Návrat Stargate

Autor:
tuvok07
Archivováno dne:
14. 2. 2003
Délka:
42 714 slov (190 min.)
Stav povídky:
nedokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:

žádné

Seriál (svět):
nezařaditelné
Období:
asi rok po návratu Voyageru
Kategorie:
crossover, alternativní vesmír, napětí
Crossover seriál:
Stargate SG-1
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
Žádný
Stručný obsah:

Prolog: V době třetí světové války (2055 - 2060) byla při pádu bomby na Pentagon zničena veškerá data o projektu SG i obě hvězdné brány, které tam byly uschovány po dobu války. Lidstvo na SG zapomnělo, ale staří spojenci, kteří ztratili spojení s Tau'ri, se rozhodli umístit bránu někde, kde ji lidstvo snad jednou opět najde...

divider
Poznámka autora:

Přeji hodně zábavy

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Návrat Stargate (tuvok07)

Obsah

Kruh démonů

Kapitánova pracovna na Enterprise, 29.4.2380

Kapitán William Riker seděl ve své pracovně a díval se na akvárium v rohu, které tu zbylo po Picardovi. Riker jenom změnil osazenstvo a vybudoval miniaturní korálový útes, do kterého nasadil korálové rybky. Ze vzpomínek ho vyrušilo jemné pípnutí počítače, které označovalo přijímanou zprávu. Podíval se na monitor, kde se objevila tvář admirála Picarda.

"Dobrý den," pozdravil ho Riker. "Jsem rád že vás zase vidím, Jean-Lucu."

"Taky zdravím, Wille, ale teď není čas na přátelský rozhovor, mám pro vás úkol." sdělil mu Picard.

"O co jde?"

"Znáš planetu jménem Zaron, Wille?"

"Jistě, je to jedna z prvních v Neutrální zóně, kde se mohl rozběhnout výzkum. Jsou tam zbytky neznámé civilizace. Stalo se tam snad něco?"

"Nic se tam nestalo." vysvětlil Rikerovi Picard. "Našli ale nějaký artefakt, se kterým si nevědí rady a proto potřebují posily. Vím že Enterprise má dost výbavy na to, aby prozkoumala deset takových planet."

"To trochu přeháníš." usmál se Riker. "Výbavy máme ale opravdu dost."

Picard se rozloučil a přerušil spojení. Riker se tedy vydal na můstek, aby zadal změnu kursu a zeptal se Data na pár podrobností. Sedl si do kapitánského křesla a zeptal se komandéra Lewise: "Nějaké zvláštní události během mé nepřítomnosti?"

"Ne, pane."odpověděl Lewis.

"Dobrá, pane Parisi, zadejte kurs 45.6.23."

"Do Neutrální zóny, pane?" udivil se Paris.

"Ano, Warp devět." sdělil mu Riker a obrátil se na Data. "Za jak dlouho dorazíme touto rychlostí do soustavy Zaron?"

"Za dvě hodiny a dvacet sekund." odpověděl Dat.

"Co tam budeme dělat? Hvězdná flotila nám už dala úkol?" zeptal se komandér Lewis.

"Tamní archeologové si nevědí rady s nějakým artefaktem." vysvětlil mu Riker. "Máme jim pomoct jak nejlépe to půjde, takže sdělte naší archeologické laboratoři, ať se pořádně připraví."

"Řeknu jim to." řekl Lewis a podíval se na obrazovku, kde byla zrovna vidět mlhovina.

 

Romulanská kolonie Torakal, stejný den.

Boj na povrchu planety už skončil a Sela se společně s Sorelem vydala prozkoumat, co zbylo z kolonie. V cele na lodi už měli pár cizinců a Sela se rozhodla, že je, až se vrátí na loď, důkladně vyslechne. Napřed je měl prohlédnout doktor Tomalak a provést detoxikaci, pokud by našel viry či bakterie, které by mohly ohrozit posádku lodi.

"Tak co se tady dělo?" zeptala se Sela poručíka Nareka, velitele výsadkových sil.

"Zvládli jsme je skoro v pohodě, pane." odvětil Narek. "Máme tady pár ukořistěných zbraní. Vypadají sice jako kopí, ale ve skutečnosti je to velmi účinná energetická zbraň, která je schopná narušit i štíty raketoplánu. Vyzkoušeli jsme to, a mohu potvrdit, že je to dokonce o něco účinnější než naše disruptory. Energii tomu dodávají krystaly jakéhosi podivného prvku. Nejhorší bylo, že ti cizinci mají jakési osobní štíty, takže ztráty byly poněkud větší."

