divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Promelliané Proxciniané >>> divider

Proroci

Známí též jako:
Prophets
Anglicky:
Prophets
Vzhled:
nehmotné bytosti
Kvadrant:
červí díra mezi kvadranty Alfa a Gama
Domovský svět:
není známo
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
Sarah Sisková a další
Poprvé na obrazovce:
DS9 Emissary
Poprvé ve světě ST:
DS9 Emissary

Popis

Takzvaní Proroci jsou nehmotné bytosti žijící ve stabilní červí díře, jejíž jedno ústí je relativně nedaleko Bajoru a druhé hluboko v kvadrantu Gama. Jsou nesmrtelní, nemají ponětí o emocích smrtelných humanoidů a neznají pojem času a jeho lineárnosti, těžko chápou rozdíl mezi minulostí, současností a budoucností. Jsou velmi mocní, avšak svou moc (na rozdíl od Q) nevystavují na odiv. Zpovzdálí sledovali Bajorany a jejich civilizaci, snažili se ji diskrétně vést pomocí tzv. orbů, ale nikdy nezasahovali. Jistou výjimkou je jedna z Proroků, která na sebe vzala lidskou podobu, usadila se v první polovině 24. století na Zemi, provdala se za Josepha Siska a měla s ním syna Benjamina. Ten tak byl předurčen k tomu, aby se stal vyslancem bajorského lidu u Proroků a posléze se k nim přidal.

Proroky (Prophets) nazývají své ochránce a vůdce Bajorani. Založili na nich celé své náboženství. Tisíciletí věřili, že Proroci žijí v Nebeském chrámu, odkud bajorský lid vedou správnou cestou a ochraňují jej. V průběhu posledních 10000 let také ve vesmírném prostoru poblíž Bajoru nalezli devět orbů, posvátných těles podivuhodných vlastností, které nazývají Slzy Proroků. V 70. letech 24. století se ukázalo, že se bajorské náboženství v podstatě zakládá na faktech.

Obrázky

  • Prorok, který vstoupil do Sary Siskové
    Prorok, který vstoupil do Sary Siskové
  • Pah-wraithové v Ohnivých jeskyních na Bajoru
    Pah-wraithové v Ohnivých jeskyních na Bajoru
divider <<< Promelliané Proxciniané >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)