lcars
logo
divider <<< Star Trek: First Contact Star Trek: Nemesis >>> divider

Star Trek: Insurrection

 • Základní informace

  Synopse

  Planeta Ba’ku. V poklidné vesnici pořádají příslušníci Hvězdné flotily odění ve speciálních oblecích, díky nimž jsou neviditelní, hon na Data. Dat ze sebe strhává helmu a oblek, takže ho obyvatelé náhle vidí, a střílí na skalní stěnu, která se ukáže být maskovanou pozorovatelnou a laboratoří Federace.

  Enterprise-E se chystá na slavnostní recepci u příležitosti vstupu nové členské civilizace do Spojené federace planet. Kapitána Picarda vyruší naléhavá zpráva od admirála Doughertyho, který Picarda informuje, že Dat se vymkl kontrole, zadržuje na Ba’ku rukojmí z řad příslušníků Flotily i jejich spolupracovníků rasy Son’a a že Picard má okamžitě poslat jeho plány, aby ho bylo možné zneškodnit. Picard si vymiňuje, že se o Data jako o člena své posádky postará sám, a Enterprise vyráží do vzdálené oblasti na pokraji prostoru Federace nazývaného Vřesoviště.

  Cestou k planetě Ba’ku se nečekaně obnoví milostné city mezi poradkyní Troi a komandérem Rikerem, které v tomto okamžiku vyvrcholí tím, že si Riker nechá Deannou oholit plnovous.

  Po příletu k Ba’ku Picard s Worfem Data dostihnou a dovezou na Enterprise, kde Geordi zjišťuje, že Datova porucha je důsledkem střelby, a ne obráceně, jak tvrdil admirál. Picard se přenese s výsadkem na povrch planety. Dozvídá se, že rukojmím se daří skvěle, a seznamuje se s obyvateli, kterých je pár set. Zjišťuje, že se jedná o velmi vyspělou civilizaci, která se dobrovolně vzdala technologického rozvoje, a žádá je o pomoc při pátrání.

  V doprovodu jedné z vedoucích osobností komunity Ba’ku, Anij, a chlapce Artima, objeví v jezeře zamaskovanou hololoď, v níž je replika vesnice Ba’ku. Když po návratu na Enterprise zjišťuje, že všichni členové výsadku se cítí více než skvěle, a on sám pociťuje příliv mladistvé síly, pojme podezření a vrátí se na povrch, aby si promluvil s Anij. Ta ho informuje, že díky metafázovému záření, přítomnému v celém Vřesovišti a koncentrovanému zejména v prstencích planety, žijí její obyvatelé několik set let. Picard si domyslí, že Federace a Son’a plánují Ba’ku tajně přesídlit na jinou planetu a záření se zmocnit.

  V jeho pracovně ho navštíví admirál Dougherty v doprovodu Ru‘afa, kapitána lodi Son’a. Son’a jsou zdegenerovaná rasa, pro niž je záření jedinou nadějí. Picard nepřijímá argumentaci admirála, že se jedná o přesídlení pouhých šesti set lidí, a rozhodne se neuposlechnout rozkazu odletět. Odloží uniformu, do své jachty naloží zbraně a inhibitory přenosu, a chystá se odletět na povrch. Překvapí ho jeho důstojníci, kteří jsou rozhodnuti ho neopustit. Společně vypracují plán: Riker a LaForge doletí k okraji Vřesoviště, odkud se teprve mohou spojit s Radou Federace a informovat ji o zločinném jednání admirála Doughertyho, zatímco Picard a ostatní se do té doby pokusí zabránit přemístění Ba’ku.

  V noci na vesnici ze vzduchu zaútočí Son’a, přemístí desítky lidí a rozstřílejí část inhibitorů. Jediným řešením je evakuace vesnice do hor obsahujících horninu, které brání zaměření. Cestou je napadají značkovače, které zaměřování umožňují, a Picard a ostatní důstojníci Enterprise Ba’ku statečně brání. Dr. Crusherová učiní významný objev: Son’a a Ba’ku jsou jedna rasa. Přes statečný odpor jsou však Anij i Picard spolu s mnoha Ba’ku přeneseni na loď Sona.

  Ru‘afo ztrácí trpělivost, posílá dvě lodě, aby zneškodnily Enterprise dřív, než se spojí s Radou Federace, vypouští kolektor záření, který zničí prstence a učiní planetu neobyvatelnou, a zabije admirála Doughertyho, který se mu konečně postavil na odpor.

  Riker se s potížemi vypořádá s pronásledujícími loděmi, odvysílá zprávu a rychle se vrací. Picardovi se podaří získat pomoc Ru’afova pobočníka Gallatina, za pomoci Worfa a Data, kteří zůstali na planetě, přelstí Son’a díky jejich vlastní hololodi a na chvíli zabrání aktivaci kolektoru. Ru’afo se však do kolektoru přenesl, aby jej spustil ručně, a Picard se dá přenést za ním, aby odpálil jeho autodestrukci dřív, než začne fungovat. Přilétající Enterpriseho přenese na palubu těsně před explozí kolektoru, v níž Ru’afo zahyne. Zbylá posádka lodi Son’a se vzdává.

