lcars
logo
divider <<< Bajorská První republika Cardassijská informační služba >>> divider

Bajorská zpravodajská služba

Anglicky:
Bajoran Intelligence Service
Typ:
není známo
Kvadrant:
Alfa
Planeta:
Bajor
Lokace:
není známo
Provozovatel:
Bajorané
První zmínka:
DS9 In Purgatory's Shadow

Popis

Bajorská zpravodajská služba, či alespoň její zárodky, sahají do doby cardassijské okupace. V té době její členové získali bohaté zkušenosti s dešifrováním cardassijských kódů. Roku 2373, když byl zachycen signál, který z dominionského internačního tábora 371 vysílal Enabran Tain, nebyly tyto znalosti nic platné. Zakódovaný signál rozluštil až Garak.

divider <<< Bajorská První republika Cardassijská informační služba >>> divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)