lcars
logo

Star Trek: Úsvit války

Autor:
Dragson
Archivováno dne:
24. 3. 2020
Délka:
26 764 slov (119 min.)
Stav povídky:
nedokončená
Přístupnost:
17+
Varování:

V textu se mohou objevoval spoilery k sériím, které již vyšly. Stejně tak se mohou objevit i známé seriálové postavy. Smrti postav budou možné pouze u postav vytvořených autorem.

Seriál (svět):
TNG, nezařaditelné
Období:
2399
Hlavní postava(y):

Kontradmirál James Hillfort, komandér Salira Jex, komandér Thyn Zh’ron, poručík-komandér Kira Throughtonová, poručík Yebly Navarová, poručík-komandér Tallasa Sh’reen, lodní lékař Barak, poručík Pudd Skox

Kategorie:
napětí
Pokračování:
volné pokračování
Povídka z cyklu:
Star Trek: Úsvit války
Spoiler:
zmínky k sériím
Stručný obsah:

Federace se nachází v situaci, kdy se další konflikt s Klingonským impériem zdá nevyhnutelným. Po řadě let je tak dán příkaz k vytvoření nové třídy lodí, zaměřené pouze na boj. Velícím důstojníkem prvního prototypu, který opouští výrobu, se stává nově jmenovaný kontradmirál James Hillfort, který přišel o svůj hvězdný křižník při ochraně kolonie v soustavě Midos.

divider
Poznámka autora:

nezadáno

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Star Trek: Úsvit války (Dragson)

Obsah

První krev

Sen ho překvapil, nad událostmi Volanu 3 nepřemýšlel již několik let. Na Ashley si samozřejmě čas od času vzpomněl. Většina z těchto příležitostí byla výročím její smrti. V takové dny o něm nikdo nevěděl, a to ani v případech, kdy měl službu. Jediný, kdo znal důvod na lodích, kde sloužil, byl Thyn. Andorian ho však nikdy kvůli tomu neprovokoval, ačkoliv by si to pravděpodobně zasloužil. Dle Barakova lékařského přístupu myslel, že to i pomohlo. Na tváři cítil slzu. Pravou rukou ji setřel. Nejdříve se přetočil, aby svěsil nohy z lůžka. Praštil pěstí do měkké matrace. Klidně by to nazval deprivací, dodnes nevěděl, co se stalo s mužem, který Ashley zabil. V páteři se pomalu prohnul a vzal do ruky jednu z bot, nasadil ji na levou nohu. A to samé udělal s druhou. Jediným rychlým pohybem se postavil. Oběma rukama si upravil límec. Obě ramena později přejel dlaní, aby je porovnal. Jeho boty začaly rytmicky klapat po podlaze, když se rozešel směrem ke svému stolu. Ten ale obešel a zamířil ke dveřím v pravém rohu místnosti za ním. Dveře se pomalu otevřely.

Vstoupil do koupelny. Strohá polní hygienická zařízení prakticky obsahovaly pouze sprchu, umyvadlo a záchod. Ani Grimm nebyl výjimkou, a ačkoliv byl lodí kontradmirála, byla velitelská kajuta vybavena stejně jako kapitánská. Částečně ho to zamrzelo. Přistoupil k umyvadlu a podíval se do zrcadla, pokud nic jiného alespoň vypadal odpočatě. Na ploše umyvadla ležel plastový hřeben, uchopil ho a sčesal vlasy dozadu. Černá vlákna klidně ulehla, za pět let si jeho vlasy na tento druh česání zvykly. Kus plastu poté hodil zpět na odkládací plochu. Sílu vrhu přehnal a hřeben se s hlasitým cinknutím odrazil od umyvadla. Právě ty byly jedny z mála věcí, které se stále držely výroby z porcelánu, a ne synteticky vytvořených materiálů. Hillfort věděl o jediném rozdílu a to, že takové části nábytku byly pokryté patogenocidní vrstvou. Sklonil se pro hřeben na zemi a klidně ho položil zpět. Koupelnu opustil. 

