lcars
logo
<<< Star Trek: First Contact Star Trek: Nemesis >>>

Star Trek: Insurrection

 • Základní informace

  Synopse

  Planeta Ba’ku. V poklidné vesnici pořádají příslušníci Hvězdné flotily odění ve speciálních oblecích, díky nimž jsou neviditelní, hon na Data. Dat ze sebe strhává helmu a oblek, takže ho obyvatelé náhle vidí, a střílí na skalní stěnu, která se ukáže být maskovanou pozorovatelnou a laboratoří Federace.

  Enterprise-E se chystá na slavnostní recepci u příležitosti vstupu nové členské civilizace do Spojené federace planet. Kapitána Picarda vyruší naléhavá zpráva od admirála Doughertyho, který Picarda informuje, že Dat se vymkl kontrole, zadržuje na Ba’ku rukojmí z řad příslušníků Flotily i jejich spolupracovníků rasy Son’a a že Picard má okamžitě poslat jeho plány, aby ho bylo možné zneškodnit. Picard si vymiňuje, že se o Data jako o člena své posádky postará sám, a Enterprise vyráží do vzdálené oblasti na pokraji prostoru Federace nazývaného Vřesoviště.

  Cestou k planetě Ba’ku se nečekaně obnoví milostné city mezi poradkyní Troi a komandérem Rikerem, které v tomto okamžiku vyvrcholí tím, že si Riker nechá Deannou oholit plnovous.

  Po příletu k Ba’ku Picard s Worfem Data dostihnou a dovezou na Enterprise, kde Geordi zjišťuje, že Datova porucha je důsledkem střelby, a ne obráceně, jak tvrdil admirál. Picard se přenese s výsadkem na povrch planety. Dozvídá se, že rukojmím se daří skvěle, a seznamuje se s obyvateli, kterých je pár set. Zjišťuje, že se jedná o velmi vyspělou civilizaci, která se dobrovolně vzdala technologického rozvoje, a žádá je o pomoc při pátrání.

  V doprovodu jedné z vedoucích osobností komunity Ba’ku, Anij, a chlapce Artima, objeví v jezeře zamaskovanou hololoď, v níž je replika vesnice Ba’ku. Když po návratu na Enterprise zjišťuje, že všichni členové výsadku se cítí více než skvěle, a on sám pociťuje příliv mladistvé síly, pojme podezření a vrátí se na povrch, aby si promluvil s Anij. Ta ho informuje, že díky metafázovému záření, přítomnému v celém Vřesovišti a koncentrovanému zejména v prstencích planety, žijí její obyvatelé několik set let. Picard si domyslí, že Federace a Son’a plánují Ba’ku tajně přesídlit na jinou planetu a záření se zmocnit.

  V jeho pracovně ho navštíví admirál Dougherty v doprovodu Ru‘afa, kapitána lodi Son’a. Son’a jsou zdegenerovaná rasa, pro niž je záření jedinou nadějí. Picard nepřijímá argumentaci admirála, že se jedná o přesídlení pouhých šesti set lidí, a rozhodne se neuposlechnout rozkazu odletět. Odloží uniformu, do své jachty naloží zbraně a inhibitory přenosu, a chystá se odletět na povrch. Překvapí ho jeho důstojníci, kteří jsou rozhodnuti ho neopustit. Společně vypracují plán: Riker a LaForge doletí k okraji Vřesoviště, odkud se teprve mohou spojit s Radou Federace a informovat ji o zločinném jednání admirála Doughertyho, zatímco Picard a ostatní se do té doby pokusí zabránit přemístění Ba’ku.

  V noci na vesnici ze vzduchu zaútočí Son’a, přemístí desítky lidí a rozstřílejí část inhibitorů. Jediným řešením je evakuace vesnice do hor obsahujících horninu, které brání zaměření. Cestou je napadají značkovače, které zaměřování umožňují, a Picard a ostatní důstojníci Enterprise Ba’ku statečně brání. Dr. Crusherová učiní významný objev: Son’a a Ba’ku jsou jedna rasa. Přes statečný odpor jsou však Anij i Picard spolu s mnoha Ba’ku přeneseni na loď Sona.

  Ru‘afo ztrácí trpělivost, posílá dvě lodě, aby zneškodnily Enterprise dřív, než se spojí s Radou Federace, vypouští kolektor záření, který zničí prstence a učiní planetu neobyvatelnou, a zabije admirála Doughertyho, který se mu konečně postavil na odpor.

  Riker se s potížemi vypořádá s pronásledujícími loděmi, odvysílá zprávu a rychle se vrací. Picardovi se podaří získat pomoc Ru’afova pobočníka Gallatina, za pomoci Worfa a Data, kteří zůstali na planetě, přelstí Son’a díky jejich vlastní hololodi a na chvíli zabrání aktivaci kolektoru. Ru’afo se však do kolektoru přenesl, aby jej spustil ručně, a Picard se dá přenést za ním, aby odpálil jeho autodestrukci dřív, než začne fungovat. Přilétající Enterpriseho přenese na palubu těsně před explozí kolektoru, v níž Ru’afo zahyne. Zbylá posádka lodi Son’a se vzdává.

