Galaktičtí hosté

Autor:
Milan Dolejší
Archivováno dne:
2. 12. 2005
Délka:
30 599 slov (136 min.)
Stav povídky:
dokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:
Několik mrtvých, nikoli však v naturalistickém podání.
Seriál (svět):
TNG
Období:
Počátek roku 2380, nedlouho po bitvě se Shinzonem
Hlavní postava(y):
Jean-Luc Picard, Befor/Dat, Owen Paris, John Smith a další
Kategorie:
napětí
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
žádný
Stručný obsah:

Po sedmi letech opět přilétají Borgové do kvadrantu Alfa. Současně se objevuje obrovská cizí loď, která je chce zničit. Jediné, co mezi nimi stojí, je prostor Spojené federace planet a hvězdná loď Enterprise...

divider
Poznámka autora:

nezadáno

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Galaktičtí hosté (Milan Dolejší)

Obsah

Kapitola 1

Befor, přesné Datovo dvojče, neměl nic na práci. Přebýval v kajutě, která dříve patřila jeho "bratrovi". Zprvu ji důkladně prozkoumal a vryl si do paměti každý čtvereční pikometr abstraktního obrazu na stěně. Potom mu do náruče vskočil Flíček, kocour, který přebýval v těch nejméně uvěřitelných prostorách lodi. Android ho poněkud instinktivně pohladil. Podivil se, jak je možné, že něco podobného provedl, a došel k závěru, že je to zřejmě součást Datovy paměti. Když Flíček odešel, Befor si sedl a několik dnů upřeně zíral před sebe. V jeho vědomí se mezitím začaly dít podivuhodné věci. Vedle základního programování, které obsahovalo jednotlivé smysly a řeč a vedle zkušeností, které načerpal od chvíle, kdy byl aktivován na Kolaris III, bylo v jeho vědomí několik dalších bloků, které se snažily prodrat na povrch.


Enterprise se vracela z krátké mise u planety v systému Denab. Byl proveden základní průzkum, kde se nová posádka trochu seznámila. Celý let byl přesně tak nudný, jak všichni očekávali i přes kapitánova povzbudivá slova před jeho začátkem. K překvapení všech byla loď velmi brzy odvolána zpět k Zemi.

Kapitán Picard seděl ve své pracovně a zabýval se tvorbou hlášení. Už pět formulací probíral s Programem pro jazyk český, a opět narazil na problém zvaný přechodník. Odevzdaně se ponořil do hlubin jazykovědy, když zazvonil zvonek.

"Vstupte!" zvolal kapitán.

Otevřely se dveře a vstoupil Worf. Kapitán byl rád, že se Klingon rozhodl po bitvě se Shinzonem zůstat na lodi. Goset byl sice dobrý důstojník, ale Worf byl Worf. Vulkánec se stal prvním důstojníkem na jiné lodi a bez sebemenšího protestu uvolnil místo svému předchůdci a nástupci v jedné osobě.

"Copak, nadporučíku?" uvítal svého hosta kapitán. "Posadíte se?"

"Ne, pane. Přišel jsem vám říct, že jsem objevil podezřelé manipulace s některými důležitými soubory – včetně pokusu o průnik do vašich souborů."

"Kdo to má na svědomí?"

"Zdá se, že je to zase ten android," zahučel Klingon.

"Opravdu? Tak jdeme na něj," odpověděl kapitán, znepokojen faktem, že Befor, jenž se nedávno naboural do počítače, aby jeho obsah zpřístupnil nepřátelskému vojevůdci Shinzonovi, opět koná totéž.

Zatímco odcházeli z pracovny, poklepal kapitán na svůj komunikátor: "Picard volá LaForge!"

"Tady LaForge," ozvalo se.

"Přijďte prosím k Beforově kajutě a vezmětě s sebou…" odmlčel se, neboť si nemohl vzpomenout. "Ten přístroj, kterým jsme na Ba‘ku vypnuli Data."

"Myslíte upravený trikordér?" otázal se šéfinženýr Enterprise.

"Ano."

"Dobře, jsem na cestě," oznámil Geordi.


Picard s Worfem dorazili k bývalé Datově kajutě dříve, než se to podařilo šéfinženýrovi. Když přišel i ten, vzal si od něj Worf přístroj. Kapitán přikázal počítači, aby otevřel dveře a Klingon vpadl dovnitř. Befor nehnutě seděl u počítače. Worf však na nic nečekal a použil trikordér, který přinesl šéfinženýr. Směrem k androidovi vyšlehl pulz, který jej okamžitě deaktivoval. Kapitán a LaForge vstoupili hned na to.

"Zavolám několik lidí z bezpečnostního týmu, aby ho odnesli do strojovny," navrhl Worf.

"Proveďte."

LaForge zatím zamračeně hleděl na Befora. "Já ho prohlédnu a zjistím, co ho zase popadlo," slíbil. "Ale obávám se, že pokud nám to nebude chtít říct dobrovolně, mohlo by dojít k určitým problémům."

"Dejte pozor. Všichni víme, co se stalo, když několikrát Dat chybně interagoval s počítačem," přikývl Picard. "Ale určitě se pokuste něco zjistit. Především by bylo dobré vědět, kdo ho přinutil k této činnosti."


O několik hodin později byl Befor částečně aktivován v Geordiho pracovně. Mohl hýbat hlavou, mluvit a vnímat okolí, ale zbytek těla byl vypnut.

"Musíme dokončit úkol…" začal Befor naprosto bezvýrazným hlasem.

"Cože?" otázal se LaForge.

"Došlo k chybě – objevilo se staré programování, které do mě vložili Borgové," oznámil mu klidně Before.

"Do vás vložili programování Borgové?!" zděsil se Picard, který spolu s LaForgem, Worfem a poradkyní Charlottou Jnol přihlížel.

