Splátky

Autor:
Milan Dolejší
Archivováno dne:
21. 4. 2006
Délka:
13 607 slov (61 min.)
Stav povídky:
dokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:
žádné
Seriál (svět):
DS9
Období:
Kategorie:
napětí
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
žádný
Stručný obsah:

V době krátkého zklidnění války s Dominionem letí kapitán Sisko na odpočinkovou misi: Má převzít "podíl ze zisku".

divider
Poznámka autora:

Odkazuje k epizodě TOS A Piece of the Action.

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Splátky (Milan Dolejší)

Obsah

Kapitola 2

Rio Grande se přiblížil k planetě Iotia. Sisko se pokusil vyslat zprávu o situaci na Deep Space Nine, ale když začal vysílat, runabout se náhle otřásl a zhaslo světlo i všechny panely.

"Co se děje?" otočil se kapitán na O'Briena.

"Zdá se, že došlo ke kompletnímu zkratu vší elektroniky na lodi. Budu to muset prohlídnout a možná opravit a potom resetovat celý systém," řekl mu náčelník. Hned nato zvolal: "Pane, již jsme v gravitačním poli planety!"

"Za jak dlouho spadneme?" zareagoval Sisko s hlasem klidným tak, jak bylo jen možné.

"Přibližně za deset minut se otočíme čumákem k zemi a potom se tam zaryjeme. Pád bude trvat asi tři minuty, možná méně," odpověděl mu irský inženýr.

"Zdá se, že to budete muset zkusit okamžitě resetovat."

"No ale když to nebude fungovat…"

"Jak dlouho by trvala prohlídka, O'Briene?"

"Asi dvě hodiny, kapitáne."

"No vidíte. A dáváte nám deset minut. Restartujte tedy počítačový systém."

"Ano, pane." O'Brien vstal a vydal se do zadní části člunu. Po chvíli se ozvalo zahučení, zachrochtání, runabout dvakrát nadskočil a všechny systémy se náhle opět spustily. O'Brien provedl rychlou kontrolu a nahlásil Siskovi: "Máme impulzní pohon, zbraně vypadly, bojové štíty také… Ovšem atmosférou snad proletíme… Komunikace a dálkové senzory nefungují, kormidlo sice pracuje, ale nevím, jak dlouho mu to ještě vydrží

autopilot vypadl. Podpora života funguje na sto procent a vše ostatní také. Skoro se mi zdá, že se jednalo o sabotáž."

"Sabotáž?" zděsil se Sisko. "Jak to?"

"Protože způsob, jakým došlo k havárii, téměř není možné způsobit omylem. Vše ale potvrdím teprve, až budeme na planetě a já se na runabout podívám zvenku."

"Co se vlastně stalo?"

"Když jste odesílal zprávu, ulomil se vysílač a…"

"Ulomil?" nevycházel kapitán z úžasu.

"Ano," potvrdil O'Brien. "Ovšem tím to nekončí. Potom došlo ke zkratu mezi obvody vysílače a něčeho jiného - je jedno čeho. Tím se vyhodil počítač a bez počítače si nezalétáme."

"To se mi ani trochu nelíbí," poznamenal Sisko. Potom klepl na svůj komunikátor: "Vesmírná loď Federace Rio Grande volá Iotii."

V odpověď na jeho volání se ozvalo: "Rio Grande, slyšíme vás. Máte nějaké problémy?"

"Ano, ale snad to přežijeme. Žádám o povolení k přistání inspekčního týmu Spojené federace planet."

"Samozřejmě," pokračoval hlas na planetě. "Posílám vám souřadnice našeho hlavního hangáru."

Sisko se mezitím podíval do souboru o posledních technologických pokrocích místní vědy. Ještě před deseti lety měli Iotiané jediný dostatečně silný vysílač a pohybovali se zásadně po zemi. Hangár však prozrazoval, že mají přinejmenším letadla.

"Naše problémy způsobily, že nemůžeme vaši zprávu přijmout. Prosím nadiktujte nám souřadnice, náš pilot nás tam navede."

"Ano, samozřejmě." Potom chvíli poslouchali směsici čísel, která Bashirovi nic neříkala a Siskovi jenom vzdáleně. Nakonec se planeta odmlčela a O'Brien zahájil manuální přistávací manévr.

Cardassian, který před chvílí osobně dovedl Kiru do kajuty a zamkl ji tam, vstoupil do velína. Kiula Hinha i poručík Sims se po jeho příchodu postavili do pozoru: "Gule Murue, vše bylo provedeno podle plánu. Kapitán Sisko není na stanici, majorka Kira odešla před chvílí z velína, náčelník O'Brien a doktor Bashir odlétli se Siskem a nadporučíci Dax a Worf jsou právě na Bajoru."