  Na planetě jsou pak svědky prvních nesmělých pokusů o opětovné sblížení Ba’ku a Son’a. Dat se rozloučí s Artimem, který ho učí hrát si, a Picard slibuje Anij, s níž se velmi sblížil, že na jejich planetě stráví dovolenou, až si ji bude moci vybrat.

  Galerie

  Plakát
  Plakát
  Pohled z maskované pozorovatelny na planetě Ba’ku
  Pohled z maskované pozorovatelny na planetě Ba’ku
  Objevuje se hlava androida...
  Objevuje se hlava androida...
  ... který si strhává ochranný oblek.
  ... který si strhává ochranný oblek.
  Vystřelí na blízkou skalní stěnu...
  Vystřelí na blízkou skalní stěnu...
  ... a odmaskuje skrytou pozorovatelnu.
  ... a odmaskuje skrytou pozorovatelnu.
  Kapitán Picard na Enterprise-E při slavnostní recepci
  Kapitán Picard na Enterprise-E při slavnostní recepci
  Admirál Dougherty žádá o Datovy specifikace, aby ho mohl zneškodnit.
  Admirál Dougherty žádá o Datovy specifikace, aby ho mohl zneškodnit.
  Cestou k planetě Ba’ku se Riker a Troi opět sbližují.
  Cestou k planetě Ba’ku se Riker a Troi opět sbližují.
  Cestou k planetě Ba’ku se Riker a Troi opět sbližují.
  Cestou k planetě Ba’ku se Riker a Troi opět sbližují.
  Komandér Riker si dokonce po řadě let dá oholit plnovous.
  Komandér Riker si dokonce po řadě let dá oholit plnovous.
  Enterprise-E v tzv. Vřesovišti
  Enterprise-E v tzv. Vřesovišti
  Kapitán Picard pozoruje krásnou planetu Ba’ku s prstenci
  Kapitán Picard pozoruje krásnou planetu Ba’ku s prstenci
  Picard a Worf v kapitánově jachtě se pokoušejí chytit a zneškodnit Data.
  Picard a Worf v kapitánově jachtě se pokoušejí chytit a zneškodnit Data.
  Kapitánova jachta a Datův raketoplán
  Kapitánova jachta a Datův raketoplán
  Dat hodnotí nový vzhled komandéra Rikera
  Dat hodnotí nový vzhled komandéra Rikera
  Vesnice Ba’ku
  Vesnice Ba’ku
  Anij, jedna ze šesti set obyvatel planety
  Anij, jedna ze šesti set obyvatel planety
  Chlapec Artim se Data zpočátku bojí.
  Chlapec Artim se Data zpočátku bojí.
  Dat v jezeře při pátrání po důvodech jednání Federace a Son’a
  Dat v jezeře při pátrání po důvodech jednání Federace a Son’a
  Dat, Anij a Picard pádlují k neočekávanému objevu v jezeře.
  Dat, Anij a Picard pádlují k neočekávanému objevu v jezeře.
  Na jezeře je další vesnice Ba’ku.
  Na jezeře je další vesnice Ba’ku.
  Vesnice však je hologram vytvořený velikou hololodí.
  Vesnice však je hologram vytvořený velikou hololodí.
  Po návratu na Enterprise zažívá Picard příliv energie.
  Po návratu na Enterprise zažívá Picard příliv energie.
  Ještě v noci navštěvuje Anij, aby se dozvěděl pravdu.
  Ještě v noci navštěvuje Anij, aby se dozvěděl pravdu.
  Metafázové záření regeneruje i Geordiho oční nervy.
  Metafázové záření regeneruje i Geordiho oční nervy.
  Rasa Son’a omlazující záření potřebuje k svému přežití.
  Rasa Son’a omlazující záření potřebuje k svému přežití.
  Ru’afo, kapitán lodi Son’a
  Ru’afo, kapitán lodi Son’a
  Ru’afo a admirál Dougherty vyžadují, aby Enterprise odletěla.
  Ru’afo a admirál Dougherty vyžadují, aby Enterprise odletěla.
  Kapitán Picard je rozhodnut, že zločinnému plánu na přesídlení zabrání a obyvatele Ba’ku zachrání.
  Kapitán Picard je rozhodnut, že zločinnému plánu na přesídlení zabrání a obyvatele Ba’ku zachrání.
  Jeho vyšší důstojníci trvají na tom, že ho doprovodí.
  Jeho vyšší důstojníci trvají na tom, že ho doprovodí.
  Komandér Riker a Geordi LaForge mají za úkol informovat Radu Federace.
  Komandér Riker a Geordi LaForge mají za úkol informovat Radu Federace.
  Již v noci na vesnici zaútočili Son’a a přemístili mnoho jejích obyvatel.
  Již v noci na vesnici zaútočili Son’a a přemístili mnoho jejích obyvatel.
  Ba’ku pod ochranou Picarda a ostatních spěchají do bezpečí.
  Ba’ku pod ochranou Picarda a ostatních spěchají do bezpečí.
  Cestou je neustále ohrožují značkovače Son’a, které umožňují zaměření a transport.
  Cestou je neustále ohrožují značkovače Son’a, které umožňují zaměření a transport.
  Posádka Enterprise je rozhodně brání.
  Posádka Enterprise je rozhodně brání.
  Posádka Enterprise je rozhodně brání.
  Posádka Enterprise je rozhodně brání.
  Posádka Enterprise je rozhodně brání.
  Posádka Enterprise je rozhodně brání.
  Při skenování zabitého Son’a činí dr. Crusherová překvapivý objev.
  Při skenování zabitého Son’a činí dr. Crusherová překvapivý objev.
  Anij je zraněna při zhroucení stropu jeskyně.
  Anij je zraněna při zhroucení stropu jeskyně.
  Ani statečný odpor nezabrání transportu Picarda a Anij na loď Son’a.
  Ani statečný odpor nezabrání transportu Picarda a Anij na loď Son’a.
  Na Enterprise zatím na cestě k okraji Vřesoviště zaútočí dvě lodě Son’a.
  Na Enterprise zatím na cestě k okraji Vřesoviště zaútočí dvě lodě Son’a.
  Enterprise vypouští mezonový plyn, jehož výbuch lodě Son’a zničí.
  Enterprise vypouští mezonový plyn, jehož výbuch lodě Son’a zničí.
  Loď Son’a na oběžné dráze je připravena vypustit kolektor metafázového záření.
  Loď Son’a na oběžné dráze je připravena vypustit kolektor metafázového záření.
  Na její palubě je část obyvatel Ba’ku, mezi nimi i Picard a Anij.
  Na její palubě je část obyvatel Ba’ku, mezi nimi i Picard a Anij.
  Kolektor s roztaženými sběrači záření
  Kolektor s roztaženými sběrači záření
  Picard se pokouší přesvědčit Gallatina, aby mu pomohl Son’a zastavit.
  Picard se pokouší přesvědčit Gallatina, aby mu pomohl Son’a zastavit.
  Worf na palubě hololodi.
  Worf na palubě hololodi.
  Picard se přenesl do nitra kolektoru, aby spustil autodestrukční zařízení.
  Picard se přenesl do nitra kolektoru, aby spustil autodestrukční zařízení.
  Enterprise spěchá zpět, aby Picarda včas vyzvedla, ale ten už nemůže čekat.
  Enterprise spěchá zpět, aby Picarda včas vyzvedla, ale ten už nemůže čekat.
  Tunelem kolektoru se blíží exploze.
  Tunelem kolektoru se blíží exploze.
  Přenos na Enterprise v poslední chvíli
  Přenos na Enterprise v poslední chvíli
  Shledání matky a syna na planetě
  Shledání matky a syna na planetě
  Loučení Picarda s Anij
  Loučení Picarda s Anij
  Artim učí Data, jak si hrát.
  Artim učí Data, jak si hrát.
  Posádka připravená k návratu na Enterprise
  Posádka připravená k návratu na Enterprise
 • V kostce