  Na planetě jsou pak svědky prvních nesmělých pokusů o opětovné sblížení Ba’ku a Son’a. Dat se rozloučí s Artimem, který ho učí hrát si, a Picard slibuje Anij, s níž se velmi sblížil, že na jejich planetě stráví dovolenou, až si ji bude moci vybrat.

  Galerie

  • Plakát
   Plakát
  • Pohled z maskované pozorovatelny na planetě Ba’ku
   Pohled z maskované pozorovatelny na planetě Ba’ku
  • Objevuje se hlava androida...
   Objevuje se hlava androida...
  • ... který si strhává ochranný oblek.
   ... který si strhává ochranný oblek.
  • Vystřelí na blízkou skalní stěnu...
   Vystřelí na blízkou skalní stěnu...
  • ... a odmaskuje skrytou pozorovatelnu.
   ... a odmaskuje skrytou pozorovatelnu.
  • Kapitán Picard na Enterprise-E při slavnostní recepci
   Kapitán Picard na Enterprise-E při slavnostní recepci
  • Admirál Dougherty žádá o Datovy specifikace, aby ho mohl zneškodnit.
   Admirál Dougherty žádá o Datovy specifikace, aby ho mohl zneškodnit.
  • Cestou k planetě Ba’ku se Riker a Troi opět sbližují.
   Cestou k planetě Ba’ku se Riker a Troi opět sbližují.
  • Cestou k planetě Ba’ku se Riker a Troi opět sbližují.
   Cestou k planetě Ba’ku se Riker a Troi opět sbližují.
  • Komandér Riker si dokonce po řadě let dá oholit plnovous.
   Komandér Riker si dokonce po řadě let dá oholit plnovous.
  • Enterprise-E v tzv. Vřesovišti
   Enterprise-E v tzv. Vřesovišti
  • Kapitán Picard pozoruje krásnou planetu Ba’ku s prstenci
   Kapitán Picard pozoruje krásnou planetu Ba’ku s prstenci
  • Picard a Worf v kapitánově jachtě se pokoušejí chytit a zneškodnit Data.
   Picard a Worf v kapitánově jachtě se pokoušejí chytit a zneškodnit Data.
  • Kapitánova jachta a Datův raketoplán
   Kapitánova jachta a Datův raketoplán
  • Dat hodnotí nový vzhled komandéra Rikera
   Dat hodnotí nový vzhled komandéra Rikera
  • Vesnice Ba’ku
   Vesnice Ba’ku
  • Anij, jedna ze šesti set obyvatel planety
   Anij, jedna ze šesti set obyvatel planety
  • Chlapec Artim se Data zpočátku bojí.
   Chlapec Artim se Data zpočátku bojí.
  • Dat v jezeře při pátrání po důvodech jednání Federace a Son’a
   Dat v jezeře při pátrání po důvodech jednání Federace a Son’a
  • Dat, Anij a Picard pádlují k neočekávanému objevu v jezeře.
   Dat, Anij a Picard pádlují k neočekávanému objevu v jezeře.
  • Na jezeře je další vesnice Ba’ku.
   Na jezeře je další vesnice Ba’ku.
  • Vesnice však je hologram vytvořený velikou hololodí.
   Vesnice však je hologram vytvořený velikou hololodí.
  • Po návratu na Enterprise zažívá Picard příliv energie.
   Po návratu na Enterprise zažívá Picard příliv energie.
  • Ještě v noci navštěvuje Anij, aby se dozvěděl pravdu.
   Ještě v noci navštěvuje Anij, aby se dozvěděl pravdu.
  • Metafázové záření regeneruje i Geordiho oční nervy.
   Metafázové záření regeneruje i Geordiho oční nervy.
  • Rasa Son’a omlazující záření potřebuje k svému přežití.
   Rasa Son’a omlazující záření potřebuje k svému přežití.
  • Ru’afo, kapitán lodi Son’a
   Ru’afo, kapitán lodi Son’a
  • Ru’afo a admirál Dougherty vyžadují, aby Enterprise odletěla.
   Ru’afo a admirál Dougherty vyžadují, aby Enterprise odletěla.
  • Kapitán Picard je rozhodnut, že zločinnému plánu na přesídlení zabrání a obyvatele Ba’ku zachrání.
   Kapitán Picard je rozhodnut, že zločinnému plánu na přesídlení zabrání a obyvatele Ba’ku zachrání.
  • Jeho vyšší důstojníci trvají na tom, že ho doprovodí.
   Jeho vyšší důstojníci trvají na tom, že ho doprovodí.
  • Komandér Riker a Geordi LaForge mají za úkol informovat Radu Federace.
   Komandér Riker a Geordi LaForge mají za úkol informovat Radu Federace.
  • Již v noci na vesnici zaútočili Son’a a přemístili mnoho jejích obyvatel.
   Již v noci na vesnici zaútočili Son’a a přemístili mnoho jejích obyvatel.
  • Ba’ku pod ochranou Picarda a ostatních spěchají do bezpečí.
   Ba’ku pod ochranou Picarda a ostatních spěchají do bezpečí.
  • Cestou je neustále ohrožují značkovače Son’a, které umožňují zaměření a transport.
   Cestou je neustále ohrožují značkovače Son’a, které umožňují zaměření a transport.
  • Posádka Enterprise je rozhodně brání.
   Posádka Enterprise je rozhodně brání.
  • Posádka Enterprise je rozhodně brání.
   Posádka Enterprise je rozhodně brání.
  • Posádka Enterprise je rozhodně brání.
   Posádka Enterprise je rozhodně brání.
  • Při skenování zabitého Son’a činí dr. Crusherová překvapivý objev.
   Při skenování zabitého Son’a činí dr. Crusherová překvapivý objev.
  • Anij je zraněna při zhroucení stropu jeskyně.
   Anij je zraněna při zhroucení stropu jeskyně.
  • Ani statečný odpor nezabrání transportu Picarda a Anij na loď Son’a.
   Ani statečný odpor nezabrání transportu Picarda a Anij na loď Son’a.
  • Na Enterprise zatím na cestě k okraji Vřesoviště zaútočí dvě lodě Son’a.
   Na Enterprise zatím na cestě k okraji Vřesoviště zaútočí dvě lodě Son’a.
  • Enterprise vypouští mezonový plyn, jehož výbuch lodě Son’a zničí.
   Enterprise vypouští mezonový plyn, jehož výbuch lodě Son’a zničí.
  • Loď Son’a na oběžné dráze je připravena vypustit kolektor metafázového záření.
   Loď Son’a na oběžné dráze je připravena vypustit kolektor metafázového záření.
  • Na její palubě je část obyvatel Ba’ku, mezi nimi i Picard a Anij.
   Na její palubě je část obyvatel Ba’ku, mezi nimi i Picard a Anij.
  • Kolektor s roztaženými sběrači záření
   Kolektor s roztaženými sběrači záření
  • Picard se pokouší přesvědčit Gallatina, aby mu pomohl Son’a zastavit.
   Picard se pokouší přesvědčit Gallatina, aby mu pomohl Son’a zastavit.
  • Worf na palubě hololodi.
   Worf na palubě hololodi.
  • Picard se přenesl do nitra kolektoru, aby spustil autodestrukční zařízení.
   Picard se přenesl do nitra kolektoru, aby spustil autodestrukční zařízení.
  • Enterprise spěchá zpět, aby Picarda včas vyzvedla, ale ten už nemůže čekat.
   Enterprise spěchá zpět, aby Picarda včas vyzvedla, ale ten už nemůže čekat.
  • Tunelem kolektoru se blíží exploze.
   Tunelem kolektoru se blíží exploze.
  • Přenos na Enterprise v poslední chvíli
   Přenos na Enterprise v poslední chvíli
  • Shledání matky a syna na planetě
   Shledání matky a syna na planetě
  • Loučení Picarda s Anij
   Loučení Picarda s Anij
  • Artim učí Data, jak si hrát.
   Artim učí Data, jak si hrát.
  • Posádka připravená k návratu na Enterprise
   Posádka připravená k návratu na Enterprise
 • V kostce

