Splátky

Autor:
Milan Dolejší
Archivováno dne:
21. 4. 2006
Délka:
13 607 slov (61 min.)
Stav povídky:
dokončená
Přístupnost:
obecná
Varování:
žádné
Seriál (svět):
DS9
Období:
Kategorie:
napětí
Pokračování:
volné pokračování
Spoiler:
žádný
Stručný obsah:

V době krátkého zklidnění války s Dominionem letí kapitán Sisko na odpočinkovou misi: Má převzít "podíl ze zisku".

divider
Poznámka autora:

Odkazuje k epizodě TOS A Piece of the Action.

divider
Prohlášení:

Star Trek a související značky jsou majetkem společnosti CBS Studios Inc. a Paramount Pictures Corp. Tato povídka nemá v úmyslu porušit tato autorská práva, vznikla pouze pro pobavení a nebyla žádným způsobem honorována. Původní příběh, postavy a situace jsou vlastnictvím autora.

divider

Splátky (Milan Dolejší)

Obsah

Kapitola 1

Letěli již pět hodin, ovšem warpem 4 jim cesta měla trvat celkem dva dny. Většinu cesty poslouchali O'Brienovy nadávky na Cardassiany, neboť šéfinženýr jim nedokázal odpustit, že zničili jeho dosavadní práci, a sliboval pomstu. "Jestli Cardassiané ještě jednou dobudou DS9, tak ji najdou v takovém stavu, že se všichni jejich inženýři budou modlit, aby se nikdy nenarodili!"

O'Brienovy starosti však byly daleko větší a jeho kapitán to věděl. Inženýr byl totiž poddůstojníkem. Vystudoval civilní technickou školu a na Akademii strávil pouze jeden rok v kurzu pro členy posádky. I přesto byl vrchním inženýrem na stanici a velel zkušeným důstojníkům, kteří Akademii absolvovali celou. Nyní se vlekl spor mezi O'Brienem a šesti poručíky z jeho týmu, kteří ho odmítali poslouchat. O'Brien proti nim zatím nic neudělal a Sisko sám s inženýrem o této záležitosti dosud nehovořil a čekal, zda se neozve on sám. Teď to ale hodlal probrat. Obával se totiž, že hrozí vzpoura, a pokud velení stanice nedá rebelujícím poručíkům jasně najevo, že O'Brien je jejich nadřízený, mohla by morálka celé posádky povážlivě upadnout.

Majorka Kira stála na svém obvyklém místě v operačním centru. Před ní se rozprostíral schematický nákres stanice a ona měla pocit, že něco není v pořádku. Nevěděla však co. Nebyl tu Sisko ani O'Brien, Jadzia s Worfem odletěli před chvílí na Bajor a v OPS bylo kromě Kiry jenom pět důstojníků - příliš nových na to, aby je znala. A pro většinu z nich byla stanice - i když měla význam DS9 - jenom zastávkou na cestě za umístěním na nějaké skvělé lodi jako například Dauntless, Galaxy nebo dokonce Sovereign či Enterprise.

Kira před chvílí přikázala jednomu poručíkovi, který stál na O'Brienově místě a měl na starost technickou obrazovku, aby prošel všechny systémy a našel případné problémy. Zatím však nic nenalezl.

Náhle na svém monitoru uviděla blikající ikonu. Jednalo se o komunikaci. Stiskla ji a ohlásila se: "Zde je vesmírná stanice Deep Space Nine, majorka Kira Nerys."

Ozval se hlas: "Zde je soukromá vědecká loď Pandorra. Žádáme o povolení k přistání a doplnění zásob."

"Čekejte prosím, budete přepojeni k řízení letového provozu… A příště volejte tam."

Z reproduktoru se ozvalo: "Ale… Vy nejste řízení letového provozu?"

"Ne. Tady je velitelské centrum."

"Aha… Ale já jsem myslel, že té stanici velí kapitán Sisko. Kdybych tušil, že jsem si spletl volací kanál a mluvím s někým z velení, skončil bych hned…"

"Kapitán je teď pryč. Jestliže si budete přát mluvit s velitelem, obraťte se prosím na mě. Na shledanou."