  Český název:
  Star Trek: Vzpoura
  Premiéra:
  11. 12. 1998
  Námět:
  Berman Rick, Piller Michael
  Scénář:
  Piller Michael
  Hudba:
  Jerry Goldsmith
  Produkce:
  Berman Rick
  Režie:
  Frakes Jonathan
  Hodnocení:

  3,9/5 (70 hlasů, Trekkies.cz)

  Hrají:
  • Patrick Stewart (kapitán Picard)
  • Jonathan Frakes (Riker)
  • Brent Spiner (Dat)
  • LeVar Burton (LaForge)
  • Michael Dorn (Worf)
  • Gates McFadden (Crusherová)
  • Marina Sirtis (Troi)
  Dále hráli:
  • F. Murry Abraham (Ru'afo)
  • Donna Murphy (Anij)
  • Anthony Zerbe (Dougherty)
  • Gregg Henry (Gallatin)
  • Daniel Hugh Kelly (Sojef)
  • Michael Welch (Artim)
  • Mark Deakins (Tournel)
  • Stephanie Niznik (Perim)
  • Michael Horton (por. Daniels)
  • Bruce French (důstojník Son'a #1)
  • Breon Gorman (por. Curtis)
  • John Hostetter (bolianský důstojník)
  • Rick Worthy (elloranský důstojník #1)
  • Larry Anderson (tarlacký důstojník)
  • D. Elliot Woods (důstojník Hvězdné flotily
  • Peggy Miley (regentka Cuzar)
  • ad.
 • Reference

  druhy
  Tarlacové
  postavy
  Adislo Hars, Anij, Artim, Crusherová Beverly MUDr., Curtisová, Cuzar, Daniels (TNG), Dat, Dougherty Matthew, Gallatin, Gilles, La Forge Geordi, McCauley, Perim Kell, Picard Jean-Luc, Riker William Thomas, Ru'afo, Sojef, Tournel, Troi Deanna, Worf
  základny a kolonie
  Manzar, Pozorovací stanice na Ba'ku
 • Perličky a statistiky


<<< Star Trek: First Contact Star Trek: Nemesis >>>

© 2000–2019 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries