dá snadno zjistit porovnáním našich astrometrických údajů a map s vašimi." nabídl se Thor. "Mohu poskytnout potřebné údaje vašim vědeckým důstojníkům."

"Dobře." souhlasil Riker. "Můžete začít hned."

 

Thor tedy zavolal na svou loď aby připravili vše potřebné a sdělil Rikerovi: "Mí lidé nyní připraví ty údaje a pošlou vám je sem."

"Nemůžeme ovšem zamezit tomu, že se na mapách objeví i brána, která už třeba léta nefunguje." podotkl Arrakesh. "Neprověřujeme je všechny a navíc je tato technologie velmi stará."

"Co se vlastně stalo s jejich staviteli?" zeptala se Sedmá.

"To právě nevíme." vysvětlil jí Thor. "Byli to i s Furlingy naši spojenci, ale už hodně dlouho nemáme zprávy ani o jedné z těchto ras."

"Borgové se s nimi rozhodně nesetkali." podotkla Sedmá. "Kdyby ano, znali by nyní tuto technologii i oni."

"To by bylo hrozné." reagoval Picard. "Myslím že bychom se měli o stavitelích bran něco dozvědět."

"Velmi podobnou technologii ovládala i Iconie." dodal Dat. "Mohli se s Antiky znát."

"Je to možné." usoudil Thor. "Antikové byli v této oblasti hodně aktivní."

"Jdu do astrometriky abych porovnala ty mapy, až je pošlou." oznámila Sedmá. "Uvidíme co z toho vzejde."

"Dobrá." řekl Riker. "Až to budete mít, tak mi to oznamte."

"Jak dlouho jste se s Antiky nekontaktovali?" zeptal se Picard Thora.

"Několik stovek let." vysvětloval Thor. "Myslím že se s jejich civilizací muselo něco stát, ale nevíme co."

"Známe spoustu ras, které zanikly." odvětil Picard. "Možná jsme na Antiky už někde narazili a ani o tom nevíme."

"Vezměte si, že třeba Iconie ležela většinou v Neutrální zóně." dodal Tarek. "Je možné, že planeta Antiků je v podobné vám i nám nepřístupné oblasti."

"To sotva." namítl Thor. "Podle toho co vím byla domovská planeta Antiků někde jinde. Pokud by byla tady, věděli bychom o ní."

 

"Kapitáne, volal kapitán Dawson." ozval se z interkomu Lewisův hlas. "Mají hotové opravy a jejich warp pohon je již plně funkční."

"Je čas vrátit se na Zaron." navrhl Riker. "Myslím že bychom se měli trochu podívat na zoubek i dávné Iconii."

"Jaký je vlastně ten systém Iconianů?" projevil Thor zvědavost.

"Bohužel nebyl čas to zjistit." pustil se do vysvětlování Dat. "Ale když jsme tam přiletěli, objevila se nějaká sonda, která se napojila na naše systémy a z planety, na které bylo to zařízení, se potom dalo dostat na naší loď. Jenomže to způsobovalo i poruchy našich systémů a poté toto zařízení kapitán, teď admirál Picard musel zničit, aby se ho nezmocnili Romulané. Místo na které se dalo dostat bylo zobrazeno na jakémsi zvláštním displeji."

"To nevypadá na bránu." podotkl Thor. "Leda že by se červí díra formovala v té sondě a ta potom objekt transportovala. Něco na způsob toho, že mi můžeme mít bránu také na lodi."

"Možná." souhlasil Dat. "Mimochodem, cíl se nedal nijak navolit, ty obrazy se tam v určitých cyklech neustále střídaly."

"Jenomže pokud to byla primitivnější obdoba antických bran, mohli to Iconiané od nich do určité míry převzít." dodal Thor.

"Jsou to jen teorie a víc se dozvíme pravděpodobně po přezkoumání iconianských artefaktů." usoudil Picard. "Proto doporučuji vrátit se urychleně k Zaronu a prozkoumat jeho okolí. Iconie odtamtud není daleko."

 

Ostatní souhlasili a tak se všichni vrátili na své lodě a celá flotila odletěla směrem k Zaronu. Během cesty probíhaly na Enterprise testy tyčových zbraní a také ukořistěných goa'uldských technologií, které jim předali Romulané. Sela zatím dokončila souhrn zpráv od svých agentů, které dostala od talshiarské pobočky na základně, a setkala se s kapitánem Rikerem v jeho kajutě. Vypadala přitom poměrně znepokojeně.

 

"Nějaké problémy?" zeptal se Riker.

"Ti Goa'uldi jsou tam už pěkně dlouho." sdělila mu Sela. "Pravděpodobně už tam mají základnu."

"Kde?" zajímal se Riker o podrobnosti.

