divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Q Quadra Sigma III >>> divider

Qo'noS

Známá též jako:
Kronos
Anglicky:
Qo'noS
Třída:
M
Kvadrant:
Beta
Soustava:
není známo
Satelity:
Praxis
Federace:
ne
Obyvatelé:
Klingoni
Výskyt:
ENT Broken Bow a mnoho dalších epizod

Popis

Qo'noS je planeta třídy M v nejmenované hvězdné soustavě v kvadrantu Beta. Má přinejmenším jeden satelit, měsíc Praxis. Podle výpočtů v neoficiálních pramenech se zdá, že jeden rok na Qo'noSu trvá zhruba 1,5 pozemského roku. Vyvinul se zde humanoidní druh Klingoni. Je přirozeně rovněž domovem mnoha zvířat, z nichž nejvýznamnější je targ, který se jednak chová jako domácí mazlíček a jednak má velký význam v klingonských tradicích a rituálech (viz epizoda ENT Sleeping Dogs a řada dalších), dále zde žije například ohař grint (viz epizoda DS9 Time's Orphan), šavlozubý medvěd (viz epizoda DS9 In Purgatory's Shadow), jezdecké zvíře sark (viz epizoda TNG Pen Pals), lingta, zvíře chované pro maso (viz epizoda DS9 Looking for par'Mach in All the Wrong Places), živočich krada, jehož stehna či kýty se grilují a jsou velmi oblíbené i mimo klingonskou populaci (viz epizoda DS9 The Sound of Her Voice), z vodních živočichů například klingonská chobotnice, která se rovněž konzumuje (viz epizoda TNG Genesis).

Z geografie Qo'noSu není mnoho známo. Jménem známe provincii Ketha (Ketha Province), nížinné zemědělské území, kde se narodil generál Martok (viz epizoda DS9 Once More Unto the Breach), a region Mekro'vak (Mekro'vak region), odkud pocházela lady Grilka a kde její rodina vlastnila velké pozemky (viz epizoda DS9 Looking for par'Mach in All the Wrong Places).

Ze známých geografických útvarů můžeme jmenovat lávové jeskyně No'Mat (Caves of No'Mat), kde měl mladý Worf vidění Kahlesse (viz epizody TNG BirthrightRightful Heir), pohoří Hamar (Hamar Mountains), kde se loví targové, z jejichž loje se vyrábějí rituální svíce Var'Hama (viz epizoda DS9 You Are Cordially Invited…), Kangův vrch (Kang's Summit), oblíbenou lokalitu pro lov šavlozubých medvědů (viz epizoda DS9 In Purgatory's Shadow), a vulkán Kri'stak (Kri'stak volcano), kde si podle legendy Kahless Nezapomenutelný ukul svůj bat'leth tak, že do lávy vulkánu ponořil pramen svých vlasů (viz epizoda TNG Rightful Heir).

Z vodních ploch známe jménem Gatanské moře (Sea of Gatan), v němž se málem utopila malá B'Elanna Torres (viz epizoda VOY Barge of the Dead), Lusorské jezero (Lake of Lusor), nacházející se poblíž vulkánu Kri'stak, v němž podle legendy zakalil Kahless Nezapomenutelný svůj bat'leth (viz epizoda TNG Rightful Heir), a řeku Skral (Skral River), kde podle legendy bojoval Kahless se svým bratrem Molorem (viz epizoda DS9 The Way of the Warrior).

Ze sídlišť na Qo'noSu známe několik měst. Především je to hlavní město, sídlo Vysoké rady, které nejspíš má své jméno, je ale známé jako První město (First City) (viz epizoda ENT Broken Bow). Další města jsou Qam-Chee, historické město, kde podle legendy bojoval Kahless a lady Lukara proti vojsku Kahlessova bratra Molora a kde začal jejich slavný milostný vztah (viz epizoda DS9 Looking for par'Mach in All the Wrong Places), Quin'lat, další historické město, v němž údajně pobýval Kahless (viz epizoda TNG Rightful Heir), a konečně Tong Vey, staré město, jehož obyvatelé byli kdysi zmasakrováni na rozkaz císaře Sompeka (viz epizoda DS9 Rules of Engagement).Qo'noS je ústřední planetou a politickým centrem Klingonské vesmírné říše a sídlem klingonské Vysoké rady.

Historie

2151

Planetu poprvé navštívili lidé, a to posádka NX-01 Enterprise kapitána Archera, která přivezla Klaanga poté, co pronásledován Sulibany ztroskotal na Zemi (viz epizoda ENT Broken Bow).

2293

Qo'noS utrpěl značnou katastrofu, když na měsíci Praxis explodovalo obrovské zařízení na výrobu energie zásobující značnou část Klingonské říše. Šoková vlna po explozi vážně poškodila ozónovou vrstvu planety. Vypadalo to, že ji bude nutné evakuovat, případně zcela opustit. Tato událost vedla ve svém důsledku k uvolnění vztahů mezi Klingonskou říší a Federací a k podepsání Khitomerských dohod (viz film Star Trek VI: The Undiscovered Country). Informace o tom, jak se Klingoni s touto ekologickou katastrofou vypořádali a jak v dalších letech řešili zásobování energií, bohužel nejsou k dispozici.

Poznámka: Spekulace o tom, že planeta, kterou ve 22. století navštívil kapitán Archer, a planeta, kterou ve 24. století navštívil kapitán Picard, nejsou totožné, se nám nezdají pravděpodobné. Klingoni by jistě byli schopní veškeré obyvatelstvo evakuovat a osídlit jiný svět, informace o zvířatech, místech a historických městech z 24. století, z doby po katastrofě, tomu ale nenasvědčují. Je mnohem pravděpodobnější, že zřejmě i za pomoci Federace obnovili životní prostředí Qo'noSu.

Obrázky

 • Qo'noS
  Qo'noS
 • Qo'noS, hlavní město (2151)
  Qo'noS, hlavní město (2151)
 • Qo'noS, hlavní město (2367)
  Qo'noS, hlavní město (2367)
 • Qo'noS, hlavní město, sídlo Vysoké rady (2367)
  Qo'noS, hlavní město, sídlo Vysoké rady (2367)
divider <<< Q Quadra Sigma III >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)