"Dozvěděli jste se od nich co jsou zač?" otázala se Sela.

"Bohužel ne, pane." odpověděl jí Narek. "Jejich řeč jsme nebyli schopni rozluštit, i můj univerzální tlumočník selhal, a to mám do komunikátoru zabudovaný nejnovější model. Mleli pořád dokola něco jako Apophis a podobně."

"A jak se tedy dorozumívali s kolonisty, kteří jim dělali otroky?" udivila se Sela. "Vždyť ti jim také nemohli rozumět."

"Rozkazovali jim ti kolonisté, kteří byli napadeni parazitem." vysvětloval Narek. "Jejich hlas prý byl, podle výpovědí kolonistů, podivně pozměněný. Jo a svítily jim oči, ale tomu moc nevěřím."

Sela se rozhlédla okolo a náhle si všimla vysokého kamenného kruhu nedaleko. Popošla k němu aby si ho pořádně prohlédla a málem zakopla o menší kamenný kruh, který nebyl ve vysoké trávě skoro vidět. Prohlédla si ho a uviděla zvláštní symboly. Když se podívala na vysoký kruh, uviděla naprosto stejnou skupinu symbolů, které jí připomínaly jakési obrázkové písmo. Hlavou jí probleskla vzpomínka na dobu, kdy velela okupačnímu vojsku – tehdy tam ten zvláštní kruh byl taky a Sela si vzpomněla i na to, jak mu říkali obyvatelé dobyté a později Federací osvobozené planety – kruh smrti nebo tak něco.

"Co to je?" obrátila se k Narekovi, který šel za ní.

"To nevím, asi to sem dali ti vetřelci, původně to tu nebylo." sdělil jí Narek.

"Kruh démonů," vydechla Sela. "Ano, na té planetě co jsem dobývala tomu říkali kruh démonů a tvrdili, že tím kdysi procházeli mocní démoni."

"Prosím?" vyvalil Narek oči.

"Nic, to jsem jen přemýšlela nahlas," uklidnila ho Sela. "Proskenujte to!"

"Je v tom taky ten podivný prvek." sdělil jí Narek po krátkém zkoumání. "Vypadá to, že plní podobnou funkci jako dilithiové krystaly. Trikordér tím nedokáže úplně proniknout, ale přesto to vypadá, že jsou uvnitř nějaké obvody nebo co. Je to spojeno s tím malým kruhem na zemi, stejné symboly mohou nasvědčovat tomu, že se tím ovládá ten velký kruh."

"Mám pocit, že to může být nebezpečné," řekla Sela. "Raději to položte na zem."

Narek přivolal několik lidí a položili kruh na zem. "Až to budeme zase chtít zvednout, bude potřeba jeřáb." dodal.

"S tím počítám." sdělila mu Sela. "Vracím se na loď, až něco zjistíte, dejte mi vědět."

 

Po návratu na loď se Sela vydala za doktorem Tomalakem, který zrovna dokončil prohlídku cizinců.

"Tak jak to vypadá?" zeptala se.

"No, zatím vám mohu říct jen to, že ti cizinci jsou humanoidé, a stejně jako náš kolonista v sobě mají toho parazita. Zvláštní je, že nemají vlastní imunitní systém. Zřejmě jsou zcela závislí na imunitním systému toho červa." vysvětlil jí doktor Tomalak. "Tento cizinec má parazita mrtvého po zásahu disruptorem a asi také zemře."

Sela se podívala na cizince, který ležel na operačním stole. Na čele měl jakýsi kruh, zřejmě kovový, s podivným symbolem. Na břiše mu zela díra, ve které bylo něco, co do humanoidního těla rozhodně nepatřilo, a připomínalo to červa.

"Takže umírá?" zeptala se.

"Ano, mohu udělat jen to, že mu to ulehčím." sdělil jí Tomalak. "Je tu také možnost transplantovat mu imunitní systém, ale jeho organismus je od našeho příliš odlišný. Kdyby měl krev na bázi mědi, tak snad...."

"Mohu ho vyslechnout?" zeptala se Sela.

