divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Rotarran Rutledge NCC-57295 >>> divider

USS Rubicon NCC-72936

Příslušnost:
Hvězdná flotila
Třída:
Danube
Kapitán:
není známo
Výskyt:
DS9 Family Business

Popis

USS Rubicon NCC-72936 byl runabout třídy Danube provozovaný Hvězdnou flotilou, sloužící v 70. letech 24. století. Roku 2371 byl přidělen na stanici Deep Space 9 jako náhrada za zničený USS Mekong. Název runaboutu, jméno pozemské řeky Rubikon, navrhl komandér Sisko (viz epizoda DS9 Family Business).

Roku 2372 byl Rubicon s doktorem Bashirem a šéfem O'Brienem na palubě nucen přistát na planetě Bopak III. Selhání jeho systému vyvolali Jem'Hadarové, kteří po doktoru Bashirovi požadovali, aby je zbavil závislosti na ketracelu bílém (viz epizoda DS9 Hippocratic Oath).

Téhož roku letěl Rubicon na vědeckou misi organizovanou Jadzií Dax zkoumat trinární hvězdnou soustavu (viz epizoda DS9 Accession).

Roku 2374 použili Rubicon startující z USS Defiant Jadzia Dax, doktor Bashir a šéf O'Brien k prozkoumání vzácného jevu subprostorové komprese. Zatímco loď i posádka byli miniaturizováni, obsadili Defiant Jem'Hadaři. Posádka v Rubiconu významně přispěla k opětovnému získání kontroly nad lodí (viz epizoda DS9 One Little Ship).

Obrázky

  • USS Rubicon
    USS Rubicon
  • USS Rubicon
    USS Rubicon
divider <<< Rotarran Rutledge NCC-57295 >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2023 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)