lcars
logo
divider <<< Star Trek: Insurrection Star Trek >>> divider

Star Trek: Nemesis

 • Základní informace

  Synopse

  Na Romulu jsme svědky velmi živé diskuse v senátu. Romulus a její sesterská planeta Rémus jsou názorově rozděleny, ale Rémanský vůdce, Shinzon, má plán na jejich sjednocení. Shinzonův plán je odmítnut a senátoři začínají projednávat další věc na programu. Na jednom ze stolů leží záhadné zařízení ... náhle se otvírá a zaplňuje sál senátu neznámou zelenou energií. Místnost se zalije světlem a všichni přítomní sténají bolestí, jak se jejich kůže mění v prach. Celý senát je v několika sekundách mrtev.

  Mezitím kapitán Jean-Luc Picard předsedá jedné zvláště radostné události: večírku pořádaném na počest svatby Williama Rikera a Deanny Troi. Jako svědek Picard pronáší přípitek a stěžuje si, že se vše kolem něj mění - Riker odchází na USS Titan jako kapitán, Troi se k němu připojuje a Dat se stane prvním důstojníkem na Enterprise. Všichni přejí šťastnému páru vše nejlepší, Dat je překvapí tím, že jim zazpívá "Blue Skies". Poté Enterprise zamíří k Betazedu, kde se posádka zúčastní tradiční betazedské svatby, z čehož je Worf velmi nervózní. Po cestě si Worf všimne positronického signálu z pouštní planety Kolarus III. Protože tento signál vysílají pouze androidi zkonstruovaní dr. Soongem, nařizuje Picard změnit kurz a provést průzkum.

  Dat, Worf a Picard se vydávají na planetu s Argem, což je raketoplán vybavený speciálním vozítkem, jakousi "písečnou bugginou". Brzy nacházejí různé části těla androida, přičemž hlava je úplně totožná s hlavou Data. Jejich průzkum je přerušen cizinci, kteří za soustavné palby pronásledují výsadek až k raketoplánu. Zpět na lodi La Forge zjišťuje, že nalezený android má stejnou vnitřní mechaniku jako Dat, ale není tak vyvinutý. Geordi z toho vydedukuje, že jde o prototyp. Sám android se představí jako B-4. Ve snaze pomoci B-4 se více vyvinout zkopíruje Data své paměťové enagramy do jeho mozku. Nezdá se však, že by B-4 byl schopen asimilovat všechny tyto nové informace. Geordi navrhuje Datovi, aby to nevzdával, že to bude možná chtít trochu času.

  Později vidíme, jak admirál Janewayová posílá Picarda na misi na Romulus. Nový praetor, Réman jménem Shinzon, projevil zájem o setkání se zástupci Federace. Po cestě k Romulu seznamuje Dat posádku s Rémany, poukazuje na to, že kvůli vysokým teplotám na jedné straně jejich domovského světa žijí jen na temné straně planety a vyhýbají se slunci. Je také zmíněno, že Rémané mají pověst válečníků - ve válce s Dominionem byli jejich vojáci používáni jako tzv. "potrava pro děla".

  Enterprise dorazí na stanovené souřadnice, po sedmnácti hodinách čekání se před ní odmaskuje obrovská bitevní loď Scimitar. Shinzonův místokrál informuje posádku, kam se mají transportovat. Poté co se transportují na palubu onoho tmavého plavidla, setkávají se konečně se Shinzonem - a zjišťují, že je to člověk. Zajímá se také nápadně o Troi, jako by nikdy předtím neviděl lidskou ženu. Picard chce vědět, co tento záhadný nový praetor vlastně chce, ale Shinzon pouze prozradí, že chce mír a spojenectví. Shinzon poté zvýší intenzitu osvětlení a Picard s údivem zjišťuje, že se na něho dívá známá tvář. Shinzon dále prozrazuje, že má vzácný syndrom známý jako Shalaftův, poté se řízne nožem a podá ho Datovi se slovy: "Myslím, že toto budete chtít." Nakonec pozve Picarda na večeři.

