divider <<< Culatská univerzita Daystromův institut >>> divider

Dakeen

Známá též jako:
Klášter Dakeen
Anglicky:
Dakeen Monastery
Typ:
planetární
Kvadrant:
Alfa
Planeta:
Bajor
Lokace:
Bajorská soustava
Provozovatel:
Bajorané
První zmínka:
DS9 The Collaborator

Popis

Klášter Dakeen je náboženské útočiště na Bajor. Vedek Bareil tam pobýval během cardassijské okupace v době, kdy došlo k masakru v údolí Kendra. Jelikož během svého pobytu v klášteře neměl vůbec žádný kontakt s vnějším světem, dokázala roku 2369 major Kira ze stanice Deep Space Nine, že nebyl cardassijský kolaborant, i když Bareil tvrdil, že byl (viz epizoda DS9 The Collaborator).

Roku 2374 doporučoval kapitán Sisko admirálu Rossovi, aby navštívil Bajor, zejména klášter Dakeen (viz epizoda DS9 Favor the Bold).

divider <<< Culatská univerzita Daystromův institut >>> divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)