"Počítači, jak dlouho je to, co jsem přišel do své kajuty?" promluvil do prázdného prostoru. 
"Do vaší kajuty jste vstoupil před jednou hodinou, třiceti pěti minutami a dvaceti osmi vteřinami," zazněla odpověď. V duchu doufal, že to bylo déle, začínal se nudit.

Chvíli chtěl ještě zůstat ve své kajutě a zcela se uklidnit po vybavené vzpomínce. Setrvání v kajutě mělo být dle něj produktivní. Úpravu kajuty ale provést nemohl, protože neměl jakékoliv dekorační předměty a nechtěl kvůli takto triviální záležitosti využívat průmyslový replikátor. Posadil se tak do hnědého křesla u stolu a promluvil: "Otevři velitelské záznamy a deníky velícího důstojníka!" Reakcí bylo krátké potvrzující pípnutí. Hillfort se podíval do obrazovky před ním, aby zjistil přesné hvězdné datum.
"Vytvoř první záznam!" rozkázal dále. Stejné potvrzující oznámení opět na krátký moment rozeznělo kajutu.

"Hvězdné datum sedm, šest, jedna, osm, čtyři, tečka, devět, pět. Záznam velícího důstojníka. Po bezproblémovém opuštění doku čekala Grimma jediná porucha. První závadou se stalo poškození jedné z převodních cívek, kvůli chybě techniků při aktivaci maskovacího zařízení došlo k výbuchu. Žádné další poškození nevzniklo a loď je po přesměrování obvodu schopna fungovat bez omezení. Dle reakcí posádky můstku je Grimm výborná loď, a každý vyšší důstojník byl fascinován jejími schopnostmi. Samotné testy proběhly bez jakékoliv komplikace. Momentálně jsme na cestě ke Starbase 24, abychom se spojili s místní flotilou. Loď se stabilně drží na warpové rychlosti devátého stupně, na kterou dle poučení mého vědeckého důstojníka nepotřebujeme zvláštní autorizaci flotilního velení. Ke stanici bychom měli dorazit během sedmi a půl hodiny."

Kliknutím na holografickou klávesnici záznam ukončil. Na posteli stále ležel admirálský kabát, zvedl se a vrátil se k ní. Pohlédl na oblečení, když ležel, vůbec se ho nedotkl. Ačkoliv mohl, nechtěl ceremoniální uniformu používat v běžné službě. Nechávat ji ležet na posteli by ale mělo stejný účinek.
"Počítači, má tato kajuta vnitřní odkládací prostor?" promluvil. 
"Šatní skříň je umístěna napravo od postele za třetím stěnovým panelem," zazněla elektronická odpověď. Ruku natáhl k visacímu raménku ve tvaru T, na kterém byl kabát zavěšený. Následně ho zvedl a prošel uličkou nalevo od postele a napravo od zdi. Pohledem lokalizoval třetí interní panel. Byl prakticky ihned vedle něj, zatlačil na něj. S krátkým zasyčení se kryt odsunul a odhalil dutý prostor, v jehož horní třetině byla kovová tyč. Kabát na ni zavěsil a kryt potáhl k sobě, západka cvakla. Ještě jednou přelétl místnost pohledem a pak se vydal ke dveřím. Prošel jimi a objevil se zpět na osvětleném můstku. Sešel z nakloněné platformy směrem k velitelským křeslům, Salira mu ihned uvolnila místo. V momentě, kdy viděl, že se jde posadit vedle něj, jí vydal jiný rozkaz.
"Komandére, jděte si odpočinout!" rezolutně prohlásil a podíval se na ní.
"Nejsem unavená, pane," odpověděla mu. 
"Fyzicky možná, ale moc dobře vím, jaký je přes hodinu sledovat cestu warpem. Klidně si jděte prohlédnout Grimma, ale zbytek cesty přebírám, jasné?"
"Ano, pane," potvrdila příkaz nadřízeného a odešla.