  Zpátky na Enterprise doktorka Crusherová pomocí krve ze Shinzonova nože potvrdí Picardovu domněnku: Shinzon je Picardův klon. Posádka však zatím neví, proč byl vytvořen.

  Mezitím na Romulu dochází přívržencům Shinzona z řad Romulanů trpělivost - chtějí vědět, jak do jejich plánu zapadá Picard a Enterprise. Shinzon je důrazně odkáže do patřičných mezí a jednoho komandéra - Donatru - požádá, aby ho informovala o jakémkoli zrádném chování. Později při večeři s Picardem mu prozradí důvod své existence. Podle všeho Romulané plánovali nahradit Picarda klonem, tento plán byl však zrušen a Shinzon, tehdy ještě chlapec, se tak ocitl v dilithiových dolech na Rému. Zde se o něj začal starat jeden z Rémanů, jeho nynější místokrál. Nyní chce Shinzon podle svých vlastních slov jen svobodu pro své rémanské bratry. Picard zatím Shinzonovi úplně nevěří, i když by rád - snad jednou. Po odchodu Picarda připomíná místokrál Shinzonovi, aby nezapomněl na jejich misi.

  Zpátky na Enterprise se Picard dozvídá znepokojivou zprávu. La Forge ho informuje, že zaznamenal neautorizovaný přístup k hlavnímu počítači. Také si při přehrávání záznamů všiml, že když se Scimitar odmaskoval, zaznamenaly senzory přítomnost thalaronových částic. Thalarony jsou smrtelnou formou radiace, která byla Federací zakázána - mikroskopické množství může zabít veškerou živou hmotu. Ve světle těchto okolností nařizuje Picard posádce najít cestu, jak zneškodnit toto smrtelné nebezpečí.

  V noci, když jsou novomanželé Troi a Riker spolu v posteli, dostane se Shinzon s pomocí svého místokrále do mysli Troi a telepaticky se ji pokusí znásilnit. Troi se podaří s vypětím všech sil útoku odolat, je však otřesena. Na palubě Scimitaru informuje místokrál Shinzona, že pouto bylo přerušeno. Na ošetřovně se mezitím Troi pokouší vysvětlit doktorce a Picardovi, co se jí stalo. Najednou Picard zmizí a ocitá se na palubě Scimitaru se Shinzonem. Picardův klon transportuje na svou loď také B-4, kterého použil k získání přístupu k informacím Hvězdné flotily. Shinzon dá odebrat Picardovi vzorek krve a přitom ho informuje o svém plánu ovládnout Federaci, aby Rémané mohli vládnout celé galaxii. Informuje také Picarda, že on nebude svědkem jeho triumfu, protože již nebude naživu. Po odchodu Shinzona se vrací B-4 s tím, že praetor si vyžádal vězně. Když odcházejí, je jasné, že B-4 je ve skutečnosti Dat, který Rémanům předal falešné informace. Dat s Picardem míří k dokům, po přestřelce s Rémany se zmocní jedné z rémanských stíhaček a míří zpět na Enterprise. Použijí k tomu jedinou možnou únikovou cestu - chodbami Scimitaru. Poté co jsou Picard s Datem transportováni zpět na palubu, Enterprise přechází na warp.

  Mezitím mezi členy romulanského senátu narůstají pochybnosti - co se stal Shinzon praetorem, nepodnikl žádné kroky ke splnění svých slibů. Opět pouze volá po trpělivosti. Komandér Donatra spolu s ostatními začíná mít své pochybnosti o konečné podobě Shinzonova plánu.

  Na Enterprise doktorka Crusherová odhaluje, proč má Shinzon takový zájem o Picarda. Kvůli chybnému klonovacímu procesu použitému k jeho vytvoření se začíná bortit jeho buněčná struktura. Pokud nedostane od Picarda transfuzi, zemře. Z toho Picard odvodí, že si pro něj Shinzon přijde. Dat musí mezitím deaktivovat B-4, aby mu zabránil v dalším shromažďování informací pro Shinzona.

