divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Jaraďané J'naiové >>> divider

Jem'Hadaři

Anglicky:
Jem'Hadar
Vzhled:
humanoidi
Kvadrant:
Gama
Domovský svět:
není známo
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
není známo
Poprvé na obrazovce:
DS9 The Jem'Hadar
Poprvé ve světě ST:
DS9 The Jem'Hadar
Fyziologie

Jem'Hadaři v 24. století jsou humanoidi, jejichž vzhled napovídá, že jejich předci byli ještěři. Dospělý Jem'Hadar má šedavou šupinovitou pleť a několik řad výrazných výrůstků v obličeji: podél brady a prostředkem čela a od spánků k temeni hlavy. Vzadu na hlavě má chomáč zbylých vlasů, zbytek lebky je holý.

Jsou produktem genetického inženýrství Zakladatelů, kteří je vytvořili jako svou velmi silnou a naprosto loajální armádu. Jsou několikrát silnější než lidé, mají skvělý zrak, jsou velmi odolní, např. phaser nastavený na omráčení na ně nemá žádný účinek (viz epizoda DS9 Rocks and Shoals), a dokážou se zamaskovat, takže jsou spolu se svými zbraněmi neviditelní nejen zraku, ale i pro senzory (viz epizody DS9 The Jem'Hadar, The Abandoned).

Dospělý Jem'Hadar nepotřebuje spát ani jíst. Zakladatelé si pojistili jejich věrnost tím, že z jejich genomu vypustili tvorbu důležitého enzymu, který jim dodávají v podobě drogy zvané ketracel bílý. Ten jim také dodává veškerou potřebnou výživu. Distribuci ketracelu bílého mají na vesmírných lodích na starosti Vortové. Pokud Jem'Hadaři svůj ketracel bílý nedostanou, stanou se neovladatelnými a velmi násilnickými. V krajním případě napadnou svého vortského velitele a nakonec i sebe navzájem (viz epizody DS9 The Abandoned, Hippocratic Oath, To the Death, Rocks and Shoals).

Malí Jem'Hadaři se rodí v tzv. porodních komorách, jimž se také říká líhně (viz epizoda DS9 Penumbra). Jem'Hadaří miminko je výrazně podobné lidem, jak dospívá, stále více se prosazují rysy typické pro dospělé jedince. Jejich dospívání je neuvěřitelně urychlené - od narození dosáhnou dospělosti za pouhé tři dny. Dospívající jedinci vyžadují na rozdíl od dospělých potravu (viz epizoda DS9 The Abandoned). Spolu s urychleným fyzickým vývojem se stejným tempem vyvíjejí také po stránce duševní. Rodí se pouze chlapci, je to druh o jediném pohlaví (viz epizoda DS9 To the Death).

V důsledku urychleného vývoje umírají Jem'Hadaři mladí. Většina z nich zemře v bojích a jen malé procento se dožije patnácti let věku. Jen málo jedinců se dožilo 20 let a není znám ani jediný případ, kdy by se Jem'Hadar dožil 30 let (viz epizoda DS9 To the Death).

Psychologie

Zakladatelé je vyrobili tak, aby dokonale sloužili jedinému účelu své existence: být vojáky. Nemají rodiče, sourozence, manželky, děti - žádné city, které by je podle Zakladatelů mohly oslabovat.

Historie

O historii původního druhu, z něhož byli Jem'Hadaři, jak jsou známi ve 24. století, "vyšlechtěni", není nic známo. Není známo například ani to, jestli se jednalo o humanoidní druh, kterému za účelem posílení odolnosti dodali jakýmisi šupinami pokryté tělo, nebo jestli jejich ještěří vzhled je pozůstkem jejich původu.

Meziplanetární kontakty

Základním určením a cílem existence Jem'Hadarů bylo prosazovat zájmy Zakladatelů v kvadrantu Gama a posléze i Alfa. V zájmové oblasti Zakladatelů se tak pohybovala řada jem'hadarských vesmírných lodí. V čele každé z nich stál První, nejvýše postavený Jem'Hadar, který se zodpovídal přidělenému Vortovi.

Spojená federace planet

S Jem'Hadary se poprvé setkali roku 2370 kapitán Benjamin Sisko, Quark, Jake a Nog na cestě do kvadrantu Gama. Byl to zároveň první kontakt s Vorty, konkrétně s Eris, a první informace o Dominionu (viz epizoda DS9 The Jem'Hadar).
Další kontakty s tímto druhem v letech 2371-2375 jsou popsány v následujících epizodách DS9: The Search, Part I, The Search, Part II, The Abandoned, Hippocratic Oath, To the Death, Broken Link, The Ship, In Purgatory's Shadow, By Inferno's Light, Ties of Blood and Water, Blaze of Glory, In the Cards, Call to Arms, A Time to Stand, Rocks and Shoals, Sons and Daughters, Behind the Lines, Favor the Bold, Sacrifice of Angels, Statistical Probabilities, The Magnificent Ferengi, One Little Ship, Change of Heart, Tears of the Prophets, Image in the Sand, Shadows and Symbols, The Siege of AR-558, Penumbra, 'Til Death Do Us Part, Strange Bedfellows, The Changing Face of Evil, When It Rains…, Tacking into the Wind, Extreme Measures, The Dogs of War, What You Leave Behind a epizoda VOY Flesh and Blood

Obrázky

 • Jem'Hadarské nemluvně
  Jem'Hadarské nemluvně
 • Jem'Hadarský chlapec
  Jem'Hadarský chlapec
 • Jem'Hadarský mladík
  Jem'Hadarský mladík
 • Jem'Hadar
  Jem'Hadar
 • Jem'Hadar
  Jem'Hadar
 • Jem'Hadar
  Jem'Hadar
 • Jem'Hadar
  Jem'Hadar
divider <<< Jaraďané J'naiové >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)