lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Berelliané Boliani >>> divider

Betazoidi

Anglicky:
Betazoids
Vzhled:
humanoidi
Kvadrant:
Alfa
Domovský svět:
Betazed
Členství ve Federaci:
ano
Zástupci:
Lwaxana Troi, Deanna Troi, Tam Elbrun, Devinoni Ral a další
Poprvé na obrazovce:
TNG Encounter at Farpoint
Poprvé ve světě ST:
TNG Encounter at Farpoint

Popis

Betazoidi jsou humanoidi k nerozeznání podobní lidem. Mají velmi tmavé, v podstatě černé duhovky. Normální těhotenství betazoidských žen trvá deset měsíců (viz epizoda TNG The Child). Schopnost otěhotnět si betazoidské ženy uchovávají do poměrně vysokého věku (viz epizoda DS9 Muse)

Je to telepatický druh, jejíž příslušníci navzájem často komunikují telepaticky, avšak mluvený jazyk u nich existuje a nemají žádné problémy s jeho používáním. Naprostá většina obyvatel se rodí pouze s vlohami k telepatii, která se u nich postupně rozvíjí. Malé procento, které se narodí s telepatickými schopnostmi plně rozvinutými, se však nikdy nenaučí odstínit "hluk" myšlenek svého okolí a potřebuje pak odbornou psychologickou pomoc (viz epizoda TNG Tin Man). Jejich telepatické schopnosti mají jisté omezení: nedokážou například číst mysl Ferengů a jim příbuzných druhů (viz epizoda DS9 The Forsaken) nebo například Ullianů, což je rovněž telepatický druh (viz epizoda TNG Violations). Také u starších žen, když přijdou do tzv. fáze, se telepatické schopnosti dočasně výrazně snižují (viz epizoda TNG Manhunt).

Betazoidi jsou starou a vyspělou civilizací, i když ve svém vývoji nekladli takový důraz na technologii jako řada jiných druhů. Jistě mají vlastní vesmírné lodě schopné letu warpem, ovšem jejich design a vlastnosti jsou neznámé. Stali se členy Spojené federace planet v blíže nespecifikované minulosti. Ve Hvězdné flotile často slouží jako poradci, k čemuž je předurčuje jejich telepatie. Méně čestní jedinci mohou využít svých telepatických schopností také k páchání podvodů (viz epizoda TNG The Price).

Jejich domovská planeta hostí každé dva roky významnou Obchodní konferenci (viz epizoda TNG Ménage à Troi). V roce 2374, během dominionské války, byl Betazed nedlouhou dobu okupován silami Dominionu (viz epizoda DS9 In the Pale Moonlight).

O uspořádání betazoidské společnosti není mnoho známo. Paní Troi přirovnávala společnost na Angel I k betazoidskému zřízení, není však jasné, zda kvůli způsobu vlády, konstituční oligarchii, nebo kvůli matriarchátu (viz epizoda TNG Angel One).

Ani o betazoidské kultuře není mnoho informací. Ještě v 24. století se stávalo, že rodiče malých dětí domluvili jejich budoucí svatbu (viz epizoda TNG Haven). Přinejmenším v "lepších" rodinách je zvykem, že služebný vzdává díky za každé sousto svých pánů úderem do gongu (viz epizoda TNG Haven). Ženich a nevěsta i všichni hosté na betazoidské svatbě jsou nazí, aby dali najevo, že nic neskrývají a že předstupují čistí a upřímní (viz epizoda TNG Cost of Living).

Obrázky

 • Betazoidská žena
  Betazoidská žena
 • Betazoidská žena
  Betazoidská žena
 • Betazoidská žena
  Betazoidská žena
 • Betazoidská žena
  Betazoidská žena
 • Betazoidský muž
  Betazoidský muž
 • Betazoidský muž
  Betazoidský muž
divider <<< Berelliané Boliani >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)