  Později La Forge seznamuje posádku s principem thalaronové zbraně na Scimitaru. Podle velikosti zbraně Picard odvodí, že Shinzon musí mít na mysli nějaký konkrétní cíl, a to planetu Zemi. Posádce se přitom stále nepodařilo deaktivovat maskovací zařízení Scimitaru. Připravuje se tedy na bitvu s odhodláním nedovolit Shinzonovi jeho zbraň použít. Enterprise se vydává na určené místo setkání s Flotilou. Po cestě při průletu Brassenskou trhlinou se loď na chvíli stává "slepou". Picard okamžitě nařizuje úhybné manévry, protože ho napadne, že toho bude chtít Shinzon využít, ale je už pozdě. Enterprise je zasažena salvou ze Scimitaru a ztrácí warp. Uprostřed bitvy je Shinzon Picarda vyzývá, aby ho navštívil v jeho pracovně. Po příchodu nachází Picard holoprojekci Shinzona, která mu nařizuje se vzdát. Kapitán se ho snaží přesvědčit, že jako praetor má potenciál být lepším vládcem i mužem. Shinzon na to odpovídá, že nemůže bojovat s tím, jaký je.

  Jak bitva pokračuje, dostane se Enterprise překvapivé pomoci od dvou romulanských válečných ptáků, kterým velí komandér Donatra. Scimitar na ně okamžitě zaútočí a zanedlouho jsou obě lodě komandéra neschopny dalšího boje. V této situaci oznamuje Troi, že možná našla způsob, jak zaměřit zamaskovaný Scimitar. Využije svého mentálního spojení s místokrálem, nachází ScimitarEnterprise se podaří deaktivovat jeho maskovací zařízení. Scimitar opětuje palbu a Enterprise ztrácí štíty. Rozčílený Shinzon nařizuje přepadovému oddílu Rémanů, aby mu přivedli Picarda. Bezpečnostní oddíl vedený Worfem a Rikerem je vyslán, aby je zastavil.

  V tuto chvíli brání pouze silové pole tomu, aby celá posádka můstku Enterprise byla doslova vycucnuta do vesmíru. S odhodláním zastavit Shinzona za každou cenu nařizuje Picard narazit s použitím veškeré zbylé energie Enterprise do Scimitaru. Mezitím Riker nachází rémanského místokrále a v souboji ho zabíjí.

  Scimitar se snaží uvolnit a Picard chce jako poslední možnost použít autodestrukci Enterprise a zničit tak obě lodě. Autodestrukce je však mimo provoz. A aktivace thalaronové zbraně je spuštěna. Picard dochází k závěru, že existuje pouze jedna cesta, jak zastavit tuto zbraň, a nechává se transportovat na Scimitar. Hned jak tak učiní, předává Dat velení můstku Troi a vydává se do jedné ze zničených částí Enterprise. La Forge pro něj deaktivuje jedno ze silových polí a Dat skáče směrem k Scimitaru.

  Na můstku rémanské lodi se zatím Picardovi podařilo zabít většinu posádky a je zaměstnán zápasem na život a na smrt se Shinzonem. Nakonec se mu podaří nabodnout svůj klon na jeden z ostrých výčnělků poničené lodi. V posledních okamžicích svého života říká Shinzon Picardovi, že jejich osud se naplnil. Najednou se objevuje Dat, odstraní bezvládné tělo Shinzona a připevňuje na tělo svého kapitána své nouzové transportní zařízení. Než stačí Picard protestovat, je dematerializován. Dat střílí na aktivační matrici thalaronové zbraně a následuje ohromný výbuch. Na můstku Enterprise pozorují všichni explozi s hrůzou a smutkem v očích, vědí, že se Dat obětoval.

  Později se všichni vyšší důstojníci shromáždí, aby uctili památku svého přítele. Picard chce také povědět B-4 o jeho odvážném bratrovi, ale ten se stále tváří, jako by mu nedocházelo, co se vlastně stalo. Když už je kapitán na odchodu, začne si B-4 tiše pobrukovat: "Never saw the sun ... Never saw the sun ..." V tomto pohnutém okamžiku si kapitán uvědomí, že B-4 zpívá "Blue Skies", píseň, kterou Dat zpíval na svatbě Rikera a Troi. Třeba nakonec bude Datova paměť uchována.