Hillfort se mezitím podíval na svou velitelskou konzoli a začal projíždět jednotlivými nabídkami. Ačkoliv si konečně našel jistou cestu k hlášení jednotlivých stanovišť, pokračoval do dalších složek. Postupně tak prošel inventář lodě, seznam posádky, energetické grafy nebo složky deníků jednotlivých příslušníků Flotily. Poslední nabídkou byla ovládání celé lodi z jednoho menu. Nad takovým faktem se Hillfort zarazil, věděl, že některé lodě Flotily takovou technologií disponovaly. Vždy se ale jednalo o menší třídy jako Defiant nebo nově vylepšená Miranda. 
"Počítači, je tato loď schopná fungovat pod kontrolou jednoho důstojníka?" pronesl otázku.
"Veškeré ovládací funkce jsou přístupné z velitelského panelu, odhadovaná efektivita je padesát procent." James vyklonil bradu doleva. Takový fakt ho překvapoval. Kromě přechodu do červeného poplachu a přímé aktivace autodestrukce se jednalo o poslední prvky jeho panelu. Klidně se vyhoupl z křesla a zamířil k taktické konzoli.

Andorianka se standardním znuděným výrazem v obličeji byla opřená o její vrchní hranu. Mimo bojovou situaci mu to bylo jedno, nebyl důvod to řešit. Pokus odnaučit andorianku tento zlozvyk již byl, vždy ale skončil neúspěchem nebo dodržováním pouze po dobu dvou směn. Krátkým pohledem přejel po konzoli. Ten nemusel být nijak dlouhý, aby si uvědomil, jak velkou výzbrojí Grimm oplýval, více emitorů než třída Sovereign se projevovala již na zobrazení palebných úhlů. V pravé polovině oblouku bylo umístěno ovládání maskování a separace talířové sekce. Palba phasery byla standardně možná buď dávkově nebo jeden delší souvislý paprsek. První varianta byla vhodná pro zničení nepřátelských štítů, druhá pro poškození systémů nepřátelské lodi. 
"Poručíku, jak pravděpodobné je naše odhalení při zamaskování?"
Tallasa mu pohotově odpověděla: "Prakticky žádná. Náš generátor maskovacího pole je pokročilejší než ten na nových Defiantech."
"Takže by byl potřeba přímej zásah nebo náraz?" pokračoval.
"Asi tak," sdělila mu odpověď.
"Fajn, máme na Starbase 24, nabrat nějakýho romulana, nechci, aby o tomhle jakkoliv věděl, ano? Nechte ho v přesvědčení, že stačí celkový emisní sken prostoru, rozumíte?" řekl po chvíli. Tallasa kývla.
"Poručíku Skoxi?" zamířil další otázku na denobulana u vědeckého stanoviště.
"Ano, pane," potvrdil jeho výzvu.
"Dámy?" položil otázku i důstojnicím navigační a operační konzole v přední části můstku. Jedna souhlasně zabručela a druhá kývnula hlavou. "Doufám, že stejné bude platit i o zbraňových systémech naší lodi. Ačkoliv nebude nepřítel, furt to není spojenec." S těmito slovy se vrátil zpět ke svému křeslu. Pohodlně se do něj zanořil, pravá ruka ležela přesně na opěradle. Levý loket překračoval hranu a předloktí s paží tak svíralo úhel necelých šedesát stupňů. Hruď se mu rytmicky a klidně zvedala.

Ačkoliv mu scházelo vysezené místo z Artemis, zdálo se mu velitelské křeslo Grimma pohodlnější. Obrazovka před ním se mu též zdála o něco širší. Klidně sledoval světelné čáry před ním, chyběly mu. Každých pět minut zkontroloval svou konzoli zabudovanou v opěradlech. Povětšinou se jednalo o hlášení z rutinních úprav lodních systémů, z toho vyplývalo zcela jasně to, že Thyn se naplno dal do práce a již komandoval každého ve strojovně, jak zvýšit efektivitu lodi, ať již se jednalo o malé počítačové úpravy nebo výměny některých obvodů.

Momentálně se nacházel na místě, které mu bylo příjemné, opět se rozpomenul na sen. Z krátkých psychologických přednášek si matně vybavoval, že sny jsou projekcí podvědomí, které se snaží na upozornit na určité přání, touhu nebo podnět. Možná se ho toto něco, jak to v hlavě nazval, snažilo donutit se někomu otevřít a celou traumatickou vzpomínku ze sebe dostat. Druhou variantou bylo to, že se chtěl od situace již odprostit. O to více byl zmatený, když nedokázal zcela určitě sám sobě říct, co cítí celkově. Od Ashleiny smrti mu začaly emoceí splývat dohromady a také se stal více protivným, což byl efekt, který původně přisuzoval Thynovi. Opět se rozhlédl po velícím můstku, pod obrazovkou v běžném tempu probíhaly bílé čáry. Hlavu pootočil o několik stupňů doleva, aby viděl dveře vedoucí do konferenční místnosti. Následně oči přesměroval do prostoru obrazovky a sledoval kolem prolétávající čáry.

