divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Douwdové Draylaxané >>> divider

Drayané

Anglicky:
Drayans
Vzhled:
humanoidní
Kvadrant:
Delta
Domovský svět:
Drayan II
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
Alcia, Tressa, Elani, Corin a další
Poprvé na obrazovce:
VOY Innocence
Poprvé ve světě ST:
VOY Innocence

Popis

Drayané jsou humanoidi, kteří se od lidí vzhledově liší pouze nepatrně, a to na špičku postaveným trojúhelníkem vrásčité pokožky šedavé barvy uprostřed čela.

Po fyziologické stránce si však těžko můžeme představit druh odlišnější od lidí a drtivé většiny nejen humanoidních tvorů, než jsou Drayané. Na svět přicházejí jako velmi staří lidé, jimž je vyměřen život kolem 100 let a kteří s přibývajícím věkem vzhledově stárnou až do podoby zhruba pěti- až sedmiletých pozemských dětí. Ke konci života je postihuje jejich druhu vlastní forma stařecké senility, takže až na vzácné okamžiky si vůbec nevzpomínají na svůj prožitý život. Drayané tomu říkají stádium dokonalé nevinnosti. Vycítí, že se blíží jejich smrt, a dají se přepravit na jeden z měsíců své planety, kde umírají. Jejich smrt je rovněž velmi zvláštní, nezbyde po nich totiž mrtvé tělo, nýbrž beze stopy zmizí. Drayané věří, že energie tvořící jejich těla si po jistý počet let udržuje soudržnost a pak se prostě uvolní a začlení zpět do nekonečné energie.

Jsou druhem na vysokém stupni technologického rozvoje. Před zhruba čtyřmi generacemi, odhadem kolem roku 2200, za života pradědečka prvního preláta Alcie, si však uvědomili, že stroje a technologický pokrok se staly důležitější než lidé, odvrátili se od nich a soustředili se na svůj spirituální život. Toto období nazývají Reformace. Dosažený stupeň techniky nezavrhli, ale technickému pokroku se dále nevěnují, stáhli se do své sluneční soustavy a až na vzácné výjimky se s jiným druhy nestýkají.

Věří, že hmota ve fyzikálním smyslu slova je pouhá iluze a že tělo je pouhou reprezentací své pravé podoby na jiné úrovni existence. Věří, že první jiskřička života pochází z jednoho z měsíců jejich domovské planety, a tento měsíc nazývají crysata, posvátná země. Toto tvrzení je vzhledem k tomu, že jejich těla po smrti mizí, obtížné zcela zavrhnout.

V jistém období života - není jasné, zda v dětství, kdy vypadají jako pozemští staří lidé, avšak mají zkušenosti a fantazii dětí, či ve stáři, kdy vypadají jako pozemské děti, avšak jsou postiženi stařeckou demencí - věří na morroka, mýtickou bytost existující pouze v pohádkách, a na posvátný měsíc přicházejí se strachem, že je morrok zabije. Je obtížné spekulovat o tom, proč se takové příběhy vůbec vyprávějí.

Roku 2372 kontaktovala Drayany kapitán Janewayová z USS Voyager, když loď potřebovala doplnit zásoby polyferranidu. Jeden z průzkumných raketoplánů s nadporučíkem Tuvokem a praporčíkem Bennetem ztroskotal na posvátném měsíci, kde den nebo dva dny předtím ztroskotal drayanský raketoplán transportující sem skupinu umírajících Drayanů. Osoby mající za úkol pomoci umírajícím připravit se na smrt zahynuly a Tuvok byl nucen postarat se o poslední tři ještě žijící. Snaha o Tuvokovu záchranu (praporčík Bennet zemřel krátce poté, co se raketoplán zřítil) málem vedla k ozbrojenému konfliktu, nedorozumění se však včas vysvětlilo a Tuvok na žádost Tressy, poslední žijící z této skupiny, s ní na měsíci zůstal a poskytl jí útěchu v posledních chvílích jejího života.

Obrázky

 • Drayanský muž ve středních letech
  Drayanský muž ve středních letech
 • Drayanská žena ve středních letech
  Drayanská žena ve středních letech
 • Drayanský muž ve vysokém věku
  Drayanský muž ve vysokém věku
 • Drayanská žena ve vysokém věku
  Drayanská žena ve vysokém věku
 • drayanská loď
  drayanská loď
 • drayanský raketoplán
  drayanský raketoplán
divider <<< Douwdové Draylaxané >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)