divider <<< Antineutron Antithoron >>> divider

Antiproton

Typ:
přirozená
Výskyt:
TOS The Doomsday Machine

Popis

Reálná částice vyskytující se přirozeně. Na Zemi byla objevena roku 1955. Je to antičástice k protonu, je součástí antihmoty. Mohou ji také generovat federační lodě a je schopná proniknout romulanským maskovacím zařízením staršího typu.

Roku 2267 se komodor Decker domníval, že stroj zkázy - požírač planet - útočí s využitím absolutně čistého antiprotonového paprsku (viz epizoda TOS The Doomsday Machine).

Krystalická entita byla roku 2368 vystopována podle gama radiace vznikající rozpadem antiprotonů (viz epizoda TNG Silicon Avatar).

Posádka Enterprise-D využila antiprotonů roku 2369 při zjišťování, kdo způsobil výbuch corvallenské lodě (viz epizoda TNG Face of the Enemy).

Roku 2370 použili Jem'Hadarové a Cardassiané reziduálních antiprotonů z maskovacího zařízení ke zjištění polohy zamaskovaného Defiantu (viz epizody DS9 The Search a Defiant). Nejnovější romulanské maskovací zařízení, používané nejpozději roku 2379, však už nezanechává reziduální antiprotonové stopy, podle nichž by bylo možné loď objevit (viz film Star Trek: Nemesis).

Holodoktor na USS Voyager použil roku 2372 antiprotony ke zpomalení mutace DNA Toma Parise (viz epizoda VOY Threshold).

Navigační deflektor Enterprise-E obykle obsahuje velké množství antiprotonů (viz film Star Trek: First Contact).

divider <<< Antineutron Antithoron >>> divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)