Pravou ruku na sedadle opřel o loket a následně si do dlaně položil bradu. Palec položil na pravou stranu obličeje způsobem, který kopíroval pozici a oblouk lícní kosti. Pravá polovina úst se mu zvedla a vytvořila tak náznak úsměvu.
"Jak dlouho budeme ještě na cestě, poručík-komandére?" opět se zeptal.
"Šest hodin a pět minut, pane," zazněla Kiřina odpověď. Teď se zvedl i druhý koutek. Výhled na šest hodin nicnedělání a pouze kontroly staničních hlášení ho děsil. Jeho oči se přivřely na asi deset vteřin a pak se opět otevřely, aby hleděly do prázdného prostoru. Výhodou bylo to, že ho warpové čáry částečně hypnotizovaly a přestával tak plně vnímat čas. Každých deset minut plně otevřel oči a na necelou minutu plně vnímal. Následně se nechal opět psychicky utlumit. Klidně mohli uběhnout tři nebo čtyři hodiny, když ho plně probrala Yebly.

Od operační konzole ženský hlas promluvil: "Admirále, zaznamenáváme komunikační signál. Pokouším se ho stabilizovat."
"Původce?" požádal o upřesnění a zpozorněl.
"Neznámý."
"Nějaké šifrování?"
"Pane, je to nouzový signál vysílaný na všech frekvencích!" upozornila ho a otočila se i s křeslem směrem k němu.
"Můžeme ho lokalizovat a identifikovat?" 
"Můžeme se pokusit, něco ho ruší."
"Poručíku Skoxi, podaří se vám signál zaměřit a izolovat?" promluvil k vědecké konzoli za ním.
"Pokud bychom zpomalili na podsvětelnou rychlost, můžu zkusit seřídit astronomické senzory, aby zachytily vysílání a dle vektorů ho zkusil lokalizovat."
"Dobře. Kiro, zpomalte na impulz! Skoxi, chci mít výsledky do dvou minut!" vydal rozkazy. Grimm se během chvíle vyloupl ze záblesku spektra v temnotě prostoru mezi systémy. Do okolí zářil pouze modrý deflektor.

"Poručík-komandére, dostaňte nás o sto dvacet metrů dopředu a poté nás zcela zastavte!" přikázal denobulan mezitím, co zadával pokyny do počítače. Kira se otočila na Hillforta. Kontradmirál rychle kývnul hlavou, loď se pomalu posunula. Řada vysílačů a senzorů se pomalu otáčela.
"Přetočte centrální osu lodi o devatenáct stupňů a sedm minut směrem k pravoboku!" zazněl další příkaz. Poloha hvězd před nimi se změnila, když se loď naklonila kolem své hlavní osy. 
"Elevujte příď o dvacet stupňů a třináct minut!" Některé hvězdy se ztratili, když se příď lodi zvedla. "Korekce! Dvacet stupňů a deset minut!" Příď se ustálila. 
"Poručík-komandére, snižte frekvenci komunikačních přijímačů o deset kiloherzů, víc z této pozice nedostanu," zakončil denobulan proces a otočil hlavu směrem k obrazovce.

