divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Sarona VIII Saturn >>> divider

Sarthong V

Anglicky:
Sarthong V
Třída:
není známo
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Soustava:
Sarthong
Satelity:
není známo
Federace:
zřejmě ne
Obyvatelé:
Sarthongiané
Výskyt:
TNG Captain's Holiday

Popis

Sarthong V je zřejmě pátá planeta soustavy Sarthong. Je domovem Sarthongianů, kteří nemají příliš v lásce cizince. Na planetě se nacházejí ruiny, Sarthongiané ovšem nedovolují cizincům archeologické vykopávky a k těm, kdo tento zákaz nerespektují, nejsou shovívaví.

Historie

2366

Vash plánovala návštěvu Sarthong V poté, co se na Rise seznámila s kapitánem Picardem z USS Enterprise-D. Kapitán vyjádřil obavy o její bezpečí a prosil ji, aby byla opatrná (viz epizoda TNG Captain's Holiday).

2367

Vash přes varování kapitána Picarda cestu do ruin na Sarthong V podnikla a dokonce dokázala přivézt odtamtud několik vzácných artefaktů (viz epizoda TNG QPid).

divider <<< Sarona VIII Saturn >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)