lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Ulliané Valakiané >>> divider

Vaadwaurové

Anglicky:
Vaadwaur
Vzhled:
humanoidní
Kvadrant:
Delta
Domovský svět:
není známo
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
Gaul, Gedrin, Jisa a další
Poprvé na obrazovce:
VOY Dragon's Teeth
Poprvé ve světě ST:
VOY Dragon's Teeth

Popis

Vaadwaurové jsou humanoidi značně nepodobní lidem. Mají úzké protáhlé lebky vybíhající do relativně vysokého hřebene táhnoucího se téměř od kořene nosu k temeni. Podobný, ale menší hřeben je na bradě a přední straně krku. Na čele mají několik velmi výrazných vodorovných vrásek, stejně tak na tvářích. Vlasy jim začínají růst poměrně daleko na lebce, před nimi mají pokožku s nepříliš výraznými skvrnami. Dalším nepřehlédnutelným rysem je kožní "límec" po stranách krku, podobně jako má například pozemské kobra nebo například Cardassiané. Celkově budí Vaadwaurové dojem, že se vyvinuli z plazů.

Jedná se druh, který byl na velmi vysokém stupni technologického rozvoje už na počátku 2. tisíciletí pozemského letopočtu. Už několik staletí před rokem 1484 létali vesmírem a objevili poblíž své domovské planety obrovskou síť subprostorových koridorů, kterou několik set let mapovali.

Byla to početná válečnická a dobyvačná civilizace čítající v okamžiku svého zániku na 6 miliard jedinců. Využívali sítě subprostorových koridorů k přepadávání druhů žijících i ve velmi vzdálených oblastech Delta kvadrantu (například Talaxianů, které znali ještě jako Talax-ilzay), ke kolonizaci planet a k vybudování vesmírné říše.

Ovládali technologii stáze a byli natolik prozíraví, že na domovské planetě vybudovali rozsáhlé podzemní prostory se stěnami posílenými tritoniem, kde instalovali tisíce stázových jednotek napájených energií z planetárního jádra. Zakonzervovali také flotilu útočných vesmírných lodí tak, že byla po pouhých několika dnech provozuschopná.

Roku 1484 či o něco málo dřív se druhy, které terorizovali, mezi nimi Tureiové, spojily a zaútočily na ně. Jejich útok vyhladil drtivou většinu Vaadwaurů, kromě elity, které bylo umožněno uchýlit se do stáze. Stázové jednotky je měly probudit po pěti letech, předpokládali, že tak málo bude jejich nepřátelům stačit k tomu, aby se navzájem zničili v boji o ovládnutí subprostorových koridorů. Věděli, že jejich domovská planeta bude na velmi dlouhou zamořena radiací z použitých zbraní, plánovali odletět, usadit se na jiné planetě a tam znovu vybudovat svou civilizaci. Útok však poškodil ovládání stázových jednotek, takže k probuzení nedošlo.

Roku 2376 se USS Voyager kapitána Janewayové náhodně dostal do subprostorového koridoru a přitáhl na sebe nevítanou pozornost Tureiů. Před jejich útokem unikl tím, že přistál na neobývané planetě, která byla domovským světem Vaadwaurů. Skeny objevily podzemní prostory se stázovými jednotkami, z nichž většina ještě fungovala. Sedmá probudila Gedrina, pravděpodobně vědce, a ten kapitána přesvědčil, že když probudí i ostatní, můžou jí pomoct odrazit útoky Tureiů a dostat se z planety. Slíbil jí také mapu subprostorových koridorů, což by Voyageru ušetřilo roky cesty do kvadrantu Alfa.

Probuzený velitel Gaul se ale nehodlal stát prosebníkem tam, kde před 900 lety vládl, a vypracoval plán, jak se zmocnit Voyageru. Gedrin se postavil proti němu, jeho útok sabotoval a umožnil Voyageru uniknout. Gaul a ostatní Vaadwaurové byli přinuceni vrátit se do podzemí své planety, odkud jich mnoho v lodích uniklo do sítě subprostorových koridorů. Několik set funkčních stázových jednotek zůstalo v podzemí a není známo, zda byly či nebyly zničeny při bombardování. Ačkoliv kapitán Janewayová byla přesvědčena, že o Vaadwaurech ještě uslyší, není o jejich dalších osudech nic známo.

Obrázky

 • Vaadwaurský muž
  Vaadwaurský muž
 • Vaadwaurský muž
  Vaadwaurský muž
 • Vaadwaurská žena
  Vaadwaurská žena
 • vaadwaurská loď
  vaadwaurská loď
 • Domovská planeta Vaadwourů
  Domovská planeta Vaadwourů
 • Útok na hlavní město Vaadwourů (1484)
  Útok na hlavní město Vaadwourů (1484)
 • Trosky hlavního města Vaadwourů (2376)
  Trosky hlavního města Vaadwourů (2376)
 • Trosky hlavního města Vaadwourů (2376)
  Trosky hlavního města Vaadwourů (2376)
 • Trosky hlavního města Vaadwourů (2376)
  Trosky hlavního města Vaadwourů (2376)
 • Stázové jednotky v podzemí planety Vaadwourů
  Stázové jednotky v podzemí planety Vaadwourů
divider <<< Ulliané Valakiané >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)