divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Reyab Robert Fox NFT-1327 >>> divider

USS Rio Grande NCC-72452

Příslušnost:
Hvězdná flotila
Třída:
Danube
Kapitán:
není známo
Výskyt:
DS9 Emissary

Popis

USS Rio Grande NCC-72452 byl runabout třídy Danube sloužící v polovině 24. století. Roku 2369 byl přidělen na stanici Deep Space 9 v bajorské soustavě a jako jediný runabout vydržel až do roku 2375, tj. do konce války s Dominionem a do zmizení kapitána Siska. Byl pojmenován po pozemském severoamerickém veletoku Rio Grande, španělsky "velká řeka". Byl jedním ze tří runaboutů, které sem dopravila USS Enterprise-D kapitána Picarda (viz epizoda DS9 Emissary).

S Rio Grande objevili komandér Sisko a Jadzia Dax roku 2369 bajorskou stabilní červí díru (viz epizoda DS9 Emissary).

Roku 2370 pronásledoval Rio Grande runabout Orinoco, který unesl zločinec Fallit Kot, a to s Jadzií Dax a praporčíkem Melorou Pazlar na palubě (viz epizoda DS9 Melora).

Téhož roku pátrali s Rio Grande komandér Sisko a šéf O'Brien v blízkosti bajorského sektoru po planetách vhodných pro kolonizaci. Takovou planetu objevili v soustavě Orellius a transportovali se na její povrch. Objevili zde kolonii Alixus, která je odmítla propustit a snažila se Rio Grande zničit nasměrováním do slunce soustavy. Nepodařilo se jí to ale a nepilotovaný Rio Grande objevila romulanská loď Gasko. Major Kira a Jadzia Dax v runaboutu Orinoco Rio Grande zachytily a byly potom schopné vrátit se po jeho trase k místu, odkud vyletěl, kde Siska a O'Briena zachránily (viz epizoda DS9 Paradise).

Rovněž roku 2370 letěli na Rio Grande komandér Sisko se synem Jakeem, Quarkem a jeho synovcem Nogem do Gama kvadrantu. Sisko a Quark byli zajati Jem'Hadary. Byl to první kontakt s tímto druhem a s druhem Vortů (viz epizoda DS9 The Jem'Hadar).

Roku 2373 na Rio Grande zaútočili Klingoni, když se na jeho palubě vraceli na stanici kapitán Sisko, Jadzia Dax a šéf O'Brien ze Země z velitelství Hvězdné flotily (viz epizoda DS9 Apocalypse Rising).

Téhož roku bránil stanici proti dominionské flotile (viz epizoda DS9 In Purgatory's Shadow).

Roku 2375 letěl na Rio Grande konstábl Odo do cardassijského prostoru, aby se zde setkal s informátorem. Byla to past jednoho z Weyounových klonů a Odo musel unikat jem'hadarským lodím (viz epizoda DS9 Treachery, Faith, and the Great River).

Obrázky

  • USS Rio Grande
    USS Rio Grande
  • USS Rio Grande
    USS Rio Grande
  • USS Rio Grande
    USS Rio Grande
divider <<< Reyab Robert Fox NFT-1327 >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)