"Děkuji ti za zprávu, Kiulo," usmál se Cardassian. "Mimochodem… Tu maškarádu raději sundej."

Žena přikývla a sáhla si na obličej. Potom svůj obličej sundala a za ním všichni spatřili zelenou tvář Orionky.

"A teď se půjdeme podívat na ten slavný Defiant. Pojďte s námi, poručíku Simsi."

"Ale u Defiantu jsou stráže, Gule," ozval se technik.

"Potom je budete muset na chvíli zabavit. Na promenádě jsem zaslechl, že sem mají přiletět nějaké lodě. Je to tak?" otázal se Gul Muru.

"Ano. Za tři dny sem mají dorazit Galaxy a Dauntless. Silné bitevní lodi Federace." Zatímco poručík informoval Cardassiana, vstoupili všichni tři do výtahu a velín zůstal opuštěn. Náhle se roztekla zvláštní ozdoba na obroučce, která tvořila hlavní obrazovku. Tekutina se proměnila v Oda. Lehce pozvedl obočí a vydal se ke konzoli, kde předtím stál inženýr. Chvíli zjišťoval, co vše se záškodníkům podařilo zablokovat, a které systémy nemají pod kontrolou, a hned nato se opět roztekl a vyrazil vysokou rychlostí napříč palubami k hangáru Defiantu.

* * *

"Naši průzkumníci potvrdili, že v okolí stanice je nezvyklý klid a nikdo neodpovídá na volání. Každou chvíli by mně měly…" ministerský předseda Bajoru přerušil svůj výklad Dax a Worfovi, protože se z jeho terminálu ozvalo cinknutí. Dotkl se několika míst na obrazovce a potom ji otočil k důstojníkům Hvězdné flotily: "Toto jsou fotografie promenády. Vypadá to tam obvykle tak prázdně?"

"Ne," odpověděl Worf.

"Ani nyní - ve válce?"

"Určitě ne," trval Worf na svém.

"V tom případě máte pravdu. Nicméně vás upozorňuji, že Bajor uzavřel s Dominionem smlouvu o neútočení."

"Nemůžete nám poskytnout sebemenší podporu?" zeptala se Dax.

"Je mi líto, paní Dax," odvětil Bajoran.

Na chvíli se v místnosti rozhostilo ticho. Potom se Worf zeptal: "Co když stanici nenapadl Dominion?"

* * *

"Slyšel jsem, že místní velitel bezpečnosti je zrovna na dovolené," prohlásil Gul Muru, "ale kde je zbytek bezpečnostního týmu?"

"To nevím. Někteří asi mají dovolenou, některé jste možná postříleli nebo zajali a mohou být tací, kteří jsou stále na svobodě. Ale nevím o tom, že by zrovna konstábl Odo měl dovolenou," řekl mu Sims.

Cardassian se na něj překvapeně podíval: "Konstábl Odo? To je nějaká nová hodnost?"

"On patří k bajorské armádě, Gule. Ve Flotile by patrně neměl příliš vysokou hodnost, ale bezpečáci ho poslouchají. Stará se jenom o vnitřní bezpečnost stanice. Federace mu úplně nevěří, ale tahle stanice jí nepatří. Jenom ji spravuje, a tak musí mít v posádce i Bajorany."

"Tak velitel bezpečnosti není důstojník? Ale vy odmítáte sloužit pod velením poddůstojníka, že?" podivil se Gul Muru.

"Přesně tak. Jenomže O'Brien je očividně neschopný. Když jsme sem po bitvě o Deep Space Nine přišli, bylo vše zničené. A dodnes to neopravil."

"Možná proto, že mu v tom bráníte, pane Simsi," zareagoval Muru. "Není v tom něco jiného? Třeba… Ješitnost?"

"Ne," zatvrzele prohlásil Sims. Potom dodal: "Ale možná má Odo větší autoritu. To víte, on se O'Brien nedokáže maskovat za stůl…"

Gul Muru se pousmál. Potom se však zarazil: "Co tím myslíte, masko…"

Větu nedokončil, protože mu Kiula Hinha dala ruku přes ústa a umlčela ho tak. "Už jsme příliš blízko Defiantu. Asi tam jsou stráže," zašeptala. Cardassian zatím nevyslal své muže, kterých nebylo mnoho, na všechna místa stanice a přístavní prstenec nebyl výjimkou. Proto všichni tři vytasili fázery a pomalu se blížili k přechodové komoře. Předchozí Oriončino hlášení způsobilo, že strážní dnes hlídali velmi pečlivě a navíc měli fázerové pušky, které měly oproti ručním fázerům typu II daleko větší dostřel, větší kadenci střelby a v neposlední řadě také menší rozptyl. Když jeden ze strážců spatřil inženýra Simse s fázerem v ruce, zavolal na něj. Sims zvedl zbraň, ale vypařil se dříve, než stihl udělat cokoli dalšího. Začala divoká přestřelka mezi dvěma strážnými, Kiulou Hinhou a gulem Muruem.

