Trias: Příběh věčnosti

Autor:
Thomas
Archivováno dne:
1. 6. 2005
Délka:
18 272 slov (82 min.)
Stav povídky:
dokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:
Žádné
Seriál (svět):
nezařaditelné
Období:
Kategorie:
napětí
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
žádný
Stručný obsah:

První dobrodužství posádky Triasu. Nedopadne tak, jak mělo a posádka musí cestovat časem, aby vše napravila.

divider
Poznámka autora:

nezadáno

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Trias: Příběh věčnosti (Thomas)

Obsah

Kapitola 10

Planeta Věčnosti

Jeden z terminálů na plošině začal houkat. Pulaská, která stála nejblíže, se ihned podívala na údaje. "Senzory zaznamenávají v blízkosti planety neznámou loď," četla z displeje. Richmond se na ní překvapaně podíval. "Takže něco přeci jen stále existuje. Ale jak je to možné? Vždyť zmizely i hvězdy!!" Kapitán vstoupil na plošinu a zadíval se na údaje. 

"Je mohutná, má velký zbraňový potenciál a blíží se k orbitě," hlásila mu Jane.  Na displeji bylo možné vidět, jak se ke kruhu, znázorňující planetu, přibližuje ohromný obdélník.

"Kapitáne, pokud jejich senzory zaznamenaly Strážce Věčnosti a budou si ho chtít prohlédnout, nemáme jim v tom jak zabránit!" řekla T´Sal. A měla

pravdu. Žádná loď federace tu nehlídala a oni sami toho moc nezmůžou. Mohli udělat jen jediné. 

"Spustíme znovu kolem Strážce ochranný štít," řekl Thomas a také tak udělal. Potom zašifroval odblokování štítu.

"A co Harper, Cooper a Valok?" zeptala se Jane.

Kapitán se na ní zpříma podíval: "Teď je nejdůležitější, aby nikdo nepronikl dovnitř!" Doktorka po jeho boku s ním souhlasila,což dala najevo přikývnutím. Pulaská to vzala na vědomí a pohlédla kamsi vzhůru, jakoby čekala, že onu loď uvidí. "Potřebovali bychom phasery!" postěžovala si nakonec.

Enterprise - D

Cooper s Harperem  se vydali ke strojovně. Dohodli se, že naleznou Valoka a zeptají se ho, zda něco nezjistil. Šli jednou z dlouhých chodeb a jak míjeli posádku, Perry se rozhovořil: "Bitva u Wolf  359, co vše si o ni pamatujete?"

Ted zmírnil krok. Pak pomalu začal odpovídat: "Při střetnutí ENTERPRISE - D  s borgskou krychlí byl zajat kapitán Picard. Borgové ho asimilovali, čímž  z něj vytvořili borga zvaného Locutus. Byl  mluvčím společenstva a měl za úkol tlumočit rozhovory mezi borgy a Federací. Při následné bitvě u Wolf 359 došlo k zničení  třiceti devíti lodí Hvězdné flotily. Po tomto  masakru se krychle znovu střetla s ENTERPRISE,  jejíž posádce se podařilo osvobodit kapitána a krychli zničit..."

Cooper domluvil, zatímco Harper se zastavil. "Správně. Znáte to moc dobře. Bylo to něco úděsného a můj děda se toho zúčastnil. Mnohokráte jsem od něj slýchával historky, které se kolem toho točily, ale nikdy jsem netušil, že se octnu v minulosti právě v té době." Perry se na chvíli odmlčel. Pak se dal znova do chůze. "Dokážete si to představit: jediná krychle dokázala zničit třicet devět lodí. Muselo to být strašné... vlastně teprve bude. Nic z toho se ještě nestalo!" uvědomil si Perry. "Mohli bychom tomu možná i zabránit... informovat flotilu, aby se lépe připravila..."

"Poručíku, vy víte, že to nejde. Sám jste historik, tak to musíte nejlépe chápat," řekl prudce Cooper. "Nesmíme měnit minulost!"  Harperovo nadšení vyprchalo. Došli k výtahu a v tichosti nastoupili.

"Když nesmíme měnit minulost," promluvil náhle Perry, "tak co tu vlastně děláme?"

Ano, co tu děláme? řekl si Ted. Měl bych být se Sophií a Ruby. Jsem už tak starý, nebo se mi po nich vážně moc stíská? Já - největší třídní rváč se strachuji o manželku a dítě. Ano, už je tomu tak! Změkl jsem.

Nebo... možná, že nalézám konečně své pravé já. Jsem manžel a otec - je třeba se s tím plně ztotožnit! Nejsem rozpustilý mladík jako Harper a nemám ani onu svobodu, kterou si ještě dopřává Thomas.