"Hned ho probudím." odpověděl Tomalak a aplikoval cizinci injekci. Cizinec otevřel oči, ve kterých se zračil děs, a rozhlédl se. Sela aktivovala svůj komunikátor, ve kterém byl zabudován federální univerzální tlumočník ukořistěný při jedné špionážní akci, a zeptala se: "Jak se jmenujete?"

"V'kar." sdělil jí cizinec.

"Pravděpodobně tušíte že zemřete." sdělila mu Sela. "Naše lékařská věda vám to může ulehčit, pokud budete spolupracovat. Budete mluvit?"

"Zemřu tak jako tak," odpověděl jí pohrdavě cizinec. "Na co tedy ohledy?"

"Můžeme najít způsob, jak vás z toho dostat." objasnila mu Sela situaci.

"Dobrá," řekl V'kar. "Pokud najdete způsob jak mi dát imunitní systém, budu spolupracovat, jinak ne."

 

Sela vypnula tlumočníka a otočila se k Tomalakovi. "Říkal, že bude spolupracovat pokud mu dáme imunitní systém. Chci aby jste něco vymyslel, a to hned."

"Pokud bych získal živého parazita, tak by to mohlo vyjít." sdělil jí Tomalak. "A ještě něco – zjistil jsem že tenhle parazit je spíše larva. Jsou jich zřejmě dva druhy, dospělý jedinec a larva, zatím mi ale není jasné, jakým způsobem se rozmnožují."

"Možná najdeme na planetě mrtvolu s živým parazitem." řekla mu Sela a zavolala Narekovi: "Poslyšte, Nareku, potřebujeme mrtvolu, která by v sobě měla živého červa, a to co nejdřív."

"Dobrá, hned to zjistím." sdělil jí Narek a podíval se na mrtvoly vetřelců. Po proskenování našel jednoho mrtvého, který měl v těle jakousi formu života. Vetřelce ihned poslal na loď a doktor Tomalak ho prohlédl.

"Má v sobě červa." oznámil Sele.

"Dobrá, můžete mu ho dát." řekla Sela a odešla do své pracovny.

 

Stanice DS 9, 29.4.2380

Kapitán Benjamin Sisko zrovna studoval něco na svém monitoru, když do jeho pracovny vstoupila Kira.

"Děje se něco?" zeptal se jí.

"Aktivoval se Orb proroctví." sdělila mu Kira.

"A prorokoval něco?" zeptal se Sisko s úsměvem.

Kira mu podala kovovou cedulku: "Radši se podívej sám."

Sisko se podíval na cedulku, na které stálo:

PŘIJDOU Z HLUBIN VESMÍRU NEPŘÁTELÉ,
S NIMI SMRT A ZMAR.
BAJOR PŘITOM PO BOKUFEDERACI BUDE
MUSET HRDĚ STÁT, JINAK PADNE.
DÁVNÍ NEPŘÁTELÉ SPOJENCI SE STANOU,
ABY MOHLI LÉPE VZDOROVAT.
ONI NEPŘÁTELÉ JAKO LIDÉ VYPADAJÍ,
VŠAK JEJICH PODSTATA JE POUHÝ ČERV.
ONI, ONI LIDSKÉ TĚLO POUZE OVLÁDAJÍ,
JE PRO NĚ SCHRÁNKOU NEZBYTNOU.
SNIMI PŘIJDOU NOVÍ SPOJENCI, KTEŘÍ
RODEMISARŮV UŽ DÁVNO ZNAJÍ.ONI NA NĚ
ZAPOMNĚLI, DÁVNÍ SPOJENCI VŠAK NA NĚ NE.
SPOLU PŘÍLIV ZASTAVÍTE, BEZ NICH MOŽNÁ
NE.AŽ PYRAMIDA VESMÍREM PROLETÍ, DEJTE
SI POZOR, A HNED.ONI I KRUHEM CHODÍ,
VESMÍREM JÍM PUTUJÍ.NA MÍSTĚ S KRUHEM ZLA
JE ARMÁDA IHNED A MÍSTO ZABÍRÁ. 

"Co to má znamenat?" udivil se Sisko.

"To netuším," odpověděla mu Kira. "Znáš bajoranská proroctví, Benjamine, záhadná a podivná."

"Jo, ale co ti spojenci na které Federace zapomněla?" zeptal se Sisko.

"Jo tak to nevím, možná by ses měl podívat do databáze." řekla Kira.

"Nejdivnější je ta část s pyramidou prolétající vesmírem a kruhem zla." podotkl Sisko.