"Okamžitě mě pusťte, jinak neručím za to, co se s vámi stane, až se o tom dozvědí odpovědní lidé," ozývalo se z Quarkovy kajuty. Před ní stál Klingon na stráži. Rozhodl se, že Quarka dříve či později zabije, neboť s ječícími Ferengy nikdy nedělal nic jiného. Kel'Tos patřil mezi skupinu odbojných Klingonů. Ti odmítali uznat nové zvyky a zavrhli památku kancléře Gorkona a jeho dcery Azetbur, kteří odvrhli cestu bezuzdného násilí vůči všem a nastolili mír s Federací a jejich nástupci se dokázali dohodnout i s dalšími mocnostmi. V dobách občanské války, která proběhla před čtyřmi lety, podporovali agresivní dům Durasů a na stranu umírněného kancléře Gowrona se postavili jenom jednou a na krátkou dobu - když nedávno vypověděl khitomerské dohody a započal krátkou válku s Federací. Když bylo spojenectví mezi Klingonským impériem a Spojenou federací planet opět obnoveno, opět začali nespokojenci volat po pádu současného režimu. Federace byla pochopitelně nejnenáviděnějším nepřítelem těchto Klingonů. Jak se ukázalo v dobách občanské války, dali raději přednost spolupráci s Romulany.

Klingonovy myšlenky změnily směr, když Quark po poslední výhružce nejen ztichl, ale zticha dokonce i zůstal. Kel'Tos teď myšlení nahradil válečnickými instinkty. Zpoza opasku vytáhl disruptor a vpadl do místnosti. Rozhlédl se, ale Quarka nikde neviděl.

"Vylez, skrčku, mně neunikneš!" zařval a pozorně si přitom prohlížel stěny. Nakonec našel jednu ledabyle ke stěně připevněnou přepážku, a tak se k ní vydal. Byl si jist, že se za ní Fereng schovává, protože za podobnými stěnami byly pouze slepé dutiny.

Klingon tedy přepážku odtrhl od stěny a zhroutil se k zemi. Jeho hruď byla proklána třemi dlouhými šípy.

* * *

Sisko s Bashirem seděli v pohodlných křeslech ve velké titanové budově, postavené na největším náměstí ve městě - a snad i na celé planetě. Naslouchali dlouhému monologu předsedy iotijské vlády. Její obsah později Sisko shrnul do hlášení pro odpovědné lidi ve Federaci:

Zpráva inspekce Spojené federace planet o stavu společnosti na planetě Iotia. Záznam č. 1:

Poté, co náčelník O'Brien prozatímně opravil poruchu runaboutu Rio Grande (více v deníku kapitána runaboutu), jsme byli kontaktováni z planety. Poslední zprávy hovořily o tom, že Iotiané mají sice vysílače i přijímače, ale k tomu, aby nás kontaktovali, potřebují také senzory. Po přistání na planetě jsme narazili na prvky a slitiny, které se v této kultuře dosud nevyskytly a podle dostupných informací jsou na planetě velmi vzácné. Při cestě za ministerským předsedou planety jsme minuli několik náměstí, která byla všechna vyzdobena sochou kapitána Kirka, kterého - jak se zdá - tato civilizace přijala téměř jako poloboha.

Premiér má sídlo v mohutné kopulovité stavbě s titanovým pláštěm. Tam jsme si spolu s doktorem Bashirem vyslechli dlouhý uvítací proslov, kde nám ministerský předseda výslovně povolil vstoupit, kam budeme chtít, dále děkoval Federaci za její ochotu přibrat jejich planetu a zmínil se o několika dalších nepříliš významných faktech.

Byli jsme ubytováni přímo v tomto domě. Hned zítra ráno nás čeká prohlídka hlavního města a doktor potom prohlédne několik vybraných jedinců, aby zjistil úroveň místní medicíny.

Dodatek: Téměř vše, na co jsme narazili, bylo bílé nebo alespoň velice světlé, zdá se, že se na umělých předmětech nevyskytují tmavé barvy. Většina lidí má stejný oblek - bílou kombinézu - a všeobecně připomínají pozemskou představu lidí z budoucnosti, kterou šířili autoři takzvané vědeckofantastické literatury. Ačkoliv vypadá kultura na první pohled velmi přívětivě a pokročile, něco mi zde nesedí.

* * *

Gul Muru došel k přechodové komoře Defiantu a vstoupil. Kiula Hinha padla v boji, nicméně to bylo Cardassianovi jedno. Podle jeho informací byla již ovládnuta naprostá většina údajně nejlépe chráněné stanice Federace. Jemu stačilo třicet bytostí, které se na stanici dostaly několika transporty. Navíc - jak se dozvěděl od majorky Kiry, byla velká část bezpečnostních důstojníků na dovolené, a tak musel zajmout pouze techniky, civilisty a pár odbojnějších jedinců.