"To kdybych věděla." zavrčela Sela, která se ani nesnažila skrývat znepokojení a zlost. "Jestli tam ale mají základnu, tak máme na krku pěkný malér."

"To ano." souhlasil Riker. "Ale to asi není to nejhorší, co mi chcete sdělit."

"Máte pravdu." přiznala Sela. "Je to problém přímo galaktických rozměrů. V poslední době se tam začaly rozmáhat i zvěsti, že někteří ferengijští obchodníčci byli přepadeni neznámou rasou, která si říkala Unasové."

"Unasové?" divil se Riker.

"Jo." odvětila Sela. "V'kar mi o nich řekl, že jsou to častí služebníci Goa'uldů a to hlavně tam, kde je potřeba používat hrubou sílu."

"Něco jako Jem'hadarové u Dominionu?" otázal se Riker.

"Ano." odpověděla Sela. "Jejich fyziologie je podle dostupných zpráv docela podobná fyziologii Klingonů. Jsou možná ještě o něco houževnatější, ale silou se jim vyrovnají."

"Říkala jste ale něco o problému galaktických rozměrů, ne?" zeptal se Riker. "Tohle není moc překvapující."

"To ne, jenže podle V'kara se Unasové vyvinuli na téže planetě jako Goa'uldi, dokonce byli jejich prvními hostiteli." vysvětlovala Sela. "Jenomže oni nemají žádnou hierarchii, nic. Zkrátka přestali Goa'uldům po této stránce vyhovovat a začali je využívat jenom jako své žoldáky nebo speciální komanda."

"Tím chcete naznačit, že si tam budují malé impérium?" zeptal se Riker.

"Ano." odvětila Sela. "Všechno nasvědčuje tomu, že si upevňují pozice v tom sektoru. Zřejmě hodlají po vybudování dostatečného zázemí napadnout buď nás nebo Federaci."

"Pane, chtěl jste znát výsledky testů tyčových zbraní." ohlásil se interkomem Dat.

"Přijďte do mé pracovny, Date." řekl Riker a znovu se obrátil k Sele: "Máte ještě něco, co bych měl vědět?"

"Ne, ale mí agenti na tom stále pracují a až budou vědět něco víc, pošlou mi zprávu." oznámila Sela.

"Pokud bude Tal Shiar nadále tak výkonný jako vždy, tak toho zjistí dost." usmál se Riker. "Myslím že tam taky pošleme rozvědku, raději je o tom informujte."

"Na to se můžete spolehnout." řekla Sela a odešla z pracovny. Zamířila si to rovnou k tělocvičně, kde si chtěla trochu procvičit romulanské bojové umění. Ve dveřích se skoro srazila s Datem, který pospíchal k Rikerovi.

 

"Posaďte se, Date." vybídl ho Riker. "Tak co máte?"

"Prozkoumali jsme ty tyčové zbraně a ty výboje jsou srovnatelné s našimi phasery typu dva." sdělil mu Dat. "Ty druhé zbraně zase pracují na principu elektrických impulsů. U tyčovek je zdrojem energie tekuté trinitium. V jejich části galaxie zřejmě nebude tak vzácné jako u nás, což mi potvrdila i Sedmá. Trinitiová ložiska jsou někde více častá, někde se nevyskytují vůbec, je ještě vzácnější než dilithium. Borgové ho ale považují za méně efektivní a nepoužívají ho."

"Ještě se V'kar zmínil o něčem, co bychom měli vědět?" zeptal se Riker.

"Ano, pane." potvrdil Dat. "Goa'uldi používají osobní štíty. Sela mi sdělila, že při invazi na goa'uldskou loď byly kvůli tomu jejich ztráty poměrně vysoké, ale jaffů bylo naštěstí méně."

"Takže při invazi jaffů na naší loď bychom měli vážné problémy, co?" odhadoval Riker.

"To ano." sdělil mu Dat. "Naštěstí tyto jejich štíty nejsou přizpůsobitelné jako u Borgů. Při správné modulaci by mohly phasery pronikat lépe. Navíc Sedmá tvrdí, že bychom mohli zreplikovat nějaké její nanosondy, a upravit je na vysílání jedu či paralyzující látky. Nanosondy by měly štíty projít."

"Ovšem na každé lodi není poloviční Borg." poznamenal Riker.

"To ne." souhlasil Dat. "Ovšem nanosondy by se daly snadno zreplikovat a poslat každé lodi."

"Máme tu i jiné problémy." podotkl Riker. "Musíme to nějak vyřešit, ale nemyslím si, že to bude hned. Teď nás hlavně čekají jednání s Tollany a Asgardy. Předpokládám že se jednání uskuteční na Zaronu, protože je tam brána."

