lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< anafázové bytosti Angosiané >>> divider

Andoriani

Známí též jako:
Aenarové
Anglicky:
Andorians
Vzhled:
humanoidi
Kvadrant:
Alfa
Domovský svět:
Andoria
Členství ve Federaci:
ano
Zástupci:
Shran, Talas, Shras a další
Poprvé na obrazovce:
TOS Journey to Babel
Poprvé ve světě ST:
ENT The Andorian Incident
Fyziologie

Andoriani jsou humanoidi s modrou pletí, dvěma pohyblivými tykadly či anténkami nad čelem a bílými, stříbřitými či světle žlutými vlasy.

Anténky slouží k udržování rovnováhy, podobně jako u lidí vnitřní ucho. Ztrátu anténky kompenzuje Andorian během jednoho dne, sama anténka doroste do devíti měsíců, elektrickou stimulací a masážemi lze tuto dobu zkrátit na polovinu (viz epizoda ENT United). Zdá se, že poloha antének také vypovídá o emocionálním stavu jedince (viz epizoda DS9 The Sound of Her Voice).

Mají modrou krev.

Metabolismus Andorianů je rychlejší než lidský (viz epizoda ENT United) a vzhledem k podmínkám domovského světa podstatně hůře než lidé snášejí vyšší teploty (viz epizoda ENT The Aenar).

Psychologie

Andoriani jsou obecně prudcí, násilničtí a bojechtiví. Mají silný smysl pro čest a spravedlnost a v průběhu staletí si vypracovali složité regule, které tuto jejich vlastnost kompenzují (viz epizoda ENT United). Považují se také za vášnivé a umělecky založené.

Společnost a kultura

O andorijské společnosti je jen málo informací. Řídí se tradičním kódem cti zvaným ushaan. O jeho obsáhlosti a důležitosti svědčí skutečnost, že obsahuje přes 12000 dodatků. Další dodržovanou tradicí je to, že část pozůstatků Andoriana, přinejmenším člena Andorianské císařské gardy, který zemřel mimo domovský svět, dopraví jeho kolegové či přátelé domů, do ledu Andorie (viz epizoda ENT United).

Tradiční andorijské manželství tvoří čtyři osoby (viz epizoda TNG The Offspring).

Andoriani jsou známí svým výtvarným uměním. Na Andorii se nachází nejlepší Akademie výtvarných umění ve známém vesmíru (viz epizoda DS9 Prodigal Daughter). V Alfa kvadrantu je vysoce ceněno andorijské hedvábí pro svou výjimečnou měkkost stejně jako krásné keramické obklady. Andorijské šperky jsou proslulé a jsou předmětem sběratelství.

Stát

Ve 22. století bylo státním zřízením na Andorii císařství. Jeho útvarem rovnajícím se armádě byla Andorianská císařská garda, která pravděpodobně měla jak pozemní, tak i vesmírnou složku (viz například epizoda ENT Proving Ground). Bližší informace k tomuto tématu nejsou k dispozici.

Historie

Andoriani jsou druh, který je na vysokém stupni technologického rozvoje, do vesmíru se pravděpodobně vydali několik století před lidmi. V polovině 22. století byli už hodně přes sto let v nepřátelském vztahu s Vulkanci. Víme o třech dokumentech, které byly mezi oběma mocnostmi uzavřeny: o územních dohodách mezi Vulkanem a Andorií, které vyjednala vulkanská vyslankyně V'Lar v 60. letech 21. století pozemského letopočtu (viz epizoda ENT Fallen Hero), o dohodách z Tau Ceti (viz epizoda ENT Shadows of P'Jem) a o smlouvě týkající se sporné planety Paan Mokar / Weytahm (viz epizoda ENT Cease Fire). Tyto a jistě další dokumenty sice zabránily otevřené válce, nikoliv však nepřátelství a nedůvěře.

Ve 22. století měli nepřátelské vztahy rovněž s Tellarity (viz epizoda ENT Babel One).

Meziplanetární kontakty

Zřejmě první kontakt s Pozemšťany učinil komandér císařské gardy Shran, kapitán vesmírné lodi Kumari, roku 2151 ve vulkanském klášteře na planetě P'Jem. Začal lidem a zejména kapitánu Archerovi důvěřovat a díky této důvěře bylo v této době uzavřeno křehké příměří mezi Andoriany a Vulkanci (viz epizody ENT The Andorian Incident, Shadows of P'Jem, Cease FireProving Ground).

Kontakty mezi Zemí a Andorií se zřejmě rozvíjely velmi rychle. Už v roce 2153 došlo na Zemi v období xenofóbních nálad po útoku xindské sondy k napadení jednoho andorianského návštěvníka (viz epizoda ENT Home).