Prohlížel si interiér federální bitevní lodi. Naprostá většina obyvatel Galaxie, která kdy měla tu čest se s podobnými plavidly setkat, byla federálním - především však pozemským - designem fascinována. Ač mnozí na Terrany shlíželi svrchu, všichni se shodovali, že jejich estetický smysl je velmi vyvinutý. Bylo to zvláštní, proto Pozemšťané platili za národ vcelku agresivní. Ještě před několika staletími byla jejich planeta plná rozbrojů. Dnes byli sice již mnohem dále, ale stále platilo, že když se ocitli v největším ohrožení, nikdo se jim v boji nemohl rovnat.

Gul Muru za sebou uslyšel těžké kroky Klingona. Otočil se a stanul tváří v tvář jednomu ze svých válečníků. Ten se uhodil do hrudi: "Můj pane, stanice je zajištěna. Celkem jsme ztratili osm lidí a Kel'Tos se nehlásí, půjdu se po něm podívat. Zdá se, že sem mají namířeno dvě bitevní lodě Federace."

"Ano, slyšel jsem… Mimochodem - nechcete-li, aby po vás Pozemšťané na potkání stříleli, raději používejte jejich terminologii. Plavidla, která sem zde míří jsou průzkumné lodi třídy Galaxy."

"Pozemšťané jsou pokrytci! Ty lodi jsou naplněny po okraj fotonovými nebo dokonce kvantovými torpédy, a jejich fázery napáchaly již mnoho škod. Tomu Klingoni říkají bitevní loď."

Cardassian usoudil, že vzdělávat Klingona ve věcech diplomacie není dobrý nápad, a tak ho vyzval, aby ho doprovodil na můstek. Ještě než se pohnuli, přidal se k nim Muruův pobočník a dva další klingonští strážci.

Když zmizeli v chodbě, vydala se jedna ze špryclí, které podpíraly stěnu, za nimi.

Quark vylezl zpoza jedné další přepážky a s despektem pohlédl na mrtvého Klingona. "Kdo to bude uklízet?" poznamenal, sklonil se k jeho opasku a vytáhl z něj disruptor. Potom se vydal na chodbu. Opatrně se rozhlédl a potichu vyrazil ke kajutě majorky Kiry. V duchu si představoval, jaký zisk mu poplyne z toho, že Bajoranku zachrání. Protože mu bude mnoho dlužná, přikáže Odovi, aby se od jeho baru držel dál. A Kira sama se od podniku také bude držet dál. Potom se latinium jenom pohrne. Představy byly jako živé, téměř se ho dotýkaly a hladily ho, zvláště pak po uchu a objímaly kolem krku. Usmál se. Náhle však zjistil, že usměv není na místě, neboť kolem krku ho nedrží jeho představy o ziscích bez Oda a Kiry, ale jakási šupinatá ruka. A ucho též není hlazeno pruty latinia, ale jakousi blíže nespecifikovatelnou zbraní. Cardassian, který Quarka držel, ho beze slova udeřil do spánku a Fereng se zhroutil v bezvědomí k zemi.

"Nádherná loď, že?" optal se svých společníků Gul Muru. "Tím si vydobudem zpět to, co nám patří." Zapípal mu komunikátor, který měl v kapse. Vytáhl ho, otevřel a stiskl příjem. Uslyšel hlas jednoho ze svých "čističů": "Můj pane, ten Fereng, kterému patří bar, utekl a zabil přitom Kel'Tose. Mám o tady v bezvědomí. Co s ním mám udělat?"

Gul chvíli přemýšlel a potom přikázal: "Vsaďte ho do cely." Když hovor skončil, zavolal ještě pěti zbývajícím federálním technikům, kteří přešli na jeho stranu, a přikázal jim, aby připravili Defiant k odletu. Potom zavelel rozchod a po těžkém dni se vydal do své nové kajuty. Původně chtěl zabrat kapitánovu, ale tam byl uvězněn Siskův syn, takže si Gul vybral jinou. Na Cardassianské nepohodlí byl zvyklý a nové federální vybavení bylo jenom vítaným přilepšením.

* * *

Worfovi a Jadzii se nakonec podařilo přemluvit premiéra Bajoru, aby jim vypůjčil malé plavidlo, které je dopraví ke stanici. Jak zjistili, došlo zde nedávno k jistému obchodu s Romulany, takže člun byl vybaven starším typem maskovacího zařízení. Předseda vlády však trval na tom, že odlétnou až dalšího dne. Naštěstí se již stmívalo, takže neztratili mnoho času.

divider

Následuje:
Kapitola 3

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)