Můstkem se rozeznělo počítačové potvrzení zachycení signálu. Několik vteřin byl slyšet pouze šum a zvuk připomínající křupání. Po pěti vteřinách se mu zdálo, že zaslechl něco, co připomínalo mužský hlas. Další moment opět převažovalo rušení. Po následujících dvaceti vteřinách se zvuk stabilizoval.
"Útokem! Opakuji, mluví kapitán Oswin z lodi USS Winton! Jsme pronásledováni klingonskou bitevní lodí! Kdokoliv v dosahu, pomozte! Naše pozice je," následovala sestava souřadnic. 
"Nastavte kurz! Vysílejte odpověď!" začal vydávat rozkazy Hillfort, Kira na konzoli aktivovala vysílač, ozvalo se pípnutí.
"USS Winton, tady kontradmirál James Hillfort. Udržujte kurz, pomoc je na cestě! Ukončit spojení!" při poslední větě sledoval, jak se hvězdy před lodí pohybují. 
"Jak dlouho bude trvat cesta?"
"Necelé dvě minuty při warpu devět, pane," řekla mu Yebly.
"Dobře," Hillfort aktivoval interkom, "Thyne, jaký nejvyšší warp zvládneme udržet?"
"Co zase vymejšlíte?" odpověděl mu andorian otázkou.
"Kolik?" podrážděně zareagoval na jeho otázku. 
"Přesně podle manuálu devět celá devět, ale nedržte ho dýl jak tři hodiny, teplotně je kritická i devět celá pět."
"Zaznamenáno, Hillfort konec. Nastavte warp devět celá devět!" vydal další rozkaz. Loď skočila. "Přejdeme zatím na žlutý poplach, je dost možné, že klingonům bude stačit pohled na novou loď a stáhnou ocas."
"Jsou to klingoni, to se nestane, pane," oznámila mu Tallasa.
"Za pokus nic nedáme, ne? Pokud se jedná ale o třídu Negh'var, tak jsem zvědavej, jak si Grimm poradí. Torpédové odpalovače jsou připravené?" otočil se směrem k taktické konzoli.
"Plně. Momentálně jsou připravené kvantová torpéda."
"Skvěle. Čas do pozice?"
"Dvacet vteřin," zazněla odpověď. Hillfort se hluboce nadechl, aby si vyčistil hlavu. Ihned poté se postavil a rozhodně napřímil. 
"Přecházíme na impulz," rozneslo se můstkem oznámení.

Grimm vystoupil z warpu v oblasti, ze které vycházela původní komunikační signatura. Systém byl složen z pěti planet obíhajících kolem dvou oranžových hvězd. Zlatavé světlo se odráželo od povrchu Grimmu. Před nimi byla hnědá planeta, povrch byl z většiny pokrytý dunami písku. Celou ji obaloval hnědý plyn v atmosféře. Kolem ní se nacházel šedý asteroidový prstenec, nad vrcholem planety byl bělavý měsíc podobný tomu u Země. Téměř padesát kilometrů před nově příchozí federační lodí prolétávaly vybledle zelené výboje distruptorů. Záře warpových gondol pohasla a impulzní motory zasvítily červenou barvou. 
"Status?" zeptal se Hillfort.
"Winton je pod palbou, štíty selhávají na osmnácti procentech. Z jejich levé gondoly je nouzově uvolňovaná plazma. Jiné poškození trupu je minimální. Jsou pronásledováni třídou Negh'var, klingoni pálí pouze distruptory. Na dostřel budou během deseti vteřin," popsala mu situaci Tallasa.
"Plný impulz směrem ke klingonům! Třída Wintonu?" 
"Winton je třída Olympic uzpůsobená k transportu zásob pro kolonie. Pravděpodobně je takhle dlouho udržely vcelku zpevněné výztuhy. Nemají jakoukoliv výzbroj." Grimm se již pohyboval směrem k planetě a bojujícím lodím, které stále vypadaly jako tečky, kolem nichž vznikaly modré záblesky. 
"Stav jejich warp jádra?"
"Stabilní."