Nejsou snad dobrodružství jen pro ty svobodné lidi, kteří po něčem ještě touží? Pro lidi, kteří hledají náplň svých snů? Vždyť já jsem už všeho dosáhl - tam kdesi v neexistenci mám svou rodinu. Správně bych tam měl být s nimi.

Pro Toma to bude těžké, ale TRIAS je mé poslední působiště - pokud se na něj dostanem -  po něm už odejdu od Hvězdné flotily. Přenechám místo těm, kteří ještě hledají své sny...

Planeta Věčnosti

Během posledních minut zakotvila neznámá loď na orbitě, z čehož byly všichni nervózní. Čekali, co se bude dít dál.

"Střážce je málo chráněn," podotkla Pulaská, "štít ho dlouho neochrání a my těžko někoho zastavíme. Řekla bych, že je to nespravedlivé. Za celá léta, co Federace planetu hlídala, se sem nikdo nepřiblížil. A teď, když je Strážce bezbraný..." 

Doktorka se k ní přidala: "Zdá se to být až moc velká náhoda, že? Jediná loď,  o které víme, že stále existuje, i když zbytek vesmíru zmizel, se vydala na obhlídku nejmocnějšího artefaktu ... je to až podezřelé, řekl by normální člověk."

Richmond si vše začal dávat dohromady: "Myslíte, že ať už je na té lodi kdokoli, dokázal zničit běh celého vesmíru jen proto, aby se dostal ke Strážci Věčnosti?" 

Vulkánka povytáhla levé obočí: "I to je možnost, s kterou musíme počítat!"  Thomas nevěřícně zavrtěl hlavou . Hrozná představa.

"Pokud je to pravda a dokázali tohle všechno... nemyslím si, že budou mít dobré úmysly. Takhle to totiž vypadá, že se Strážce chtějí zmocnit jen pro své účely," podotkl. "Ta představa, co vše by mohli v minulosti způsobit..." dodal ještě a pohlédl ke Strážci.

Vulkánka sledovala jeho pohled a také se tím směrem podívala. "Je to hrozná představa," doplnila ho.

O několik vteřin později se Pulaská odtrhla od terminálu a zvolala: "Ta loď odplouvá!" Kapitán k ní ihned přistoupil a nahlédl do údajů. Z nich vyčetl, že neznámá loď právě přešla na Warp rychlost a zmizela kamsi z dosahu senzorů. Zvláštní, pomyslel si Thomas. Všechny ty spekulace byly nejspíše zbytečné...

"Kapitáne!" zavolala  náhle T´Sal. Richmond se ohlédl a zpozoroval, že ze Strážce vycházejí tři osoby: Harper, Cooper i Valok. Avšak nemohli dojít až k němu, neboť jim překážela neviditelná stěna ochranného štítu. Thomas ihned zareagoval a štít vypnul. Nyní se zdála být hrozba zažehnána...

"Takže Era vám řekla, že jsme na dobré cestě, jen musíme dát všechny poznatky dohromady?" ujasňoval si kapitán, co mu právě řekl Valok.

"Ale my přece ještě nemáme všechny poznatky!" ozval se Harper a pokračoval: "Nejdříve musíme navštívit i to poslední období."

"Ano," přidal se Cooper. "Guinan nám připomněla, že to Era nás přiměla k tomu, abychom cestovali do minulosti. To poslední období také musíme navštívit - může být rozhodující."

Richmond se díval na všechny své důstojníky. Byl si jist, že odvádějí dobrou práci. Doktorka si stoupla vedle něho a poradila mu: "Až tam budem, spojíme všechny své zážitky z předešlých událostí. Jsem si jista, že tak to má Era v plánu. Určitě tam na nás už čeká..."

"Ano," vložila se do debaty i Jane, "je vždy před námi a sleduje nás."

"Tak dobrá," rozhodl se Richmond . "Pane Harpere, zjistěte mi vše co dokážete o té době. Pane Valoku, připravte vše na další průchod Strážcem...

Tentokráte půjdem všichni a dokud neodhalíme pravdu, nebudeme se vracet!"

řekl pevně kapitán a ve tvářích ostatních viděl souhlas.

O několik okamžiků později stáli všichni před Strážcem, připraveni skočit.

"Ocitneme se na stanici Federace, v nedávné době, řekl bych tak dvacet až třicet let zpátky..." informoval Perry. T´Sal se otočila směrem k ostatním:

"Je možné, že se setkáme s někým známým - s příbuznými, rodiči a nebo sami se sebou v mladší verzi. V tom případě je nutné dotyčné ignorovat, ať už k nim máte jakýkoli vztah."

"Rozumíme, doktorko," řekl kapitán a kývnutím hlavy dal pokyn Valokovi. Ten spustil počítač, jenž vyhledával jejich příští období. Jakmile nadešel čas, jeden po druhém do Strážce vstoupili...

divider

Následuje:
Kapitola 11

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)