Doktor (Doktorova verze)

Druh:
hologram / Pozemšťan
Pohlaví:
muž
Povolání:
lékař
Rodinný stav:
není známo

Další informace

Účinkování:
VOY Author, Author
Představitel:
Robert Picardo

Kariéra

2377

Ústřední postava holorománu Fotony, osvoboďte se (Photons Be Free), který vytvořil Doktor z USS Voyager kapitána Janewayové. Byl to Pohotovostní zdravotnický hologram na USS Vortex, které velela kapitán Jenkinsová a která byla stejně jako Voyager přenesena do kvadrantu Delta. Do postavy interaktivně vstupovali ti, kdo holoromán v simulátoru absolvovali, Doktor tedy neměl stabilní vzhled.

Doktor byl aktivován v první kapitole románu nazvané Zrodil se léčitel (A Healer is Born), která se odehrává těsně po přenosu Vortex. Dostal zde první lekci ohledně svého postavení na lodi: nesměl se věnovat vážně zraněnému pacientovi, měl přednostně ošetřit povrchové zranění poručíka Marseillese. Když namítal, že je to neetické, kapitán Jenkinsová umírajícího člena posádky zastřelila.

V páté kapitole románu nazvané Ven z pánve (Out of the Frying Pan) vyslal Doktora, který musel na zádech nosit mobilní holoemitor jako těžký batoh, poručík Marseilles do strojovny pod záminkou, že tam došlo k explozi, a sám si užíval s mladou členkou posádky. Doktor zatím musel strpět urážky od neomalené šéfinženýrky Toreyové.

V šesté kapitole nazvané Souboj v pracovně (Duel in the Ready Room) Doktor neuhájil rozšíření svého programu, ke kterému se během let dopracoval. Kapitán Jenkinsová dala rozkaz nadporučíku Tulakovi a praporčíku Kymbleovi, aby Doktora vypnuli a jeho matici vyčistili.

V sedmé kapitole nazvané Útěk (The Escape) se Doktorovi snažila pomoci jediná spřízněná duše a přítelkyně na palubě, Třetí z Osmi, ale neuspěla.

V závěrečné osmé kapitole nazvané Tragický konec (A Tragic End) byl Doktorův program dekompilován a zbaven všech upgradů a Doktor byl opět zbaven možnosti rozhodovat o své aktivaci.

divider
< Doktor Doktor (Parisova verze) >
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)