  Český název:
  Star Trek: Vzpoura
  Premiéra:
  11. 12. 1998
  Námět:
  Berman Rick, Piller Michael
  Scénář:
  Piller Michael
  Hudba:
  Jerry Goldsmith
  Produkce:
  Berman Rick
  Režie:
  Frakes Jonathan
  Hodnocení:

  3,9/5 (75 hlasů, Trekkies.cz)

  divider
  Hrají:
  • Patrick Stewart (kapitán Picard)
  • Jonathan Frakes (Riker)
  • Brent Spiner (Dat)
  • LeVar Burton (LaForge)
  • Michael Dorn (Worf)
  • Gates McFadden (Crusherová)
  • Marina Sirtis (Troi)
  Dále hráli:
  • F. Murry Abraham (Ru'afo)
  • Donna Murphy (Anij)
  • Anthony Zerbe (Dougherty)
  • Gregg Henry (Gallatin)
  • Daniel Hugh Kelly (Sojef)
  • Michael Welch (Artim)
  • Mark Deakins (Tournel)
  • Stephanie Niznik (Perim)
  • Michael Horton (por. Daniels)
  • Bruce French (důstojník Son'a #1)
  • Breon Gorman (por. Curtis)
  • John Hostetter (bolianský důstojník)
  • Rick Worthy (elloranský důstojník #1)
  • Larry Anderson (tarlacký důstojník)
  • D. Elliot Woods (důstojník Hvězdné flotily
  • Peggy Miley (regentka Cuzar)
  • ad.
 • Reference

  druhy
  Tarlacové
  postavy
  základny a kolonie
  Manzar Pozorovací stanice na Ba'ku
 • Perličky a statistiky


divider <<< Star Trek: First Contact Star Trek: Nemesis >>>

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)