"Proto poslalo velení admirála Picarda, ne?" zeptal se Dat.

"Ano." odpovídal Riker. "Velení Hvězdné flotily poslalo kapitána Picarda na Zaron hlavně z důvodu, že předpokládali možnost potřeby zkušeného diplomata, a admirál Picard je dobrý diplomat, jak už tolikrát prokázal."

"To je." odvětil Dat. "Jsem rád že ho můžeme zase po nějaké době vidět."

"Bohužel jsme zatím měli málo času na to, abychom si s ním zavzpomínali na staré časy." dodal Riker.

"Já jdu udělat další testy a pomůžu Sedmé s těmi mapami." řekl Dat a odešel. Riker se posadil a vzal si do ruky knihu. Potřeboval se trochu odreagovat a věděl moc dobře, že po příletu na Zaron na to už nebude mít čas.

 

Mezitím se Sela v tělocvičně postavila naproti Tuvokovi. "Tak uvidíme, jak je dobrý výcvik té vaší flotily." sdělila a udělala klamný výpad, ale vzápětí musela odrazit první Tuvokův útok.

"Dobrý postřeh." oznámil jí Tuvok a vykryl kopanec, který Sela trefně namířila do rozkroku. Sela ale náhle vyrazila rukou a uchopila ho za rameno. Tuvok se tiše složil na podlahu.

"Prospi se, Vulkánku." usmála se.

Náhle se za ní ozval nějaký zvuk. Otočila se právě včas, aby zachytila V'karův výpad.

"Dávejte si radši pozor." upozornil jí V'kar a vykopl jednou nohou. Sela ale nohu zachytila a strhla V'kara k zemi. Vzápětí dostala ránu do kotníku, podjela jí noha a spadla. Oba se začali převalovat na zemi a zápolit. Sela ale za chvilku omráčila i V'kara, postavila se a oba opřela o zeď.

"Tak to by bylo, dva nula, pánové." oznámila jim a divila se, že se Tuvok nechal tak snadno zmást. "Asi únava." pomyslela si a čekala až se proberou.

"Dobrá práce." poznamenal Tuvok, který se probral první.

"Nějak snadno jsem vás zmátla, ne?" podotkla Sela ironicky.

"Máte pravdu, ale zřejmě se na mě podepsalo napětí a únava z předchozích dnů, které byly velmi.... náročné." odpověděl Tuvok. "Kromě toho vy jste svěží a odpočinula jste si důkladně."

"To se stává." dodala s pochopením Sela a podívala se na V'kara, který se právě také probíral. Lidé se sice probírali déle, a doktorka Crusherová při testech DNA potvrdila, že V'kar je potomkem jaffů zotročených kdysi na Zemi a převezených na různé planety, ale tady zapracovala i larva.

 

"Tak to bylo něco." sdělil V'kar. "Tenhle chvat je asi účinný na všechny rasy, co?"

"Nikoliv." odvětil Tuvok. "Na některé rasy tento chvat nezabírá, a to buď z důvodu opancéřování této části těla, anebo proto, že mají jinou fyziologii a nervy, které je při tomto chvatu třeba stisknout, vedou jinudy."

"Příště nedělejte takový rámus, když chcete zaútočit zezadu." poučila ho Sela a ukázala na své zašpičatělé uši. "Tyhle uši jsou trochu citlivější, než jste čekal."

"Aha." pochopil V'kar. "Teď to už chápu."

"Tak a teď se do toho pustíme." zavrčel Dar, který právě přišel. "Omlouvám se za zpoždění."

Sela si přeměřila Klingona pohledem a sdělila mu: "Tak pojď, ty klingonský válečníku."

"Počítači, vytvoř holopostavu jedince rasy Unas podle zadaných parametrů." řekl Tuvok a V'kar se málem vyděsil, když se v místnosti zhmotnila postava unaského válečníka v plné zbroji.

"Asgardi dodali dobré údaje." poznamenala Sela. "Tahle postava je i na záznamu z kanceláře toho přepadeného Ferenga."

"Počítač je schopen nasimulovat i goa'uldské štíty, ale to budeme muset jít na holopalubu." odvětil Tuvok. "Asgardi dodali informace i o nich."

"S touhle technologií se nedivím, že je Federace tak dobrá." dodala Sela.

 

"Tady Sedmá." ozvalo se z interkomu. "Pane Tuvoku, přijďte prosím se Selou a V'karem do astrometriky."

"Hned tam budeme." ohlásil se Tuvok a všichni tři odešli do astrometriky. Darovi to ale nedalo a začal zatím cvičit s postavou Unase. "Počítači, Bat'leth!" přikázal.

Ostatní se shromáždili v astrometrice, kam přišel i Riker, a Sedmá promítla na obrazovku mapu galaxie, kde byly jasně vyznačené jednotlivé kvadranty.