"Ano. Vy jste Locutus. Svítí vám hlava," oznámil mu věcně android.

Picard na něj zíral. Worf se zatím zeptal: "Kdy do vás Borgové vložili programování?"

"Při mé konstrukci."

"Vás nesestavil doktor Soong?" podivil se Geordi.

"Sestavil. V mé paměti je ovšem uchována informace o tom, jak jsem byl sestavován, a tam stojí, že toto programování do mě vložili Borgové během mé kontrukce."

"Víte, jak se to stalo?" otázal se kapitán.

"Moje paměť byla jednou zformátována, je možné, že informace, které vám podám, budou nepřesné," varoval je Befor.

"To nevadí. Řekněte nám, co víte," vyzval ho Picard.

"Podle mých záznamů nebyl doktor Soong schopen dokončit tvorbu umělého mozku. Nedokázal totiž žádným způsobem vyrobit jednu nanosoučástku, nutnou ke spojení umělé a organické části. Když své pokusy vzdal, dlouho se probíral federálními záznamy, aby zjistil, zda již někdo něco podobného nevyrobil – třeba mimovolně k nějakým úplně jiným účelům. Nakonec se doktor Soong dostal do tajných záznamů Hvězdné flotily a zjistil, že skupina dvou tajných agentů se soustavně zabývá problémem, o němž Federaci informovali el-Auriané."

Bylo trochu překvapivé, že se doktor Soong naboural do počítače Sekce 31. Všichni ale věděli, že to byl mimořádně schopný člověk.

Befor pokračoval: "Doktor zjistil, že Borgové by mohli být schopni pomoci mu, neboť používají právě ten materiál, který se mu nepodařilo sehnat. Vydal se proto směrem k el-Auriánské planetě a na Borgy opravdu narazil. Nakonec s nimi uzavřel dohodu…"

Přerušil ho kapitán, jenž byl notně vyveden z míry: "Proč ho Borgové neasimilovali?! Vždyť ti přece neuznávají žádné smlouvy."

"To mně není známo. Je možné, že doktor Soong dokázal vymyslet nějakou obranu. Byl velice tvořivý," oznámil mu android. "Ona dohoda přiřkla doktoru Soongovi potřebný materiál a Borgové dostali možnost spolupráce při výrobě prvního androida. Vznikl jsem na borgské krychli. Potom jsem s doktorem Soongem odletěl zpět do jeho laboratoře. Tam mě deaktivoval a nepřál si mě již více zapnout. Řekl mi, že hodlá stvořit dalšího androida, když již disponoval potřebným materiálem. Mě považoval za nebezpečného, neboť mě stvořili Borgové, a také za nedokonalého. Řekl, že jsem příliš nepodobný lidem, protože mi chybí nejrůznější vlastnosti a emoce. Tyto atributy již měl můj následník mít."

Lore byl skutečně velice podobný lidem. Převážily u něj ale negativní vlastnosti a Soong ho nakonec deaktivoval. Jako náhradu postavil Data, kterému nedal emoce. Právě Dat ovšem byl nejvýznamnějším ze všech postavených androidů. Nebyl ale poslední. Poté, co Soongova dlouholetá partnerka zemřela, vytvořil její dokonalou kopii – tak dokonalou, že si toho ani sama nebyla vědoma. Právě ona však byla doktorovým mistrovským dílem. Jestli byla poslední, nebylo však nikdy jasné.

"To skutečně měl," přikývl Picard. "Mohl byste nám říci, jak zněla dohoda mezi Borgy a doktorem Soongem?"

Befor příkývl: "Borgové poskytnou doktoru Soongovi potřebný materiál a také technologii potřebnou k jeho další výrobě. První android bude vyroben na jejich krychli. Doktor Soong po třiceti letech poskytne své vědomosti Společenstvu."

"Poskytne své vědomosti Borgům?" zopakoval po něm Geordi. "Co to znamená?"

Beforův hlas byl stále stejně vyrovnaný: "Dobrovolně podstoupí asimilaci. Dat byl ten android, který mě nahradil?"

Dlouhou dobu všichni mlčeli a vyděšeně zírali na androida. Potom Picard zašeptal: "Nechá se asimilovat?"

"Kapitáne," začal Worf, "doktora Soonga zabil Lore."

To, že nebyla splněna dohoda, mohlo do jisté míry vysvětlit zvláštní vztah, který panoval mezi Borgy a Soongovými androidy. Možná se Společenstvo pokoušelo získat informace, které chtělo od jejich stvořitele.

"Byl Dat tím, kdo mě měl vystřídat?" zeptal se znovu.

"Ne. Byl to Lore," odpověděl mu Picard.

"Lore?" ozval se Befor.

"Android, který měl být velice lidský, ale přitom nechápal, na čem je lidskost založena. Jeho tělo je rozebráno a ukryto v troskách Enterprise D."

Chvíli panovalo ticho potom se opět ozval Befor: "Chtěl bych s Lorem hovořit."

"To není možné. Nikdo nehodlá podstoupit riziko jeho reaktivace," odmítl ho rezolutně kapitán.

Potom se znovu všichni ponořili do ticha, které nakonec přerušil Geordi, když vyslovil to, co bylo nutné pronést: "Before, můžeme ti důvěřovat, že se opět nepokusíš spojit s Borgy?"

"Ne," odpověděl mu pravdivě android.

"V tom případě tě budeme muset vypnout."

"Proč?"

"Protože jsi nebezpečný."

"Proč?"

"Borgové jsou naši nepřátelé."

"Pro…" Befor zmlkl uprostřed slova. LaForge vypnul jeho komunikační podprogramy.

"Chtějí nás zničit."

divider

Následuje:
Kapitola 2

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2020 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries