divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Takarané Takretové >>> divider

Takariané

Anglicky:
Takarians
Vzhled:
humanoidní
Kvadrant:
Delta
Domovský svět:
Takar II
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
Kafar a další
Poprvé na obrazovce:
VOY False Profits
Poprvé ve světě ST:
VOY False Profits

Popis

Takariané jsou humanoidi k nerozeznání podobní lidem.

Je to druh na nízkém stupni technologického rozvoje, zhruba na úrovni pozemské doby bronzové. Z jejich kultury a náboženství z doby před příletem Ferengů známe pouze úryvky jejich Písně o Mudrcích.

Roku 2366 se na jejich planetě, která se nachází u jedné z mnoha lokací ústí barzanské červí díry (viz epizoda TNG The Price), usadili doktor Arridor a jeho asistent Koll. Jejich přílet byl zdánlivě popsán v Písni o Mudrcích a takarianské obyvatelstvo je jako Mudrce přijalo. Ferengové podporovaní vyspělou technologií, například replikátorem, snadno ovládli část populace a zavedli zde ferengský způsob života a ferengskou filozofii nabývání zisku. Naprosto vše bylo zpoplatněno, byla zavedena měna freng a obyvatelstvo si muselo kupovat a nosit náhrdelníky s ozdobami ve tvaru ferengských uší.

Roku 2373 Ferengy na planetě objevil USS Voyager kapitána Janewayové a s využitím znění Písně o Mudrcích Takariany Ferengů zbavila tak, že po jejich odchodu nezůstalo žádné kulturní ani náboženské trauma.

Obrázky

  • Takaranský muž
    Takaranský muž
  • Takaranská žena
    Takaranská žena
  • Takaranská žena
    Takaranská žena
divider <<< Takarané Takretové >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)