"Odpusťte mi můj prohřešek, na shledanou."

Hovor skončil a pobavená Bajoranka se znovu obrátila k inženýrovi: "Poručíku, zjistil jste něco?"

"Ne, paní. Bude to ještě chvíli trvat."

"Dobrá, budu na promenádě."

Vstoupila do výtahu a odjela. Když kabina zmizela, poručík na oko pokračoval v kontrole systémů. Ve skutečnosti si však prohlížel zbývající posádku můstku. Nakonec kývl na ženu na druhém konci místnosti a oba vytáhli své fázery. Ze tří zbývajících lidí si jich všiml jenom jeden. Toho však okamžitě usmažil paprsek z jedné zbraně. Inženýr pak zacílil svou zbraň na dalšího člena posádky. Než si oběť stihla uvědomit, co se děje, zmizela. Její kolega ji neprodleně následoval.

"Výborně," prohlásil inženýr. Potom se obrátil na ženu: "Kiulo, jsou už na palubě?"

"Ano, Horste."

"Potom nám nic nebrání v realizaci našeho plánu, že?"

"Přesně tak."

Poručík Horst Sims, jenž právě zavraždil dva své kolegy, se vrátil k panelu a postupně měnil údaje: INTERKOM: VYPNUT

VNĚJŠÍ KOMUNIKACE: VYPNUTA

POČÍTAČ: ZABLOKOVÁN, OPRÁVNĚNÍ TŘÍDY 3

TRANSPORTNÍ SYSTÉM: VYPNUT

 ŠTÍTY: 100%

PŘÍSTAVNÍ PRSTENEC: UZAVŘEN.

Potom zprovoznil jeden kanál interkomu, jeho společnice promluvila a byla slyšet na celé stanici: "Vážení obyvatelé a návštěvníci stanice Terok Nor! Hovoří k vám Kiula Hinha. Tento majetek tímto přechází do rukou Orionského syndikátu, všichni se od nynějška považujte za otroky, později budete vydáni Vortům. Prozatím budete zahnáni do svých kajut. Každý, kdo bude klást odpor, bude popraven. Majetkem Dominionu se stanete v momentu, kdy se z červí díry vynoří padesát jem'hadarských bitevních lodí, které potom zaútočí na Spojenou federaci planet."

Kira právě vstoupila do Odovy pracovny, když se ozvalo hlášení. Když uslyšela třetí větu, obrátila se na velitele bezpečnosti: "Odo, odkud to přichází?"

"Z OPS. Ovšem zdá se, že máme vážnější problém." Ve stejnou chvíli se roztekl a za majorkou se ozval zvuk otevírajících se dveří.

Kira se prudce otočila a uviděla, jak na ni míří fázer, který vězí v šupinaté ruce jakéhosi Cardassiana.

"Majorka Kira, předpokládám," ozval se. Kira si okamžitě uvědomila, co je to za hlas: "Vy! Jak jste se sem dostali se zbraněmi?"

"Poměrně jednoduše. Když jste mě odkázala na velení přístavních operací, zničili jsme jeden přístavní dok i s jeho správcem. Potom nám už nikdo nemohl v ničem bránit, obzvlášť, když máme podporu některých vašich lidí… Prosím, majorko, následujte mě."

"Koho? Kdo je ten zrádce?" hučela rozzuřená Kira.

"Není jeden, ale je jich asi deset. Vesměs inženýři, kteří nejsou spokojeni, když je dáte pod velení nějakému poddůstojníkovi."

"O'Brien je jedním z našich nejlepších lidí!" ozvala se Kira, která se rozhodla fyzicky neodporovat a Cardassian ji zatím uzavřel do cely. Odo zmizel ještě předtím, než Cardassian vstoupil do jeho kanceláře, a tak se zdálo, že nebyl spatřen.

"Mimochodem," ozval se Cardassian, "kdo je majitelem této skvěle vybavené kanceláře? Předpokládám, že váš velitel bezpečnosti? Kde je?"