Roku 2154 položily události na Vulkanu základ k upřímnějšímu míru mezi Andorií a Vulkanem (viz epizoda ENT AwakeningKir'Shara) a byly rovněž učiněny první kroky k ukončení nepřátelství mezi Andoriany a Tellarity (viz epizody ENT Babel OneUnited). Obě tyto události umožnily podepsání Charty koalice planet v roce 2161.

Spojená federace planet

Andoriani byli již roku 2155 připraveni stát se zakládajícími členy nového interstelárního politického útvaru později zvaného Spojená federace planet. Z tohoto aktu sešlo kvůli akci pozemské organizace Terra Prime vedené Johnem Frederickem Paxtonem (viz epizody ENT DemonsTerra Prime), charta koalice planet ale byla podepsána roku 2161 na Zemi v San Francisku (viz epizoda ENT These Are the Voyages…).

O více než 100 let později, v roce 2267, se andorijská delegace zúčastnila konference na Babelu, kde se jednalo o vstupu Coridanů do Federace (viz epizoda TOS Journey to Babel).

Jeden Andorian žil v zajetí druhu zvaného Providers (Poskytovatelé) na planetě Triskelion (viz epizoda TOS The Gamesters of Triskelion).

Další Andorian byl jako těžký kriminálník držen ve vězení na Elbě II (viz epizoda TOS Whom Gods Destroy).

Andorijský vyslanec na Zemi byl přítomen, když v roce 2285 Rada Federace projednávala přečiny admirála Kirka, které spáchal pro záchranu Spocka, a události, které následovaly (viz film Star Trek IV: The Voyage Home).

Alternativní časová linie: Koncem 60. let 23. století byl v jedné alternativní časové linii, v níž byl Spock mrtev, prvním důstojníkem Enterprise NCC-1701 Andorian Thelin (viz epizoda TAS Yesteryear).

Z dalších let jsou o Andorianech už pouze zmínky. Víme, že alepoň jeden Andorian pobýval na Rise v roce 2366, kdy tam trávil dovolenou kapitán Picard (viz epizoda TNG Captain's Holiday). Andorijský chirurg Ghee P'trell byl v roce 2371 nominován na Carringtonovu cenu (viz epizoda DS9 Prophet Motive).

Aenarové

Aenarové (čti Ínarové) jsou samostatná rasa Andorianů. Vzhledově se od Andorianů liší pouze bledší, téměř bílou pokožkou. Jsou však slepí a mají mimořádně silné telepatické schopnosti. Jako u většiny telepatických druhů u nich platí naprostý zákaz číst mysl druhého bez jeho dovolení.

Aenarové žijí v nejsevernější oblasti velmi chladné Andorie. Jejich existence byla dlouho považována za mýtus a legendu, novodobě byli objeveni až kolem roku 2100. Jejich kontakty s centrální andorianskou vládou jsou velmi sporadické. Jsou extrémně pacifističtí, odmítli dokonce bránit v případě potřeby svou planetu.

Ve 22. století byli technologicky překvapivě vyspělí. Oblast, v níž žili, byla obklopena tlumicím polem zabraňujícím transportu a jakékoliv komunikaci. Žili v městě či městech vybudovaných v gigantických jeskyních v ledu s velmi složitou architekturou. Není jasné, zda vyvolávání iluzí a jakoby holografického přenosu obrazu docilovali technologií nebo svými telepatickými schopnostmi.

Roku 2154 ohrožovaly Andoriany, Tellarity i Federaci dvě romulanské lodě bez posádky, které z Romulu telepaticky řídil unesený Aenar Gareb. Kapitánu Archerovi z NX-01 Enterprise a komandéru Shranovi se podařilo zajistit si pomoc Garebovy sestry Jhamel, která se s Garebem telepaticky spojila. Ten potom navedl oba prototypy tak, že se navzájem zničily. K vyřešení tohoto problému byla poprvé v historii vytvořena spojená flotila andorijských, tellaritských a vulkanských lodí a lodí Hvězdné flotily Země a tato akce dala základ k založení Spojené federace planet.

Komandér Shran se oženil s Jhamel a měli dceru Tallu, která byla první známou míšenkou obou andorijských ras. Bohužel nevíme, jaké schopnosti po svých rodičích zdědila, zřejmě ale měla normální zrak (viz epizoda ENT These Are the Voyages…).

Z pozdější doby nejsou o Aenarech jako o samostatné rase žádné zmínky.

Obrázky

 • Andorianský muž
  Andorianský muž
 • Andorianský muž
  Andorianský muž
 • Andorianský muž
  Andorianský muž
 • Andorianský muž
  Andorianský muž
 • Andorianská žena
  Andorianská žena
 • Andorianská žena
  Andorianská žena
 • Aenarská žena
  Aenarská žena
 • Andorianské dítě (dívka)
  Andorianské dítě (dívka)
 • andorianské písmo
  andorianské písmo
 • andorianská loď
  andorianská loď
divider <<< anafázové bytosti Angosiané >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)