divider <<< Ústřední kancelář trestů Vědecká akademie >>> divider

Utečenecký tábor Singha

Známá též jako:
Singha
Anglicky:
Singha refugee camp
Typ:
planetární
Kvadrant:
Alfa
Planeta:
Bajor
Lokace:
Bajorská soustava
Provozovatel:
Bajorané
První zmínka:
DS9 Shadowplay

Popis

Jméno utečeneckého tábora na Bajoru nebo města, u něhož byl utečenecký tábor po dobu cardassijské okupace zřízen. Žila tam rodiny Kiry Tabana, když byla Nerys malá. Kira Meru, matka malé Kiry odsud byla odvedena na stanici Terok Nor jako žena pro potěšení Cardassianů. Kira až do roku 2374 věřila, že její matka zemřela v táboře, dokud jí gul Dukat neřekl pravdu. Kira pak cestovala orbem času do minulosti a sama se o tom přesvědčila (viz epizoda DS9 Wrongs Darker Than Death or Night).

Kira Taban potom dál žil v táboře Singha, ovšem jemu i jeho dětem se pak díky Dukatovi žilo lépe. Nerys si vzpomínala, jak se svými bratry Reonem a Pohlem hrávali springball (viz epizoda DS9 Shadowplay).

divider <<< Ústřední kancelář trestů Vědecká akademie >>> divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)