  Galerie

  • Filmový plakát
   Filmový plakát
  • V romulanském senátu právě probíhá živá diskuse týkající se návrhu nového rémanského vůdce Shinzona. Návrh je odmítnut.
   V romulanském senátu právě probíhá živá diskuse týkající se návrhu nového rémanského vůdce Shinzona. Návrh je odmítnut.
  • Na jednom ze stolů leží záhadné zařízení. Náhle se otvírá a zaplňuje sál neznámou zelenou energií.
   Na jednom ze stolů leží záhadné zařízení. Náhle se otvírá a zaplňuje sál neznámou zelenou energií.
  • Všichni přítomní sténají bolestí, jak se jejich kůže mění v prach. Celý senát je v několika sekundách mrtev.
   Všichni přítomní sténají bolestí, jak se jejich kůže mění v prach. Celý senát je v několika sekundách mrtev.
  • Kapitán Jean-Luc Picard předsedá večírku na počest svatby Williama Rikera a Deanny Troi.
   Kapitán Jean-Luc Picard předsedá večírku na počest svatby Williama Rikera a Deanny Troi.
  • Dat všechny přítomné překvapí svým darem pro novomanžele - zazpívá jim "Blue Skies". Poté Enterprise zamíří k Betazedu, kde se má posádka zúčastnit tradiční betazedské svatby.
   Dat všechny přítomné překvapí svým darem pro novomanžele - zazpívá jim "Blue Skies". Poté Enterprise zamíří k Betazedu, kde se má posádka zúčastnit tradiční betazedské svatby.
  • Po cestě si Worf všimne positronického signálu z pouštní planety Kolarus III. Picard nařizuje změnit kurz a provést průzkum.
   Po cestě si Worf všimne positronického signálu z pouštní planety Kolarus III. Picard nařizuje změnit kurz a provést průzkum.
  • Dat, Worf a Picard se vydávají na planetu s Argem, což je raketoplán vybavený speciální "písečnou bugginou".
   Dat, Worf a Picard se vydávají na planetu s Argem, což je raketoplán vybavený speciální "písečnou bugginou".
  • Výsadek nachází různé části těla androida, hlava je úplně totožná s hlavou Data.
   Výsadek nachází různé části těla androida, hlava je úplně totožná s hlavou Data.
  • Průzkum je přerušen cizinci, kteří pronásledují výsadek až k raketoplánu.
   Průzkum je přerušen cizinci, kteří pronásledují výsadek až k raketoplánu.
  • Výsadek cizincům po bondovsku uniká.
   Výsadek cizincům po bondovsku uniká.
  • Zpět na lodi La Forge zjišťuje, že nalezený android, který se představil jako B-4, má stejnou vnitřní mechaniku jako Dat, ale není tak vyvinutý.
   Zpět na lodi La Forge zjišťuje, že nalezený android, který se představil jako B-4, má stejnou vnitřní mechaniku jako Dat, ale není tak vyvinutý.
  • Později admirál Janewayová posílá Picarda na misi na Romulus. Nový praetor, Réman jménem Shinzon, projevil zájem o setkání se zástupci Federace.
   Později admirál Janewayová posílá Picarda na misi na Romulus. Nový praetor, Réman jménem Shinzon, projevil zájem o setkání se zástupci Federace.
  • Po cestě k Romulu seznamuje Dat posádku s Rémany.
   Po cestě k Romulu seznamuje Dat posádku s Rémany.
  • Ve snaze pomoci B-4 se více vyvinout zkopíruje Data své paměťové engramy do jeho mozku.
   Ve snaze pomoci B-4 se více vyvinout zkopíruje Data své paměťové engramy do jeho mozku.
  • Nezdá se však, že by to B-4 pomohlo.
   Nezdá se však, že by to B-4 pomohlo.
  • Dat si všimne neznámé součásti na hlavě B-4.
   Dat si všimne neznámé součásti na hlavě B-4.
  • Enterprise dorazí na stanovené souřadnice. Po sedmnácti hodinách se před ní odmaskuje obrovská bitevní loď Scimitar.
   Enterprise dorazí na stanovené souřadnice. Po sedmnácti hodinách se před ní odmaskuje obrovská bitevní loď Scimitar.
  • Shinzonův místokrál informuje posádku, kam se mají transportovat.
   Shinzonův místokrál informuje posádku, kam se mají transportovat.
  • Setkávají se konečně se Shinzonem a zjišťují, že je to člověk. Shinzon je informuje, že chce mír a spojenectví.
   Setkávají se konečně se Shinzonem a zjišťují, že je to člověk. Shinzon je informuje, že chce mír a spojenectví.
  • Shinzon poté zvýší intenzitu osvětlení a Picard s údivem zjišťuje, že se na něho dívá známá tvář.
   Shinzon poté zvýší intenzitu osvětlení a Picard s údivem zjišťuje, že se na něho dívá známá tvář.
  • Shinzon se nakonec řízne nožem a podá ho Datovi.
   Shinzon se nakonec řízne nožem a podá ho Datovi.
  • Dr. Crusherová provede analýzu krve ze Shinzonova nože a potvrdí Picardovu domněnku - Shinzon je Picardův klon.
   Dr. Crusherová provede analýzu krve ze Shinzonova nože a potvrdí Picardovu domněnku - Shinzon je Picardův klon.
  • Mezitím na Romulu dochází přívržencům Shinzona z řad Romulanů trpělivost. Shinzon je důrazně odkáže do patřičných mezí a jednoho komandéra - Donatru - požádá, aby ho informovala o jakémkoli zrádném chování.
   Mezitím na Romulu dochází přívržencům Shinzona z řad Romulanů trpělivost. Shinzon je důrazně odkáže do patřičných mezí a jednoho komandéra - Donatru - požádá, aby ho informovala o jakémkoli zrádném chování.
  • Při večeři s Picardem mu Shinzon prozradí důvod své existence. Romulané plánovali nahradit Picarda klonem.
   Při večeři s Picardem mu Shinzon prozradí důvod své existence. Romulané plánovali nahradit Picarda klonem.
  • Po změně plánu, byl ještě jako chlapec poslán do dilithiových dolů na Rému. Zde se ho ujal jeden z Rémanů, jeho nynější místokrál.
   Po změně plánu, byl ještě jako chlapec poslán do dilithiových dolů na Rému. Zde se ho ujal jeden z Rémanů, jeho nynější místokrál.
  • Zpátky na Enterprise se Picard dozvídá znepokojivé zprávy. Byl zaznamenán neautorizovaný přístup k hlavnímu počítači a senzory zaznamenaly přítomnost thalaronových částic, když se odmaskoval Scimitar.
   Zpátky na Enterprise se Picard dozvídá znepokojivé zprávy. Byl zaznamenán neautorizovaný přístup k hlavnímu počítači a senzory zaznamenaly přítomnost thalaronových částic, když se odmaskoval Scimitar.
  • Geordi a Dat zjistili, kdo má na svědomí neautorizovaný přístup k hlavnímu počítači. Mají plán, jak získat taktickou výhodu.
   Geordi a Dat zjistili, kdo má na svědomí neautorizovaný přístup k hlavnímu počítači. Mají plán, jak získat taktickou výhodu.
  • Shinzon se s pomocí svého místokrále dostane do mysli Troi a telepaticky se ji pokusí znásilnit. Troi útoku odolá, je však otřesena.
   Shinzon se s pomocí svého místokrále dostane do mysli Troi a telepaticky se ji pokusí znásilnit. Troi útoku odolá, je však otřesena.
  • Picardův klon transportuje na svou loď B-4, kterého použil k získání přístupu k informacím Hvězdné flotily.
   Picardův klon transportuje na svou loď B-4, kterého použil k získání přístupu k informacím Hvězdné flotily.
  • V transportním paprsku mizí i Picard.
   V transportním paprsku mizí i Picard.
  • Shinzon dá odebrat Picardovi vzorek krve a přitom ho informuje o svém plánu ovládnout Federaci, aby Rémané mohli vládnout celé galaxii.
   Shinzon dá odebrat Picardovi vzorek krve a přitom ho informuje o svém plánu ovládnout Federaci, aby Rémané mohli vládnout celé galaxii.
  • Picarda osvobozuje Dat, který coby falešný B-4 taktéž předal nesprávné informace Rémanům. K cestě zpět na Enterprise použijí odcizenou rémanskou stíhačku.
   Picarda osvobozuje Dat, který coby falešný B-4 taktéž předal nesprávné informace Rémanům. K cestě zpět na Enterprise použijí odcizenou rémanskou stíhačku.
  • Mezi členy romulanského senátu narůstají pochybnosti o konečné podobě Shinzonova plánu.
   Mezi členy romulanského senátu narůstají pochybnosti o konečné podobě Shinzonova plánu.
  • Dr. Crusherová zjišťuje, že kvůli chybnému klonovacímu procesu použitému k vytvoření Shinzona se začíná bortit jeho buněčná struktura. Na svou záchranu potřebuje Picarda, je tedy jisté, že bude pronásledovat Enterprise.
   Dr. Crusherová zjišťuje, že kvůli chybnému klonovacímu procesu použitému k vytvoření Shinzona se začíná bortit jeho buněčná struktura. Na svou záchranu potřebuje Picarda, je tedy jisté, že bude pronásledovat Enterprise.
  • La Forge seznamuje posádku s principem thalaronové zbraně na Scimitaru. Podle velikosti zbraně Picard odhaduje, že cílem je planeta Země.
   La Forge seznamuje posádku s principem thalaronové zbraně na Scimitaru. Podle velikosti zbraně Picard odhaduje, že cílem je planeta Země.
  • Enterprise míří na dohodnuté souřadnice, kde se setká s flotilou dalších lodí Federace.
   Enterprise míří na dohodnuté souřadnice, kde se setká s flotilou dalších lodí Federace.
  • Po cestě se při průletu Brassenskou trhlinou Enterprise na chvíli stává "slepou". Toho využije Shinzon a zaútočí. Enterprise ztrácí warp.
   Po cestě se při průletu Brassenskou trhlinou Enterprise na chvíli stává "slepou". Toho využije Shinzon a zaútočí. Enterprise ztrácí warp.
  • Uprostřed bitvy se Shinzon (jeho holoprojekce) schází s Picardem v jeho pracovně a vyzývá ho, aby se vzdal.
   Uprostřed bitvy se Shinzon (jeho holoprojekce) schází s Picardem v jeho pracovně a vyzývá ho, aby se vzdal.
  • Na pomoc Enterprise překvapivě přilétají dva romulanští váleční ptáci, kterým velí komandér Donatra.
   Na pomoc Enterprise překvapivě přilétají dva romulanští váleční ptáci, kterým velí komandér Donatra.
  • Troi využije svého mentálního spojení s místokrálem, nachází Scimitar a Enterprise se podaří deaktivovat jeho maskovací zařízení.
   Troi využije svého mentálního spojení s místokrálem, nachází Scimitar a Enterprise se podaří deaktivovat jeho maskovací zařízení.
  • Když Enterprise ztratí štíty, oddíl Rémanů se okamžitě transportuje na palubu s cílem zajmout Picarda. Bezpečnostní oddíl vedený Worfem a Rikerem je vyslán, aby je zastavil.
   Když Enterprise ztratí štíty, oddíl Rémanů se okamžitě transportuje na palubu s cílem zajmout Picarda. Bezpečnostní oddíl vedený Worfem a Rikerem je vyslán, aby je zastavil.
  • Enterprise je značně poškozena, Picard nařizuje narazit s ní s použitím veškeré zbylé energie do Scimitaru.
   Enterprise je značně poškozena, Picard nařizuje narazit s ní s použitím veškeré zbylé energie do Scimitaru.
  • Shinzon nařizuje spustit aktivaci thalaronové zbraně, zabít všechny na Enterprise a pak se vydat k Zemi.
   Shinzon nařizuje spustit aktivaci thalaronové zbraně, zabít všechny na Enterprise a pak se vydat k Zemi.
  • Picard chce použít autodestrukci, ta je však mimo provoz. Nechá se tedy transportovat na Scimitar, aby zastavil Shinzona osobně.
   Picard chce použít autodestrukci, ta je však mimo provoz. Nechá se tedy transportovat na Scimitar, aby zastavil Shinzona osobně.
  • Dat předá velení na můstku Troi a skáče (transportéry byly po přenosu Picarda zničeny) směrem k Scimitaru, aby pomohl kapitánovi.
   Dat předá velení na můstku Troi a skáče (transportéry byly po přenosu Picarda zničeny) směrem k Scimitaru, aby pomohl kapitánovi.
  • Picardovi se podaří zneškodnit posádku na můstku Scimitaru a svůj klon nabodnout na ostrý výčnělek poničené lodi. Nemá však už šanci dostat se odtamtud živý.
   Picardovi se podaří zneškodnit posádku na můstku Scimitaru a svůj klon nabodnout na ostrý výčnělek poničené lodi. Nemá však už šanci dostat se odtamtud živý.
  • Náhle se však objeví Dat a připevní na Picarda své nouzové transportní zařízení. Než stačí Picard protestovat, je dematerializován.
   Náhle se však objeví Dat a připevní na Picarda své nouzové transportní zařízení. Než stačí Picard protestovat, je dematerializován.
  • Dat střílí na aktivační matrici thalaronové zbraně a následuje ohromný výbuch. Posádka pozoruje explozi se smutkem v očích, Dat se obětoval.
   Dat střílí na aktivační matrici thalaronové zbraně a následuje ohromný výbuch. Posádka pozoruje explozi se smutkem v očích, Dat se obětoval.
  • Všichni vyšší důstojníci se shromáždili, aby uctili památku svého přítele.
   Všichni vyšší důstojníci se shromáždili, aby uctili památku svého přítele.
  • Picard vypráví B-4 o jeho odvážném bratrovi, ten se však stále tváří nechápavě. Když už je kapitán na odchodu, začne si B-4 tiše pobrukovat: "Never saw the sun … Never saw the sun … ". Třeba nakonec bude Datova paměť uchována.
   Picard vypráví B-4 o jeho odvážném bratrovi, ten se však stále tváří nechápavě. Když už je kapitán na odchodu, začne si B-4 tiše pobrukovat: "Never saw the sun … Never saw the sun … ". Třeba nakonec bude Datova paměť uchována.
  • A Enterprise? Na té už se v docích pilně pracuje, aby mohla brzy vyrazit na další misi.
   A Enterprise? Na té už se v docích pilně pracuje, aby mohla brzy vyrazit na další misi.
 • V kostce

  Hvězdné datum:

  56844.9

  Český název:
  Star Trek: Nemesis
  Premiéra:
  13. 12. 2002
  Námět:
  Logan John, Berman Rick, Spiner Brent
  Scénář:
  Logan John
  Hudba:
  Jerry Goldsmith
  Produkce:
  Berman Rick
  Režie:
  Baird Stuart
  Hodnocení:

  3,7/5 (75 hlasů, Trekkies.cz)

  divider
  Hrají:
  • Patrick Stewart (kapitán Picard)
  • Jonathan Frakes (Riker)
  • Brent Spiner (Dat/B-4)
  • LeVar Burton (LaForge)
  • Michael Dorn (Worf)
  • Gates McFadden (Crusherová)
  • Marina Sirtis (Troi)
  Dále hráli:
  • Tom Hardy (Shinzon)
  • Ron Perlman (Místokrál)
  • Shannon Cochran (Senátorka Tal'aura)
  • Dina Meyer (Komandér Donatra)
  • Jude Ciccolella (Komandér Suran)
  • Kate Mulgrew (Admirál Janewayová)
  • Will Wheaton (Wesley Crusher)
  • Whoopi Goldberg (Guinan)
  • Majel Barrett Roddenberry (hlas počítače)
  • ad.
 • Reference

  lodě
  Argo (NCC-1701-E) Archer NCC-44278 Nova NCC-73515 Scimitar Titan Valdore
  planety
  Remus
  postavy
 • Perličky a statistiky


divider <<< Star Trek: Insurrection Star Trek >>>

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)