xmas lightslcars
logo
divider <<< Foton Hyperon >>> divider

Graviton

Typ:
přirozená
Výskyt:
ENT Breaking the Ice

Popis

Přirozené částice zodpovědné za gravitační sílu, která existuje mezi všemi hmotami v našem vesmíru. Gravitony mohou být uměle vyrobeny loděmi Federace a mají různá využití. Na základě tvorby gravitonů například fungují některé systémy umělé gravitace. Jsou poměrně často využívané a náš výčet odkazů jistě není úplný.

Roku 2151 se kapitán Archer z Enterprise NX-01 zmínil, že na jedné ze svých předchozích misí s Vulkanci na planetě Yahrala pomáhal instalovat gravitonový teleskop, který měl studovat temnou mlhovinu (viz epizoda ENT Breaking the Ice).

Těžké gravitony mohou být velmi destruktivní. O vývoji zbraně na této bázi uvažovala posádka USS Enterprise-D kapitána Picarda roku 2366 při boji s Borgy, ale její vývoj byl zavržen (viz epizoda TNG The Best of Both Worlds).

Poručík Barclay použil roku 2367 gravitonové pole k modifikaci subprostoru, aby Enterprise-D dostal do cytherianského prostoru (viz epizoda TNG The Nth Degree).

Roku 2368 použila USS Enterprise-D gravitony při pokusu o komunikaci s krystalickou entitou. Doktorka Marrová pak krystalickou entitu gravitonovým paprskem zničila (viz epizoda TNG Silicon Avatar).

Téhož roku gravitonová vlna zničila USS Vico a téměř zničila USS Enterprise-D, když došlo k interakci s energií štítů (viz epizoda TNG Hero Worship).

Roku 2369 použila Enterprise-D koherentní gravitonový pulz k uzavření tetryonové trhliny (viz epizoda TNG Schisms).

USS Voyager kapitána Janewayové nasadil gravitony roku 2371 při pokusu vymanit se z Ochráncova paprsku (viz epizoda VOY Caretaker).

Roku 2373 vyslal raketoplán doktora Arridora gravitonový pulz, který destabilizoval červí díru, snad v tu chvíli vedoucí do kvadrantu Alfa (viz epizoda VOY False Profits).

Prostorová trhlina, která se roku 2373 otevřela před USS Voyager a která ho zavedla do minulosti, měla gravitonovou matrici (viz epizoda VOY Future's End).

Téhož roku se Miles O'Brien pokusil zavřít bajorskou červí díru gravitonovým paprskem, aby zabránil invazi dominionské flotily do Alfa kvadrantu, akci ale sabotoval Founder, který na stanici Deep Space Nine vystupoval jako doktor Bashir (viz epizoda DS9 In Purgatory's Shadow).

Dva příslušníci neznámého druhu využili roku 2373 gravitony k ovlivňování dabo kola v Quarkově baru. Jeden hrál a druhý z galerie ovlivňoval pohyb kola gravitonovým emitorem (viz epizoda DS9 A Simple Investigation).

divider <<< Foton Hyperon >>> divider

© 2000–2023 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)