divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Vostigyové V'radiané >>> divider

Vothové

Anglicky:
Voth
Vzhled:
humanoidní
Kvadrant:
Delta / Alfa
Domovský svět:
(Země)
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
Gegen, Veer, Odala a další
Poprvé na obrazovce:
VOY Distant Origin
Poprvé ve světě ST:
VOY Distant Origin

Popis

Vothové jsou studenokrevný druh, který se vyvinul z pozemských pravěkých ještěrů. U jednoho druhu ještěrů se vyvinula inteligence, posléze civilizace a technologie do té míry, že dokázali opustit Zemi ještě před její katastrofickou srážkou s asteroidem před 65 milióny let.

Jejich společenská paměť sahá do doby před zhruba 20 milióny let. To už byli v Delta kvadrantu a byli daleko široko nejvyvinutějším druhem, proto také všechny teplokrevné druhy považují za méněcenné. Povědomost o vzdáleném původu se ztratila a oni jsou naopak velmi hrdí na to, že jsou místním druhem.

Ve 24. století jsou technologicky na mimořádně vysoké úrovni. Disponují například transwarpem a maskováním na bázi fázového posunu, a to i v miniaturizované formě osobního maskování.

V posledních desetiletích se začala šířit teorie o vzdáleném původu, zřejmě zejména proto, že nikdo nebyl schopen najít planetu, na níž se vyvinuli. Politické kruhy se všemožně snaží tuto teorii zdiskreditovat v obavě, že vědomí, že jsou přistěhovalci, by mohlo destabilizovat společnost.

Roku 2373 našel paleontolog profesor Gegen kosterní pozůstatky člena posádky USS Voyager Hogana. Analýzou DNA zjistil, že jeho a vothská DNA se shodují ve 47 znacích, což považoval za důkaz, že planeta, z níž pocházel Hogan, je nutně také planetou, z níž pocházejí Vothové. Tyto důkazy ani živý důkaz v osobě komandéra Chakotaye však nezměnily přístup ministerstva Starších a profesor Gegen byl nucen svou teorii prohlásit za mylnou.

Obrázky

  • Vothský muž
    Vothský muž
  • Vothská žena
    Vothská žena
  • Vothské písmo
    Vothské písmo
divider <<< Vostigyové V'radiané >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2020 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries