Splátky

Autor:
Milan Dolejší
Archivováno dne:
21. 4. 2006
Délka:
13 607 slov (61 min.)
Stav povídky:
dokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:
žádné
Seriál (svět):
DS9
Období:
Kategorie:
napětí
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
žádný
Stručný obsah:

V době krátkého zklidnění války s Dominionem letí kapitán Sisko na odpočinkovou misi: Má převzít "podíl ze zisku".

divider
Poznámka autora:

Odkazuje k epizodě TOS A Piece of the Action.

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Splátky (Milan Dolejší)

Obsah

Kapitola 5

Staniční deník, hvězdné datum 5130,9, zapisuje první důstojnice Kira:

Po příletu lodí Galaxy a Dauntless posílily jejich opravářské týmy zbytky toho našeho. Především bylo zajištěno a opraveno jádro staničního počítače, které utrpělo jisté poškození, když jsme k němu připojili ještě další. Většina systémů už funguje, ale stanice je stále neschopná boje.

Defiant je v současné době v dezolátním stavu. Je sice zakotven ve svém doku, ale chybí mu počítačové jádro, a tak nám prozatím není k ničemu.

Kapitán Sisko neodpovídá na volání. Když jsem však vyjádřila své obavy, neudělali kapitáni federálních lodí nic jiného, než že informovali velení Flotily. Obávám se, že kapitán může být v nebezpečí, a nikdo proti tomu nic neudělá.

Kiřiny obavy se nesplnily. Po několika hodinách totiž přiletěla dopravní loď Flotily, která se u stanice zastavila a transportovala na ni nové počítačové jádro pro Defiant. Ten byl již tři hodiny poté připraven k odletu.

"Hodně štěstí, nadporučíku Worfe. A bude-li kapitán v nebezpečí, klidně zapomeňte na tu svoji Primární směrnici a raději mu pomozte," přikázala mu Kira.

"Ano, majorko." Worf se rozhlédl. Většina osazenstva můstku mu nebyla příliš známá, navíc zde s výjimkou jeho samotného nebyl jediný vyšší důstojník. U kormidla seděl poddůstojník, u ovládání zbraní praporčík, na místě operačního důstojníka praporčík… Worf tím nijak nadšen nebyl.

"Warp 9 - vpřed."

* * *

"Jaká revoluce?" podivoval se O'Brien. "Vždyť je to naprostý zmatek."

"Je to možné, ovšem tento zmatek má tři skupiny - vládu, teroristickou opozici a normální lidi. A všichni se postavili proti nám," poznamenal Bashir.

"Ale je to zvláštní," přisadil si Sisko. "Patrně jsem špatně odhadl předsedu vlády - myslel jsem si, že po kritice se pokusí provést určité reformy, aby se více přiblížil našemu pojetí demokracie."

O'Brien namítl: "Zdá se, že hlavou planety se stal dosavadní ministr vnitra, nebo jak tomu tady říkají."

"Takže se zdá, že došlo ke vzpouře ve vládě i v ulicích."

"Mám odletět?" otázal se náčelník.

"Ne. Zamiřte k sídlu vlády," přikázal Sisko.

"Ale Primární směrnice…" namítl doktor

"Primární směrnice se vztahuje pouze na kultury, které jsme dosud nijak neovlivnili. Tato kultura je již dvě stě let ovlivňována Pozemšťany, Juliane!"

Runabout Rio Grande se tedy vydal na další cestu nad střechami domů. Nakonec dorazil k rozlehlému náměstí a naskytl se jim hrůzný pohled. Dlažba byla poseta mrtvolami civilistů a policistů a na okrajích náměstí u všech vstupů probíhaly krvavé potyčky mezi vzbouřenými lidmi, kterým šlo především o jejich vlastní život, neboť někteří ztratili své blízké, a policisty. Když příslušníci pořádkových sil spatřili runabout, někteří po něm začali střílet, ovšem ochranné štíty vše bez nejmenších problémů odrazily.

"Proskenujte vládní palác!" přikázal Sisko Bashirovi, jenž právě seděl u patřičného panelu.

"V hlavní zasedací místnosti je několik osob. Zdá se, že jsou to ministři a stráže. Po budově se pohybují další ozbrojené osoby a ve sklepě je několik vězňů."

"Dobrá. Vezmeme si fázerové pušky a osobní silová pole. Doktore, pojďte se mnou. Pane O'Briene, vy zde počkejte a dávejte pozor. Budeme v neustálém spojení."

Oba pokývli na souhlas, a tak se o čtyři minuty později přenesli Sisko a Bashir s fázerovými puškami a nepříliš diskrétními konstrukcemi na uniformách do velkého sálu vládní budovy. Ministři byli zjevně překvapeni, stráže k tomu nedostaly příležitost, protože je Bashir omráčil hned poté, co se zhmotnil.

"Co tu k čertu děláte?" otázal se současný předseda vlády.

"Přišli jsme si promluvit, vrchní bossi planetární bezpečnosti," informoval ho Sisko.

"Jsem nejvyšší boss!"

"Ano. Chceme, abyste se vzdal vlády, vyhlásil svobodné volby a propustil nejvyššího bosse. Předpokládám, že je to on, koho vězníte ve sklepě."

"Ano, je to on," překvapivě ochotně přiznal tázaný. "A co chcete dělat?"

"Vzhledem k tomu, že jsme tuto planetu do této situace dostali - i když popravdě nevím, kde jste vzali fázery - považuji za nutné pomoci vaší společnosti dostat se zpět."

"Naštěstí vám nikdo nevěří, kapitáne Sisko. Nicméně nyní vypadněte, neboť jsme již čtvrt hodiny členy Aliance Ferengů a momentálně sem míří pět marauderů, aby udělaly přítrž všem nepravostem, které se zde dějí."

Sisko na samozvaného nejvyššího bosse namířil fázer a otočil se na ostatní ministry, kteří začali po premiérově výpovědi hučet: "Opravdu jste členy Aliance?"

Chvíli mlčeli, potom vykřikl vrchní boss tělesné kondice: "Ne! To jsme nikdy neodhlasovali! Většina z nás k Ferengům nechce a tenhle muž nás zradil, pokud s nimi sám jednal! Ale nechceme ani do Federace!"

"Skutečně? A proč jste nás sem tedy volali?"

"Protože nejvyšší boss nás přesvědčil, že to bude nejlepší. Ale když jste přilétli, došlo k velkým problémům, které nikdy předtím nenastaly."

Sisko si povzdechl: "Takže žádost o vstup do Federace jste odhlasovali, ale žádost o vstup do Aliance jste nikdy neviděli?"

"Ano," přisvědčilo hned několik vrchních bossů najednou.

Ozval se nejvyšší boss: "Až to tu převezmou Ferengové, nebude třeba o ničem hlasovat!"

Sisko ho chtěl okřiknout, ale náhle odletěl doprava, dopadl na fázerovou pušku a náraz ochranné konstrukce na zbraň zničil obojí. Když se podíval, odkud to přišlo, zjistil, že na něj zaútočil Fereng s energetickým bičem v ruce. Hned po útoku ho zneškodnil Bashir, ale to dovolilo nejvyššímu bossovi, aby z kapsy vytáhl zastaralý federální komunikátor, který - jak se později zjistilo - byl původně majetkem Leonarda McCoye, který ho však při návštěvě na planetě zapomněl na povrchu, něco do něj zašeptal a rozplynul se v záři ferengijského transportního paprsku.

Ozval se O'Brienův hlas: "Kapitáne! Na orbitě je pět ferengijských marauderů. Čtyři bombardují planetu a jeden letí sem!"

Sisko se obrátil k ministrům: "Přiveďte nejvyššího bosse ze sklepa a pokuste se připravit k obraně. Podle toho, co jste mně tvrdili, bystě měli mít několik meziplanetárních střel s nukleárními hlavicemi a jedno protilodní laserové dělo. Není to nic moc, ale mohlo by to stačit." Potom se odmlčel a prohlásil: "Pane O'Briene, přeneste nás na palubu!"

Oba se okamžitě rozložili na atomy a zmizeli.

Objevili se na palubě Rio Grande a to se následně otřáslo.

"Štíty na šedesáti procentech," hlásil O'Brien. Všichni viděli, že se před nimi vznáší hnědooranžová loď, která po nich vystřelila.

"Volají nás," ohlásil Bashir.

"Na obrazovku."

Na malé obrazovce se objevil mimořádně ušatý a ošklivý obličej. Ten promluvil: "Jsem daimon Qasdir, velitel této eskadry. Vzdejte se i se svou lodí. Jste na území Aliance Ferengů a my nehodláme tolerovat imperialistické výboje Federace."

Sisko věděl, že Ferengové jsou dobře obeznámeni s politikou Federace, a když to pro ně bylo výhodné, kritizovali naopak federální mírumilovnost a nulovou výbojnost. Proto nemělo cenu se s Ferengem hádat a zaútočil na jiné frontě: "Vstup Iotie do Aliance byl podepsán podvodníkem, který k tomu neměl právo, a tak smlouva neplatí."

"To je závažné obvinění, kapitáne Federace, ale my jsme prohlédli vaši lest a víme, že zde došlo k protifederální revoluci a zdejší obyvatelé tak jasně naznačili, že Iotia nechce do Federace! Vzdejte se, možná…"

Daimonovi někdo něco pošeptal. Ten se zašklebil a prohlásil: "Vy jste kapitán Sisko! To mě těší! Za vás bude výkupné, to se bude Federace divit!"

"Odmítáme se vzdát někomu, kdo neprávem narušil území svrchované planety a navíc po cestě sem zjevně narušil výsostný prostor Federace. Odleťte a nevyvodíme z vaší přítomnosti žádné důsledky." Sisko se mezitím opatrně přesunul ke kormidlu a zadal kurs na orbitu.

"To je drzost! Budete zničeni!"

Spojení bylo přerušeno a marauder vypálil tam, kde ještě před tisícinou sekundy bylo Rio Grande.nyní však byl runabout v půli cesty k oblakům. Ferengijská loď se vydala za nimi.

Rio Grande se vynořil z atmosféry planety a jeho posádka zjistila, že přímo před nimi čeká čtveřice identických ferengijských lodí. Ty náhle vystřelily, ale runabout provedl úhybný manévr a jeden paprsek mu pouze zavadil o štíty.

"Štíty na čtyřiceti procentech," hlásil O'Brien. "Odsud se nedostaneme a příští přímý zásah nás vyřídí!"

Zjevně to věděli i Ferengové. Byli rozestavěni tak, že jakýkoliv pokus federálního člunu přejít warp, by se setkal s jejich ochrannými štíty.

"To nemá cenu, vzdejme to," navrhoval doktor.

Maraudery se přeskupily, aby do formace zapadla pátá loď. Ta vystřelila jako první. Tentokrát paprsek zasáhl poměrně přesně.

"Nemají štíty, daimone," oznámil Fereng, jenž ovládal zbraně.

Daimon Qasdir zavýskl a potom přikázal: "Zakažte ostatním našim lodím střílet, chyťte ten runabout tažným paprskem a nabijte fotonové torpédo."

Jeho zástupce se na něj udiveně podíval: "Daimone, můžeme se tam přenést - za federální runabout určitě dostaneme vysokou cenu a za zajatce výkupné!"

"Ten kapitán mě naštval," obhajoval se daimon.

"Ale zisk…"

Nyní si Qasdir uvědomil, že půjde-li za pomstou, bude sesazen, a to nechtěl. Koneckonců zisk je zisk.

"Dobrá," rozhodl. "Uchopte je tažným paprskem a vtáhněte je do našeho hangáru."

Z marauderu vystřelil mihotavý paprsek, obklopil Rio Grande a začal přitahovat runabout k ferengijské lodi.

Člun se otřásal.

"Chytili nás tažným paprskem!" hlásil poměrně zbytečně O'Brien.

Sisko stiskl několik tlačítek. Z runaboutu vystřelil fázerový paprsek, ale zastavil se o štíty velké lodi.

"To nepomůže," prohlásil Bashir a Sisko přikývl. Tento výstřel snížil sílu nepřátelských štítů jenom o tři procenta.

