divider <<< Vulkanská vědecká akademie Vulkanský institut bojových umění >>> divider

Vulkanská vědecká rada

Anglicky:
Vulcan Science Directorate
Typ:
planetární
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Planeta:
Vulkan
Lokace:
40 Eridani
Provozovatel:
Vulkanci
První zmínka:
ENT Cold Front

Popis

Vulkanská vědecká rada byla ve 22. století hlavním orgánem Vysokého velení pro vědecké otázky. Studovala mimo jiné otázky cestování v čase, a jelikož nenalezla důkazy, že by bylo možné, tvrdila, že je nemožné. Samotnou jeho koncepci považovala za nelogickou. Vědecká rada naopak bez problémů přijala existenci mikrosingularit nebo skutečnost, že existují oblasti vesmíru, kde neplatí známé fyzikální zákony (viz například epizody ENT Cold Front, Future Tense, Shuttlepod OneThe Expanse).

Vulkanská vědecká rada v zrcadlovém vesmíru zastávala rovněž ve 22. století podobně úzkoprsé názory. Tvrdila například, že neexistují paralelní vesmíry. Toto tvrzení vyvrátil komandér Archer z Enterprise, když dokázal, že USS Defiant NCC-1764 je ze zrcadlového vesmíru (viz epizoda ENT In a Mirror, Darkly).

divider <<< Vulkanská vědecká akademie Vulkanský institut bojových umění >>> divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)