"Tak tedy do toho, poručíku Navarová, spojte nás s klingonskou lodí!" stále se neposadil. Upřeně sledoval prostor před lodí. 
"Admirále, mám nás zamaskovat?" zeptala se Tallasa.
"Ne, nebudeme jim ukazovat všechny novinky. Odpověděli?" zeptal se. Yebly se na něj od operační konzole otočila a zavrtěla hlavou. Černé vlasy jí zavlály. 
"Signalizujte Wintonu, ať upraví kurz naším směrem! Otevřete komunikační vysílání na všech frekvencích." Po pěti vteřinách se ozvalo pípnutí lodního počítače.
"Všem klingonským lodím v systému, mluví kontradmirál James Hillfort z hvězdné lodi USS Grimm. Narušili jste federační prostor a zaútočili na naše plavidlo!" začal zvyšovat hlasitost hlasu. "Okamžitě, ukončete agresi," zezadu se ozval další hlas, Tallasa mu tiše oznámila, že Winton změnil směr. Hillfort bez přerušení pokračoval: "a opusťte federační prostor! Pokud tak učiníte, nebudeme vás jakkoliv pronásledo," větu nedokončil. Kolem obrazovky proletěly tři zelené paprsky bez jakéhokoliv nárazu, klingonská loď již také měnila trajektorii.
"Vystřelili na nás tři výboje, pane. Zřejmě se jednalo o varovné výstřely."
"Varovné nebo ne, nepřerušili útok," řekl tiše směrem k andoriance za taktickou konzolí a následně hlas opět zvýšil do autoritativního tónu. "Výstřel po mé lodi je brán jako znak agrese, okamžitě opusťte systém! Máte deset vteřin! Ukončete přenos!"

V duchu si odpočítával vteřiny, klingonská loď stále pálila po druhé federační lodi. Tři, dva, jedna. Hillfort se vrátil ke svému křeslu: "Červený poplach, zaměřte jejich zbraňové systémy. Nejdříve zničte distruptory a nechci vidět výstřel koncentrovaného phaseru!" začal vydávat rozkazy. Na své konzoli jediným pohybem aktivoval červený poplach a rozzářil rohy místnosti červenými pruhy. Ve stejném momentě se také rozezněla i siréna. "Zpomalte na polovinu impulzu! Nastavte kurz nula, tečka, tři, nula! Na této trajektorii pokračujte po dobu deseti vteřin a pak trup vyrovnejte!" Loď se přídí nadzvedla o třicet stupňů.
"Pane, jsou na dostřel," oznámila Tallasa.
"Palte phasery, a připravte k odpálení čtveřici kvantových torpéd ze zádi!" pokračoval. Obrazovka před ním byla zaměřená na blížící se klingonskou loď, na její povrch dopadly tři phaserové výboje, klingonské štíty zeleně zazářily tam, kde phaserový paprsek dopadl. Loď se zatřásla, když bitevní loď třídy Negh'var opětovala palbu zadními paprskovými emitory a dvěma torpédy.
"Štíty drží, žádné poškození trupu, pane. Máme palebný úhel pro torpédomety."
"Pal!" zcela chladně prohlásil James. Z prostoru těsně nad hlavním impulzním motorem vyletěly dva páry zářivých modrých projektilů. 
"Otočte nás o devadesát stupňů na levobok a palte všemi phasery, při dalším průletu nás dostaňte za ně, Kiro!"

Grimm se otočil na levobok, z talířové sekce vyrazilo pět paprsků směrem ke klingonské lodi a zastavily se o zelené pole kolem ní, ta se začala stáčet na pravobok. V momentě, kdy se dostala do vyhovujícího úhlu, vypálila několika střel z distruptorových kanónů.
"Štíty na devadesáti procentech. Žádné poškození trupu." 
"Tak jim ukažme naše kanóny. Kiro, naveďte nás za ně pod úhlovou depresí pětačtyřiceti stupňů a upravte osu lodi o čtyřicet stupňů k pravoboku!" Pokyny byly uposlechnuty do písmene, loď se stočila k pravoboku za klingonskou loď a zároveň se nakláněla k pravé straně, ze spodní strany talířové sekce lodi stále pálily phaserové paprsky. Hillfort jistě sledoval jeho konzoli, když se mezi loděmi vytvořila téměř přímka, vydal další rozkaz: "Palte kanóny! Odpalte dvě torpéda na jejich motory!"