V odpověď přišel krátký fázerový výboj z marauderu, který jim zničil zbraňové systémy a pohon. Ferengská loď pak spustila štíty, aby runabout mohla vtáhnout do svého hangáru, ale v tu chvíli paprsek náhle zmizel. Dva důstojníci a jeden poddůstojník Hvězdné flotily se zmateně podívali na marauder, který nyní zaplňoval prakticky celé hlavní okno. Něco se zablesklo a loď náhle explodovala. Runabout byl dostatečně daleko, takže ho exploze nezničila, pouze jím otřásla a odmrštila k planetě, kde ho zachytila její gravitační síla.

Všichni tři Terrané upadli na podlahu. Když se zvedli, nesvítila světla, pouze blikaly některé panely. Nicméně pohled z příďového okna jim naskytl vskutku nečekaný pohled. Místem, kde ještě před chvílí stál marauder, prolétal Defiant a střílel na další ferengskou loď. Rychle ji zničil a ostatní tři zatím již přešly na warp a zmizely směrem k území Aliance, aby hledaly zisk na nějakých zajímavějších a hlavně bezpečnějších místech.

Na obrazovce se objevil Worf: "Kapitáne, rádi vás vidíme. Můžeme vás transportovat na palubu?"

"Jistě, pane Worfe."

Závěrečná zpráva inspekčního týmu Hvězdné flotily pro diplomatickou sekci Spojené federace planet. Věc: Inspekce připravenosti planety Iotia ke vstupu do Spojené federace planet:

Stav společnosti: Ukázalo se, že Iotiané pojali demokracii podobně jako některé totalitní režimy v historii Země. Náš přílet a únos doktora Bashira spustil sérii událostí, kdy sama vláda zjistila, že těžce chybovala. Nakonec došlo k dialogu mezi vládou a vzbouřenými lidmi. Podařilo se nám vzbouřence přesvědčit o dvou věcech: Že krvavý zásah proti jedné z demonstrací byl nařízen uzurpátorem, který se pokusil převzít vládu planety a také o tom, že Federace nemá v úmyslu Iotii a její obyvatele k ničemu zneužívat.

Celkově se zdá, že Iotianský způsob myšlení se nezměnil a místní lidé jsou velmi učenliví a přizpůsobiví.

Politická situace: Na konci dlouhých jednání se Iotiané dohodli na sepsání ústavy, která planetě dosud chyběla, na vytvoření velkého celoplanetárního sněmu a především na termínu svobodných voleb. Vysvětlili jsme jim, jak má vlastně demokracie fungovat a obyvatelé se velmi rychle přizpůsobili.

Všichni účastníci konference odmítli terorismus a vydali zatykače na únosce doktora Bashira. Zatím však nebyl nikdo dopaden.

Také došlo k několika dohodám mezi Iotií a Federací: Planeta odvolala svou žádost o přistoupení, nicméně požádala o navázání diplomatických styků. Po krátké poradě s představenstvem Federace jsme uzavřeli dohodu o výměně velvyslanců. Iotia se zavázala dodržovat poslaneckou imunitu a nabídla celkem obstojné sídlo pro ambasadora. Další smlouva ustavila, že poplatek, který zavedl kapitán Kirk, bude letos vyplacen naposledy, nadále bude snížen na jeden symbolický iotijský dolar za sto let.

Stav hospodářství: Ukázalo se, že zprávy ministrů, citované v předchozích zprávách, byly značně přemrštěné, a tak přikládám grafy sestavené některými aktivnějšími členy opozice, které mohou být blíže pravdě.

Bylo zjištěno, že hospodářství na planetě bylo dosud centrálně plánované, ovšem vláda se rozhodla okamžitě přejít na tržní ekonomiku a navázala s Federací rozsáhlé obchodní styky.

(…)

Závěrečné hodnocení: Zdá se, že Iotia požádala o vstup do Federace předčasně. Čas k objektivnímu zhodnocení stavu však nastane teprve určitou dobu po završení současných změn, lze předpokládat, že nejméně za deset let. Bez ohledu na to, že Iotia beztak vzala svou žádost zpět, vstup planety do Spojené federace planet NEDOPORUČUJEME.

Podepsáni: kapitán Benjamin L. Sisko

poručík Julian S. Bashir

náčelník Miles E. O'Brien

divider

Následuje:
Epilog

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)