"Takže toto je mapa naší galaxie normálně a nyní jí překryji mapou od Asgardů s vyznačenými bránami." oznámila a zadala na konzoli několik údajů. Vzápětí se mapa zaplnila malými modrými a červenými body a v jedné ze vzdálených oblastí Beta kvadrantu se objevil shluk symbolů trojúhelníkovitých.

"Modré body znamenají aktivní brány nebo brány aktivované nedávno, červené jsou brány pravděpodobně neaktivní nebo zničené." vysvětlovala. "Trojúhelníkové symboly jsou brány na území Goa'uldů. V každém z jejich systémů je brána."

"Brány jsou pomalu po celé galaxii." užasl Riker. "Můžete zobrazit jen Neutrální zónu, Sedmá?"

 

"Ovšem." odvětila Sedmá a opět vyťukala několik povelů. Na obrazovce se objevilo území Neutrální zóny. Jeden z bodů Sedmá zvýraznila. "Toto je brána s adresou PX48920, tedy ta na Zaronu." objasnila důvod zvýraznění.

"Promítněte přes to přibližné hranice Iconianské říše." přikázal Riker.

"To snad není možné!" vydechla Sela když uviděla výsledek. "Tolik bran na území Iconianské říše!"

"A všechny podle asgardských údajů postaveny před pěti tisíci lety, tedy v době, kdy Iconianská říše ještě existovala!" dodala ohromeně Ripleyová. "Je ještě někde takový shluk bran?"

"Ano." sdělila Sedmá. "Podobné shluky jsou na několika místech v beta kvadrantu a delta kvadrantu. Dalším shlukem je území Aliance čtyř, jenže tenhle je neobvykle velký."

"To může znamenat, že Iconiané a Antikové jsou jedna a ta samá rasa, anebo že byli spojenci." podotkl Tuvok. "Obě tyto možnosti jsou vysoce pravděpodobné. Brány jsou jedinečný prostředek k tomu, jak se rychle dostat z jednoho místa říše do druhého."

"Můžete zobrazit mapy všech říší, které existovaly v době, kdy byly tyto brány postaveny?" obrátil se Riker k Sedmé. Ta přikývla a zadala příslušné příkazy na konzoli. Na obrazovce se objevila celá prozkoumaná oblast galaxie s vyznačenými obrysy hranic dávno zaniklých říší. Někde brány chyběly, ale to byly výjimky.

"Tak to máme Iconii, velký počet bran. Triskelion, taky poměrně velký počet bran. Jangarská unie, ze které dosud zbývají roztroušené kolonie této kdysi mocné rasy, taky brány. Har'garad, taky brány. Zangarské impérium, brány. Daghar, brány. Celkem šest říší, a v té době významných, na jejichž území je alespoň jedna brána." oznámila Sedmá výsledky.

"To je něco." poznamenala Ripleyová. "Na dost místech museli naši archeologové zakopávat o brány a vůbec si neuvědomovali, co to vlastně je."

"Jak jste si ale vysvětlovali tak častý výskyt stejných artefaktů?" zeptala se Sela.

"Všechny tyto zaniklé civilizace byly natolik blízko, aby se mohly v té době stýkat, protože ovládaly warpový pohon." vysvětlila Ripleyová. "I jinde nalézáme podobné artefakty, protože rasy se spolu stýkaly a stále stýkají."

"Podívejte se sem!" oznámila náhle Sedmá a zobrazila podrobně jedno z míst, kde byl modrý bod. "To je Bajor!"

"Brána na Bajoru?" udivil se Riker.

"Ano, ale nefunkční." sdělila Sedmá. "Pravděpodobně už dávno neexistuje."

"Je zvláštní, že brány jsou skoro všude, ale na území Borgů nic." poznamenala Ripleyová.

Sedmá zavrtěla hlavou a zobrazila území Borgů. "Tady, vidíte? Jedna jediná osamocená brána."

"Na planetě El Aurianů?" nevycházel Riker z údivu. "Musíme se zeptat Guinan, naší barmanky, jestli si něco z tak dávné historie své rasy pamatuje."

"To bychom měli." podotkla Sedmá.

"Zobrazte ještě území Federace." přikázal Sedmé Riker. Sedmá zobrazila celé území Federace a na obrazovce se objevilo několik bodů. Uprostřed federálního území svítil jen jediný modrý bod – Země neboli Tau'ri.

"Tak tady to máme." řekl Riker. "Brána na Zemi a na třech dalších federálních planetách, všechny neaktivní."

 

"Ty federální planety jsou přitom jenom kolonie." dodala Sedmá. "Nikdy na nich nebyla civilizace."

divider

Následuje:
Iconie

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)