Vzhledem k velikosti obou lodí vypadal manévr dosti neohrabaně. Na vrcholu talířové sekce se rozzářily phaserová děla, a vystřelily deset pulzů, které byly podobné těm klingonským, avšak v oranžové barvě. Ihned za nimi začaly loď pronásledovat další dvě kvantová torpéda za doprovodu čtyř oranžových paprsků. Téměř ihned po nárazu projektilů vystřelila druhá salva z kanónů. Do předních štítů federační lodě narazily další zelené paprsky a neškodně se o ně zastavily. Grimm se slabě otřásl při nárazu dalších torpéd. Opět vystřelily phaserové paprsky, tentokrát dopadly již na na trup lodi. 
"Můžou se zamaskovat?" ujišťoval se Hillfort.
"Ne, pane. Klingonské lodě takové velikosti mají příliš složité obvody, aby dokázaly s aktivními štíty aktivovat maskovací zařízení."
Při pohledu na paprsky, které dopadly přímo na kovové torzo lodi se usmál. 
"Palte pouze phasery, primárním cílem jsou distruptory. Když je vyřadíme, snad je odradíme od další potyčky," řekl a během dalšího nárazu se prudce naklonil doleva při otřesu, když se k lodi přiblížily další paprsky. 
"Stav štítů?"
"Sedmdesát pět procent," informovala ho Tallasa. 
"Máme již nějakou zprávu od Wintonu?" řekl směrem k Yebly u operační konzole.
"Ne, pane. Jsou od nás vzdálení čtyřicet kilometrů. Pravděpodobně provádějí opravy. Veškeré nepotřebné systémy jsou vypnuty."

Z talířové sekce Grimma vyrazily tři za sebou následující záblesky z phaseru, ty ihned vystřídal další emitor. Po třetí aktivaci vybuchl jeden z distruptorů. Jako by loď pouze více podráždily, stočila svou trajektorii do pravé strany a střelila směrem ke Grimmu tři další jasně červená torpéda. Přední štíty je zastavily, ale náraz byl silnější než ty předchozí. Federační bitevní loď kopírovala trajektorii Negh'varu.
"Zaměřte kanóny na jejich zadní torpédomety! Jaký je stav štítů?" mluvil dále Hillfort k posádce.
"Přední štíty odpovídají čtyřiceti procentům, hargh'pengová radiace se zachycuje na energetických polí a postupně je degraduje. Pane, jste si jistý, pokud budou jejich torpéda odjištěná, zničíme je," poznamenala taktická důstojnice.
"Pal!" rozhodl okamžitě. Mezitím co phaserové emitory dopadly na distruptory, tak kanóny zasáhly zadní torpédomety. Jedna z komor viditelně vybuchla. Další zásah phaseru a stejný osud potkal i druhý distruptor. 
"Jejich stav?" zeptal se. 
"Sekundární exploze v jejich pravé odpalovací komoře, středně těžké poškození trupu," začala podávat Tallasa informace. Na obrazovce bylo jasně vidět odlouplou čtvrtkruhovou část trupu. 
"Admirále, vypínají své zbraně."
"Asi je konečně čas si promluvit," konstatoval a během toho se postavil, "úplně nás zastavte a volejte je!"