Kira si uvědomila, že tento Cardassian je přinejmenším podivný. Zdá se, že neví, že velitelem zdejší bezpečnosti je měňavec! A to je přitom Cardassie součástí Dominionu, který o Oda jeví eminentní zájem! Odpověděla mu, že poručík Adam Italian je momentálně na dovolené.

* * *

Raketoplán Jadzie Dax a Worfa přistál ve spaceportu na Bajoru. Ještě než vystoupili, pokusila se Dax spojit s DS9 a informovat stanici o úspěšném přistání. K jejímu údivu nebyla zpráva doručena.

"Worfe!" zvolala překvapeně.

"Ano?"

Jadzia ukázala na komunikační panel a Worf se tam podíval. "Možná mají nějakou poruchu," navrhl. Poklepal na svůj komunikátor a prohlásil: "Nadporučík Worf volá Deep Space Nine."

Nic se neozvalo. Zato se ozvala Jadzia: "Že by také nikomu na stanici nefungoval komunikátor?"

Worf zavrčel. Neměl rád, když si z něj někdo tropí posměšky, obzvlášť jeho novomanželka. Nicméně se otázal: "Vrátíme se?"

"Obávám se, že pokud k něčemu došlo, měli bychom nejprve informovat bajorské úřady a potom se teprve vrátit na stanici. Pojďme k předsedovi vlády."

Opustili tedy přístav raketoplánů a prošli vzkvétajícím městem, které dominionská válka zatím příliš nezasáhla, neboť Bajor vyhlásil neutralitu a sami Zakladatelé Dominionu zaručili planetě nezávislost a dokonce zabránili Cardassianům obsadit ji.

Nakonec vstoupili do majestátní budovy, kde sídlila planetární vláda. Premiéra zastihli v přítomnosti Kai Winn. Když spatřila, že mezi ohlášenými důstojníky z DS9 není majorka Kira, kterou neměla ráda, zůstala a vyslechla, co se děje.

"Vy tedy tvrdíte, že se na Deep Space Nine něco stalo a nemůžete se s nimi domluvit ani obvyklými kanály, ani vašimi osobními komunikátory?" zeptal se pak premiér.

"Ano," odpověděl Worf.

"Neporouchaly se vám ty hračičky?" ironicky je pošťouchla Winn.

Jadzia se na náboženskou vůdkyni planety usmála a řekla jí: "Ve vší úctě k vám, velectěná Kai, není možné, aby se porouchaly všechny komunikátory na stanici, aniž by se stalo něco, co může ohrozit Bajor."

"Říkala jste, že Vyslanec je mimo stanici a Deep Space Nine samotná je líhní velkých neřestí. Co když proroci využili Vyslancovy nepřítomnosti, aby vaši stanici zničili?"

"Velkých neřestí? Co tím myslíte?" nechápavě se na ni podívala Dax.

"Quarkův bar přece!" informovala je Winn.

"Eh?"

"Chcete to snad popřít?"

"Ne. Ale Quarkův bar je relativně malým místem na stanici. Proč by tedy Proroci nezničili pouze bar?" otázala se Jadzia.

"To nevím. Ale je samozřejmě možné, že se na DS9 vskutku něco stalo," rezignovala Winn. Worf dodal: "Jestli kvůli Quarkovi zničili stanici, tak tomu nečestnému Ferengovi uříznu obě uši!"

Ministerský předseda bajorské vlády opět promluvil: "Jestliže tedy k něčemu došlo, nevím, jak vám mohu pomoci. Pokud například Jem'Hadaři nebo Cardassiané stanici zničili, těžko proti tomu něco uděláme."

"Tak tam pošlete průzkumníky," navrhl Worf. "Stanice je nedaleko planety a je ve vizuálním dosahu. Stačí, když vaši stíhači vyletí z atmosféry a hned se zase vrátí."

"Pravda…" poznamenal premiér. "A pokud tam jsou Cardassiané, měl bych vyhlásit všeobecnou mobilizaci."

divider

Následuje:
Kapitola 2

divider

CZ Kontinuum Star Trek fan klub a správa archivu Memory Alpha nepřebírají zodpovědnost za obsah, odpovídající charakteristiky ani za formu (gramatické nedostatky) uveřejněných povídek. Toto vše je výhradně zodpovědností autora.

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)