lcars
logo
divider <<< Bajorská zpravodajská služba Cardassijské centrální velení >>> divider

Cardassijská informační služba

Anglicky:
Cardassian Intelligence Bureau
Typ:
není známo
Kvadrant:
Alfa
Planeta:
Cardassia Prime
Lokace:
není známo
Provozovatel:
Cardassijská unie
První zmínka:
DS9 Rocks and Shoals

Popis

Úřad, který nahradil Obsidianský řád jako hlavní nástroj sběru informací pro cardassijskou vládu po zničení Obsidianského řádu roku 2371. Po uzavření spojenectví s Dominionem pracoval pro něj.

divider <<< Bajorská zpravodajská služba Cardassijské centrální velení >>> divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)