Po téměř dvaceti vteřinách se na obrazovce objevil klingonský obličej na tmavém podkladě můstku bitevní lodi. K veliteli druhé lodě stála většina členů posádky zády a zabývala se údaji na konzolích u stěn. 
"Mluvíte s Thirem z rodu Kashe, velitelem IKS Kh'aar! Okamžitě požaduji vydání těchto zločinců, které jste teď neprávem bránily!" promluvil hluboký hlas, povýšenost z jeho tónu přímo sálala. Klingonovy vlasy byly dlouhé po ramena, která byla pevně zabalená do bojového klingonského brnění. 
"A já jsem kontradmirál James Hillfort a ptám se, čím se provinila druhá federační loď?" zeptal se, ruce měl schované za zády. Klingon na obrazovce se zamračil, mohutné obočí se zvedlo při následném hlubokém nádechu. Hillfort hleděl do jeho obličeje stejně odhodlaně.
"Vaše loď sabotovala stavbu imperiální základny v jednom z našich systémů!" zakřičel klingon naprosto impulzivně. "A během toho zabili dvacet inženýrů a deset příslušníků čestné gardy! Požaduju vydání celé posádky!"
"Můžu vás ujistit, že žádná taková akce z naší strany zahájena nebyla! Jakýkoliv akt války z naší strany by byl nelogický! Jak jste přišli na to, že Winton byl příčinou této nehody?"
"Chcete snad naznačit, že se jedná o naší chybu?" oponoval Thir.
"V žádném případě, pouze chci vědět, na jakém základě bych vám měl vydat posádku lodi. Věřím, že by nebylo čestné, pokud bychom odsoudili nevinného, že?" přešel na klingonskou logiku a kulturu. Klingonův výraz ještě více ztvrdnul.
"Jejich loď utvořila jedinou blízkou warpovou signaturu!" předložil argument.
"A jak dle vás k sabotáži došlo?" zkoumal situaci dále Hillfort, pomalu se vracel ke křeslu.
"Palba z orbity z phaserových zbraní, alespoň dle našich skenů."
"V tom případě vás ubezpečuji, že Winton nedisponuje zbraněmi," James se posadil, "ani phaserovými, plazmovými nebo fotonovými. Loď je pouze zásobní transportér!" Klingonská tvář vytvořila ještě větší úšklebek, jenž budil dojem uraženosti. "Vaše obvinění tak jako tak předám velení Flotily k přezkoumání."
"Aby byly souzeni dle vašich zákonů? A budete mluvit o cti?" opět zakřičel klingon. James na moment sklonil pohled k podlaze, pak se nadechl a promluvil.
"Bude-li vina prokázána, bude Impérium informováno, a dle toho bude s kapitánem naloženo!" řekl stále se skloněnou hlavou a zvedl ji až s posledním slovem. Silou se zapřel do velitelského křesla.
"To je urážka! Vaše žalostná Federace nás nikdy informovat nebude! Federační sliby jsou plné lží!" 
"Takže budeme pokračovat v boji? Vaše loď je mocným protivníkem. Právě proto ukazuji smilování a dávám vám možnost odejít." Hillfort doufal, že se nedočká heroického gesta na základě, kterého by musel klingonskou loď zničit. Komunikační kanál se ukončil a během dalších pěti vteřin loď zmizela v záblesku. 
"Přejděte na žlutý poplach!" červená záře na můstku úplně zmizela.

"Pane, volá nás Winton!" prohlásila Yebly.
"Proskenujte je, jestli mají na palubě jakékoliv zbraně a dejte na obraz!" Na obrazovce se objevil postarší muž. Ve vlasech se mu objevovaly již šediny. Jeho tváře částečně visely, pod ústy se mu rýsovaly tři brady. Hladce oholený obličej však i přes všechny nedostatky svým způsobem působil elegantně. Na krku měl připnutou hodnost komandéra.
"Děkujeme za pomoc, admirále. Nebýt vás, tak nás ti klingoni rozstříleli," řekl starší velitel druhé lodi. 
"Rádi jsme pomohli, budete potřebovat pomoct s opravami?"
"Ne, děkujeme za návrh, admirále. Všechny naše systémy jsme stihli zprovoznit, když jste je zahnali. Teď se již dostaneme ke Stanovišti 22, sice budeme mít zpoždění, ale to vydržíme."
"Pane, nemůžeme přes jejich štíty dostat kompletní výsledky."
"Komandére, vypněte své štíty!" vydal nižší šarži Hillfort rozkaz.
"Ano, ihned," zazněla zcela klidná odpověď. "Můžeme vám nějak pomoci?" Hillfort chvíli čekal, alespoň do chvíle kdy mu Tallasa oznámila, že na palubě Wintonu opravdu nejsou jakékoliv zbraně.
"Klingoné vás obvinili ze sabotáže rozestavěné základny. Chtěl jsem se pouze ujistit, že na palubě opravdu nemáte jakékoliv zbraně." Na starší tváři se najednou zračilo překvapení. 
"My?"
"Sken nic neukázal, můžete letět. Šťastnou cestu," řekl klidně a s úsměvem Hillfort.
"Ještě jednou děkuji, admirále." Po chvíli se Winton ztratil v záblesku světla.
"Pane, opustili systém warpem jedna," předala mu informaci ze své konzole andorianka.
"Nastavte kurz k Starbase 24, warp devět. Skočte až budeme připraveni!" vydal rozkaz a doufal, že dnes již poslední. Grimm se stočil na pravobok. Gondoly na jeho zádi se rozzářily a loď skočila.
divider

Následuje:
Volání Starbase 24

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)