divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Ooolané Orionci >>> divider

Organianci

Anglicky:
Organians
Vzhled:
energetická
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Domovský svět:
Organia
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
Ayelborne, Trefayne, Claymare a další
Poprvé na obrazovce:
TOS Errand of Mercy
Poprvé ve světě ST:
ENT Observer Effect

Popis

Organianci jsou vysoce vyvinutým, prastarým druhem. Jsou to energetické bytosti, které se vyvinuly z hmotných bytostí přinejmenším před deseti tisíci lety. Žijí zřejmě mimořádně dlouho, ne-li věčně.

Jako energetické bytosti mají zcela mimořádné schopnosti. Dokážou na sebe brát podobu humanoidů, snad kvůli posádce Enterprise kapitána Kirka k nerozeznání podobných lidem, jejich pravou podobou je však shluk energie. Umějí si přivlastnit tělo, živé či mrtvé, jakékoliv hmotné bytosti a pak upravit jeho vzpomínky tak, že si na událost vůbec nevzpomíná. Mají také moc přinutit celé dva druhy k příměří, a to v celém známém vesmíru, na několik desítek let.

S lidmi se dva jejich zástupci-pozorovatelé poprvé setkali v roce 2154, když se komandér Tucker a praporčík Sato nakazili na nejmenované planetě smrtelným a neléčitelným virem na bázi křemíku. Tito dva Organianci, jeden zkušený, který pozorovatelskou činnost prováděl už 800 let, druhý zřejmě mladý nováček, sledovali reakce různých hmotných inteligentních druhů na neznámou velmi vážnou hrozbu. Chování lidí, zejména obětavý čin kapitána Archera, na mladšího z nich zapůsobil natolik, že se rozhodl jednat proti základnímu pravidlu nezasahovat a všechny tři nakažené uzdravil. Tito dva pak uznali, že lidstvo je možným kandidátem Prvního kontaktu - prvním, s nímž se za tisíce let potkali. Okamžik Prvního kontaktu odhadli za 5000 let (viz epizoda ENT Observer Effect).

Můžeme předpokládat, že se ze zkušeností získaných na Enterprise kapitána Archera a z jeho kritiky opravdu poučili, rychle zareagovali a zejména zrevidovali své základní pravidlo nezasahovat. Když o více než sto let později hrozilo v roce 2267 vypuknutí opravdové války mezi Klingonskou říší a Federací právě nad planetou Organia, zasáhli velmi rozhodně a vnutili Federaci i Klingonům tzv. Organianskou mírovou dohodu (viz epizoda TOS Errand of Mercy). Ta mír opravdu udržela až do 90. let 23. století, kdy byla podepsána Khitomerská dohoda (viz film Star Trek VI: The Undiscovered Country).

Obrázky

  • Organianci (dva jedinci)
    Organianci (dva jedinci)
divider <<< Ooolané Orionci >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2023 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)