"Na místě s kruhem zla je ihned armáda – to může značit červí díru. Jenomže kterou? Tu naší? Vždyť o Dominionu nemáme po jejich kapitulaci žádné zprávy."

"Nejspíš to bude jiná červí díra." navrhla Kira.

"Raději zavolám velitelství hvězdné flotily, ať rozhodnou co s tím." rozhodl se Sisko. "Třeba něco zjistí."

 

Amonetova loď

Amonet obětoval druhou loď, aby setřásl nepřátele, a byl poměrně naštvaný. Druh, který objevili, byl sice extrémně vhodný jako hostitel, odolný a houževnatý, ale jak se ukázalo, až příliš obranyschopný. Dvacet lodí ztratili už při útoku na kolonii a tato ztráta zasadila jeho goa'uldské pýše poměrně velkou ránu. Ke všemu se zdálo, že nepřátele tak úplně nesetřásl.

"Stav?" vyštěkl na jednoho z jaffů.

"Špatný, můj pane, pohonný systém je téměř vyřazen, můžeme letět nanejvýš rychlostním faktorem čtyři."

Náhle se přímo před lodí odmaskovala velká loď připomínající svým tvarem dravého ptáka s roztaženými křídly.

"Co to je?!" zeptal se Amonet.

"Nevím, můj pane, ale volají nás!" oznámil mu jeden z jaffů.

"Spusťte komunikační frekvenci!" rozkázal Amonet a na obrazovce se objevila tvář s poměrně hrbolatým čelem. "Jsem velitel Danar z imperiální hvězdné lodi Groth, co děláte na území klingonského impéria?!"

"Jenom prolétáme, ihned odletíme." sdělil mu Amonet.

"Dobrá, ale ihned!" přikázal Danar a ukončil spojení.

"Můj pane," obrátil se k Amonetovi jeden z jaffů. "Tahle rasa je fyziologicky podobná Unasům a je to jenom jedna loď, mohli bychom se pokusit ji obsadit."

"Dobrá, nabijte zbraně a spusťte štíty!" rozkázal Amonet.

 

Na klingonské lodi ale ihned zjistili, že pyramidální loď zvedá štíty a nabíjí zbraně, a udělali totéž.

"Plazmová torpéda pal, rozptyl gama!" zavrčel Danar.

"Torpéda odpálena, přímý zásah!" sdělil mu taktický důstojník. "Štíty nepřátelské lodi jsou na pětadevadesáti procentech!"

Hned na to se klingonská loď otřásla pod salvou iontových torpéd.

"Disruptory na plný výkon a pal! Další salvu torpéd!" přikázal Danar. "Stav?"

"Štíty nepřátelské lodi na osmdesáti procentech a naše na pětasedmdesáti, pane! Proražení trupu na palubě tři!"

"Úhybný manévr a maskování!" zavelel Danar a klingonská loď se maskovala. Vzápětí se klingoni přemístili za Amonetovu loď a po překvapujícím odmaskování vypustili hned dvě salvy torpéd a opět se maskovali. Goa'uldská loď byla těžce poškozena a Amonet raději nařídil ústup.

"To snad není možný!" zaklel v duchu. "Copak má v téhle části galaxie každá rasa maskované lodě? Je to jako kdybych šel proti Asgardům!"

Vzápětí se za zádí odmaskovaly tři pronásledující romulanské lodě – dvě z nich byly zničeny při sebevražedném útoku lodě Iris – a vypálily další salvu plazmových torpéd. Štíty vypadly a na lodi se ihned začali zhmotňovat romulanští vojáci.

"Do boje!" zavelel Amonet a na lodi se vzápětí rozpoutal lítý boj. Romulané sice měli početní převahu – na jednom Warbirdu může být až tisíc členů výsadkových sil – ale jaffové zase používali své osobní štíty a jejich tyčové zbraně dovedly nadělat pěknou paseku, což ovšem dovedly i disruptory Romulanů, jenže jejich střely byly pohlcovány goa'uldskými štíty. Amonet se snažil dostat celým tím zmatkem k bráně, ale náhle ucítil, že jeho hostiteli někdo stiskl rameno a ten ztratil vědomí. Amonet netušil nic o vulkanském nervovém stisku, který díky stejnému původu ovládali i Romulané, ale zároveň věděl, že hostitel žije. O něco později se probral v cele na romulanské lodi, která letěla zpět k Torakalu.

divider

Následuje:
Katakomby

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)